7 دی سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره)

7 دی سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره)

نهضت سواد آموزی قطعا یکی از آرمان های‌ مقدس جمهوری اسلامی ایران میباشد . 7 دی سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی بـه فرمان امام خمینی «ره» ما دراین قسمت از مجله تالاب بـه مناسبت روز نهضت سواد آموزی مقاله ای را منتشر کرده ایم.

 

نهضت سواد آموزی چیست؟

نهضت سواد آموزی چیست؟

مبلغان مسیحی لازاری«گونه ای از مسیحیان کـه بـه جماعت مبلغ نیز معروف بودند»؛ 70 سال پیش از انقلاب مشروطیت ایران، مدارسی را بـه سبک مدارس فرانسوی در شهر های ارومیه و سپس در تهران، تبریز، همدان و رشت تاسیس کردند ودر کنار مکتب های‌ فعال در مساجد، نمونه های‌ کوچکی از آموزش نوین ان روز بـه ظهور رسید.

 

مدرسه رشدیه بـه عنوان اولین مدرسه بـه سبک نوین با مباشرت یک ایرانی بـه نام میرزا حسن رشدیه در 1267خورشیدی بنیاد نهاده شد، وی این مدرسه را در ششکلان تبریز تاسیس کرد. تلاش رشدیه در کشاکش رقابت های‌ امین الدوله و امین السلطان صدراعظم های‌ سلسله قاجار کـه دومی با فعالیت رشدیه موافق نبود، رونق چندانی نیافت.

 

بر اثر وقوع انقلاب مشروطیت، تحول مهمی در بینش مردم نسبت بـه نظام آموزش و پرورش کشور بـه وجود آمد. در اصول هجدهم و نوزدهم قانون اساسی بر اجباری و همگانی بودن آموزش ابتدایی جدید تاکید شد و تمام مدارس موجود کشور زیر نظر وزارت نو پای علوم و معارف قرار گرفت.

 

ساختار وزارت علوم و معارف سه سال بعد با تصویب قوانین جدید بازسازی شد و بر مقوله هایي چون آموزش ابتدایی اجباری، تربیت معلمان، آموزش بزرگسالان، تهیه کتاب های‌ درسی و اعزام دانشجویان بـه اروپا تاکید شد. بـه دنبال بروز استبداد صغیر و متعاقب ان با خلع محمد علی شاه و افتتاح مجلس دوم، توجه شایانی بـه بسط معارف جدید و ایجاد مدارس ملی و دولتی در تهران و دیگر شهرها معطوف شد.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با درک عمیق از مشکلاتی‌ کـه در اثر بیسوادی مردم در جامعه بروز و ظهور مییابد، طی فرمانی لزوم توجه بـه بسیج سوادآموزی را صادر کردند.

 

در هفتم دی 1358 خورشیدی، سازمان نهضت سوادآموزی با هدف باسواد کردن خیل عظیم بی‌سوادان کشور تشکیل شد.

 

امام خمینی«ره» بـه‌ منظور تقویت برنامه‌های‌ سوادآموزی حجتالاسلام محسن قرائتی را بـه‌عنوان نماینده خویش‌ دراین سازمان منصوب کرد. در 1363 خورشیدی دولت با هدف تقویت و توسعه برنامه‌های‌ مبارزه با بی سوادی در کشور، اساسنامه سازمان را بـه‌ تصویب مجلس رساند کـه در ان وظیفه اصلی نهضت آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب با استفاده از ابزارهای هنری و تشویق و ترغیب بیسوادان و کم سوادان در یادگیری بیشتر جمعیت بی‌سواد کشور تعیین شد.

 

محسن قرائتی در اردیبهشت 1361 خورشیدی بـه «نمایندگی ولی فقیه در سازمان نهضت سوادآموزی منصوب شد و سپس ریاست این سازمان را نیز بر عهده گرفت کـه این مسئولیت تا اسفند 1389 خورشیدی ادامه داشت
دراین گزارش سعی شده با تکیه بر روندها و جریان های‌ مختلفی رسمی و محلی کشور بـه واکاوی تاریخچه سوادآموزی در ایران در سده گذشته پرداخته شود:

 


مطالب مشابه: بخشی از زندگینامه شهیدان رجایی و باهنر


 

اداره تعلیمات اکابر

اداره تعلیمات اکابر

اولین سازمانی کـه بـه طور رسمی برای با سواد کردن بزرگسالان در ایران تاسیس شد، اداره تعلیمات اکابر بود. این اداره از 1315 خورشیدی شروع بـه کار کرد و برپایه قانون موظف شد کـه در تمام مدارس روزانه و کلاس های‌ شبانه مخصوص با سواد کردن بزرگسالان را دایر کند.

 

اداره تعلیمات اکابر یکی از ادارات وزارت معارف بـه شمار می رفت کـه رییس ان از طرف وزیر معارف انتخاب می شد. فعالیت کلاس های‌ اکابر تا شهریور 1320 خورشیدی یعنی تا زمان سقوط رضاخان ادامه داشت ودر این تاریخ کلاس ها منحل شدند.

 

آموزش سالمندان

آموزش سالمندان

بـه دلیل وقوع جنگ جهانی ودر شرایط سیاسی و اجتماعی موجود، فعالیت های‌ سوادآموزی برای مدتی متوقف شد اما در 1322 خورشیدی، کلاس های‌ سوادآموزی بزرگسال با عنوان آموزش سالمندان کار خودرا آغاز کرد. این کلاس ها وابسته بـه وزارت آموزش و پرورش بود.

 

در فاصله سال های‌ 1320 تا 1335 خورشیدی برداشت تازه ای از آموزش بزرگسالان با عنوان تعلیمات اساسی در جهان مورد توجه قرار گرفت. سازمان علمی، فرهنگی، تربیتی ملل متحد یعنی یونسکو بنیانگذار این تفکر بودو برای اولین بار برنامه ای آزمایشی را در کشور های مصر، هندوستان، فیلیپین و مکزیک بـه اجرا در آورد.

 

دولت ایران در 1323 خورشیدی تصمیم گرفت، این برنامه را بـه طور مستقل اجرا کند. از این رو هیاتی بـه هندوستان اعزام شد. پس از بازگشت این هیات و با استفاده از تجربیات انها برنامه ای بـه طور آزمایشی در چند استان کشور بـه مرحله اجرا درآمد.

 

برای اجرای این برنامه از هر استان، چهار شهرستان و از هر شهرستان یک روستا درنظر گرفته شد. پس از انتخاب روستاهای مورد نظر، افرادی با نام مربی تعلیمات اساسی از میان معلمان محلی هر استان انتخاب شدند تا پس از کارآموزی بـه روستاهای محل ماموریت خود بروند.

 

بنیاد خاور نزدیک

بنیاد خاور نزدیک

برنامه تعلیمات اساسی با توجه بـه هزینه سنگینی کـه در برداشت در 1330 خورشیدی متوقف و اداره ان بـه بنگاه عمران وزارت کشور محول شد. دراین ضمن بنیاد خاور نزدیک با استفاده از این راهکار، از 1328 خورشیدی فعالیت های‌ خودرا در منطقه ورامین آغاز کرد.

 

این بنیاد آموزش خودرا بر پایه آگاهی های‌ شغلی و اجتماعی بنا نهاد و هدفش این بود کـه از حدود خواندن و نوشتن فراتر رود و بـه رشد آگاهی مردم در زمینه بهداشت و تندرستی، کشاورزی، خانه داری، تربیت کودک و صنایع دستی بپردازد.

 

گرچه این اهداف بـه نتیجه نرسید ودر عمل، این برنامه نیز تنها بـه سواد آموزی بیسوادن پرداخت اما حداقل برای اولین بار آموزش بزرگسالان بـه مفهوم واقعی خود نزدیک شد. اجرای این برنامه، هزینه سنگینی داشت و گسترش ان در تمام مناطق امکانپذیر نبود. نگاره‌ای تاریخی از واقعهٔ موسوم بـه نسل‌کشی ارمنی‌ها در حلب کـه برای اولین‌بار بـه وسیله بنیاد خاور نزدیک منتشر شد.

 

سازمان آموزش بزرگسالان

سازمان آموزش بزرگسالان

آموزش بزرگسالان سومین سازمان رسمی وابسته بـه دولت بود کـه مسوولیت سوادآموزی بزرگسالان را در ایران بـه عهده گرفت. فعالیت کلاس های‌ آموزش بزرگسالان در 1335 خورشیدی با استفاده از تجربیات گذشته از سر گرفته شد.

 

دراین دوره علاوه بر وزارت فرهنگ کـه اجرای برنامه های‌ آموزش بزرگسالان را بـه عهده داشت، وزارت‌خانه های‌ دیگری مثل کشاورزی، کار، جنگ و سازمان‌هایي چون بنیاد خاور نزدیک، اداره کل امور اجتماعی و عمران روستایی، ارتش، بانک عمران و سازمان پیشاهنگی نیز در امر سواد آموزی بزرگسالان مشارکت داشتند.

 

تا این زمان غیر از کلاس های‌ شبانه کـه در دبستان ها تشکیل شده بود در کارخانه های‌ دولتی، آسایشگاه ها و بیمارستان ها، واحدهای ارتش و شهربانی نیز کلاس های‌ سوادآموزی بزر گسالان با اعتبار همین سازمان ها و کنترل وزارت فرهنگ تشکیل شد.

 

برپایه سرشماری 1335 خورشیدی، جمعیت ایران 19 میلیون تن بودو جمعیت 10 ساله بـه بالا 12 میلیون و 31 هزار و 784 تن تعیین شد کـه حدود 2 میلیون تن از آن ها خودرا با سواد معرفی کرده بودند. البته این آمار نمی‌تواند دقیق و گویا باشد، زیرا معیار باسواد بودن دراین سرشماری اظهارات لفظی افراد بودو معیار دقیقی کـه در سراسر کشور و برای تمام افراد یکنواخت باشد، مورد استفاده قرار نگرفت.

 

با این همه ی، همین آمار غیر دقیق و ظاهری نشان میدهد کـه باوجود تمامی سازمان هایي کـه تاسیس شده و کلاس هایي کـه تا ان زمان تشکیل شده بود، هنوز حدود 11 میلیون تن از افراد گروه سنی 10 سال بـه بالا نتوانسته بودند از امکانات آموزشی رسمی بهره مند شوند.

 

کلاس های‌ آموزش بزرگسالان تا 1345 خورشیدی بـه کار خود ادامه داد اما بـه دلیل رشد سریع جمعیت و افزایش درصد بیسوادان جامعه نتوانست، توفیق چندانی بدست آورد. طرح مساله بیسوادی ایران در سطح بین المللی و آشکار شدن موفقیت آمیز نبودن برنامه های‌ قبلی، لزوم اقدامات بـه ظاهر ابتکاری را مطرح ساخت.

 

سپاه دانش

سپاه دانش

تاریخچه سواد آموزی ایران نشان می‌دهد کـه باوجود تمام تلاش های‌ ظاهری و وضع قوانین و مقررات مختلف در زمینه سوادآموزی بزرگسالان در 1341 خورشیدی هنوز درصد زیادی از افراد کـه بالفعل می توانستند، باسواد باشند از نعمت خواندن، نوشتن و کسب آگاهی محروم بودند.

 

باوجود کوشش های‌ بسیاری کـه وزارت آموزش و پرورش برای تحت پوشش قرار دادن کودکان انجام می داد هرساله بیش از 2 میلیون کودک در سراسر کشور، بـه دلیل وجود نداشتن امکانات آموزشی و همچنین مسایل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نمی توانستند بـه مدرسه راه یابند و از آموزش و پرورش رسمی بهره مند شوند.

 

بدین سبب در درون ارتش، سپاه دانش برای سواد آموزی کودکان لازم التعلیم و بزرگسالان، بـه خصوص در مناطق دور افتاده کـه فاقد امکانات آموزشی بودند، تاسیس شد.

 

دراین زمان دلایل متفاوتی برای تداوم مساله بیسوادی در جامعه بیان شد کـه اهم انها وسعت کشور و پراکندگی جمعیت، کثرت روستاها و موجود نبودن راه های‌ ارتباطی، فقر و کمبود در آمد روستاییان، کوچ نشینی عشایر، کمبود نیروی انسانی کار آزموده، تمرکز فعالیت ها و خدمات اجتماعی و رفاهی در شهرها و مواردی از این قبیل بود.

 

نمایی از یکی از سربازان سپاه‌دانش پیش از انقلاب

نمایی از یکی از سربازان سپاه‌دانش پیش از انقلاب

از این رو در 1341 خورشیدی، طرح سپاه دانش بـه اجرا در آمد. در ان زمان حدود 68 درصد جمعیت ایران، روستانشین بودند و نسبت بیسوادی در بین بزرگسالان، بخصوص در مناطق دور افتاده، گاه از 95 درصد نیز تجاوز می‌کرد. بـه این ترتیب مقرر شد تا بخشی از جوانان دیپلمه در دوره سربازی خود بـه باسواد کردن بیسوادان در روستاها بپردازند.

 

برای تکمیل این طرح در 1347 خورشیدی، طرح مشابهی بـه نام قانون خدمات اجتماعی زنان بـه تصویب رسید. برپایه این قانون زنان تحصیل کرده موظف بودند در فعالیت های‌ اجتماعی و فرهنگی کشور بـه طور رسمی مشارکت کنند و بخشی از برنامه های‌ سواد آموزی بـه عهده آنان واگذار شد.

 


مطالب مشابه: متن تقدیر و تشکر از معلم | نوشته های زیبا برای تبریک روز معلم


 

کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی

کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی

2 سال پس از تشکیل سپاه دانش یعنی در 1343 خورشیدی کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی تشکیل شد تا بـه امر سوادآموزی بزرگسالان بپردازد. دراین زمان، هنوز تعداد بیسوادان جامعه در بین طبقات محروم بـه طور عموم و در بین روستاییان بـه طور خاص زیاد بود. از این رو این سازمان تاسیس شد تا مسوولیت از میان بردن بیسوادی را در بین اقشار مختلف جامعه بـه عهده داشته باشد.

 

جهاد ملی سواد آموزی

جهاد ملی سواد آموزی

با توجه بـه کمبودها و نارسایی ها و عدم توفیق نیافتن برنامه های‌ سواد آموزی و اهمیت مساله بار دیگر موضوع سواد آموزی در 1354 خورشیدی در جامعه مطرح شد. اینبار فعالیت های‌ سواد آموزی در قالب کلماتی فریبنده تر مطرح شد. سازمان جهاد ملی سواد آموزی با برنامه ها و طرح جدیدی تشکیل شد.

 

این طرح در واقع بـه دنبال بازتاب نارسایی های‌ سواد آموزی ایران در نشریات بین المللی و همچنین تعهداتی کـه ایران برای ریشه کن، ساختن بیسوادی در چارچوب طرح های‌ آزمایشی یونسکو بـه عهده گرفته بود، ارایه شد.

 

هدف این طرح کـه از 1355 خورشیدی بـه اجرا در آمد، ریشه کن ساختن بیسوادی در 11 سال یعنی تا 1366 خورشیدی در ایران بود. در طرح پیشنهادی بر تشکیل کلاس های‌ سواد آموزی با مشارکت همه ی اقشار مردم بـه خصوص جوامع محلی و افراد بیسواد با درنظر گرفتن نیازهای مختلف آنان، برقراری نظام غیر متمرکز، استفاده از باسوادان داوطلب خدمت و پیگیری و ارزشیابی دقیق فعالیت ها تاکید بسیاری شد.

 

در هدف این طرح علاوه بر بالا بودن درصد باسوادی، ایجاد دگرگونی های‌ مطلوب در زمینه های‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز لحاظ شده بود. در طرح جهاد ملی سواد آموزی قرار بود، مناطق روستایی و جمعیت زنان، نوجوانان و نیروی انسانی شاغل از اولویت برخوردار باشند. علاوه بر این، نظام مدیریت و سازماندهی این طرح ابتدا بـه صورت غیر متمرکز پیشنهاد شده بود اما پس از مدتی در عمل بـه صورت متمرکز اداره شد.

 

با این کـه در طرح جهاد ملی سواد آموزی کوشش فراوانی شد تا مدیریت و سازماندهی سواد آموزی، برنامه ها و شیوه کار بسیار سودمند و موثر باشد تا شکست ها و ناکامی های‌ متعدد گذشته جبران شود، اما در عمل نتوانست تعداد قابل ملاحظه ای از افراد بیسواد را تحت پوشش قرار دهد. این طرح تا سقوط رژیم پهلوی در ایران ادامه یافت.

 

نهضت سواد آموزی

نهضت سواد آموزی

در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با همه ی کوششی کـه بـه ظاهر در امر سواد آموزی بزرگسالان انجام شده بود، هنوز 70 درصد از افرادی کـه می توانستند باسواد باشند از توانایی خواندن و نوشتن محروم بودند. پس از پیروزی انقلاب در بهمن 1357 خورشیدی، فصل جدیدی در تاریخ سوادآموزی ایران گشوده شد.

 

پس از گذشت تقریبی یکسال از تاسیس جمهوری اسلامی در ایران و با توجه بـه شکست ها و ضعف های‌ سازمان های‌ سوادآموزی گذشته و برنامه هایي کـه بـه وسیله انها بـه اجرا در آمده بودو از توفیق ناچیزی برخوردار بودو همچنین با توجه بـه نیازی کـه بر اثر تغییرات سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه برای کسب آگاهی و افزایش سطح سواد و فرهنگ مردم احساس می شد در 7 دی 1358 بـه فرمان امام خمینی«ره» و بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی، سازمان جدیدی با عنوان نهضت سوادآموزی تشکیل شد.

 

وظايف نهضت عبارت است از :

وظايف نهضت عبارت است از

الف – آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب .

 

ب- تربيت و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامي مناسب با سوادآموزان در محدوده ضوابط نهضت سوادآموزي .

 

تبصره 1- افراد فوق ده سال کـه از تحصيل بازمانده اند طبق آئين نامه ثبت نامه وزارت آموزش و پرورش جز ء بزرگسالان مي باشد .

 

تبصره 2 – نهضت مي تواند در مناطقي کـه هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته اسـت حضور داشته باشد اطفالي را کـه بـه سن سواد آموزي رسيده اند زير پوشش قرار دهد.

 

ج – تهيه و تدوين آئين نامه و دستورالعملها و قراردادهاي مورد لزوم بمنظور سواد آموزي کارکنان دولت و نهادهاي انقلابي .

 

د – تهيه کتب لازم با استفاده از متخصصين متعهد و تدوين برنامه و تهيه مواد آموزشي و کمک آموزشي منطبق با فرهنگ اسلامي .

 

تبصره – نهضت مي تواند جهت جذب افراد بـه سواد آموزي از هنر متناسب با کار خويش منطبق با فرهنگ اسلامي استفاده نمايد.

 

ه- گزينش اعضاء نهضت و تربيت آنان در زمينه های عقيدتي و آموزشي و تعليم مهارتهاي لازم طبق تعاليم عاليه اسلام با استفاده از رهنمودهاي مقام رهبري .

 

و- ايجاد اشتياق در مردم از طريق مادي و معنوي براي شرکت در کلاس های نهضت سوادآموزي و تشويق اعضاء نهضت و آموزشياران و بيسوادان و ساير افرادي کـه بـه نحوي از انحاء با نهضت همکاري دارند .

 

ماده 5 – نهضت براي پيشبرد اهداف خويش از امکانات زير استفاده مي نمايد :

 

الف – استفاده از همه ی امکانات و نيروهاي موجود در جامعه بمنظور ريشه کن کردن بيسوادي با برنامه ريزي مناسب بخصوص در مناطق محروم روستاها به طور ضربتي و از طريق بسيج عمومي مردم و ايجاد امکانات و تسهيلات لازم ديگري کـه براي تامين اهداف نهضت ضروري باشد .

 

ب- استفاده از اعضاء نهادهاي انقلابي و ارگانهاي دولتي بخصوص معلمان با توافق ايشان درصورت عدم وقفه در نهاد يا ارگان مربوطه .

 

ج – استفاده از رسانه های گروهي بمنظور آموزش بزرگسالان و تبليغ جهت تشويق بـه امر سوادآموزي.

 

د – در برنامه های درسي و تمريني دانشگاههاي تربيت معلم ؛ تدريس در نهضت سوادآموزي گنجانده خواهد شد.

 

تبصره 1 – ارکانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي موظفند امکانات خودرا در صورتي کـه وقفه ای در انجام وظايف قانوني ايشان وارد نيايد در اختيار نهضت قرار دهند و نهضت هم موظف اسـت از همه ی امکانات استفاده نمايد.

 

تبصره 2 – رسانه های گروهي موظف بـه همکاري لازم مي باشند.

 

ماده 6 – کساني کـه در نهضت سوادآموزي سابقه پنجسال خدمت آموزشي منظم و مداوم داشته باشند ودر پايان اين دوره واجد شرايط زير باشند، به عنوان معلم رسمي وزارت آموزش و پرورش استخدام مي شوند.

 

الف – دارا بودن شرايط معلمي مطابق ضوابط گزينش وزارت آموزش و پرورش .

 

ب – دارا بودن گواهينامه پايان تحصيلات دبيرستاني «ديپلم»بـه بالا.

 

ج – نداشتن تعهد خدمت رسمي در موسسات ديگر .

 

د – گذراندن دوره کوتاه مدت دروس تربيتي «صد ساعت» در دانشگاه تربيت معلم مطابق آئين نامه های مربوط و برنامه ای کـه دانشگاه تنظيم مي نمايد .

 

تبصره – پنجسال خدمت آموزشي در نهضت ؛ بحساب سابقه خدمت منظور مي گردد.

