ساخت تزیینات لباس «گردنبند بلند»

مجموعه : هنرهای دستی
ساخت تزیینات لباس «گردنبند بلند»

نحوه ی ساخت تزیینات لباس به روایت تصویری

 

آموزش تولید تزینات برای لباس را به صورت تصویری قرار داده ایم با ما همراه باشید آموزش تولید گردنبند روی لباسی با بهرهگیری از چرم و زنجیر، این آموزش بسیار ساده هست و میتوانید از چرم هاي قدیمی در منزل هم بهرهگیری کنید.

 

ساخت تزیینات لباس «گردنبند بلند»

آموزش تصویری ساخت گردنبند

 

ساخت تزیینات لباس «گردنبند بلند»

آموزش مرحله ای ساخت گردنبند

 

ساخت تزیینات لباس «گردنبند بلند»

درست کردن گردنبند بلند روی لباس

 

ساخت تزیینات لباس «گردنبند بلند»

ساخت گردنبند با چرم و زنجیر