7 صفر روز بزرگداشت سلمان فارسی + زندگینامه سلمان فارسی

7 صفر روز بزرگداشت سلمان فارسی + زندگینامه سلمان فارسی

شاید در تقویم چشمتان بـه روز یزرگداشت سلمان پارسی بیفتد و برایتان سوالی پیش آید کـه او کیست و چیکار کرده اسـت؟ دراین مطلب از مجله تفریحی تالاب بـه تمام سوالاتتان درباره سلمان پارسی پاسخ می دهیم.

 

زندگینامه سلمان فارسی پیش از اسلام

13 شهریور روز بزرگداشت سلمان فارسی + زندگینامه سلمان فارسی

سلمان پارسی کـه نامش پیش از پذیرش اسلام “روزبه” بود، یک شخصیت واقعی و تاریخی اسـت. افسانه‌هایي کـه برخی فرق صوفیه درباره سلمان پرداخته‌اند خود می تواند سایه‌اي از حقیقت وجود سلمان باشد.

 

پدر سلمان بنا بـه روایات شاهزاده بودو برخی نیز او را دهقان زاده معرفی کرده اند. در مورد مادر ایشان هیچ اطلاعی در معرض نیست. در روایات در مورد مکان ولادت سلمان اختلاف اسـت کـه بیشتر انها، او را از اهالی اصفهان و از روستای «جی» معرفی کرده اند. نام اصلی وی، روزبه بودو بعد از این‌که اسلام را پذیرفت، پیامبر «ص» نام او را از «روزبه» بـه «سلمان» تغییر دادند.

 

بنا بـه قولی روزبه دریک خانواده دهقان ایرانی، در اصفهان بـه دنیا می آید ودر جوانی هم زمان با درخشندگی جوانه‌هاي‌ شک در ذهنش از آیین زردشتی چشم می پوشد و بـه مسیحیت گرایش می یابد. در آیین مسیح نیز، در جستجوی مسیح و مسیحیت شهر بـه شهر کوچ می کند و سرانجام درمی‌یابد کـه آفتاب روشنایی بخش قلب و اندیشه او در حجاز طلوع خواهد کرد. 

 

سلمان فارسی کیست؟

13 شهریور روز بزرگداشت سلمان فارسی + زندگینامه سلمان فارسی

حدود دویست و شانزده یا سیصد و شانزده سال قبل از هجرت، درروستای «جی‏» «از روستاهای اصفهان» فرزندی بـه دنیا آمد، کـه نامش را «روزبه‏» گذاشتند و بعد ها پیامبر اسلام«ص» او را «سلمان‏» نامید.

پدر سلمان «بدخشان کاهن‏» «روحانی زرتشتی» بودو کار همیشگی‏ اش هیزم نهادن بر شعله آتش. با این‌که سلمان در بین خاندان و محیطی زرتشتی دیده بـه جهان گشود، ولی هرگز در برابر آتش سر فرود نیاورد و بـه خدای یکتا اعتقاد یافت. سلمان در دوران کودکی مادرش را از دست داد و عمه‏ اش سرپرستی او را بـه عهده گرفت.

 

سلمان، بعد از آنکه دریافت قرار اسـت او را شش ماه با اعمال شاقه زندانی سازند و پس از ان اگر بـه آیین نیاکانش ایمان نیاورد اعدامش کنند، با همکاری عمه‏ اش گریخت و روانه بیابان شد. در بیابان کاروانی دید کـه بـه سوی شام می‏رفت; پس بـه مسافران پیوست و رهسپار سرزمینهای ناشناخته گردید. سرانجام سلمان، در همان آغاز هجرت گم شده ‏اش را یافت ودر حالی کـه برده یک یهودی بود، در محضر رسول خدا«ص» مسلمان شد. 

 

بیشتر بخوانید: 50 حديث زیبا و آموزنده از پیامبر اکرم حضرت محمد «ص»

 

فعالیت های سلمان فارسی در دوره اسلامی

13 شهریور روز بزرگداشت سلمان فارسی + زندگینامه سلمان فارسی

پس از ظهور اسلام و پس از حکومت اسلامی پیامبر اسلام «ص» در مدینه، بـه دنبال انحرافات و تحریفاتی کـه توسط اصحاب سقیفه بـه وجود آمد سبب شد تا بـه پیشنهاد امام علی علیه السلام ادامه حرکت اصیل اسلامی توسط شخصیت‌هایي چون حذیفه بن یمان و سلمان پارسی و دیگر اصحاب پیامبر صلی ا… علیه و آله و سلم پیگیری شود امّا نوع نگاه خلیفه وقت بـه حکومت با نوع نگاه سلمان کـه ان را یک پدیده سیاسی یا یک حادثه نمیدانست؛ فرق داشت.

