بروزرسانی : 27 مرداد 1398

روز جهانی عکاسی (28 مرداد – 19 آگوست)

روز جهانی عکاسی (28 مرداد – 19 آگوست)

در قابِ نگاهِ شما

دنیا چه عاشقانه زیبا می شود!

۱۹ آگوست روز جهانی عکاسی «شکارچیان لحظه ها » مبارک

روز جهانی عکاسی

19 آگوست «28 مرداد» در تقویم تعداد زیادی از کشور های جهان به عنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده اسـت.

عکاسی

عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ عکاسی دارای سه جنبهٔ علمی، صنعتی و هنری اسـت؛ بـه‌عنوان یک پدیدهٔ علمی متولد شد، بـه‌شکل یک صنعت گسترش یافت و بـه عنوان هنر تثبیت شد. عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل نشده‌اسـت، بلکه نتیجهٔ تلاش تعداد زیادی از افراد در زمینه‌هاي‌ مختلف و اکتشافات و نوآوری‌هاي‌ آنان در طول تاریخ اسـت.

روز جهانی عکاسی (28 مرداد - 19 آگوست)

تاریخچه‌ی نامگذاری روز جهانی عکاسی

قدیمی ترین عکس ثبت شده در تاریخ عکاسی تصویری اسـت که نیسفور نیپس، اشراف‌زاده‌ي فرانسوی درسال 1826 با فرایندی که خود آنرا هلیوگرافی نامید از چشم ‌انداز پنجره‌ي اتاقش گرفت.

چند سال بعد یک فرانسوی دیگر بـه نام لوئی داگر درسال 1837 بـه فناوری‌اي دست یافت که تصویری مثبت، مستقیم و پایدار بر صفحه‌ي نقره‌اندود ثبت می کرد. او فناوری خودرا داگروتیپ نامید که در تاریخ عکاسی به عنوان اولین شیوه‌ي عملی ثبت تصویر شناخته میشود.

این فرایند اصلاحات و تغییراتی کرد تا این که در ژانویه 1839 آکادمی علوم فرانسه داگروتیپ را به عنوان یک اختراع فنی بـه ثبت رساند. ولی چند ماه بعد دولت فرانسه که بـه اهمیت این اختراع پی برده بود با تخصیص مقرری ماهانه برای داگر و شریکش، که فرزند نیپس بود، از آنان خواست که دریک گردهمایی در پاریس در 19 آگوست 1839 جزئیات فنی داگروتیپ و چگونگی کارکرد این فرایند را برای عموم شرح دهند.

دولت وقت فرانسه، در آن روز، اختراع جدید یعنی «عکاسی» را به عنوان هدیه‌اي رایگان بـه تمام جهان اعلام نمود و این اولین رونمایی عکاسی برای عموم مردم بود؛ یعنی نقطه‌ي آغاز رشد این فن و هنر در جهان.

روز جهانی عکاسی (28 مرداد - 19 آگوست)

ظاهراً پیشنهاد نامگذاری 19 آگوست – زمان اولین رونمایی عکاسی برای عموم – به عنوان روز جهانی عکاسی اولین بار توسط انجمن‌هاي‌ عکاسی در کشور آمریکا اعلام شد ولی شورای عکاسی بین‌ المللی هند درسال 1991 اولین نهادی بود که این روز را رسما به عنوان روز جهانی عکاسی جشن گرفت و ازآن هنگام تا امروز هر سال کشور های بیشتری این تاریخ را به عنوان «روز جهانی عکاسی» در تقویم‌هاي‌ خود ‌گنجانده‌اند. به طوری که هر سال این رویداد نسبت بـه سال گذشته در گستره‌ي بزرگتری برگزار شده اسـت.

در  روز جهانی عکاسی برنامه‌هایي مانند سخنرانی، گردهمایی، جلسات نقد و بررسی آثار عکاسی و رویداد های رقابتی و غیررقابتی زیادی در سراسر جهان از سوی انجمن‌ها، گالری‌ها، شوراها، نهادها و وب‌سایت‌هاي‌ مرتبط با عکاسی برگزار می شود. اما متاسفانه به دلیل نبود یک نهاد واحد بین‌ المللی همه ی‌گیر برای هماهنگ نمودن امور، قوانین و رویداد های مرتبط با عکاسی در جهان، نامگذاری 19 آگوست به عنوان «روز جهانی عکاسی» برای تعداد زیادی از عکاسان در کشور های مختلف ناشناخته مانده اسـت.

عکاسی یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر در قرن نوزدهم بوده اسـت. ازآن هنگام که لوئی داگر در پاریس تابستانی فرایند خودرا علنی نمود تا امروز، عکاسی راه درازی آمده اسـت؛ تغییرات زیادی بـه خود دیده و روز بـه روز بر ضریب نفوذش در بین مردم و جوامع افزوده شده اسـت.

روز جهانی عکاسی (28 مرداد - 19 آگوست)

معرفی انواع شاخه های عکاسی

– عکاسی معماری
عکاسی معماری، شاخه‌اي از عکاسی اسـت که در آن از آثار معماری و ساختمان‌ها عکسبرداری میشود. در عکاسی معماری، دو فاکتور زاویه دید و نوع لنز مهم‌اند، زیرا طبق معمولً آثار معماری بزرگ هستند و عکاس هم نمی تواند بـه اندازهٔ کافی ازآن‌ها فاصله بگیرد؛ بـه همین دلیل لازم اسـت که زاویهٔ دید لنز زیاد باشد.

– عکاسی اجسام بی‌جان
عکاسی اجسام بی‌جان شاخه‌اي از هنر عکاسی اسـت که بـه ثبت تصویر از اشیاء بی‌جان و طبق معمولً غیر متحرک و اشیاء محیط پیرامون میپردازد. عکاسی از اجسام بی‌جان در حقیقت جزو سبک‌هاي‌ مشکل عکاسی محسوب می شود، عکاسان این سبک باید توانایی نورسنجی دقیق را داشته و از ذوق ترکیب‌بندی بالایی برخوردار باشند. 

– عکاسی ورزشی
عکاسی ورزشی، شاخه‌اي از عکاسی اسـت که در آن از صحنه‌هاي‌ ورزشی و ورزشکاران عکسبرداری می شود. دراین نوع عکاسی، تجهیزات و ابزارها نقش مهمی دارند زیرا سوژه متحرک اسـت و عکاس هم از صحنه دور اسـت بنابر این داشتن لنزهای قدرتمندی هم چون تله و زوم لازم اسـت.

– عکاسی پرتره
عکاسی پرتره، شاخه‌اي از عکاسی اسـت که در آن از چهرهٔ انسان عکسبرداری می شود. عکاسی پرتره انواع مختلفی دارد، اما در همه یٔ انها تمرکز عکس بر روی چهرهٔ اشخاص اسـت. پرتره تنها یک عکس ساده نیست، بلکه نمایانگر افکار، اخلاق و خصوصیات فردی سوژه‌اسـت.

روز جهانی عکاسی (28 مرداد - 19 آگوست)

عکاسی از مناظر، بـه عکاسی از جهان پیرامون می پردازد

– عکاسی از طبیعت
عکاسی طبیعت بـه شاخه‌اي از عکاسی گفته میشود که گیاهان، جانوران، کوه‌ها یا صخره‌ها بـه نحوی ثبت شده باشند که در آن هیچگونه اثر مستقیم یا غیر مستقیمی از حضور انسان دیده نشود، گیاهان پرورش داده شده از سوی انسان، راه‌ها، حیوانات اهلی یا حیوانات وحشی خارج از محیط زیست اصلی خود، هیچ‌یک در عکس طبیعت نباید حضور داشته باشند.

– عکاسی حیات‌وحش
عکاسی حیات وحش، شاخه‌اي از عکاسی اسـت که در آن از حیوانات و جانوران عکسبرداری میشود. عکاسی دراین سبک، نیاز بـه دانش بالا و تجربهٔ فراوان در زمینهٔ عکاسی و آشنایی با رفتار حیوانات گوناگون دارد. عکاسان باید توان اثبات طبیعی بودن عکسهای را داشته باشند.

– عکاسی ماکرو
عکاسی ماکرو شاخه‌اي از عکاسی اسـت که از نمای نزدیک و به طور معمول از سوژه‌هاي‌ کوچک عکسبرداری میکند. به طور کلاسیک، سوژهٔ موجود دریک تصویر ماکرو بزرگ تر از اندازهٔ آن در طبیعت اسـت. بـه هر شکل امروزه تصویر برداری ماکرو، تهیه تصویر از سوژه در ابعاد بزرگتر و واضح‌تر ازآن چیزی اسـت که در حیات دیده می شود.

عکاسی صنعتی
عکاسی صنعتی یکی از شاخه‌هاي‌ عکاسی می باشد که بـه سفارش یک سازمان صنعتی صورت می‌پذیرد و بـه ثبت فرایندهای تولید، محصولات، سازمان کار، کارکنان و یا تجهیزات سازمانی میپردازد. عکس صنعتی ممکن اسـت با مقاصد داخلی «بـه عنوان مثال اداری و یا روابط صنعتی» و یا خارجی «بـه عنوان مثال تبلیغات یا روابط عمومی» به کار گرفته شود.

– عکاسی نجومی
عکاسی نجومی شاخه‌اي از عکاسی اسـت که بـه وسیلهٔ تلسکوپ و با روش‌هاي‌ مختلف از ستاره ها و سیارات عکسبرداری می کند. زمان نوردهی این عکس‌ها طبق معمولً از چند دقیقه تا چند ساعت، متفاوت اسـت. البته با دوربین عکاسی و با هر لنزی می توان از ستاره‌ها و سیاره‌هاي‌ نزدیک عکس گرفت.

– عکاسی از مناظر
عکاسی از مناظر، بـه عکاسی از جهان پیرامون می پردازد، حضور انسان یا عناصر انسانی، دراین سبک محدودیتی ندارد. توانایی در دیدن زیباترین ترکیب بندی در منظره و تصور آن که در چاپ نهایی چگونه بـه نظر میرسد و همچنین انتقال الهام عکاس بـه بیننده از مهم ترین ماهیت‌هاي‌ عکاسی منظره‌اسـت.

– عکاسی خبری
عکاسی خبری یا فتوژورنالیسم بـه عکس‌هایي گفته میشود که پبام و هدف اصلی آن ها خبر رسانی اسـت. عکاسان خبری، همان نویسندگان مقاله و مخبران خبر بـه وسیله تصویر یا همان عکس هستند. عکاسی خبری هنری اسـت که برای قصه‌گویی عکاسانه بـه کار گرفته می شود تا زندگی را مستند کند.

– عکاسی شب
عکاسی در شب، بـه عکاسی در فضای آزاد در ساعات شب گفته می شود. در عکاسی شب، طبق معمولً از دیافراگم‌هاي‌ بسته و زمان‌هاي‌ نوردهی طولانی استفاده می کنند. 


سکوتت را با صدای چلیک چلیک دوربینت بشکن.

بگذار همه ی ي صدای چلیک چلیکش را بشنوند.

بگذار همه ی ي متوجه حضور تو باشند.

بگذار همه ی ي بـه دنباله پیدا کردن نقطه دید تو باشند.

تو خودت همیشه سکوت میکنی و دوربینت سکوت تو را میشکند.

دوربینت بـه همه ی ي می‌گوید:چیلیک؛

یعنی من دوربین عکاسی یک عکاسم. ‌‌

تو از هیچ چیز و هیچکس واهمه نداری.

در جنگ و فتنه و خون تو مثل یک رزمنده اما بـه جای تفنگ و آر پی جی،دوربینت را با لنز زومش بالای خاکریز می آوری و با صدای شاتر که میگوید چیلیک بـه قلب دشمن می زني.

همه ی ي جا هستی و اما دیده نمی شوی.

ولی آن عکسهای ماندگار تو اند که حضور تو را ثابت می کنند و تو را جاودانه؛

روز جهانی عکاسی مبارک

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت