بروزرسانی : 23 خرداد 1403

متن تبریک ولنتاین جدید (50 متن) | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین (عکس)

متن تبریک ولنتاین جدید (50 متن) | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین (عکس)

جدیدترین مجموعه متن های زیبا و خاص برای تبریک ولنتاین

روز بزرگداشت عشق و محبت مبارک . در تقویم چهاردهم فوریه را روز ولنتاین می‌نامند ؛ ولنتاین بهانه ایی اسـت برای هدیه و کادو دادن بـه کسی کـه دوستش دارید ؛ چه خوب اسـت کـه یادبگیریم تنها دراین روز ابراز محبت و عشق نداشته باشیم بلکه در تمامی روزهایی کـه داریم عشق را گرامی بداریم و آن را بروز بدهیم .هدیه ها فقط بیانگر نیت بیاد بودن اسـت . هیچ گاه گرانقیمت بودن یک هدیه نشان دهنده عشق نیست می توان با یک شاخه گل و وفاداری نیز عاشقی کرد !

تاریخ روز ولنتاین به همراه تاریخچه زیبا و جالب آن

روز ولنتاین «Valentine’s Day» گرامیداشت عشق و دوست داشتن اسـت . از آداب این روز کادو دادن اعم از عروسک ؛ شکلات و کادو از طرف هم دختر و هم پسر بـه یک دیگر اسـت و صرفا یادآوری دوست داشتن و محبت بـه هم دیگر میباشد

روز ولنتاین همه ی ي ي ي ي ي ي ساله بـه تقویم میلادی در 14 فوریه گرامیداشته میشود کـه امسال بـه تقویم شمسی مصادف با دوشنبه 25 بهمن اسـت.

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس»

I am glad that I have someone special in my life, which can be there by my side whenever I need the most. Honey i love you so much

من از این‌که فردی خاص در زندگی ام دارم کـه می تواند هرموقع کـه نیاز دارم در کنارم باشد بی نهایت احساس خشنودی میکنم. عزیزم من بی نهایت عاشقت هستم
والنتاین مبارک

♥ متن تبریک عاشقانه برای ولنتاین ♥

You are the rose that never fades – fresh and fragrant every day. I am so lucky to be with you this Valentine’s Day and always

تو گل سرخی هستی کـه هرگز پژمرده نمیشود و هرروز شاداب و خوشبو اسـت. خیلی خوش شانسم کـه دراین ولنتاین و همیشه با تو هستم

♥ متن تبریک ولنتاین به عشق زندگیمان ♥

As busy as we get, we need to be reminded that we are still sweethearts
Valentine’s Day is a good day for me to stop and realize how wonderful you make me feel. Happy Valentine’s Day
هر چقدر بیشتر سرمان شلوغ میشود بیشتر بـه یادآوری این‌که چقدر عاشق هم هستیم احتیاج داریم
روز ولنتاین برای من روز خوبیست تا لحظه اي دست نگه دارم و بفهمم وجود تو چه حس فوق العاده اي بـه من می دهد. ولنتاینت مبارک

♥♥♥

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس»

♥♥♥

I loved you, I love you and I will love you forever. Let’s celebrate many more Valentine’s Days. Love you
دوستت داشتم ؛ دارم و تا ابد نیز عاشقت خواهم بود . بیا با هم ودر کنار یک دیگر والنتاین هاي‌‌‌‌ بیشتری را جشن بگیریم . دوستت دارم

♥ متن تبریک انگلیسی با ترجمه برای ولنتاین ♥

Warmer than a summer breeze, hotter than the sun, more beautiful than a flower, but most importantly, the best thing that has ever happened to me

I love you. Happy Valentine’s Day

گرمتر از نسیم تابستان، جذابتر از خورشید، زیباتر از گل و اما مهمتر از همه ی ي ي ي ي ي ي، بهترین اتفاقی هستی کـه تا بـه حال برای من افتاده!

دوستت دارم و ولنتاینت مبارک

♥ عکس های عاشقانه برای ولنتاین ♥

Darling, you’re my one and only. I don’t know what I ever did to deserve a person as amazing as you. Happy Valentine’s Day!

عزیزم تو یکی یدونه و تنها محبوب من هستی . نمی‌دانم چه کار کرده ام کـه لایق داشتن فردی شگفت انگیز مثل تو شده ام . روز والنتاین مبارک

♥♥♥

You walked in, and the sun broke through the clouds. Suddenly, life was worth living, and it became this big adventure
Thank you for being part of my life
تو وارد شدي و گویی خورشید از میان ابرها سر بیرون آورد، ناگهان زندگی ام ارزش زیستن یافت و بـه این ماجراجویی بزرگ تبدیل شد!
ممنون کـه بخشی از زندگی من هستی!

♥ متن تبریک عاشقانه و خاص برای ولنتاین ♥

This Valentine’s Day and every other day of the year I want you to know just how special you are to me, darling. I love you!
عزیزم می‌خواهم بدانی کـه دراین روز والنتاین و هرروز دیگری از سال تو برایم بسیار باارزش و خاص هستی . دوستت دارم

♥ عکس نوشته مخصوص ولنتاین ♥

Falling in love is like looking at the stars. If you pick one out of the billions and stare at it long enough, all the others will melt away
عاشق شدن مثل نگاه کردن بـه ستاره هاست. اگر یکی از بین میلیاردها ستاره را انتخاب کنید و بـه اندازه کافی بـه آن خیره شوید، بقیه ستاره ها بـه چشمتان نخواهد آمد!

♥♥♥

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس»

♥♥♥

I love spending time with you. Whether we’re out for a romantic evening or just taking a walk together
I always feel best when I’m with you / Happy Valentine’s Day
من عاشق وقت گذراندن با تو هستم . فرقی ندارد کـه برای قراری عاشقانه کنار هم باشیم و یا یک پیاده روی ساده بیرون برویم
من همیشه کنارت بهترین احساس ها را دارم / روز والنتاین مبارک

♥ متن تبریک انگلیسی با ترجمه برای ولنتاین ♥

I may not always say how special you are for me, I may not reach out to you because I am busy, but you are someone I love and care for.
درست اسـت کـه همیشه بـه تو نمیگویم چقدر خاص هستی و یا همیشه وقت نمیکنم با تو وقت بگذرانم اما تو تنها کسی هستی کـه من عاشقشم و برایش اهمیت قائلم

♥ متن تبریک ولنتاین به عشق زندگیمان ♥

When I’m with you every experience seems better
I’m so glad we’re able to share our lives together. I can’t wait to see what the future holds for us / Happy Valentine’s Day
وقتی با تو هستم هر تجربه اي بـه نظر بهتر و قشنگ تر می‌آید
من بی نهایت خشنودم کـه ما قادریم زندگی هایمان را با هم بـه اشتراک بگذاریم . بی نهایت مشتاقم تا ببینم آینده برایمان چه چیزی بـه ارمغان خواهد آورد / والنتاین مبارک

♥♥♥

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس»

♥♥♥

Life with you is like a dream come true. I never really understood what it meant to have a soul mate until I met you
Happy Valentine’s Day to my true love
زندگی با تو همانند برآورده شدن یک آرزو اسـت . تا قبل از دیدن تو هرگز معنی واقعی نیمه گم شده را نفهمیده بودم
عشق حقیقی من والنتاینت مبارک

♥ تبریک های عاشقانه برای ولنتاین ♥

I have seen angels in the sky, I have seen snowfall in July, I have seen stars falling apart, but I haven’t seen anyone like you
Happy Valentine’s Day to the most special person in my life
من فرشتگان آسمان، برف تابستان و نابودی ستارگان را دیده ام، اما هرگز کسی مثل تو را ندیده ام
ولنتاین بر خاص ترین شخص زندگی ام مبارک

♥ متن تبریک انگلیسی با ترجمه برای ولنتاین ♥

You are my beautiful sunshine, the smile on my face and the beat in my heart! Happy Valentine’s Day my love
تو خورشید درخشان و زیبایم ؛ لبخند روی صورتم و ضربان قلبم هستی . والنتاین مبارک عشق من

♥♥♥

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس»

♥♥♥

Your love helps me find happiness in the most unexpected ways… life with you has been sheer bliss
عشقت بـه من کمک می کند تا شادی را در غیرمنتظره ترین چیزها پیدا کنم… زندگی با تو برای من خوشبختی محض بوده اسـت!

♥ متن تبریک خاص برای ولنتاین ♥

دوستت دارم  همین!!!
تقدیم بـه همسرم.
تنها دلیل زنده بودنم
روز عشق مبــارک

♥ متن تبریک انگلیسی با ترجمه برای ولنتاین ♥

میدونی آدما بین الف تا ي قراردارند.
بعضی ها مثل ” ب ” برات می میرند،
مثل ” د ” دوستت دارند،
مثل ” ع ” عا شقت میشوند،
مثل ” م ” منتظر می مونند
تا یه روز مثل ” ي ” یارت بشن.

♥♥♥

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس»

♥♥♥

یک نفر این جا دلش تنگ اسـت
باور می کني؟!
یک گذر بر قلب او
یک‌بار دیگر میکنی؟!
یک نفر داردهوای پر کشیدن
در دلت
یک سفر ؛ شهباز من ؛
با این کبوتر میکنی؟!
روز عشق مبارک

♥ متن تبریک ولنتاین به عشق زندگیمان ♥

ما دو نفریم
دو نفر بــر‌اي همه ی ي ي ي ي ي ي ‌چیز
بــر‌اي دوست داشتن
بــر‌اي درد کشیدن
بــر‌اي ساعت‌هاي‌‌‌‌ خوشی
دو نفر بــر‌اي بردن و باختن
تنها دو نفر …!
روز عشق مبــارک

♥ متن تبریک ولنتاین به دوستمان  ♥

همیــــشه بـــــهانه ي رفـــــتن دارد . . .
کســـی کـه با دلــــش نـــــیامـــده
روز عشق مبــارک

♥ عکس نوشته های ولنتاینی ♥

اگر روزی دشمن پیدا کردی،
بدون در رسیدن بـه هدفت موفق بودی.
اگر روزی تهدیدت کردن،
بدون در برابرت ناتوانند.
اگر روزی خیانت دیدی، بدون قیمتت بالاست.
اگر روزی ترکت کردند، بدون با تو بودن لیاقت میخواد.