 

این دید موجب شد تا تضادی شکل بگیرد کـه منجر بـه احتجاج دو تفکر تشیع سرخ علوی کـه سلمان ان را مدیریت میکرد با تفکر مقابل شود. سلمان بـه دلیل شخصیت استثنایی و جذابش یار نزدیک و محرم راز پیامبر «ص» میشود و بـه افتخار عضویت در خاندان پیامبر «ص» یعنی جزء اهل بیت قلمداد میشود.

 

در جنگ خندق نقش کلیدی و موثر ایفا می کند. در نبرد طایف با ساخت منجنیق برتری نظامی را بـه سپاه اسلام میدهد؛ لذا سلمان در زمان پیامبر «ص»؛ در امور نظامی بسیار مسلط و بـه عنوان کارشناس نظامی جنگ در خدمت پیامبر اسلام بود.

 

آزادی و علت نامگذاری سلمان

13 شهریور روز بزرگداشت سلمان فارسی + زندگینامه سلمان فارسی

پیامبر گرامی اسلام«ص» سلمان را بـه مبلغ چهل نهال خرما و چهل وقیه «هر وقیه معادل چهل درهم»؛ از مرد یهودی، خرید و آزادش ساخت و نام زیبای «سلمان‏» را بر او نهاد. این تغییر نام، بیانگر ان اسـت کـه:

1. عده اي از نامهای عصر جاهلیت، شایسته یک مسلمان نیست.

 

2. واژه «سلمان‏» از سلامتی و تسلیم گرفته شده اسـت. انتخاب این نام زیبا از سوی پیامبر«ص» نشانه پاکی و سلامت روح سلمان اسـت.

 

سلمان فارسی پس از رحلت پیامبر اسلام

13 شهریور روز بزرگداشت سلمان فارسی + زندگینامه سلمان فارسی

سلمان پس از رحلت پیامبر «ص» بـه جریان امامت می‌پیوندد ودر برابر ماجرای سقیفه موضع گیری می کند. سلمان بـه عنوان یکی از یاران حضرت علی «ع» و نخستین کسی بود کـه بر علیه اهل سقیفه قیام و ماجرای سقیفه را رد نمود، اما با فشار بسیار زیاد اطرافیان مواجه شد و حضرت علی «ع» نیز بـه سلمان امر فرمودند کـه ماجرای بیعت را قبول کند و سلمان امر ایشان رابا وجودی کـه خیلی سخت و گران بود، قبول کرد.

 

کمک بـه مسلط شدن مسلمانان بر مداین پس از این‌که برخی ساکنان مداین حاضر نشدند اسلام را بپذیرند یا جزیه پرداخت کنند و آشنایی وی با فضا و شرایط مداین موجب شد تا وی از زمان خلیفه دوم بر مداین حکومت کند. البته وی بر خلاف تعداد زیادی از امرا، زندگی بسیار فقیرانه اي را برگزید و حقوق خودرا بـه فقرا می داد و از راه زنبیل بافی زندگی می‌گذارند.

 

حکومت او در مدائن، مصداق روشن مدینه فاضله‌اي اسـت کـه یک حکیم بر ان حکم می راند و جذابیت هاي‌ قدرت سیاسی و اقتصادی و معنوی، او را نمی‌فریبد. همواره دوستدار و راهنمای مردم اسـت، از این رو گروه هاي‌ بسیاری او را بـه عنوان پیشوای معنوی خود برگزیده‌اند. سلمان یکی از مهندسان شهرسازی بود بـه طوری کـه طرح و نقشه کوفه را طراحی کرد.

 

علت رحلت سلمان فارسی

13 شهریور روز بزرگداشت سلمان فارسی + زندگینامه سلمان فارسی روایت هاي‌ متناقض درباره عمر سلمان در کتب تاریخی وجوددارد برخی کتب تاریخی سلمان را از جمله معمرین تاریخ نامیده اند کـه تا 300 سال هم عمر او را تخمین زده اند. برخی دیگر 200 سال اما در برخی پژوهش هایي کـه صورت گرفته با توجه بـه این‌که وفات سلمان درسال 34 یا 37 قمری ودر مداین صورت گرفته و از سوی دیگر ردیابی نام سلمان در دوره قبل از اسلام بـه عمر 80 تا 100 سال رسیده اند، کـه البته نمی‌توان بـه قطع دراین باره نیز حکم کرد.

 

ولی اجمالا این‌که وی سه دین زردشتی و مسیحیت و اسلام را در عمر خود درک کرده و بادقت در حوادث و رویداد های اصفهان قبل از اسلام بـه خصوص تطبیق زمان حیات شاهان ایرانی غور کرده اسـت، اجمالا می‌توان از عمر طولانی سلمان سخن گفت. سلمان پس از مرگ در مداین بـه خاک سپرده می شود و قرن ها مزار وی زیارتگاه عاشقان اهل بیت بوده اسـت.

جدیدترین مطالب سایت