مصر سرزمین پر رمز و راز

مصر سرزمین پر رمز و راز
مصر سرزمین پر رمز و راز
 
تاریخ مصر این سرزمین کهن بیش از 5000 سال میباشد.
 
به گزارش تالاب : «چه بسیار زمان و فكر و كار سخت در بنای جامعه بشری با آن همه كلیسا، مسجد، فرودگاه، راه آهن، كتابخانه، بندرگاه و كارخانه اش صرف شده است . این بناها چنان سخت و پایدار می‌نماید كه پنداری همیشه می‌مانند. ممكن نیست كه حتی به خیال خود راه دهیم كه روزی این بناهای برجسته در دل خاك مدفون گردد.
 
بشر آینده بر خرابه های جهان ما جهانی دیگر سازد. چه بسا مردم جوانی كه بیش از سه هزار سال پیش در مصر باستان كنار رود نیل می‌زیستند، نیز چنین فكری داشتند. شاید می‌پنداشتند كه جلال شاهانشان هرگز زوال نمی‌گیرد و فراموش نمی‌شود و معابد و قصر های بزرگشان هرگز زیر شن و خاك مدفون و مفقود نمی‌گردد .
مصریان قدیم مردمی‌نجیب و سرفراز بودند. در میانشان معماران و مهندسان بزرگ فراوان بود. شاهان نیرومندشان در بحبوحه ی جلال بی پایان و ثروت بی‌كرانی می‌زیستند كه هرگز به جهان امروز ما شباهت نداشت.
 
با این همه از آن مردم پیشین چیزی نماند و آخرین اثر آنان نیز در اقوام غالب، حل شد. فقط بزرگترین و مستحكم ترین بناهای ایشان اكثرأ نیمه خراب باقی مانده است تا مورخان را به تحقیق و جهانگردان را به اعجاب وا دارد.
 
بشر عصر جدید تنها به دیدن اهرام نزدیك قاهره كه حتی هزاران سال وزیدن باد شن نیز نتوانسته است دفن یا خرابشان سازد قناعت نكرده و پیوسته به خود گفته است:
“نمی‌دانم كه این ها چیستند یا چنان عجایبی را چه كسانی میان صحرا ساخته‌اند. گویا هرگز این معما را نتوان گشود “.  با گذشت سال ها كم كم قطعات پراكنده داستان این نژاد بزرگ و باستانی به هم پیوست و آثاری از تاریخ قدیمش در كتب پیشینیان و تراجم كتیبه‌هایی كه بر سنگ و بر  خرابه ها كنده بودند و حتی بر كاغذ‌هایی از برگ نباتات آبی نوشته بودند، یافته شد.
 
در این مدارك و اسناد، مصریان خود شرح رسوم و عادات مردم و پادشاهان خویش را داده بودند.» «چنانچه مكرر به بیان آمده است تاریخ با اختراع خط، یعنی حدود ۵۰۰۰ سال قبل، آغاز شد.
 
این نشانه گذاری برای تعیین مبداء تاریخ پذیرش عمومی‌یافته است، زیرا دو پدیده مورد بحث – یعنی اختراع خط و آغاز تاریخ- شاید فقط با اندك اختلافی همزمان بوده اند ؛ و از جهتی نیز فقدان مدارك خطی مسلماً یكی از اختلافات عمده ای است كه جامعه های قبل از تاریخ را از جامعه‌های تاریخی متمایز می‌دارد.
 
اما چون بخواهیم وارد چون و چرای مطلب فوق شویم، با چند مساله‌ی  غامض روبه رو می‌شویم. تمایز میان “تاریخ” با “قبل از تاریخ” تا چه اندازه  میتواند معتبر باشد؟»
 
ادعای بزرگی است اگر بگوییم می‌خواهیم شما را باتمام جنبه های مصر آشنا سازیم اما گروه فرهنگی سیمرغ در نظر دارد هر چند در حد بضاعت اما با نگاهی جدید و متفاوت با کنار هم گذاشتن عناصر برجسته سرزمین مصر؛ شما را با گوشه‌ای ناچیز از این سرزمین پهناور آشنا کند .
 
در این هفته به صورت روزانه شما را به مرور بخشی از عجایب و اسرار این سرزمین رمز آمیز آشنا می‌کنیم و در این مسیر همراهی شما را چشم در راهیم.
 
جدیدترین مطالب سایت