زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

اکبر دهخدا و همه چیز در مورد وی , اکبر دهخدا : اواخر قاجار که قرار بود نخستین رئیس‌جمهور ایران شود؛ مغضوب رضاشاه شد، از سیاست دور شد و 40 سال از عمرش صرف لغت‌نامه‌ 67265 صفحه‌ای خود کرد !

 

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا

 

علی اکبر دهخدا، مولف و بنیان‌گذار لغت‌نامه دهخدا

دهخدا ادیب، لغت‌شناس، سیاست‌مدار و شاعر ایرانی است. هم زمان با آغاز مشروطيت، دهخدا با همکاري مرحوم جهانگيرخان و مرحوم قاسم خان، روزنامه مشهور صور اسرافيل را منتشر کرد. مقالات طنز آميز دهخدا به خاطر آنکه به زبان مردم کوچه و بازار نوشته شده و به خدمت همان مردم در آمده بودو دردها و نيازهاي آنان را باز مي گفت در قلب مردم نفوذ بسيار کرده بودو خوانندگان بسيار داشت.

 

علی اکبر دهخدا درسال 1257 در تهران متولد شد. پدرش «خانباباخان» که از ملاکان متوسط قزوین بود، پیش از ولادت دهخدا از قزوین به تهران آمد ودر این شهر اقامت گزید. علی اکبر دهخدا تحصیلات قدیمی را نزد «شیخ غلامحسین بروجردی» آموخت.

 

بعد ها به مدرسه علوم سیاسی رفت. پس از پایان تحصیل به خدمت وزارت امور خارجه در آمد. علامه دهخدا درسال 1281 با «معاون الدوله غفاری» که به وزیر مختاری ایران در کشور های بالکان منصوب شده بود به اروپا رفت و حدود دو سال و نیم در اروپا و بیشتر در وین اقامت داشت.

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

فعاليتهای دهخدا:

هم زمان با آغاز مشروطيت، دهخدا با همکاري مرحوم جهانگيرخان و مرحوم قاسم خان، روزنامه مشهور صور اسرافيل را منتشر کرد که از جرايد بنام و مهم صدر مشروطيت بود. جذاب ترين قسمت اين روزنامه يک ستون طنز بود که تحت عنوان «چرند و پرند» به قلم علامه دهخدا و با امضاي «دخو» نوشته مي شد. سبک نگارش اين ستون در ادب فارسي بي سابقه بودو مکتب جديدي را در عالم روزنامه نگاري و نثر معاصر فارسي پديد آورد.

 

دهخدا با شجاعت و جسارت تمام همه ی مفاسد اجتماعي و سياسي آن روزگار رابا روش طنز در آن مقالات منتشر مي کرد. علی اکبر دهخدا يکي از بنيانگذاران طنز ايران است. مقالات او آتش در جان مستبدان و درباريان مي انداخت.

 

نمونه ای از طنز دهخدا، اين بزرگ مرد سياست و فرهنگ ايران را مي خوانيم:

گفت: نخور! عسل و خربزه باهم نمي سازند، و خورد. يک ساعت ديگر، طرف را ديد مثل مار به خودش مي پيچيد. گفت: نخور! اين دو باهم نمي سازند. گفت: حالا که اين دو باهم ساخته اند که من را از ميان بردارند.

 

مقالات طنز آميز دهخدا به خاطر آنکه به زبان مردم کوچه و بازار نوشته شده و به خدمت همان مردم در آمده بودو دردها و نيازهاي آنان را باز مي گفت در قلب مردم نفوذ بسيار کرده بودو خوانندگان بسيار داشت. صور اسرافيل مهم ترين روزنامه دوره اول مشروطيت در ايران بود.

 

پس از درگذشت «مظفرالدين شاه» و به روي کار آمدن«محمد علي ميرزا» و مخالفت وي با مشروطيت و آزاديخواهان به دستور وي مجلس به توپ بسته شد و جمعي از آزاديخواهان تبعيد و دستگير شدند و دهخدا که جز گروه آزاديخواهان بود به پاريس تبعيد شد. علامه دهخدا در آنجا و سپس در سوئيس به انتشار مجدد روزنامه صوراسرافيل دست زد. هر نسخه آن به گوشه ای از دنيا مي رفت و مرکز نشر صوراسرافيل، به مرکز مراجعات ايرانيان مشروطه طلب تبديل شده بود.

 

پس از تبعيد محمد علي ميرزا، علی اکبر دهخدا به استدعاي مشروطه طلبان به ايران آمد و بعنوان نماينده به مجلس شوراي ملي راه يافت. در دوران جنگ جهاني اول، دهخدا در يکي از روستاهاي چهارمحال بختياري ايران سکونت داشت و پس از پايان جنگ به تهران بازگشت و از امور سياسي کناره گرفت و به کارهاي علمي و فرهنگي مشغول شد و تا پايان عمر پر ثمر خويش، به مطالعه و پژوهشهاي خود ادامه داد.

 

مسئولیت ها و مقام هاي علی اکبر دهخدا

– کار در وزارت امور خارجه

– انتشار روزنامه صور اسرافیل و سروش

– نماینده مجلس شورای ملی

– رئیس دفتر وزارت معارف

– رئیس تفتیش وزارت عدلیه

– رئیس مدرسه علوم سیاسی

– رئیس مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی تهران

 

آثار دهخدا

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

یکی از ویژگی های شعر دهخدا طنز تلخ و گزنده اوست

 

* امثال و حکم از آثار دهخدا است که در چهار جلد شامل امثال پارسی است ودر کنار انها اصلاحات و کنایات و موضوعات فراوانی را نیز نقل کرده است.

 

* از آثار دهخدا میتوان به ترجمه عظمت و انحطاط رومیان اشاره کرد که تألیف منتسکیو است و تا کنون به چاپ نرسیده است.

 

* ترجمه روح القوانین اثر منتسکیو از دیگر آثار دهخدا است.

 

* فرهنگ فرانسه به پارسی که شامل لغات علمی، تاریخی، ادبی، جغرافیایی و طبی است و مرحوم دهخدا معادلهای دقیق آن ها رابه دست داده است و این کتاب نیز تا کنون به طبع نرسیده است.

 

* شرح حال ابوریحان بیرونی نیز از آثار دهخدا است که هم زمان با سالگرد تولد بیرونی تالیف شده و به چاپ رسیده است.

* حاشیه بر دیوان ناصر خسرو که دهخدا در تصحیح اشعار و توضیح بعضی نکات مطالبی بر این دیوان افزوده است.

 

* تصحیحاتی در دیوان سید حسن غزنوی نیز از دیگر آثار دهخدا است که چاپ شده است.

 

* دهخدا تصحیحاتی بر دیوانهای حافظ، منوچهری، فرخی، مسعود سعد، سوزنی دارد.

 

* چرند و پرند که مجموعه مقالات انتقادی دهخداست ودر صوراسرافیل چاپ شده است.

 

* دیوان اشعار که حاوی اشعار گوناگون دهخدا است.

 

* لغت نامه دهخدا که مفصل ترین کتاب لغت در زبان پارسی است و علاوه بر آن اعلام نیز با شرح و تفصیل دراین کتاب آمده است. دهخدا برای تالیف این کتاب نزدیک چهل سال وقت صرف کرده و نزدیک صد نفر با وی همکاری داشته اند.

 

اشعار دهخدا

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

دهخدا اشعارش را در قالبهای معهود مثنوی، غزل، مسمط، قطعه، دوبیتی و رباعی سروده است

 

اشعار دهخدا را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

1. نخست اشعاری که به سبک متقدمان سروده، بعضی از این سروده هاي دهخدا دارای چنان استحکامی است که تشخیص آن ها از گفته هاي پیشینیان دشوار است.

 

2. دومین دسته از اشعار دهخدا، اشعاری هستند که در آن ها تجدد ادبی بکار رفته است. مسمط “یاد آر ز شمع مرده یار آر” از بهترین اشعار جدید پارسی به شمار می‌آید.

 

3. سومین نوع اشعار دهخدا، اشعار فکاهی است که به زبان عامیانه سروده شده است.

دهخدا جزو معدود شاعران دوره مشروطیت است که جهان بینی و جهان نگری روشنی دارد. هرگز دچار احساسات نمی‌شود و شعار نمیدهد. علی اکبر دهخدا اشعارش را در قالبهای معهود مثنوی، غزل، مسمط، قطعه، دوبیتی و رباعی سروده است.

 

مضامین اشعار دهخدا:

مضامین شعر دهخدا میهن پرستی، دادخواهی، رسوا کردن ظالمان و حاکمان نالایق و مبارزه با ریاکاری و دورویی است. یکی از ویژگی های شعر دهخدا طنز تلخ و گزنده اوست که با تحلیل قوی و سرشارش همراه می‌شود.

 

سبک دهخدا

دهخدا در ادبیات عهد انقلاب مشروطه مقامی محترم دارد، علامه دهخدا باهوشترین و دقیق ترین طنزنویس این عهد است. دهخدا با نثر ویژه ای که در نوشتن مقالات انتقادی صوراسرافیل بکار برد نمونه ای از نثر طنز و انتقادی پارسی را ابداع کرد. علی اکبر دهخدا هر حادثه ای را دستاویز قرار می داد تا به استبداد بتازد.

 

نکته مهم در مقالات و شعر طنز دهخدا عشق و علاقه و دلسوزی به حال مردم خرده پا است. دهخدا با نمایاندن جهات تاریک زندگانی، جهت روشن و امید بخش آنرا هرگز فراموش نمیکرد. علامه دهخدا به بطالت و تنبلی و بی شعوری می تاخت. مقالات طنزآمیز او با امضای “دخو” انتشار یافت.

 

رحلت علامه علی اکبر دهخدا:

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

مزار علی‌اکبر دهخدا در داخل حجره خاندان دهخدا

 

سرانجام علامه دهخدا در ساعت شش و ربع بعد از ظهر روز دوشنبه هفتم اسفندماه 1334 هجري شمسي در خانه مسکوني خويش به رحمت ايزدي ضميمه. جنازه آن مرحوم به شهر ري مشايعت ودر ابن بابويه در آرامگاه خانوادگي مدفون گرديد.

 

و به حق در مرگ دهخدا بايد گفت:

از شمار دو چشم يک تن کم

و زشمار خرد هزاران بيش

 

مشهور ترین شعر علی اکبر دهخدا

این شعر را دهخدا در سوگ جهانگیرخان صوراسرافیل سروده است:

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

مضامین شعر دهخدا میهن پرستی، دادخواهی و رسوا کردن ظالمان و … است

 

ای مرغ سحر ! چو این شب تار / بگذاشت ز سر سیاهکاری

وز نفحه ي روح بخش اسحار / رفت از سر خفتگان خماری

بگشود گره ز زلف زرتار / محبوبه ي نیلگون عماری

یزدان به کمال شد پدیدار / و اهریمن زشتخو حصاری

یاد آر ز شمع مرده یاد آر

 

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

اشعار دهخدا

 

ای مونس یوسف اندرین بند / تعبیر عیان چو شد ترا خواب

دل پر ز شعف، لب از شکرخند / محسود عدو، به کام اصحاب

رفتی برِ یار و خویش و پیوند / آزادتر از نسیم و مهتاب

زان کو همه ی شام با تو یک چند / در آرزوی وصال احباب

اختر به سحر شمرده یاد آر

 

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

اشعار دهخدا

 

چون باغ شود دوباره خرّم / ای بلبل مستمند مسکین

وز سنبل و سوری و سپرغم / آفاق، نگار خانه ي چین

گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم / تو داده ز کف زمام تمکین

ز آن نوگل پیشرس که در غم / ناداده به نار شوق تسکین

از سردی دی فسرده، یاد آر

 

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

شعرهای دهخدا

 

ای همره تیهِ پور عمران / بگذشت چو این سنین معدود

و آن شاهد نغز بزم عرفان / بنمود چو وعدِ خویش مشهود

وز مذبح زر چو شد به کیوان / هر صبح شمیم عنبر و عود

زان کو به گناهِ قوم نادان / در حسرت روی ارض موعود

بر بادیه جان سپرده، یاد آر

 

زندگینامه علی‌ اکبر دهخدا | آثار و فعالیت های دهخدا | اشعار دهخدا

شعرهای دهخدا

 

چون گشت ز نو زمانه آباد / ای کودک دوره ي طلائی

وز طاعت بندگان خود شاد / بگرفت ز سر خدا، خدائی

نه رسم ارم، نه اسم شدّاد، / گِل بست زبان ژاژخائی

زان کس که ز نوک تیغ جلاد / مأخوذ به جرم حق ستائی

پیمانه ي وصل خورده یاد آر

 

جدیدترین مطالب سایت