آموزش تزیین عیدی با پول به شکل های مختلف

مجموعه : هنرهای دستی
آموزش تزیین عیدی با پول به شکل های مختلف

تزیین دادن عیدی اسکناس 

در نزدیکی های عید هستیم و هنرهایی را که داریم باید رو کنیم و این هنر ها هم میتواند زبان زد شما باشد در ادامه میتوانید با آموزش تزئین عیدی با پول به شکل های مختلف سایت تالاب را دنبال کنید.

 

وسایل لازم:
سیم مفتولی نازک
سیم‌چین
دو عدد اسکناس

اسکناس‌ را مانند تصویر زیر تا کنید. سپس اسکناس را به صورت بادبزنی تا کنید.

 

آموزش تزیین عیدی با پول به شکل های مختلف

هنر دستی به وسیله اسکناس

 

اسکناس‌ را مانند تصویر تا کنید، سپس اسکناس را به صورت بادبزنی تا کنید

اسکناس دوم را مانند تصویر زیر به صورت بادبزن تا کنید.

آموزش تزیین عیدی با پول به شکل های مختلف

 

شکل پروانه ای با اسکناس

 

اسکناس دوم را مانند تصویر فقط به صورت بادبزن تا کنید

و در آخر هر دو اسکناس را از وسط تا کنید و با سیم مفتول به هم متصل کنید.

 

آموزش تزیین عیدی با پول به شکل های مختلف

درست کردن اسکناس به شکل پروانه ای به عنوان عیدی

 

هر دو اسکناس را مانند شکل از وسط تا کنید

می‌توانید از این اسکناس‌ها برای تزیین جعبه‌های کادو و یا به عنوان عیدی استفاده کنید.

 

آموزش تزیین عیدی با پول به شکل های مختلف

و در آخر هر دو اسکناس را که از وسط تا کردید با سیم مفتول به هم متصل کنید.

جدیدترین مطالب سایت