تغییر روند زندگی انسان شکارچی و انسان حال حاضر

تغییر روند زندگی انسان شکارچی و انسان حال حاضر

عامل تغییر روند زندگی انسان شکارچی

 

تغییر روند زندگی انسان شکارچی به انسانی که خود غذایش را کشت داده و آماده میکند، اثری پاک‌نشدنی بر ساختار بدن از خود به جا گذاشته‌هست.

به گزارش همشهری آنلاین،يكي از تغييرات ناشي از تعويض غذاهاي سخت با غذاهاي نرم كاهش ميزان انرژي براي جويدن غذاها بوده‌هست. مطالعه روي صدها جمجمه انسان دوران پيش‌صنعتي غذايي كه بيشترين تاثير روي شكل جمجمه انسان داشته‌هست را كشف كرده‌هست: پنير.

 

ايده يكجا‌نشين شدن و مصرف غذاهاي نرم‌تر و تاثيرات آن بر تغيير فرم جمجمه از قبل مورد مطالعه قرار داشته‌هست: مطلب‌ای كه در سال 2011 منتشر شد تغييرات كشاورزي را عامل آلبوم‌ای از مشكلات دنداني،‌از جمله تعدد دندان‌ها و اوربايت در انسان‌های امروز دانسته‌هست.

 

اما براي درك بهتر اين تغييرات ناشي از تغيير سبك زندگي بر جمجمه انسان، محققان دانشگاه كاليفرنيا ديويس به مطالعه دقيق‌تر جمجمه 25 گروه گوناگون در سرتاسر دنیا پرداختند، به ويژه روي 559 كرانيا، بخش بالايي جمجمه و 534 فك پاييني مطالعه كردند و نحوه تغيير شكل انها را تحت تاثير نوع رژيم غذايي مورد بررسي قرار دادند.

 

محققان دريافتند تغييرات ايجاد شده در جمجمه‌ها به دوراني تعلق دارد كه انسان‌ها به مصرف محصولات كشاورزي، غلات و لبنيات رو آورده‌اند. لبنيات به شكلي ويژه به اين تغيير دامن زده‌بود: به نظر مي‌آيد زماني كه غذاهايي نرم مثل پنير اختراع شده‌اند، ديگر نياز به وجود فك‌های بزرگ و قوي از بين رفته‌هست.

 

به گفته دانشمندان اگرچه غذاهاي نرمي مثل پنير بر تغيير شكل جمجمه انسان نقشي مهم داشته‌اند، ديگر عوامل مثل مكان جغرافيايي و جنسيت نيز بر روند تكامل جمجمه انسان تاثيري كليدي داشته هست.