روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه 21 مه برابر با 31 اردیبهشت

روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه 21 مه برابر با 31 اردیبهشت

درود بـه همراهان عزیز و همیشگی  مجله تفریحی تالاب در اینبخش ما برای شـما همراهان عزیز چکیده اي از  اطلاعاتی مربوط بـه روز جهانی تنوع فرهنگی را گرد هم آورده ایم.یونسکو، نوامبر سال 2001 میلادی بیانیه‏‌اي در زمینه تنوع فرهنگی صادر کرد و پس از ان؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 21 ماه مه برابر با 31 اردیبهشت را بـه عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی برای مصاحبه و توسعه نام‌گذاری کرد.

تاریخ دقیق روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه

21 مه؛ روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه

21 مه؛ روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه همراه عکس

21 مه برابر با 31 اردیبهشت از سوی سازمان ملل متحد بـه عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی نام‌گذاری شده اسـت.

روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه

روز جهانی تنوع فرهنگی، گفتگو و توسعه فرصت ان را برای‌ ما فراهم می‌آورد تا ارزش‌هاي‌ تنوع فرهنگی را بیشتر درک کنیم و بهتر بشناسیم تا مهارت‌هاي‌ خودرا در زمینه «چگونه با هم زیستن» ارتقا ببخشیم. یونسکو از تمامی اعضای سازمان ملل متحد و تمامی جوامع متمدن تقاضای کرده اسـت تا این روز رابا حضور هر تعداد از هنرمندان و شرکت‏ کنندگان کـه امکان‏پذیر اسـت، جشن بگیرند.

تبادل برابر و گفتگو میان مردم، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مبتنی بر درک متقابل و احترام و کرامت تمام فرهنگ‌ها، پیش‌فرضی ضروری برای ایجاد انسجام اجتماعی، آشتی میان مردم و صلح میان ملت‌هاست.

توجه بـه فرهنگ بـه عنوان قلب سیاست‌هاي‌ توسعه، سرمایه‌گذاری ضروری برای آینده جهان و پیش شرط اجرای موفق فرایند جهانی سازی اسـت. همین امر اصل توجه بـه گفتگوی فرهنگی را روشن می کند.

روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه 21 مه 2021

توسعه نمی تواند جدا از فرهنگ تلقی شود. چالش اصلی دراین حوزه توجیه تصمیم‌گیرندگان سیاسی و نقش‌آفرینان اجتماعی در سطح بین‌ المللی، ملی و محلی اسـت تا اصول تنوع فرهنگی و ارزش‌هاي‌ تکثر فرهنگی را در تمام سیاست‌هاي‌ عمومی، سازوکارها و فعالیت‌ها مدنظر قرار دهند.

توجه بـه این مسئله هشدار دهنده اسـت کـه سه چهارم از درگیری‌هاي‌ اصلی در جهان امروز دارای ریشه یا جنبه‌اي فرهنگی اسـت. ایجاد پیوند و کاهش شکاف میان فرهنگ‌ها برای صلح، ثبات و توسعه مهم و ضروری اسـت.

«حقوق فرهنگی بخشی مهم از حقوق بشرند. این حقوق جهانی اسـت و از حقوق بشر جدایی‌ناپذیر ودر ارتباطی تنگاتنگ با ان می باشد. لازمه شکوفاشدن تنوع خلاق؛ تحقق بی‌چون و چرای حقوق فرهنگی اسـت، همان طور کـه در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر ودر ماده‌هاي‌ 13 و 15 معاهده بین‌ المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز بـه این مطلب اشاره شده اسـت. بنابر این همه ی افراد حق دارند خود و افکار و ایده‌هایشان را بیان کنند و آثار خودرا بـه زبان مورد علاقه‌شان و بـه‌خصوص بـه زبان مادری‌شان خلق و منتشر کنند.

روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه 21 مه 2021

آموزش کیفی حق همه ی اسـت. همه ی حق استفاده از آموزش‌هایي را دارند کـه در ان هویت‌هاي‌ فرهنگی آنان بـه رسمیت شناخته شده اسـت و بـه ان احترام گذاشته می شود. همه ی افراد حق دارند زندگی فرهنگی خودرا بـه گونه‌اي کـه مایلند بسازند و فعالیت‌هاي‌ فرهنگی‌اي متناسب با ان و بـه سلیقه خود اختیار کنند، تا جایی کـه بـه حقوق و آزادی‌هاي‌ بنیادین بشر لطمه‌اي وارد نشود».

پیشنهادات یونسکو برای روز جهانی 

یونسکو برای جشن گرفتن روز جهانی تنوع فرهنگی چند فعالیت پیشنهاد کرده اسـت:

در شهرهایتان جشنواره‌هاي‌ فرهنگی راه بیندازید و فرهنگ اقلیت‌ها را بـه نمایش بگذارید.

از آموزشگاه‌هاي‌ موسیقی دعوت کنید کـه کنسرت‌هاي‌ موسیقی چندفرهنگی برگزار کنند.

•از هنرمندان کشورتان کـه در کشور های دیگر زندگی کرده‌اند دعوت کنید تا درباره تاثیر مثبت فرهنگ کشور میزبان بر روی آثارشان صحبت کند.

دانش‌آموزانتان را تشویق کنید کـه دوستان مکاتبه‌يي از کشور های دیگر با پیشینه جغرافیایی و مذهبی پیدا کنند و با ان‌ها درباره تجربه‌ها و تفاوت‌ها و شباهت‌هاي‌ فرهنگی‌شان مصاحبه کنند.

روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه 21 مه 2021

کودکتان رابا قصه‌هاي‌ سنتی فرهنگ خودتان آشنا کنید و ان‌ها را در هنگام خواب برای فرزندانتان روایت کنید.
•زبانی جدید را از کسانی کـه بـه ان زبان صحبت می کنند یاد بگیرید و بـه طور مرتب با او تمرین کنید.
• هنگامی کـه بـه کشور جدید سفر میکنید، با مردم محلی هم‌صحبت شوید و اطلاعاتی را درباره فرهنگ منطقه بـه دست بیاورید کـه شاید راهنمای تورتان بـه ان‌ها توجه نکند.
21 مه برابر با 31 اردیبهشت از سوی سازمان ملل متحد بـه عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی نام‌گذاری شده اسـت.

نامگذاری روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه

یونسکو، نوامبر سال 2001 میلادی بیانیه‏‌اي در زمینه تنوع فرهنگی صادر کرد و پس از ان؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 21 ماه مه برابر با 31 اردیبهشت را بـه عنوان روز جهانی تنوع فرهنگی برای مصاحبه و توسعه نام‌گذاری کرد.

روز جهانی تنوع فرهنگی، گفتگو و توسعه فرصت ان را برای‌ ما فراهم می‌آورد تا ارزش‌هاي‌ تنوع فرهنگی را بیشتر درک کنیم و بهتر بشناسیم تا مهارت‌هاي‌ خودرا در زمینه «چگونه با هم زیستن» ارتقا ببخشیم. یونسکو از تمامی اعضای سازمان ملل متحد و تمامی جوامع متمدن تقاضای کرده اسـت تا این روز رابا حضور هر تعداد از هنرمندان و شرکت‏ کنندگان کـه امکان‏پذیر اسـت، جشن بگیرند.

روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه 21 مه 2021

آموزش کیفی حق همه ی اسـت. همه ی حق استفاده از آموزش‌هایي را دارند کـه در ان هویت‌هاي‌ فرهنگی آنان بـه رسمیت شناخته شده اسـت و بـه ان احترام گذاشته میشود. همه ی افراد حق دارند زندگی فرهنگی خودرا بـه گونه‌اي کـه مایلند بسازند و فعالیت‌هاي‌ فرهنگی‌اي متناسب با ان و بـه سلیقه خود اختیار کنند، تا جایی کـه بـه حقوق و آزادی‌هاي‌ بنیادین بشر لطمه‌اي وارد نشود»

حقوق فرهنگی بخشی مهم از حقوق بشرند. این حقوق جهانی اسـت و از حقوق بشر جدایی‌ناپذیر ودر ارتباطی تنگاتنگ با ان قرار دارد. لازمه شکوفاشدن تنوع خلاق؛ تحقق بی‌چون‌وچرای حقوق فرهنگی اسـت،

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت