نخستین بالن آماده پرواز در تبریز 1273 (+عکس)

نخستین بالن آماده پرواز در تبریز 1273 (+عکس)

اولین بالن در تبریز 

با یک عکس نوستالژیک همراه می شویم که با بالن ایرانی آشنا می شویم در ادامه می توانید با اولین بالن آماده پرواز در تبریز 1273 تالاب را دنبال نمایید. 

 

تصویری از پرواز دادن بالن در میدان مشق تبریز “میدان دانشسرای کنونی” درسال ۱۲۷۳ شمسی را مشاهده میکنید.

نخستین بالن آماده پرواز در تبریز 1273 (+عکس)

جدیدترین مطالب سایت