21 حقیقت جالب درباره پاشاه مصر (توت عنخ آمون)

21 حقیقت جالب درباره پاشاه مصر (توت عنخ آمون)

دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز مقاله اي از حقایق شگفت انگیز و کمتر شناخته شده در مورد توت عنخ آمون، مشهور بـه توت پادشاه مصر «21 حقیقت جالب درباره پاشاه مصر » را منتشر کرده ایم.

 

21 حقیقت جالب درباره توت عنخ آمون برای کودکان

او یکی از فراعنه مشهور مصر اسـت و بـه او پادشاه توت نیز میگویند. در این جا، ما برخی از حقایق شگفت‌انگیز درباره این پادشاه را لیست میکنیم کـه مطمئناً کودکان را مجذوب خود می کند.

 

1. تولد و سالهای اولیه:

توت عنخ آمون درسال 1346 قبل از میلاد در آخناتون متولد شد. او در سن نه سالگی درسال 1338 فرعون شد. او در دوران سلسله هجدهم هنگامی کـه امپراتوری مصر در اوج خود بود سلطنت کرد.

 


مطالب مشابه: توت عنخ آمون و علت مرگ آن


 

2. توتانخ آمون به دنیا آمد توتانخاتن:

پدر توت عنخ آمون، آخناتون از مصریان می‌خواست کـه فقط خدای خورشید آتن را بـه جای خدای اصلی خود آمون یا هر خدای دیگری بپرستند. آتن در پایان آخناتون و توتانخاتن بـه همین معنا بود. توتانخاتن بـه معنای “تصویر زنده آتن” و آخناتن بـه معنای “خدمت آتن” اسـت. متأسفانه، تغییرات آخناتون با رعایای او مطابقت نداشت.

 

بنابر این، وقتی توت عنخ آمون زمام امور را بـه دست گرفت، اوضاع را بـه حالت قبلی تغییر داد. او معابد بسته شده را بازگشایی کرد، خدای آمون را بـه شکوه سابق خود بازگرداند و پایتخت را بـه تبس بازگرداند. او حتی نام خودرا بـه توتانخ آمون تغییر داد کـه بـه معنای “تصویر زنده آمون” اسـت.

 

3. او با یکی از خواهران ناتنی خود ازدواج کرد:

اعتقاد بر این اسـت کـه توت عنخ آمون با یکی از خواهران ناتنی خود ازدواج کرده اسـت. آخناتون، پدر توت عنخ آمون، با نفرتیتی ازدواج کرد کـه از او صاحب شش دختر شد. آخناتون همچنین همسر دومی بـه نام کیرا داشت کـه گفته می‌شود مادر توت عنخ آمون اسـت. گفته میشود کـه توت عنخ آمون با آنخسن پاتن، یکی از شش دختر نفرتیتی و آخناتون ازدواج کرد. سردرگم؟ ما هم همین طور!

 

4. یک رهبر خوب تغذیه:

یک رهبر خوب تغذیه

اسکن گربه اي کـه روی بدن توت عنخ آمون انجام شد نشان داد کـه او حدود 5 فوت و 8 اینچ قد دارد. او اندام کمی داشت، اما تغذیه خوبی داشت.

 

5. پادشاه پسر:

پادشاه توت زمانی کـه درست در سن 9 سالگی حکومت را آغاز کرد بـه پسر پادشاه ملقب شد. از آنجایی کـه توت عنخ آمون جوان بود، برای اداره کشور بـه کمک نیاز داشت. از این رو سردار حورمحب و وزیرش بـه نام آی بـه او کمک کرد. آی بعدا جانشین توت عنخ آمون شد و بـه سلطنت رسید.

 

کف داخلی کفش پادشاه توت با تصاویری از دشمنانش نقاشی شده بود کـه ممکن اسـت نشان دهنده این واقعیت باشد کـه او بر روی صورت دشمنانش قدم گذاشته اسـت.

 

6. در گذشت پادشاه:

هیچ مدرکی دال بر پایان زندگی توتانخ آمون وجود ندارد. اشعه ایکس روی مومیایی تکه‌هایي از استخوان ‌ها را در جمجمه توت عنخ آمون پیدا کرد. اما اخیراً؛ کارشناسان بـه این نتیجه رسیدند کـه آسیب بـه جمجمه ممکن اسـت پس از مرگ او، بـه دست خدمه یا در طول فرآیند مومیایی کردن رخ داده باشد.

