لوله کشی را نخستین بار ایرانی ها کشف کردند

لوله کشی را نخستین بار ایرانی ها کشف کردند

آب لوله کشی را ایرانیان کشف کردند 

در دوران قدیم کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از ابر قدرت هاي دنیا بوده و انواع بزرگان در این کشور زندگی و خدمت میکردند . 

 

رشته لوله اي که آب قنات رابه شهر بیرجند می آورد۹کیلومتر طول داشت.در مرتفع ترین نقطه شهر آب رابه داخل منبع می ریخت و از آنجا آب سالم با دو رشته لوله که در مسیر آن شیرهای برداشت نصب شده بود در دسترس مردم قرار می‌گرفت.در تهران آب مشروب اهالی گذشته از تاسیس شبکه لوله کشی با ابتدایی ترین روشهای استحصال آب یعنی از طریق۴۸رشته قنات وقفی و خصوصی فراهم سازی می شد.

 

محل ظهور قنات ها از محل اقامت و زیستگاه هاي مردم دور بود،به همین علت،فرسنگ ها فرسنگ،گذرگاه هاي آبی برای انتقال آب بنا می شد تا آب به محل زندگی می‌رسید.آب در مسیر طولانی خود،پس از گذشتن از نهرها و گذرگاه هاي آبی روباز،با انواع آلایش ها و ناپاکی ها برخورد میکرد وبا انواع ضایعات مواد پاک کننده و شو ینده ها و سیاهی و دوده ي ظرف ها و خاکروبه منزل ها،زباله ها و لاشه حیوانات و سایر آلودگی ها،آمیخته می شد و سرانجام به آب انبارهای خانگی می‌رسید.آب انبارهاآن دوران یا عمومی بودند و یا خصوصی.

 

آب انبارهای عمومی بزرگتر بوده و دارای پله هاي زیادی بودند«گاه تا ۴۰پله»در برخی از آب انبارها به کیفیت آب دقت می شد ودر این آب انبارها مقادیری آهک،خاکستر،ذغال برای تصفیه و ته نشینی مواد معلق به آب افزون می‌کردند تا در جهت بهداشتی بودن آب اقدامی کرده باشند.سال هاي متمادی آب تهران از طریق قنوات فراهم سازی می شد اما افزایش روز افزون جمعیت شهر و همینطور شیوع مریضی هاي ناشی از نوشیدن آب آلوده،مسئولان رابه فکر چاره جوئی انداخت و از سال۱۳۰۱به بعد متوجه شدند که تنها راه برطرف کردن مشکلات آب تهران،لوله کشی آب مصرف شهر و پیشگیري از اتلاف آن هست.

لوله کشی را نخستین بار ایرانی ها کشف کردند

درسال ۱۳۰۶عملیات تاسیس مجرای رودخانه کرج به تهران شروع شد و عملیات اجرایی این پروژه از روستای”بیلقان کرج”تا”جمشیدآباد”تهران به طول۵۳کیلومتر۴ماه طول کشید.۲۰کیلومتر از این مسیر را کانال کشی کرده بودند اما این آب در مسیر هرز می رفت وانواع آلودگی را دربرداشت.درسال۱۳۳۰پروژه اول لوله کشی آب تهران براساس جمعیت۹۰۰هزارنفرجمعیت این شهراجرا شد.

 

در محاسبات فراهم سازی و برداشت آب از رودخانه کرج میزان مصرف آب برای هرنفربین۱۵۰تا۳۰۰ لیتر در شبانه روزی در نظر گرفته شده بودو برای آبگیری هر هکتار درختکاری اراضی نیم لیتر درثانیه آب ارزیابی شده بود.

 

به گزارش تالاب ظرفیت دو لوله آبرسانی از محل آبگیر بیلقان رودخانه کرج تا نخستین تصفیه منزل آب واقع در منطقه جلالیه ۲۵۶۰۰۰مترمکعب در شبانه روز تعیین شده بود.

جدیدترین مطالب سایت