بروزرسانی : 30 دی 1395

گزارشگر فوتبال در نقش آیت الله مفتح در معمای شاه بازی کرد + عکس

گزارشگر فوتبال در نقش آیت الله مفتح در معمای شاه بازی کرد + عکس

گزارشگر اسبق فوتبال همبازی در سریال معمای شاه در نقش آیت الله مفتح شد 

اسکندر کوتی گزارشگر سابق تلویزیون با قبول کردن بازی کردن در نقش آیت الله مفتح دیده دوباره ای گرفت در ادامه با تالاب همراه شوید.

اسکندر کوتی ، گزارشگر سابق فوتبال در نقش آیت الله مفتح در سریال معمای شاه ظاهر شد.

اسکندر کوتی در نقش آیت الله مفتح 

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت