روز سینگل ها (Singles’ Day) در 11 نوامبر + روز مجردها

روز سینگل ها (Singles’ Day) در 11 نوامبر + روز مجردها

روز سینگل ها «Singles’ Day» یک روز ویژه در چین اسـت کـه در ان مجردها، مجرد بودن را جشن می گیرند. روز ۱۱ نوامبر هم بـه همین جهت انتخاب شده کـه در تقویم میلادی بـه شکل ۱۱/۱۱ نوشته میشود و شماره یک در ان تکرار شده‌اسـت

سینگلای عزیز روز همتون مبارک :»»

 

روز سینگل ها (Singles' Day) در 11 نوامبر + روز مجردها

روز بر مجردها مبارک باد

 

روز سینگل ها (Singles' Day) در 11 نوامبر + روز مجردها

۱۱نوامبر روز مجرد ها اسـت. سرمنشا این روز بـه چین برمی‌گردد زمانی کـه درسال ۱۹۹۰ دانشکاه نانجینگ برای ارج گذاشتن بـه مجردی این روز را پایه‌گذاری کرد تا افرادی کـه مجرد هستند فکر نکنند کمبودی در زندگی دارند و از ان لذت ببرند.
سینگل هاي‌ عزیز از سینگل بودن خود لذت ببرید

روز سینگل ها (Singles' Day) در 11 نوامبر + روز مجردها

عکس نوشته روز مجردها

روز سینگل ها (Singles' Day) در 11 نوامبر + روز مجردها

روز سینگل ها «Singles’ Day»

روز سینگل ها (Singles' Day) در 11 نوامبر + روز مجردها

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت