اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

یادم آید روز دیرین ؛ خوب وشیرین
اول ترم ؛ وقت بسیار درس اندک . . .
اما اینک روز آخر ؛ روز تلخ امتحانات ؛ آخر ترم ؛ وقت اندک درس بسیار ؛ درس بسیار ؛ درس بسیار !
روز دانشجو خجسته باد !

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه

 

صفایی ندارد ارسطو شدن

خوشا پر کشیدن پرستو شدن
تو که پر نداری پرستو شوی 

بنشین درس بخون تا ارسطو شوی

روز دانشجو بر ارسطو هاي‌ آینده ایران مبارک !

 

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

شعر دوبیتی تبریک روز دانشجو

 

در کوچه درس رهگذاریم هنوز

وین راه دراز می سپاریم هنوز
از اول ثبت نام سال‌ها می گذرد 

ما واحد پاس نکرده داریم هنوز !
روز دانشجو مبارک

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

شعرهای زیبا ویژه تبریک روز دانشجو

 

ترم دل است و عشق پیداست

قصد و نیت ساختن فرداست
دانشجوی میهن آریایی 

بتازیم و بسازیم که خدا با ماست . . .

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

شعر طنز تبریک روز دانشجو

 

 

کلاس نه گذاشتنیه نه داشتنی و نه رفتنی
کلاس پیچوندنیه
به افتخار همه ی دانشجوها !

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

شعر خنده دار روز دانشجو

 

 

ما دانشجوهای واقعی وقتی چیزی نمی فهمیم از بغل دستی می پرسیم: تو چیزی می فهمی؟
اونم میگه نه و ما بخود می بالیم و خوشحال از این که تنها نیستیم و همگی نمی فهمیم!
تازه روزمون هم مبارک!

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

 

بر در دانشکده اي رفتم دوش
دیدم دو هزار لیسانسه کوزه به دوش
هر یک به زبان حال با من گفتند
این کوزه بگیر و مدرکت بنداز توش !

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

16 آذر ماه روز دانشجو

 

قانون سوم دانشجویان دختر :
دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدن است …
این روز رو به صورت بلبلی به این دانشجوها تبریک عرض مینماییم

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

 

ترم دل است و عشق پیداست
قصد و نیت ساختن فرداست

دانشجوی میهن آریایی
بتازیم و بسازیم که خدا با ماست

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

 

الا استاد درس احتمالات
دگر دق کرده ام از این مقالات

“فضای احتمال ” و” Sample space”
“ضریب شانس” و از اینسان عبارات

به جان تو ندیدم در همه ی عمر …
“مساعد حالتی ” از “جمله حالات “!!!

منم دانشجوی مشروط و بدبخت …
تویی استاد با فضل و کمالات

چو کازینو شود توی کلاست …
ز تاس و سکه و آن گونه آلات !

بیا جای قمار و شیر یا خط
به من آموز قدری از کمالات !

یقین دارم که اندر نرد و شطرنج
شوی یا مارس ؛ یا افتی به شهمات !

سه ترم است این که در دستت اسیرم
چنان ماهی که در انبار شیلات

بده یک نمره ي “پاسی ” از این درس
مگر ممکن شود روزی محالات !!!

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

شعر زیبا برای روز دانشجو

 

