20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی گرامی باد

20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی گرامی باد

نه بـه تبعیض، نه بـه فقر
آری بـه عدالت اجتماعی

” تا زمانی کـه توده مردم برای التیام حال یک دیگر احساس مسئولیت نکنند عدالت اجتماعی تحقق نمییابد.

هلن کلر

 

20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی گرامی باد

روز جهانی عدالت اجتماعی

 

گسترش فقر، گرسنگی، تبعیض و نقض آشکار حقوق بشر توسط دولتمردان با نام برقراری نظم، ازجمله خبر های تکان‌دهنده اسـت کـه همواره منتشر میشود، اما در برخی مواقع تنها واکنش نسبت بـه این فجایع، صدور اعلامیه‌اي از سوی کشور های دیگر اسـت.

 

برقراری عدالت اجتماعی همراه با حذف موانع جنسیتی، سن، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگ و … در زندگی انسان‌ها اسـت. با رعایت اصول عدالت اجتماعی از برابری جنسیتی و یا حقوق مردم بومی و مهاجرین حمایت می شود.

 

20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی گرامی باد

روز جهانی عدالت اجتماعی

مجمع عمومی سازمان ملل درسال 2007؛ 20 فوریه را بـه‌عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی کرد و از کشور های عضو دعوت کرد کـه با اختصاص روز عدالت اجتماعی برای ترویج فعالیت‌هاي‌ ملی مطابق با اهداف اجلاس جهانی توسعه اجتماعی گام بردارند ودر ریشه‌کن کردن فقر، ارتقاء اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی بـه رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند.

 

مسئولان سازمان ملل متحد معتقدند کـه بحران اقتصادی جهان ازجمله مواردی اسـت کـه باعث کند شدن روند برنامه‌هاي‌ انسانی این سازمان میشود.

 

20 فوریه روز جهانی عدالت اجتماعی گرامی باد

روز جهانی عدالت اجتماعی

برچسب‌ها:

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت