درباره گارد سپاه جاویدان تاریخ هخامنشیان بدانید

درباره گارد سپاه جاویدان تاریخ هخامنشیان بدانید

در تاریخ بسیار دوره ي هخامنشیان مورد آشنایی همگان قرار گرفته اسـت. تاریخ هخامنشیان یکی از بزرگترین دوره ها بوده اسـت کـه بسیار قوی و قدرتمند بوده اسـت و بسیار مردم در ان زمان رضی بوده اند و بسیار حکومت هخامنشیان را قبول داشتند و پیروی می کردندو حال دراین مطلب بـه کمک تیم تالاب می‌خواهیم از سپاه بزرگ جاویدان تاریخ هخامنشیان برایتان بگوییم تا کمی از عظمت و بزرگی این حکومت و سپاه اطلاع کسب کنید.

 

درباره ی گارد سپاه جاویدان تاریخ هخامنشیان بدانید

سرزمین ایران از چه قومی تشکیل شده بودند؟

در واقع ایرانیان باید بـه خاطر این تاریخ بزرگ هخامنشیان بـه خود ببالند و خوشحال باشند کـه از زاده هاي‌ مردمان قوی و مهربان و هزاران خوبی کـه بـه جهان کرده اند مورد افتخار هستند به دنیا آمده اند.بـه طور کلی سرزمین ایران از سه قوم اصلی تشکیل می شد: مادها، پارس ها و پارت ها.مادها بـه عنوان بزرگترین اقوام با قرار دادن هگمتانه بـه عنوان پایتخت، نخستین حکومت رسمی ایران را تشکیل دادند.

 


مطلب مرتبط: زندگینامه کوروش کبیر، پادشاه بزرگ هخامنشی


 

درباره ی تاریخ هخامنشیان بیشتر بدانید:

ایران بزرگ بسیار در زمان هحامنشیان قوی و قدرتمند بوده اسـت و جهان و جهانیان بسیار از حکومت هخامنشیان پیروی می کردند و این را هم اضافه کنم کـه حومت هخامنشیان طرفدار ظلم و ظالم  وخشم نبودند و بسیار بـه فکر آبادی و امکانات برای مردم بوده اند.

 

قوم پارس پس از کوچ کردن از شمال دریای مازندران بـه سوی جنوب، در نواحی جنوبی و غربی حکومتی را بـه سرکردگی بزرگ قوم یعنی هخامنش تشکیل داده بودند و مدت ها باج پرداخت می کردند.

 

پس از هخامنش پسر وی چیش‌پیش فرمانروای حکومت محلی شد، کـه او نیز پیش از مرگ بـه هر یک از پسران خود قسمتی از محدوده‌ي فرمانروایی را واگذار کرد.

 

پسر اول آریارمنه فرمانروای قسمت پارس و پسر دوم کوروش فرمانروای ناحیه انزان شد. در انزان پس از کوروش اول فرمانروایی بـه کمبوجیه رسید و پس از او کوروش دوم حاکم شد.

 

سرزمین ایران از چه قومی تشکیل شده بودند؟

کوروش دوم وقتی حاکم شد چه کار کرد

در کل در ان زمان اقداماتی انجام می شد از هر پادشاهی کـه حکومت را بدست می گرفت .دوره ي هخامنشیان بسیار دوره ي خوبی برای ایرانیان بود وایرانیان در رفاه کامل زندگی می کردند، واینکه چگونه هخامنشیان بـه وجود آمد بـه این شکل بوده اسـت، قبل از ان کوروش دوم بـه علت برخورداری از هوش و خرد فراوان توانست تمام مناطق تحت فرمانروایی پارس‌ها را یکپارچه کند و حاکم یکه تاز گردید. سپس درسال ۵۵۰ پیش از میلاد کوروش دوم با تسخیر هگمتانه توانست حکومت مادها بـه فرمانروای ایختوویگو راسرنگون کند و بـه طور رسمی امپراتوری هخامنشیان را بنیان گذاشت.

 

کوروش دوم در زمان فرمانروایی همواره بـه برخورداری از درایت، نیک خواهی و عدالت مشهور بود. وی پیشقدم هیچ جنگی نبود. برخورد او در تسلط بـه بابل و نحوه برخوردش با یهودیان از داستان‌هاي‌ مشهور تاریخ ایران اسـت.از او منشوری بر سنگ استوانه اي بـه خط میخی بـه یادگار مانده کـه بـه عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می شود. کوروش بزرگ توانست تقریبا تمام مناطق متمدن جهان ان دوران را تحت تسلط سرزمین ایران در بیاورد.

 

درباره ی تاریخ هخامنشیان بیشتر بدانید:

گارد سپاه جاویدان تاریخ هخامنشیان چگونه تشکیل شد؟

یکی از قدرتمندترین سپاه و گروه ها همین گارد جاویدان هخامنشیان بوده اسـت . کـه بسیار سپاه هماهنگ شده و رزمی کاری داشتند.گارد جاویدان بـه انگلیسی: Immortals و ثبت شده در نوشته‌هاي‌ یونانی بـه شکل: Athánatoiیا جاویدانان ایرانی نامی اسـت کـه هرودوت، تاریخ‌نگار شهیر یونانی، بـه لشکر نخبه ده هزار نفری پیاده‌نظام سنگین اسلحه ارتش هخامنشی داده‌اسـت.

 

داریوش یکم ۵۵۰ – ۴۸۶ پ. م مشهور بـه داریوش بزرگ، چهارمین شاهنشاه از شاهنشاهی هخامنشی در فاصلهٔ سال‌هاي‌ ۵۲۲ تا هنگام مرگش در ۴۸۶ پیش از میلاد، بود. او فرزند ویشتاسپ و داماد کوروش بزرگ «از طریق ازدواج با دخترش آتوسا» بود.

 

کوروش دوم وقتی حاکم شد چه کار کرد

داریوش بزرگ در دوران فرمانروایی کجاها راتوانست فتح کند؟

پادشاهان ان زمان بیشتر بـه فکر این بودند کـه جهان را درستان خود بگیرند و مدام با سپاه خود و نقشه کشی هاي‌ قوی بـه جنگ یا باصلح هر شهر یا کشوری را در بر میگرفتند،البته اگر اینکار را هم اقدام نمی‌کردند مسلما پادشاهان دیگری بـه سمت حمله با کشور خود ما می آمدند

 

.در دوران فرمانروایی او، شاهنشاهی در بزرگ‌ترین گسترهٔ خود بود کـه بخش زیادی از غرب آسیا، بخش‌هایي از بالکان‌ها «اسکودرا-مقدونیه» و قفقاز، بخش اعظم نواحی ساحلی دریای سیاه، آسیای مرکزی، دره سند در خاور دور و نیز بخش‌هایي از شمال آفریقا و شمال شرقی آفریقا از قبیل مصر، شرق لیبی و سواحل سودان را در بر می گرفت.

 

گارد سپاه جاویدان تاریخ هخامنشیان چگونه تشکیل شد؟

چرا یونانیان نام سپاه هخامنشیان را جاویدان نام گذاری کردند؟

جالب اسـت بدانید نام سپاه بزرگ هخامنشیان را خود ایرانیان نام گزاری نکرده اند و یونانیان اسم این سپاه را نام گذاری کردند و از همان موقع مشهور بـه اسم گارد سپاه جاویدان هخامنشیان شد.یونانیان از این جهت آنان را «جاویدان» می‌خواندند کـه برخلاف روال معمول در جهان باستان، این لشکر، یک سپاه همیشگی «بـه انگلیسی: Standing Army» بود. بـه دلیل نبود منابع کافی، نام واقعی «اسپاد» اینبخش از نیرو‌هاي‌ ارتش شاهنشاهی هخامنشی بـه دست ما نرسیده‌اسـت.

 

از زمان داریوش بزرگ هخامنشیان دارای سپاه ثابتی بـه نام «جاویدان‌ها» بوده‌اند، کـه متشکل از ده هزار نفر بوده‌اسـت. این گارد از این رو گارد جاویدان نامیده می ‌شد کـه درصورت بیماری، زخمی شدن یا مرگ یکی از اعضا، بی‌درنگ کسی از ذخیره‌ها جای وی را میگرفت.

 

 گروه گارد جاویدان چند نفر بودند؟

افراد گارد ده هزار نفری جاویدان و هنگ گارد سواره تشکیل نخبگان سپاه هخامنشی را می‌دادند. گارد جاویدان علاوه بر وظیفه محافظت از پادشاه و خانواده سلطنتی در تمامی جنگ‌ها به عنوان گروه پیشقراول ارتش پارس پیشاپیش پیاده نظام حضوری موثر داشتند.

 


مطلب مرتبط: 7 آبان ماه روز کوروش بزرگ


 

داریوش بزرگ در دوران فرمانروایی کجاها راتوانست فتح کند؟

و پایان زندگی داریوش چگونه بوده است ؟

داریوش بزرگ هم مانند انسان هاي‌ دیگر زمان پایانی داشت هیچ فردی چه پادشاه چه فقیر چه ثروتمند از مرگ نمیتواند فرار کند و پایان همه ی ي ما انسانها مرگ اسـت.داریوش درسال ۴۸۶ پیش از میلاد، پس از یک دورهٔ یک‌ماهه بیماری وفات یافت. مقبرهٔ او در دل کوه رحمت در مکانی بـه نام نقش رستم در مرودشت فارس، نزدیک شیراز اسـت. سر در آرامگاه داریوش هم چون دیگر آرامگاه‌ها بـه شکل چلیپایی بزرگ بـه بلندای ۲۲ متر و پهنای ۱۱ متر کنده شده‌اسـت.

 

دربخش بالایی نقش برجسته‌اي وجوددارد کـه در اصل نقاشی شده بوده‌اسـت و شاه را در حالت ایستاده بر جایگاهی نشان می دهد کـه دو ردیف از نمایندگان سی قوم کـه هویتشان در کتیبه‌اي سه زبانه یاد شده‌اسـت، ان را نگه داشته‌اند.

 

 گروه گارد جاویدان چند نفر بودند؟

داریوش بزرگ چه وصیتی در دوران بیماری اش کرد؟

او بـه خاطر دل بزرگ و مهربانی کـه سرتاسر وجودش را گرفته بودو برای ملت خود جزء خوبی و رفاه چیزدیگری نمی‌خواست و همیشه بـه مردم لطف هاي‌ زیادی کرده بودو حتی بـه غیر از ایرانی ها هم رسیدگی می کردو حرف پایانی خود این بود، وصیتی از زبان داریوش کـه آخرین آرزویش هم فقط ان بود،

 

بر کتیبهٔ آرامگاه او حک شده‌اسـت:

اهورامزدا این کشور را از لشکر دشمن، از خشکسالی و از دروغ پاس دارد.

 

داریوش بزرگ چه وصیتی در دوران بیماری اش کرد؟

گارد جاویدان دقیقا در چه زمانی تشکیل شد؟

این طور کـه پیدا اسـت فقط در زمان هخامنشیان این گروه بزرگ تشکیل نشده اسـت ودر دوره ي دیگری هم خدمت می کردند،گارد جاویدان در دوران شاهنشاهی ساسانی احیا شد. با این حال ممکن اسـت آنان این گردان را از سپاه شاهنشاهی اشکانی بـه ارث برده باشند. بدنه اصلی سپاه ساسانی، از سواران تشکیل میشد و جاویدانان مشهور‌ترین گردان در بین سواران بودند. تعداد جاویدانان ساسانی نیز ده هزار نفر بود، با این حال آنان سواره نظام سنگین‌اسلحه بودند، درحالی کـه نیروهای جاویدان هخامنشی را پیاده‌نظام تشکیل می‌دادند.

 

سربازان جاویدان کـه از کاتافراکت بودند، یک نوع سواره‌نظام سنگین برای ایجاد شک در نبرد یا رهبری نبرد ساخته شده بود. هر چند نیروهای ویژهٔ جاوید در جنگ‌هاي‌ ایران و روم بـه عنوان ذخایر درکنار سپهبدها می‌ایستادند ولی هنگامی کـه بـه نبرد فرستاده می شدند، تلفات سنگینی بر دشمن وارد می کردند. کاوه فرخ درکتاب سایه در کویر: ایران باستان در جنگ می نویسد: «انها اغلب در برابر اعراب در قرن هفتم استفاده می شدند؛ مثل نبرد دارا، نبرد پل و نبرد قادسیه.»

 

گارد جاویدان دقیقا در چه زمانی تشکیل شد؟

نیروهای گارد جاویدان از چه صلاح هایی در گروه خود استفاده می کردند؟

وقتی یک گروه قوی اسـت پس از بهترین صلاح ها استفاده می شود کـه برای اسانی سربازان ان گارد باشد ودر واقع حفاظت جان خود تقریبا تآمین باشد . نیروهای جاوید از برترین سلاح‌هاي‌ روز ان زمان برخوردار بودند از جمله انها می توان نیزه، شمشیر، گرز، خنجر و کمان اشاره کرد. پوشش زرهی آن ها نیز از پولاد یا برنج ساخته شده کـه بسیار سنگین و محکم بود.

 


مطلب مرتبط: تمدن ایران از کجا شروع شده است؟


 

نیروهای گارد جاویدان از چه صلاح هایی در گروه خود استفاده می کردند؟

پوشش سربازن جاویدان چگونه بوده است؟

حتی پوشش لباس هاي‌ سربازان گارد سپاه جاویدان بسیار شیک بوده اسـت در زمان خود و مردم بسیار لذت میبرد از تیپ نیروهای سپاه خود و افتخار می کردند بـه انها،بـه گفته برخی از تاریخ‌نگاران انها زنجیرهای طلایی و دستبند بـه عنوان درجهٔ نظامی در ارتش ساسانی می پوشیدند. آن ها از کلاه خودهای گردی برخوردار بودند کـه سبک ان در جنگ‌هاي‌ دیگر در دنیا از جمله کشور های اروپایی از ساسانی‌ها الهام گرفته شده‌اسـت.

 

و در پایان

یکی از بـه یاد ماندنی ترین سلسه ها همان زمان هخامنشیان بوده اسـت کـه بسیار در جهان مورد زبانزد همه ی قرار می گرفته اسـت، ودر زمان خود بسیار از کشورها را باسیاست کامل بدست آورد ولی متآستفانه تاریخ کمی غم انگیز اسـت و هیچ دوره اي همیشگی نیست و دوره ي هخامنشیان و ساسانیان هم با همه ی ي عظمت سپاه گارد جاوید هم بـه اتمام رسید و این اسـت تاریخ بشریت کـه هیچ چیزی دائمی نیست حتی باقدرتمند ترین نیروها و امکانات قوی.و اینگونه بود کـه ما ایرانیان هنوز بـه کوروش خود می بالیم و وی را یاد می‌کنیم.

جدیدترین مطالب سایت