فیلم نفس نرگس آبیار نماینده ایران در اسکار شد !

مجموعه : سینما
فیلم نفس نرگس آبیار نماینده ایران در اسکار شد !

فیلم سینمایی نفس نماینده ایران در اسکار شد 

 

فیلم جذاب و جالب نفس به ساخته نرگس آبیار برای بازبینی و جوایز همچون نماینده ایران به جشنواره بزرگ اسکار فرستاده شد .

 

به گزارش تالاب فیلم نماینده ایران در اسکار 2018 , فیلم نفس به کارگردانی نرگس آبیار نماینده سینمای کشور ایران در نودمین دوره اسکارشد.

 

«نفس» نماینده سینمای کشور ایران در نودمین دوره اسکار شد!

 

فیلم نفس به کارگردانی نرگس آبیار در مقام نماینده ایران برای رقابت در رشته اسکار برترین فیلم خارجی زبان گزینه شد.

 

فیلم نفس نماینده ایران در اسکار شد

 

سخنگوی هیات معرفی فیلم ایرانی – اعلام کرد:
«با انجام مباحث نهایی و بررسی‌هاي کلی در خصوص چهار فیلم فهرست نهایی، این هیات با اکثریت آراء،
فیلم «نفس» ساخته نرگس آبیار را برای نمایندگی سینمای کشور ایران در رقابت اسکار برترین فیلم خارجی زبان گزینه کرد.اعضاء هیات امید دارند فیلم برگزیده بتواند با پشتیبانی کلیه مراکز تاثیرگذار فرهنگی کشور، نمودی دیگر از ظرفیت‌هاي سینمای نوین ایران رابه طیفی گسترده تر از مخاطبین بین‌المللی بشناساند.»