19 آبان (10نوامبر) روز جهانی علم (عکس)

19 آبان (10نوامبر) روز جهانی علم (عکس)

امروز توسط یونسکو،برای نشان دادن اهمیت علم در جامعه و پیوند صلح و توسعه با ان نامگذاری شده ؛ کـه از اساسی ترین مفاهیم اجتماعی اسـت. امروز روزی برای توجه بـه توان علم برای ایجاد جهانی بهتر اسـت و باید دانش متخصصان سودمند باشد و از درد و رنج جامعه بکاهد.

19 آبان «10نوامبر» روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی باد

19 آبان (10نوامبر) روز جهانی علم (عکس)

دهم نوامبر روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی باد

19 آبان (10نوامبر) روز جهانی علم (عکس)

عکس نوشته تبریک روز جهانی علم

 

19 آبان (10نوامبر) روز جهانی علم (عکس)

عکس پروفایل تبریک روز جهانی علم

 

19 آبان (10نوامبر) روز جهانی علم (عکس)

عکس تبریک روز جهانی علم

19 آبان (10نوامبر) روز جهانی علم (عکس)

تبریک روز جهانی علم

19 آبان (10نوامبر) روز جهانی علم (عکس)

درباره روز جهانی علم

19 آبان (10نوامبر) روز جهانی علم (عکس)

 

19 آبان «10 نوامبر» ؛ روز جهانی علم
سازمان جهانی یونسکو کـه در حوزه‌هاي‌ علم، فرهنگ و آموزش فعالیت میکند، درسال ۱۹۹۹ میلادی‌ در نشستی در بوداپست، دهم نوامبر را بـه عنوان «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» نامگذاری کرد. این نام‌گذاری هرچند ارج‌گزاردن بـه علم و فناوری علمی‌ و بانیان علم خوانده شده اسـت؛ در عین‌حال تلاش در راستای ایجاد پیوند میان فناوری‌هاي‌ علمی و التیام کیفیت زندگی‌ عمومی و کاهش و مهار‌ تهدیدهای اقلیمی ناشی از تولید و فناوری‌هاي‌ تکنولوژیک‌ نیز بوده اسـت.

 

اهداف نامگذاری روز جهانی علم

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه‌؛ هرچند عنوان کلی اسـت‌؛ اما این عنوان کلی در‌بردارنده ي اهداف و برنامه‌هاي‌ جزئی‌تری اسـت کـه کشورها و نهادهای علمی باید تلاش کنند تا بـه ان دست یابند، این اهداف عبارتند از:

 بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری و نوآوری.

 معرفی پیشکسوتان و شخصیت‌هاي‌ علمی برجستة کشور.

 ایجاد زمینة مناسب برای آشنایی دانش‌آموزان با مهارت‌ها و مشاغل علمی.
 ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمرة مردم.
 ایجاد تمهیدات لازم برای بازدیدهای عمومی از موزه‌هاي‌ علمی کشور.
 بازدید عمومی از مراکز و مؤسسات مؤثر در ایجاد تعامل بین علم، صلح و توسعه.
 معرفی برخی موقعیت‌هاي‌ نو کـه موجب ارتقا‌ء کیفیت عمومی زندگی می شود.

 

19 آبان (10نوامبر) روز جهانی علم (عکس)

 

در واقع روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، فرصتی را برای موسسات علمی، دولتها، اجتماعات مدنی و دانشمندان فراهم می­کند تا در مورد صلح و توسعه، کـه از اساسی ­ترین مفاهیم اجتماعی اسـت، بـه بحث و تبادل نظر بپردازند. در نگرش نوینی کـه یونسکو بـه ان اهتمام می ورزد، صلح تنها بـه معنای نبود جنگ میان دولتها نیست، بلکه می­تواند بـه معنای شرایط یک مدیریت ملی سازنده، حل و فصل اختلافات و ایجاد هماهنگی در روابط میان بخش­هاي‌ مختلف نهادی یک جامعه باشد. بدیهی اسـت جوامعی کـه از روش علمی سود می ­جویند، می­توانند منظری مشترک برای نگاه بـه جهان بیابند و تلاش و تاکید خودرا بـه جای اختلاف­ها بر اشتراک ها متمرکز کنند تا از این میان، شاید سرانجام صلح سر برآورد.

 

تعداد زیادی از کشورها از نام‌گذاری دهم نوامبر بـه عنوان ‌روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه‌ از سوی یونسکو استقبال کرده‌اند و این نام‌گذاری در تقویم رسمی تعداد زیادی از کشورها ثبت شده اسـت. از این‌رو، ‌دهم نوامبر بـه عنوان روز جهانی علم از سوی سازمان یونسکو، کشورها و سازمان‌هاي‌ فعال دراین زمینه، بـه‌نیکویی گرامی‌ داشته می شود.

 

سازمان جهانی یونسکو انتظار دارد، کشورها دریک برنامة بلند‌مدت ده‌ساله، بـه مهم ترین اهداف تعریف‌شده دست‌یابند. برای تحقق چنین امری، سازمان یونسکو همه ی‌ساله، روی یکی از اهداف تعریف‌شده تأکید می کند و با نام‌گذاری ان سال، بـه‌نحوی کشورها را تشویق می کند کـه برنامه‌هاي‌ آموزشی را در راستای تحقق ان سوق دهند.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت