جالب ترین جشنواره در هند «نور و رنگ»

جالب ترین جشنواره در هند «نور و رنگ»

جالب ترین و دیدنی ترین جشنواره در هند «نور و رنگ»

 

این مراسم در هند دارای قدمت چندین ساله دارد که تمامی اهالی روستا ها و شهر ها در هند به انجام آن پایبندند و در مدت 5 روز به طول می انجامد با ما در سایت تالاب باشید با بهترین ها این مراسم زیبا که همه ساله در سراسر هندوستان برگزار میشود

 

نمایش جشن دیوالی است از جمله جشن زیبای پنج روزه میباشد که در این جشن همه خانه ها چه فقیران چه کاخ های اشرافی با نور نارنجی رنگ فانوس ها روشن میشوند در ادامه مشاهده نمایید.

جالب ترین جشنواره در هند «نور و رنگ»

جشنواره ۵ روزه نور و رنگ در هند,جشنواره دیوالی در هند,شام غریبان در هند

جالب ترین جشنواره در هند «نور و رنگ»

جشنواره ۵ روزه نور و رنگ در هند,جشنواره دیوالی در هند,شام غریبان در هند

جالب ترین جشنواره در هند «نور و رنگ»

 

جدیدترین مطالب سایت