منم ان فارغ التحصیل بیکار
که دارم درد دلها با تو بسیار

چو گشتم فارغ و مدرک گرفتم
شدم از شور و شادی بنده بیمار

شدم دردانه ي مامان و بابا
که گویی من زدم لایی به نِیمار

سپس آوازه ام در شهر پیچید
شدم معروف توی کوچه بازار

مهندس می شنیدم نام خودرا
به شهر و روستا از درب و دیوار

بزرگ و کوچک و پیر و زن و مرد
مهندس؛ آی مهندس؛ گشت تکرار

هدایا می ستانیدم از انها
دو دانه سی دی و یک دانه گیتار

پس از یک جشن بی اندازه باحال
شدم آواره تا پیدا کنم کار

ادرارات و صنایع زیر و رو شد
نجستم کار و از غم می زدم زار

دو دستی می‌زنم بر سر که دیگر
طنابی نیست تا خودرا زنم دار

“ز دست دیده و دل هردو فریاد”
زدم داد و فغان و غرّش و جار

همانا مدرکم را لوله کردم
سپس کردم فرو در معبرِ غار

منی که فارغ و بیکارم اکنون
الهی که زند من را یکی مار

برادر جان مهندس نام من نیست
منم ان فارغ التحصیل بیکار

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

شعرهای مفهومی برای روز دانشجو

 

ترم زندگیت بی مشروطی
لحظاتت همیشه پاس و معدل شادیت 20
سایه حذف از زندگیتون دور
روز دانشجو مبارک

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

 

صفایی ندارد ارسطو شدن
خوشا پر کشیدن پرستو شدن

تو که پر نداری پرستو شوی
بنشین درس بخون تا ارسطو شوی

روز دانشجو بر ارسطو هاي‌ آینده ایران مبارک !

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

 

شمع شدي ؛ شعله شدي ؛ سوختی
خاک تو سرت هیچی نیاموختی !!
روزت مبارک

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

تبریک روز دانشجو با شعر

 

اهل دانشگاهم!
اما نیستم دانشجو

کارت من گم شده است
من به مشروط شدن نزدیکم

آشنا هستم با سرنوشت همه ی دانشجویان
نبضشان را می‌گیرم

هذیان هاشان را می فهمم
من ندیدم هرگز یک نمره بیست

من ندیدم که کسی ترم آخر باشد
من دراین دانشگاه چقدر مضطربم

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

شعر روز دانشجو

 

 

در کوچه درس رهگذاریم هنوز
وین راه دراز می سپاریم هنوز

از اول ثبت نام سال‌ها می گذرد
ما واحد پاس نکرده داریم هنوز !

روز دانشجو مبارک

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

شعرهای جالب برای روز دانشجو

 

استاد از من پرسید چند نمره ز من می خواهي ؟
من از او پرسیدم نمره سیری چند ؟

پدرم استاتیک را از بر داشت و کوئیز هم می داد
درس ها را ان روز حفظ می‌کردم در خواب

امتحان چیزی بود مثل آب خوردن
درس بی رنجش می خواندم

نمره بی خواهش می آوردم
تا معلم پارازیت می انداخت همه ی غش میکردند

و کلاس چقدر زیبا بودو معلم چقدر حوصله داشت
درس خواندن ان روز مثل یک بازی بود

کم کمک دور شدیم از آنجا بار خودرا بستیم
عاقبت رفتیم دانشگاه به محیط خس آموزش

رفتم از پله دانشکده بالا
بارها افتادم

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

اشعار ویژه روز دانشجو

 

اهل دانشگاهم…
روزگارم خوش نیست!
ژتونی دارم، خرده عقلی، سر سوزن شوقی !
اوستادی دارم …؛ بهتر از شمر و یزید!!!
دوستانی همه ی چون من مشروط!!!
و اتاقی که همین نزدیکیست …
پشت ان کوه بلند !!!

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

 

 

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
یا تن رسد به مدرک یا جان ز تن در آید
روز دانشجو مبارک !

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

تبریک روز دانشجو

 

دانشجوی عزیز ! مهندس بعد از این !
واحد پاس نکن ! کلاس دو در کن !
استاد مسخره کن !
دانشجوی نمونه !
خلاصه مبارک !

 

اشعار تبریک روز دانشجو در 16 آذر ماه + شعر طنز روز دانشجو

تبریک روز دانشجو

 

تعریف دانشجو
موجودى نحیف، عصبى، بى پول و شبیه به انسان
که از تخم مرغ، گوجه و نیکوتین تغذیه میکند
و دشمنى عجیبى با کتاب دارد
روز دانشجو مبارک

 

جدیدترین مطالب سایت