 

تئوری دیگری بیان میکرد کـه پا شکسته باعث خروج پادشاه توت عنخ آمون از زندگی شده اسـت. بـه گزارش نشنال جئوگرافیک، سی تی اسکن جدید این مومیایی پوششی از رزین مومیایی کننده را روی پا نشان داد کـه نشان میدهد توت عنخ آمون درست قبل از مرگ پایش شکسته اسـت.

 

او باید هنگام شکار با سقوط از ارابه آسیب دیده باشد. عفونت ناشی از شکستگی پا و سایر عوارض ممکن اسـت باعث فوت وی شده باشد. آزمایش DNA درسال 2010 نشان داد کـه توت عنخ آمون مبتلا بـه مالاریا اسـت کـه عفونت پا را تشدید می کند.

 

7. مومیایی شده:

زندگی توت عنخ آمون در 18 سالگی بـه اتمام رسید و جسد او مومیایی شد، بـه این ترتیب مصریان باستان مردگان خودرا حفظ کردند. او با عجله در دره مقبره پادشاه، محل دفن پیشینیانش، در محاصره 5000 گنج گرانبها، بـه خاک سپرده شد.

 

8. سلطنت توت عنخ آمون مدت کوتاهی پس از مرگ وی از بین رفت:

سلطنت توت عنخ آمون مدت کوتاهی پس از مرگ وی از بین رفت:

علیرغم محبوبیت توت عنخ آمون، سلطنت توت عنخ آمون بلافاصله پس از مرگ وی ریشه کن شد. هورمهب، فرمانروای مصر پس از درگذشت آیه نتوانست تأثیر زیادی بر مردم عادی بگذارد. در عوض، او در درجه اول بـه دلیل ماهیت قاطعانه اش، محبوبیتی نداشت. او حتی نام توت عنخ آمون رابا نام خود در چندین بنای تاریخی جای گزین کرد.

 

9. توت عنخ آمون به تنهایی دفن نشد:

بـه غیر از اشیای تدفین گرانبها، دو تابوت مینیاتوری نیز در اتاقک پیدا شد. محققان معتقدند کـه تابوت ها حاوی دختر توت عنخ آمون اسـت. توت عنخ آمون و همسرش فرزندی نداشتند. همسرش دو بار باردار شد اما سقط جنین کرد.

 

اجساد نوزادان دختر مرده مومیایی شده ودر تابوت هاي‌ کوچک در مقبره او قرار داده شد. کارشناسان همچنین می‌گویند کـه توت عنخ آمون هیچ وارث زنده اي باقی نگذاشته اسـت، شاید بـه این دلیل کـه او و همسرش میدانستند کـه فقط با اختلالات مادرزادی کشنده می‌توانند بچه دار شوند.

 

10. مقبره او به ستاره ها متصل است:

مقبره شاه توت بـه گونه اي دفن شده بود کـه صورت فلکی شکارچی در بالای ورودی مقبره قرار داشت. مصریان معتقد بودند کـه جبار روح اوزیریس، خدای زندگی پس از مرگ اسـت. اعتقاد بر این اسـت کـه اوزیریس بـه مراقبت از پادشاه توتانخ آمون ادامه می‌دهد.

 

مقبره پادشاه توت یکی از برجسته‌ترین جاذبه‌هاي‌ گردشگری مصر اسـت کـه اکنون با سیستم تصفیه هوا و تهویه، نقاشی‌هاي‌ دیواری بازسازی‌شده، سکوی تماشا و موانع جدید برای محافظت از اشیاء قیمتی در برابر بازدیدکنندگان ارتقا یافته اسـت.

 

11. کشف مقبره:

مقبره توت عنخ آمون توسط تیمی از باستان شناسان بریتانیایی «هوارد کارتر و لرد کارناروون» درسال 1922 کشف شد کـه تقریبا 3000 سال پس از پایان عمر اوست. این مقبره آن قدر بـه خوبی حفظ شده بود کـه باستان شناسان توانستند بینشی کامل از زندگی توت عنخ آمون بـه دست آورند. دزدیدن گنجینه هایي کـه با فرعون ها دفن شده بود توسط مهاجمان مقبره امری عادی بود. اما آن ها احتمالاً نتوانستند مقبره پادشاه توت را پیدا کنند.

 

12. محتویات مقبره:

محتویات مقبره:

21 حقیقت جالب درباره پاشاه مصر

 

این مقبره برای یک پادشاه فرعون بسیار کوچک درنظر گرفته می شد. شامل چهار اتاق، اتاق تدفین، پیش اطاق، ضمیمه و خزانه بود. نخستین اتاقی کـه کارتر کاوش کرد پیش اتاق بود. شامل قطعاتی از چهار ارابه و سه تخت تشییع جنازه بود.

 

اتاق دفن شامل گرانبهاترین اشیاء، تابوت و مومیایی پادشاه توت عنخ آمون بود. مومیایی در سه تابوت تو در تو قرار داده شد. سومی از طلا ساخته شده بودو تصویر معروفی داشت کـه اکنون بـه نماد پادشاه توت تبدیل شده اسـت.

 

آخرین اتاق حاوی گنجینه هایي بود کـه او در زندگی پس از مرگش بـه ان نیاز داشت. مصریان باستان بر این باور بودند کـه انسان در زندگی پس از مرگ خود مانند زمانی کـه زنده بود زندگی می‌کرد. گنجینه‌هاي‌ موجود در مقبره شامل تاج طلا، کوزه‌هاي‌ سایبان، نقاشی، قایق‌هاي‌ مدل، تخت طلایی، مار کبری، صندل‌هاي‌ او و تنه‌هاي‌ بزرگ بود. روی کفش صندل هایش تصاویری از دشمنانش در کف پا دیده می شد. پس هر جا می رفت، دشمنانش را زیر پا می گذاشت.

 

ضمیمه پر از اشیاء مختلف مانند روغن، ظروف، بازی هاي‌ رومیزی و موارد دیگر بود. بقایای بقایای او هنوز در مقبره او نگه‌داری می‌شود، اما میتوانید نمایی از نقاب دفن وی را در موزه مصر در قاهره ببینید.

 

13. زمان طولانی برای تحقیق:

17 سال طول کشید تا متخصصان باستان شناسی تمام اقلام موجود در مقبره را بررسی کردند و هر کدام را یادداشت کردند. یکی از چیزهایی کـه کارتر متوجه شد این بود کـه بیشتر اقلام بـه جای این کـه بـه شکلی سازماندهی شده قرار داده شوند، فقط بـه داخل مقبره پرتاب میشدند.

 

واقعیت دیگری کـه باستان شناسان بـه ان توجه کردند این بود کـه تابوت ممکن اسـت متعلق بـه شخص دیگری باشد، اما مردم بعدا ان را بـه پادشاه توت تغییر دادند. گفته می‌شود کـه مرگ غیرمنتظره پادشاه توت بـه مردمش فرصت کافی نداد تا برای او تابوت بسازند.

 

14. نفرین توتانخ آمون:

گزارش شده اسـت کـه کتیبه اي در بالای ورودی اتاق تدفین چنین نوشته شده اسـت: “مرگ برای کسانی خواهد آمد کـه بقیه پادشاه توت عنخ آمون را مزاحم کنند”. گزارش شده اسـت کـه پس از کشف مقبره و برداشتن گنجینه هایي از ان؛ اتفاقات عجیبی رخ داده اسـت. رسانه هاي‌ ان زمان این اتفاقات ناگوار را بـه نفرین توتانخ آمون مرتبط کردند.

 

کمک مالی برای کشف مقبره توتانخ آمون توسط لرد کارنارون انجام شد. اما در آوریل 1923؛ یعنی تنها هفت هفته پس از افتتاح رسمی اتاق، کارناروون بـه دلیل نیش پشه روی گونه جان خودرا از دست داد. بعد ها مشخص شد کـه فرعون در همان محل گونه ضایعه اي داشته اسـت.

 

در زمان مرگ کارناروون، نور شهر خاموش شد ودر خانه اش در انگلستان، سگش سوزی مرد. واقعیت ترسناک دیگر این اسـت کـه قناری حیوان خانگی هوارد در روز باز شدن مقبره توسط یک مار کبری خورده شد. دلیلی بر نفرین تلقی می شد زیرا کبری نماد الهه وادجت، حامی پادشاهان و ملکه هاي‌ مصر اسـت.

 

رسانه ها در ادامه حدس میزنند کـه بیشتر افرادی کـه در افتتاح مقبره دخیل بودند اندکی پس از ان مردند، اما این واقعیت را نادیده گرفتند کـه اکثریت آن ها زنده ماندند تا طولانی زندگی کنند. و تعدادی از کسانی کـه در مدت کوتاهی جان باختند، وضعیت سلامتی ضعیفی داشتند یا مسن بودند.

 


مطالب مشابه: حکایت فرعون و خدا پرست


 

چند واقعیت دیگر King Tut برای بچه ها

چند واقعیت دیگر King Tut برای بچه ها

1. باستان شناسان فقط در فصل زمستان می توانستند کار کنند زیرا هوای گرم مصر کاوش را غیرممکن میکرد.

 

2. نامی کـه بـه مقبره داده شد KV62 بود. KV مخفف دره پادشاهان اسـت و عدد 62 بـه این دلیل بود کـه شصت و دومین مقبره یافت شده در آنجا بود.

 

3. ماسک پادشاه توت عنخ آمون از 22 پوند طلا ساخته شده بود.

 

4. گنجینه‌هاي‌ بـه‌دست‌آمده از مقبره در طول تور گنجینه‌هاي‌ توتان‌خ آمون از سال 1972 تا 1979 بـه سراسر جهان سفر کردند.

 

5. بـه احتمال زیاد دو فرعون برای مدت کوتاهی بین آخناتون و توتانخ آمون حکومت کردند. این دو حاکم Neferneferuaten و Smenkhkare بودند.

 

6. تقریبا 3000 مقاله در مقبره پادشاه توت عنخ آمون پیدا شد.

 

10. مقبره او به ستاره ها متصل است:

 

7. گفته میشود کـه پای توت عنخ آمون چماق دار بودو وی را با 130 عصا دفن کردند. حتی صندل هاي‌ ارتوپدی هم میپوشید.

 

ما امیدواریم کـه دوست کوچک تاریخ شـما از یادگیری این حقایق شگفت انگیز در مورد King Tut لذت برده باشد. اگر سوالی در رابطه با مقاله دارید، از طریق نظرات زیر با ما در بین بگذارید!

 

1. محتوای مقبره شاه توت چه ویژگی خاصی دارد؟

مقبره دست نخورده پادشاه توت کـه محل نگه داری حدود پنج هزار اثر باستانی و مومیایی هاي‌ دست نخورده اسـت، بـه باستان شناسان و دانشمندان کمک کرد تا در مورد حکومت پادشاه بیاموزند و بینشی از زندگی باستانی مصر بـه دست آورند.

 

2. چرا توت عنخ آمون نقاب زد؟

اعتقاد بر این اسـت کـه این ماسک برای توت عنخ آمون ساخته شده اسـت تا محافظت بیشتری ازبدن او در مقبره ایجاد کند. علاوه بر این، گفته می‌شود کـه جزئیات موجود در ماسک شبیه بـه ویژگی هاي‌ صورت او اسـت تا بـه روح او کمک کند وی را پیدا کند و دوباره زنده کند.

 

3. چرا شاه توت از تاریخ پاک شد؟

بر اساس شواهد حکایتی، پادشاه توت با اعتقادات مذهبی غیرمتعارف مرتبط بود، بنابر این جانشینان او سعی کردند حکومت وی را از تاریخ پاک کنند.

 


مطالب مشابه: باستان شناسان توانستند مجسمه فرعون را در مصر پیدا کنند «عکس»


 

در پایان

شاه توت عنخ آمون یکی از مشهور ترین پادشاهان سلسله مصر باستان بودو چندین دستاورد قابل توجه بـه نام خود داشت. این حقایق جالب رابا فرزندتان در بین بگذارید و درها را برای کاوش هاي‌ تخیلی برای او باز کنید.  

جدیدترین مطالب سایت