پیدا کردن فندک 9000 ساله در اطراف بیت المقدس

پیدا کردن فندک 9000 ساله در اطراف بیت المقدس

تصویری از پیدا کردن فندک 9000 ساله

در زمان حفاری در اطراف بیت المقدس متوجه فندگی در این مکان شدن که دارای قدمتی 9000 ساله هست تصویر فندکی هست که به تازگی در پی عملیات حفاری در نزدیکی ساحل مدیترانه در حد فاصل تل آویو و اورشیلم کشف شده هست.

 

پیدا کردن فندک 9000 ساله در اطراف بیت المقدس

 

باستان شناسان بیان داشته اند که این تخته سنگ نسبتا بزرگ در حدود ۹ هزار سال پیش بعنوان آتش زنه بهرهگیری می شده و عملکرد آن نمونه فندک هاي زیپوی امروزی هست.

 

انسان هاي نخست در دوران نوسنگی از این وسیله برای افروختن آتش بهرهگیری می کرده اند. انها درون سنگ، دو حفره ایجاد کرده و بین انها یک شیاری می تراشیده اند که دو سوراخ به هم دیگر راه داشته باشند. سپس با چرخاندن شاخه هاي چوبی با سرعت چندان درون این حفره ها، جرقه ساخت می کرده اند.

 

پیدا کردن فندک 9000 ساله در اطراف بیت المقدس

 

انرژی چرخشی در نتیجه حرکت سریع شاخه هاي چوبی به گرما و جرقه تبدیل می شده و اگر شئی قابل احتراق در کنار آن قرار داشته، بلافاصله مشتعل شده و آتش می گرفته هست.

 

بد نیست اشاره کنیم که شواهد موجود در رابطه با برافروختن آتش به صورت خاکستر و زغال در این منطقه به عصر حجر یعنی حدود ۸۰۰ هزار سال پیش باز میگردد. اما اهمیت بهرهگیری از آتش به حدود ۱۰ هزار سال پیش یعنی دوران نوسنگی مربوط میشود که پس از آن، فناوری هاي مربوط به آن نیز توسعه یافته هست.

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت