دانلود آهنگ جدید

قاصدک

فروش خودرو

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی

مطالب پیشنهادی

زیبا بروفه و همسرش پیام صابری پسردار شدن ! (عکس فرزند زیبا بروفه) زیبا بروفه و همسرش پیام صابری پسردار شدن ! (عکس فرزند زیبا بروفه) بازداشت جنجالی محسن افشانی و همسرش سویل تیانی در ورزشگاه بازداشت جنجالی محسن افشانی و همسرش سویل تیانی در ورزشگاه تنگ کردن واژن با تمرین ورزش کگل | زیبا کردن واژن با لیزر تنگ کردن واژن با تمرین ورزش کگل | زیبا کردن واژن با لیزر تعبیر خواب گریه کردن در خواب | گریه کردن بدون اشک در خواب تعبیر خواب گریه کردن در خواب | گریه کردن بدون اشک در خواب مدل مانتو تابستانی 97 | مدل مانتو جلو باز شیک برای تابستان مدل مانتو تابستانی 97 | مدل مانتو جلو باز شیک برای تابستان عکس پروفایل خرداد ماه | عکس پروفایل متولدین خرداد عکس پروفایل خرداد ماه | عکس پروفایل متولدین خرداد اس ام اس تبریک تولد خرداد ماه | متن تبریک تولد متولدین خرداد اس ام اس تبریک تولد خرداد ماه | متن تبریک تولد متولدین خرداد روش های خانگی برای زیباسازی و تنگ کردن واژن (تنگ کردن مهبل) روش های خانگی برای زیباسازی و تنگ کردن واژن (تنگ کردن مهبل) عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک | عکس نوشته های تیکه دار عکس نوشته های عاشقانه و رمانتیک | عکس نوشته های تیکه دار سخنرانی جنجالی اصغر فرهادی در جشنواره کن 2018 (عکس) سخنرانی جنجالی اصغر فرهادی در جشنواره کن 2018 (عکس) دختر جکی چان بازیگر مشهور کارتن خواب شده است (عکس) دختر جکی چان بازیگر مشهور کارتن خواب شده است (عکس) وام بهزیستی به ترنس ها (دوجنسه ها) برای تغییر جنسیت وام بهزیستی به ترنس ها (دوجنسه ها) برای تغییر جنسیت قوانین طلایی برای داشتن منزل شیک و بی نظیر قوانین طلایی برای داشتن منزل شیک و بی نظیر چطور عطر و ادکلن اصل و اورجینال بخریم؟ چطور عطر و ادکلن اصل و اورجینال بخریم؟ دختری 24 ساله جذاب ترین دختر هکر دنیا ! (عکس) دختری 24 ساله جذاب ترین دختر هکر دنیا ! (عکس) گیاه گل نسترن | خواص گیاه گل نسترن | دمنوش گل نسترن گیاه گل نسترن | خواص گیاه گل نسترن | دمنوش گل نسترن
گالری عکس

زیبایی بهروز

فروش خودرو

با روزه گرفتن بیمار نشوید!

مجموعه : پیشگیری از بیماری
تاریخ انتشار : 23 ژوئن 2015
با روزه گرفتن بیمار نشوید!

در ماه مبارک رمضان بسیاری از روزه داران به خاطر شیوه بد روزه گرفتن به بیماری های گوناگون مبتلا می شوند. با رعایت این نکات در ماه رمضان از ابتلا به هرگونه بیماری جلوگیری کنید.

 

ﺑﺮﺧﯽ از روزه داران در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﯾﯽ و عادات نادرست تغذیه ای دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻﺗﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺒﻮﺳـﺖ،ﺳـﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎری ادراری، ﺳﺮدرد، ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ ازاﻫﺪاف روزه داری اﺳﺖ.

 

روزه داری در صورت داشتن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺎرﺿﻪ ای اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ارتقای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ در دو وﻋﺪه ﺻﺮف ﺷﻮد.ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻓﻄﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺬای ﺳﺒﮏ و ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰی ﺷﺮوع و پس از ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺎم ﺻﺮف شود.

 

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﻄﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﮑﺎن آﺑﺠﻮش ﯾﺎ ﭼﺎی ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ، ﭼﻨﺪ ﺑﺮش ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ ﻫﻤﺮاه 30 گرم ﭘﻨﯿﺮ و دو ﻋﺪد ﮔﺮدو، ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن و ﺣﻠﻮا، ﺣﻠﯿﻢ، ﺷﻠﻪ زرد، ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰی، ﺳﻮپ و ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ اﺳﺖ.

 

در وﻋﺪه ﺷﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻏﺬاﯾﯽ استفاده ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻏﺬاﯾﯽ برای وﻋﺪه ﺷﺎم در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻻد، ﺳﺒﺰی، 60 ﮔﺮم ﻣﺮغ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽ، ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻣﺎﺳﺖ، دو ﺗﮑﻪ ﻧﺎن -ﻫﺮ ﺗﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻒ دﺳﺖ-، ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ و ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﯿﻮه اﺳﺖ.

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

برچسب‌ها:

رفع سفیدی مو

پیشگیری از بیماری

بیشتر بخوانید
خطر نابروری بر درمان شیمی درمانی شیمی درمانی که بر روی نابروری میتواند تاثیر داشته باشد   شیمی درمانی یکی از درمان هاي سخت برای افراد هستش که میتواند بر روی خانمها اثرات جبران ناپذیری داشته باشد .   شیمی ...

مکان تبلیغات شما در تالاب

دکتر تاج بخش

جدیدترین مطالب سایت