جستجو در تالاب

به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در ایران

به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در ایران

13 شهریور ماه روز تعاون

سیزدهم شهریور،روز تعاون و سر آغاز هفته تعاون، که تجلی گر همبستگی و مشارکت اجتماعی میباشد، بر تمامی فعالان این عرصه خجسته باد.

 

13 شهریور در جمهوری اسلامی ایران روز تعاون نامگذاری شده است.

در جهان امروز، برای کسب توفیق در کلیه مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همکاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت.

 

به منظور ایجاد این همکاری، در اصل۴۴ قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مطرح و شرح و تفصیل ان در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰؛ به تصویب مجلس رسید. دراین راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال کنترل دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در ایران

به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در ایران

 

“این احساسی که در ملت ما پیدا شده است که باید تعاون کند باید اعانت کند .این از برکات انقلاب است . “امام خمینی «ره »

 

“تعاونیها وسیع ترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارهاست .”«مقام معظم رهبری »

 

تعاون و همکاری می تواند در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقشی به سزا ایفا کند. بدیهی است با کسترش فرهنگ تعاون، وحدت وهمدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و خلاقیت ها پدیدار میگردد و جامعه از آسیب دشمنان مصون میماند.

 

در حدیثی از پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه نقل است که فرمودند :

” اگر همه ی شما در راه خیر و نیکوکاری به یک دیگر بپیوندید و هماهنگ شوید دوستدار و علاقه مند به یک دیگر خواهید شد .”

 

این حدیث حکایت از ان دارد که تعاون در اسلام جایگاهی خاص دارد چرا که در همه ی امور همکاری . محبت . صفا و صمیمیت مطرح و مفید است.

 

درجهان امروز می باید برای کسب توفیق و سرافرازی در کلیه مسایل اقتصادی . فرهنگی و سیاسی همکاری باشد یعنی همواره می باید آیه شریفه ” تعاونوا علی البر و التقوی ” الگوی اعمال و رفتار هر انسانی باشد تا بتواند به اهداف و مقاصد عالی دست یابد.

 

به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار شده است.

به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در ایران

تعاونی چیست؟

تعاونی ها، واحدهای کوچک اقتصادی ویژه اي هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند.

 

در واقع، تعاونی ها، سازمان هایي مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آن ها تشکیل و منطبق با اصول بین المللی تعاون اداره می شوند.

 

از ان جاکه تعاونی ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به ان پرداخته شده است.

 

اصل 44؛ مهم‌ترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد تعاونی ها آمده است که در ان بطور مشخص، تعاون را یکی از بخش هاي‌ سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی می کند.

 

بر اساس این ماده، نظام اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و درست استوار است. بطور خلاصه، تعاونی ها از بُعد اقتصادی به عدالت، از نظر سیاسی به آزادی و از دیدگاه فرهنگی به ارزش هاي‌ اخلاقی و دینی توجه دارند و بهترین جلوگاه پیوند مناسب میان اقتصاد، فرهنگ و سیاست شمرده می شوند.

به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در ایران

 ضوابط عمومی شرکت تعاونی

شرکت تعاونی حداقل با ۷ نفر عضو می تواند تاسیس شود که شرایط قانونی را برای عضویت در شرکتهای تعاونی داشته باشند. از جمله تابعیت ایرانی، نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر، ودر شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد.

شرکت تعاونی توسط هیئت موسس تاسیس میشود و پس از ان از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت می کند. هیات موسس پس از تهیه طرح و اساسنامه و دیگر مشخصات تعاونی اقدام به دریافت موافقت نامه تشکیل تعاونی از وزارت تعاون مینماید و پس از دریافت اجازه نامه ثبت شرکت تعاونی از وزارت تعاون، شرکت را ثبت مینماید، پس از ان پروانه تاسیس شرکت تعاونی بوسیله وزارت تعاون صادر میشود. اعضا در جلسه مجمع عمومی عادی، اعضای هیئت مدیره و بازرس‌هاي‌ شرکت تعاونی خودرا انتخاب می کنند. 

 

ویژگی هاي‌ تعاونی

تعاونی، همواره هزینه ها را کاهش میدهد و از فرصت ها به بهترین شیوه استفاده می کند. بر اساس سیاست هاي‌ کلی اصل44؛ دولت دربخش تعاون، با استفاده از روش هایي مانند:

 

تخفیف مالیاتی

ارائه تسهیلات اعتباری

حمایت از طریق مؤسسات مالی و نیز اقدام مؤثر برای کارآفرینی مولّد

 

زمینه را برای فعالیت هاي‌ اقتصادی در مسئله خصوصی سازی گسترش می‌دهد.

 

التیام توانمندی و رقابت پذیری تعاونی ها می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی را تقویت کند و هم شرایط را برای مشارکت فعال مردم در عرصه هاي‌ اقتصادی و خصوصی سازی فراهم آورد و با برطرف ساختن تعداد زیادی از مشکلات، به رشد و توسعه امور اقتصادی در جامعه بینجامد.

به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در ایران

تعاونی ها و افزایش صادرات

یکی از ویژگی هاي‌ مهم تعاونی ها، همکاری و کار گروهی است. همچنین مهمترین هدف واگذاری بخش هاي‌ دولتی، مشارکت مردم و عمومی سازی تعاونی هاست. ازاین رو، با برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت هاي‌ تعاونی و اجرایی، می‌توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی و افزایش صادارات کشور برجسته تر کرد.

 

صادرات تعاونی ها تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی محدود می شود. عوامل داخلی عبارتند از: کمبود سرمایه، نبود اطلاعات کافی و ضعف مدیریت. عوامل خارجی نیز محدودیت هاي‌ فنی و کاغذبازی دست و پاگیر اداری را در برمی گیرد.

 

همچنین بخش تعاون بدلیل جلب مشارکت عمومی و گروهی، کارکردن اقشار مختلف مردم، افزایش سطح عمومی اشتغال، کارآفرینی مولّد، رقابت با محصولات خارجی، بهره مندی از تخفیف مالیاتی و استفاده از تسهیلات اعتباری مؤسسات مالی کشور، ممتازترین جایگاه را در افزایش صادرات کشور دارد.

به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در ایران

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت

۱- شرکت تعاونی عام:

شرکتی است که عضویت در ان برای همه ی آزاد میباشد، تعداد اعضاء دراین تعاونیها حداقل ۵۰۰ نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود.

 

۲ -شرکت تعاونی خاص :

شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران، دانشجویان، کشاورزان، زنان، پزشکان، وکلای دادگستری، اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط آزاد تعیین میشود.

به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در ایران

 انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

۱- شرکت تعاونی تولیدی:

شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستائی، عشایری و نظایر این ها فعالیت مي نماید و مجموعاًَ یک واحد تولیدی را در ان اداره می‌نمایند.

 

۲- شرکت تعاونی توزیعی:

شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت مي نماید. ان دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماًَ تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند.

 

شرکت‌هاي‌ تعاونی تولیدی مانند دامداران،کشاورزان، پرورش دهندگان زنبور عسل یا صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدی نام برده شده‌اند، درصورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خود از نوع تعاونیهای توزیعی «تامین کننده نیازتولید کنندگان» محسوب میشوند.

 

روز تعاون را تبریک میگویم و بر این باورام که تعاون و یاری‌ گری، بر جهان سخت و سرد رقابت و سود انگاری، خواهد شورید و زندگی رابه موهبتی برای همگان بدل خواهد کرد

روز تعاون بر شما مبارک باشد

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
قبل از مرگ زندگی کن ! (فیلم)
قبل از مرگ زندگی کن ! (فیلم)