کشف جسد شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی (فیلم + عکس)

کشف جسد شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی (فیلم + عکس)

کشف شاهزاده زن 2000 ساله

اسکلت شگفت انگیز زنی بعد از 2000 سال با طلا و جواهرات قیمتی در روسیه پیدا شد. یک کشاورز روسی در تجسس هاي‌ خود مؤفق بـه کشف بقایای یک شاهزاده شد..بـه نقل از دیلی میل، یک کشاورز روسی در تجسس هاي‌ خود مؤفق بـه کشف بقایای یک شاهزاده خانم شد.

 

کشف جسد شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی (فیلم + عکس)

باستان شناسان کـه بقایای این شاهزاده را مربوط بـه 2 هزار سال پیش می‌دانند، گفته اند، کنار این شاهزاده بقایای یک مرد نیز کشف شده اسـت.همراه با بقایای اسکلت کشف شده، مقدار زیادی از اشیاء و جواهرات گرانبها نیز یافت شده کـه نشان دهنده سلطنتی بودن آن ها اسـت.

فیلمی از کشف جدید این زن 2000 ساله

کشف جسد شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی (فیلم + عکس)

کشف شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی

 

بـه گزارش تالاب جورجی استوکالوف، پژوهشگر علمی در راستای بقایای کشف شده میگوید:پس از بررسی سایت دفن، ما متوجه شدیم کـه این یک قبر سلطنتی اسـت، یکی از مکان هایي کـه عشایر قدیم نياکان خودرا در آنجا دفن میکردند.

 

کشف جسد شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی (فیلم + عکس)

کشف شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی

 

چاقو، اقلام طلا، یک آینه کوچک و گلدان هاي‌ مختلف از جمله اشیاء کشف شده دراین محدوده بررسی شده هستند؛ این کشاورز روسی این بقایا را در جنوب روسیه کشف کرده اسـت.

 

کشف جسد شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی (فیلم + عکس)

کشف شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی

کشف جسد شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی (فیلم + عکس)

اسکلت زن کشف شده

کشف جسد شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی (فیلم + عکس)

اسکلت زن کشف شده 2000 ساله

کشف جسد شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی (فیلم + عکس)

سکه های طلا در کشف جسد 2000 ساله

کشف جسد شاهزاده زن 2000 ساله با جواهرات قیمتی (فیلم + عکس)

جدیدترین مطالب سایت