سرزمین 72 ملت چین

سرزمین 72 ملت چین

چین سرزمین 72 ملت است مردمانی که با افسانه و اسطوره عجین بوده و هستند؛ امپراطوری از هنر معماری و فرهنگ، معابد پرشکوه و دیوارى عظیم به بلندی تمدن این کشور از نظر جغرافیایی:

 

 سرزمین چین در دورترین قسمت شرقی آسیا قرار گرفته و از هندوستان بوسیله كوهستانهای بلند جدا گردیده است. حاصلخیزترین بخش چین در نواحی جلگه ای آن بیشتـر در شمال شرقی قرار گرفته و مناطق مسكونی و پر جمعیت آن را به وجود آورده است.

 

  چینی ها از نژاد مغول بوده و از جمله اقوام نادری هستند كه از همان ابتدا در سرزمین خود ساكن بوده اند و سرزمین خود را به جای چین “ تی ین هو ” یعنی زیر آسمانها نام نهاده اند.

 

  جامعه چین از روزگار كهن جامعـــــه‌ای طبقاتی بوده است و بیشتر شهروندان را دهقانان فقیر تشكیل داده اند. سلسله‌های پادشاهی (امپراطوری) چین به ترتیب عبـــارتند از: هیا، شانگ، جو، چین، هن. در دوره دودمان جو ( 1123تا 221 ق. م) فئودالیسم در چین بنیاد نهاده شد و قدرت سیاسی بین شمار زیادی از زمین داران بزرگ تقسیم شد.

 

 یكی از درخشان ترین دوره های چین ظهـــور سلسله تانگ ( 907تا 618 میلادی) ‌بود كه كشـــور را به صورت مركز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آسیا در آورد .

 

      مغولان در قرن 13 میلادی ضمن عبـور از دیوار چین و شهر پكن را تصرف كردند. قوبیلای خان آنجا را پایتخت خویش نمود. ماركوپولو هم از این كشور در زمان مغولان دیدن نمود.

 

   در چین ادیان و فلسفه های گوناگونی رواج داشت كه مهمتـــرین آنها اندیشه های كنفوسیوسی، دائوئی ( تائوئی )‌ و بودایی بود. كنفوسیــوس ( 407 –551 ق.م )‌ مبلغ وفاداری و نظم و احترام بود . فلسفـــه او بر بنیان ذن یعنی عواطف و مهر و محبت انســـانی قرار داشت. عشق به ابا و گذشتگان در اندیشه كنفوسیوس جایگاهی ارجمند داشت.

 

  لائوزی (قرن شش ق. م) بنیانگذار دائوئیسم بود. به عقیده او انســان در حقیقت جزئی از كاینات است و باید به طــــور تام و تمام با آن همساز و همنـــوا باشد. كاینات تابع اصول “یین” و “یانگ” است. یین نیروی مؤنث و یانگ نیروی مذكر است.

 

نماد دائوئیسم بیانگر اتحاد یین و یانگ است . آئین بودایی در حدود قرن دوم میلادی از طریق جاده ابریشم كــــه راهی بازرگانی بود، از هند به چین رسید. بخشی از معماری معابد چین مربوط به آیین بودایی است.

 

هنر این کشور بسیار تاثیر از فرهنگ سنتی آن کشور گرفته است خط و نقاشی با یک ابزار و با هدفی یکسان؛ هنر این کشور را منحصر بفرد ساخته است.

 

  ادعای بزرگی است اگر بگوییم می‌خواهیم شما را باتمام جنبه های چین آشنا سازیم اما گروه فرهنگی سیمرغ در نظر دارد هر چند در حد بضاعت اما با نگاهی جدید و متفاوت با کنار هم گذاشتن عناصر برجسته تمدن چین؛ شما را با گوشه‌ای ناچیز از این سرزمین پهناور آشنا کند.

در این هفته به صورت روزانه شما را به مرور بخشی از سرزمینی با دیوارهای بلند؛ دعوت می‌کنیم و در این مسیر همراهی شما را چشم در راهیم.

 

جدیدترین مطالب سایت