تور مسافرتي

روژینو

روژینو

درمان هموروئيد
مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی

گالری عکس


درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

خرس قطبی که دندان درد شدید داشت مورد درمان قرار گرفت.

 

مجله تالاب : دندان درد خرس قطبی او را روی تخت دندانپزشکی خواباند اين خرس قطبي بعد از اينكه توسط نيروهاي پليس از دست قاچاقچيان مكزيكي نجاتداده شد بدليل جراحت از ناحيه دندان ها به دندانپزشك فرستاده شد تا تحت درمان قرار گيرد.

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

درمان دندان درد خرس قطبی

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

خرس قطبی در دندانپزشکی

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

خرس قطبی در دندانپزشکی

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

خرس قطبی در دندانپزشکی

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

خرس قطبی در دندانپزشکی

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

خرس قطبی در دندانپزشکی

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

خرس قطبی در دندانپزشکی

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

خرس قطبی در دندانپزشکی

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

خرس قطبی در دندانپزشکی

درمان دندان درد خرس قطبی (+عکس)

 
مجردها کليک کنيد

روژینو
Xبستن تبليغ
ورزشي
ورزشي