جمله هاي‌‌‌‌ پرمحتوا برای تبریک روز عشق

تو من را بهتر می شناسی
وقتی لبخند میزنم
یعنی دریاچه اي آرام در صبح ام
یعنـــــی
آن قدر دوستت دارم
کـه هیچ سنگریزه اي
خوشبختی ام را بـه هم نمیزند !
نخستین ولنتاین کنار تو مبارک

♥ متن تبریک انگلیسی با ترجمه برای ولنتاین ♥

هر کی اومد پیش من یه ذره جاتو نگرفت….
هیچ ادایی جای اون نازو اداتو نگرفت….
پیش هر نقاشی رفتم تو رو نقاشی کنه،
روی هر بومی زدم رنگ چشاتو نگرفت…

♥ متن تبریک ولنتاین به عشق زندگیمان ♥

بخاری روی شمعک، با پول توی قلک
تو سرمای زمستون، برات هدیه خریدم
تا کـه بگم عزیزم، شیرینی مثل پشمک
با دنیا نازو چشمک ؛ ولنتاینت مبارک …

♥♥♥

از این فاصله حتی
بوی دوست داشتن تو
عشق را بـه تماشا کشید
آن قدر بی‌ حساب و کتاب دوست دارمت
ترسم از این اسـت
عشق قدغن شود
مگر می‌‌شود دوست داشتن تو را پنهان کرد ..؟!
ولنتاین مبارک

تقدیم بـه او کـه نبود، ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد.
دلم برای کسی تنگ اسـت کـه آفتاب صداقت را بـه میهمانی گلهای باغ می آورد
و گیسوان بلندش را بـه باد می داد و دست هاي‌‌‌‌ سپیدش را بـه آب می بخشید
و شعرهای خوشی چون پرنده ها می خواند.

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس»

دوست داشتن تو
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست . . .
روز عشق مبارک

♥ متن تبریک ولنتاین به عشق زندگیمان ♥

شبی از شب ها تو بـه من گفتی کـه شب باش!
من کـه شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود
بـه امیدی کـه تو فانوس شب من باشی
ولنتاین مبارک

♥ متن تبریک عاشقانه برای ولنتاین ♥

دلم یه زندگی اروم میخواد
بدون از دست دادن تو
و تنها شدن
یه زندگی فقط با دو بازیگر
من و تو
ولنتاین مبارک

♥ متن تبریک انگلیسی با ترجمه برای ولنتاین ♥

شک کرده‌ام!
بـه صفحه دوم شناسنامه‌ ام شک کرده‌ام….!
اینروزها دارم با کسی زندگی می‌کنم انگار ..!!
روزت مبارک عشقم

♥ متن تبریک عاشقانه برای ولنتاین ♥

تقدیم بـه او کـه نبود ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد دلم برای کسی تنگ اسـت کـه آفتاب صداقت را بـه میهمانی گلهای باغ می آورد و گیسوان بلندش را بـه باد می داد و دست هاي‌‌‌‌ سپیدش را بـه آب می بخشید و شعر هاي‌‌‌‌ خوشی چون پرنده ها می خواند
ولنتاین مبارک

♥ متن تبریک انگلیسی با ترجمه برای ولنتاین ♥

مردم میگویند عشق می‌تواند تمام رویاهای ما را محقق کند. من از همان لحظه اي کـه برای نخستین بار با تو آشنا شدم این را فهمیدم.
ولنتاین مبارک عزیزم

♥ متن تبریک عاشقانه برای ولنتاین ♥

تقدیم بـه او کـه نبود ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد دلم برای کسی تنگ اسـت کـه آفتاب صداقت را بـه میهمانی گلهای باغ می آورد و گیسوان بلندش را بـه باد می داد و دست هاي‌‌‌‌ سپیدش را بـه آب می بخشید و شعر هاي‌‌‌‌ خوشی چون پرنده ها میخواند . ولنتاین مبارک

♥ عکس مناسب استاتوس و استوری ولنتاینی ♥

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس»

♥ عکس مناسب استاتوس و استوری ولنتاینی ♥

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس»

♥ عکس مناسب استاتوس و استوری ولنتاینی ♥

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس» 

♥ عکس مناسب استاتوس و استوری ولنتاینی ♥

متن تبریک ولنتاین جدید 2023 | استاتوس و استوری برای تبریک ولنتاین «عکس»

♥ عکس مناسب استاتوس و استوری ولنتاینی ♥

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت