پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

سریال شکوه یک زندگی در بهشهر +پشت صحنه

 

این سریال به تهیه کنندگی امیرعباس کنی کارگردانی داریوش یاری در بهشهر تولید می شود.

 

سریال شکوه یک زندگی با محوریت نقش زنان در دفاع مقدس تولید می‌شود و بر صبوری، ایستادگی و مدیریت زنان ایرانی به عنوان مادران و همسران نمونه تاکید دارد.

 

 سریال شکوه یک زندگی به تهیه کنندگی امیر عباس کنی و کارگردانی داریوش یاری در ۱۳ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای در بهشهر برای پخش از آنتن شبکه ۲ تولید می‌شود.

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

سریال شکوه یک زندگی در بهشهر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

سریال شکوه یک زندگی

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه سریال شکوه یک زندگی

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه سریال شکوه یک زندگی در بهشهر

 

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه سریال شکوه یک زندگی در بهشهر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه سریال شکوه یک زندگی در بهشهر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر
پشت صحنه سریال شکوه یک زندگی در بهشهر
پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

سریال شکوه یک زندگی

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

پشت صحنه هایی از سریال شکوه یک زندگی در بهشهر+ تصاویر

 

جدیدترین مطالب سایت