 

ماده 7 – آئين نامه های اجرايي و اداري سازمان نهضت سواد آموزي ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد سرپرست نهضت توسط وزير آموزش و پرورش تدوين و بـه تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

 

ماده 8 – مقررات استخدامي توسط رئيس سازمان امور اداري و استخدامي ظرف 6 ماه تهيه و از طريق هيات دولت بـه مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه سوم خرداد ماه يکهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 20/3/1363 بـه تاييد شوراي نگهبان رسيده اسـت.

 

خلاصه ای از فرمان امام رحمه الله مبنی بر تشکیل نهضت سواد آموزی

خلاصه ای از فرمان امام رحمه الله مبنی بر تشکیل نهضت سواد آموزی

حضرت امام خمینی رحمه الله رهبر کبیر انقلاب در پیامی، درباره اهتمام بـه امر سواد آموزی فرموده اند: «ملت شریف ایران، از جمله نیازهای اولیه برای هر ملت کـه در ردیف بهداشت و مسکن، بلکه مهم تر از آنهاست آموزش بر همگان اسـت…

 

مایه بسی خجلت اسـت در کشوری کـه مهد علم و ادب بوده ودر سایه اسلام زندگی میکند ـ کـه طلب علم را واجب دانسته اسـت ـ از نوشتن و خواندن محروم باشد. باید در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته کشورمان را بـه فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم…

 

تمامی بی سوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد دادن بـه پا خیزند و وزارت آموزش و پرورش با تمام امکانات بـه پا خیزد. برادران و خواهران ایمانی! برای رفع این نقیصه دردآور بسیج شوید و ریشه این نقص را از بُن برکنید…

 

ائمه جماعات شهرستانها و روستاها مردم را دعوت نمایند ودر مساجد و تکایا، با سوادان نوشتن و خواندن را بـه خواهران و برادران خود یاد بدهند و منتظر اقدامات دولت نباشند ودر منازل شخصی، اعضای باسواد خانواده اعضای بی سواد را تعلیم کنند و بی سوادان از این امر سرپیچی نکنند…».

 

نهضت سواد آموزی در کلام مقام معظم رهبری «مدظله العالی»

نهضت سواد آموزی در کلام مقام معظم رهبری «مدظله العالی»

«برادران و خواهران نهضت سوادآموزی بدانند کـه در حال جهادند. بـه شهرها و روستاهای دورافتاده رفتن، ودرِ خانه ها را زدن ودر مساجد کلاس تشکیل دادن و بدون چشمداشتِ احسنت و تشکری علم و سواد را ـ کـه ارزنده ترین هدیه هاست ـ بـه مردم دادن یک جهاد اسـت.

 

بی سوادی برای همه ی جوامع انسانی یک لکه ننگ اسـت، اما برای یک جامعه مسلمان انقلابی، دراین دوران و عصر پر زحمت کـه قدرت های‌ بزرگ از بی سوادی و ناآگاهی مردم استفاده می‌کنند، بیشتر مایه ننگ اسـت. نمیخواهم بـه بی سوادان اهانت کنم، امّا بی سوادی واقعاً لکه ننگی اسـت. خود بی سوادان، ودر کنار آنان با سوادان، تلاش کنند کـه این لکه ننگ را بشویند».

 


مطالب مشابه: ایجاد کوپن سواد آموزی


 

در پایان

در گاهشمار ایران اسلامی یکم تا هفتم دی ماه هفته سواد آموزی نام گرفته اسـت و هفتم دی ماه ؛ سال روز تأسیس نهضت سوادآموزی بـه فرمان سرسلسله بیداردلان و عالمان، حضرت امام خمینی « ره» ،معمار کبیر انقلاب اسلامیست کـه با تأسی از آموزه های‌ سراسر نور دین مبین اسلام و معجزه بزرگ ان قرآن کریم، کـه اولین دستور ان خواندن و آموختن اسـت

 

و با توسل بر سیره ائمه معصومین « علیهم السلام» ؛ ان ستارگان درخشان سپهر دانایی و آگاهی و تعالی، در پیام تاریخی خود کـه تبلور اهداف متعالی انقلاب در استقرار عدالت آموزشی اسـت؛ مبارزه ضربتی با بی سوادی را وظیفه همگانی دانسته و فرمودند؛ جامعه ای سعادتمند اسـت کـه مسلح بـه سلاح علم و ایمان باشد.

جدیدترین مطالب سایت