بروزرسانی : 13 آبان 1402

شعر ادبی و زیبا برای روز یتیم + عکس نوشته روز یتیم

شعر ادبی و زیبا برای روز یتیم + عکس نوشته روز یتیم

رسيدن بـه بلندای عزت و آسايش دنيا و آرامش قلبی در گرو گشودن آغوش خدمت و رحمت بـه سوی بی‌پناهان و نيازمندانی اسـت کـه نگين درخشان اين حلقه خدمت، کشيدن دست پر مهر و نوازش بر سر يتيمان و نشاندن لبخند اميد و نشاط بر لب های‌ آنان اسـت. ما در این قسمت از مجله تفریحی تالاب بـه مناسبت روز یتیم در 16 آبان، گلچینی از متن هایي برای این روز را منتشر کرده ایم.

متن احساسی برای روز یتیم

یتیم نوازی در اسلام از مسائلی اسـت کـه مورد توجه همه ی اولیاء و بزرگان اسلام بوده و هست. مهرورزی و یتیم نوازی در سیره پیشوایان اسلام زیاد بـه چشم می‌خورد، اسلام بـه این مسئله حساسیت فوق العاده ای نشان داده و آیات متعدد قرآن، روش حضرات معصومین«ع» و سخنان و توصیه های‌ ایشان دلایلی بر مدعای ما هستند.

كفالت و اكرام ايتام و افراد بي سرپرست همواره مورد تأكيد و توجه خداوند متعال و ائمه معصومين بوده اسـت‌. در قرآن كريم‌؛ اين كلام گوياي خداوند متعال آمده اسـت كه اكرام يتيم موجب دوستي خداوند، آسايش در دنيا و آخرت‌؛ باز دارند از كبر و غرور و دوري از محبت های مالي و… مي شود.

******

پدر مرده را سايه بر سر فکن

غبارش بيفشان و خارش بکن

نداني چه بودش فرومانده سخت

بود تازه بي بيخ هرگز درخت؟

چو بيني يتيمي سرافکنده پيش

مده بوسه بر روي فرزند خويش

يتيم ار بگريد کـه نازش خرد؟

وگر خشم گيرد کـه بارش برد؟

الا تا نگريد کـه عرش عظيم

بلرزد همي چون بگريد يتيم

برحمت بکش آبش از ديده پاک

بشفقت بيفشانش از چهره خاک

اگر سايه ای خود برفت از سرش

تو در سایه ي خویشتن پرورش

من آنگه سر تاجور داشتم

کـه سر بر کنار پدر داشتم

اگر بر وجودم نشستی مگس

پریشان شدي خاطر چند کس

کنون دشمنان گر برندم اسیر

نباشد کس از دوستانم نصیر

مرا باشد از درد طفلان خبر

کـه در طفلی از سر برفتم پدر

یکی خار پای یتیمی بکند

بخواب اندرش دید صدر خجند

همی گفت ودر روضه ها می چمید

کز ان خار بر من چه گلها دمید

“سعدی”

******

صدای شلیک گلوله

بیشه لرزید

جوجه اردک زشت این بار یتیم شد

******

چو بینی یتیمی سرافکنده پیش

مده بوسه بر روی فرزند خویش

یتیم ار بگرید کـه نازش خرد؟

وگر خشم گیرد کـه بارش برد؟

عکس نوشته های غمگین برای یتیم

عکس نوشته های غمگین برای یتیم


مطالب مشابه: عکس های جالب مرکز نگهداری کانگوروهای یتیم در استرالیا


******

من روزه ام!!!!

تمام سال را روزه ام.

ولی به جای دهان و شکم ؛ اندیشه ام را روزه ام.

فکر من حق ندارد بـه کسی بی حرمتی کند.

فکر من حق ندارد بـه کسی ناسزا بگوید.

فکر من حق ندارد بـه مال کسی دست درازی کند.

فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند.

فکر من حق ندارد بـه کسی بهتان بزند.

فکر من حق ندارد بـه کسی جفا کند.

فکر من حق ندارد با دل کسی بازی کند.

فکر من حق ندارد بـه کسی دروغ بگوید.

فکر من حق ندارد بـه یتیمی بی تفاوت باشد.

فکر من حق ندارد زورگو باشد.

فکر من حق ندارد بینوایی را ببیند و بی تفاوت از کنارش عبور کند.

فکر من ………………

آری من روزه ام ؛

نه روزه نخوردن غذا ؛

بلکه روزه انسان بودن،

روزه مردانه زیستن،

روزه جاودانه شدن.

آری من تمام سال را روزه ام.

تمام ساعتها را روزه ام.

تمام دقائق را روزه ام.

******

تا یتیم از یک بمن بخشید نیم

تو خریدی گوهر و دُرِ یتیم

******

یتیم وار در این تیم ضایع اسـت دلت

برو یتیم نوازی بورز چون عنقا

عکس های غمگین برای یتیم

عکس های غمگین برای یتیم

******

پدر مرده را سایه بر سر فکن

غبارش بیفشان و خارش بکن

ندانی چه بودش فرومانده سخت

بود تازه بی بیخ هرگز درخت؟

******

چو بینی یتیمی سرافکنده پیش

مده بوسه بر روی فرزند خویش

یتیم ار بگرید کـه نازش خرد؟

وگر خشم گیرد کـه بارش برد؟

******

تا یتیم از یک بمن بخشید نیم

تو خریدی گوهر ودر یتیم

******

یتیم وار در این تیم ضایع اسـت دلت

برو یتیم نوازی بورز چون عنقا

اشعار غمگین برای یتیم

اشعار غمگین برای یتیم

******

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی

فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم

کاین تابناک چیست کـه بر تاج پادشاست

ان یک جواب داد چه دانیم ما کـه چیست

پیداست آن قدر کـه متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت

این اشک دیده ي من و خون دل شماست

ما را بـه رخت و چوب شبانی فریفته اسـت

این گرگ سالهاست کـه با گله آشناست

ان پارسا کـه ده خَرَد و مُلک، رهزن اسـت

ان پادشا کـه مال رعیّت خورد، گداست

بر قطره ي سرشک یتیمان نظاره کن

تا بنگری کـه روشنی گوهر از کجاست

پروین، بـه کجروان سخن از راستی چه سود

کو ان چنان کسی کـه نرنجد ز حرف راست

پروین اعتصامی

******

در بحر درآ در یتیم از ما جو

ان در یتیم از چنین دریا جو

******

ور از انها فزون شود چندی

نکند با یتیم پیوندی

اشعار ادبی برای یتیم

اشعار ادبی برای یتیم

******

پروانه های‌ یتیم شعرم

از لای دفترم پرواز می‌کنند

و

کنار چند ابر مهربان

شاعر می‌شوند…!

******

با یتیما بازی می‌کرد

دست رو سراشون میکشید

میگفت بـه مردم همیشه

با اون ها مهربون باشید

******

پیامبر اکرم میفرمایند:

وقتی کـه یتیم گریه کند، عرش خداوند بـه لرزه در می‌آید…پس خداوند می فرماید:

چه کسی این بنده ي مرا بـه گریه انداخته؟

من پدر و مادرش را از او گرفتم. قسم بـه عزّت و جلالم،…هر کس این یتیم را ساکت و آرام کند،…من بهشت را برایش واجب میکنم

******

هیچ در یتیم را هرگز

عقب از بهر عاقبت آیین

متن ادبی برای یتیم

متن ادبی برای یتیم

******

صدگونه چو من یتیم احسان

برخاک دریغ یادگارش

******

تا کودکی یتیم همی بیند

اندام طفل خویش نیاراید

******

پروازِ منتظرِ

نگاهِ

دخترِ یتیمِ دیار ما

زیر سایه ي

آلاچیق شکسته ي احساس کاذب مان

تلنگری اسـت

بـه تفکر اندیشمند

انساندوستی ما.

ما انسانیم آیا !!!؟؟؟.

******

دیگه چیزی نمیدونم

از این ظلم های‌ بی پایه

مگه کسی هم میدونه

بچه یتیما هستن بیخونه

تصاویر غمگین برای یتیم

تصاویر غمگین برای یتیم

******

بحر را کرد همتت در خاک

لاجرم گوهرش بماند یتیم

******

نزد نطقت سخن یتیم بماند

پیش جودت سخا عقیم بماند

******

صدف ما اگر چنان باشد

درج در یتیم ان باشد

******

یتیمی کز پی بوطالب آمد

کنون در یتیم طالب آمد

جملات غمگین برای یتیم

جملات غمگین برای یتیم

******

ور ودیعت نهند مال یتیم

نزد ایشان، غنیمت انگارند

******

ای آخرین رنج،

روزی شانه هایم بـه غایت لرزید.

ای آخرین رنج،

گریه هایم تمام و

اشک های‌ شوقم بـه غایت روزی خشک

عشقمان یتیم شد.

کاش می دانستي

این عشقِ یتیم شده را

بزرگ کردن

با دستانی خالی،

بـه تنهایی،

چقدر سخت اسـت

و چقدر صبر می‌خواهد!

******

ای یتیمان مدینه همه ی از پخت تو سیر

طالب لقمه ای از نان توام یازهرا

******

بگو با من حدیثی از غمت را

عطایم کن دلی عبدالعظیمی

گرفتم نان و خرمای غزل را

علی هستی و من بچه یتیمی

همیشه در خیالم سیب دارم

کـه نیمی هادی و مهدی اسـت نیمی..

دلنوشته غمگین برای یتیم

دلنوشته غمگین برای یتیم


مطالب مشابه: اس ام اس های جشن نیکوکاری


******

آنکس کـه اسیر بیم گردد

چون باشد چون یتیم گردد

******

چه دریاهای خون دارم بـه دل من

یقین در جان من در یتیم اسـت

******

از ان زلف سیه بر مشکن ان را

بنا گوش ترا در یتیم اسـت

******

ز یاد خنده مردم فریبت

مرا دو دیده پر در یتیم اسـت

جملات زیبا برای روز یتیم

جملات زیبا برای روز یتیم

******

بخوشید سرچشمه های‌ قدیم

نماند آب، جز آب چشم یتیم

******

امشـب

مـن هـم

یتـیـم می شـوم …

ولـی …

نـه

از چــاه نـمی گویـم …

******

یک اربعین دویده ام و زخم دیده ام

دنبال ناله های‌ یتیمان زار تو

******

امام علی «ع»:

هر کـه یتیمان را سرپرستی کند فرزندانش رسیدگی شوند

متن زیبا برای روز یتیم

متن زیبا برای روز یتیم

******

غمگینم …

همانند کودک ” یتیمی “

کـه برای نیاوردن اولیا بـه مدرسه باید برای تنبیه مشق شب بنویسد …

” بابا ” نان داد …

******

روی مادر ندیده ام هرگز

چشم طفل یتیم، روشن نیست

******

سدگیر بـه کپان بسختید سیم

زن بیوه و کودکان یتیم

******

ای در یتیم چون یتیمان

افتاده بر آستان مادر

دلنوشته زیبا برای روز یتیم

دلنوشته زیبا برای روز یتیم

******

تسبیح دلم پاره شد ان دم کـه شنیدم

با دست خودش داده اناری بـه یتیمی

******

هیچ وقت این دو جمله رونگو : 1 – ازت متنفرم 2 – دیگه نمیخوام ببینمت

هیچ وقت با این دو نفر هم صحبت نشو 1 – از خود متشکر 2 – وراج

هیچ وقت دل دو گروه رو نشکن : 1 – پدر و مادر 2 – دوستان با معرفت

هیچ وقت این دو کلمه رو نگو : 1- نمی تونم 2- بدشانسم

هیچ وقت این دو جمله رو باور نکن : 1 – آرامش در اعتیاد 2 – امنیت دور از خانه

همیشه بـه دو چیز دل ببند : 1- صداقت 2- عشق

همیشه دست دو نفرو بگیر : 1- یتیم 2 – عشق واقعی

******

پشت صدف از لبت شکسته

در در شکمش یتیم گشته

******

علم دانستن فقیر و نقیر

علم ازردن یتیم و صغیر

متن زیبا برای روز یتیم

متن زیبا برای روز یتیم

******

مرا باشد از درد طفلان خبر

کـه در طفلی از سر برفتم پدر

یکی خار پای یتیمی بکند

بخواب اندرش دید صدر خجند

همی گفت ودر روضه ها می چمید

کز ان خار بر من چه گلها دمید

******

خسته ام مثل یتیمی کـه از او فرفره ای

بستانند و بـه او فحش پدر هم بدهند!

******

یکی شبهای وانفسای دنیا

شنیدم ناله ي یک طفل تنها

خداوندا ندارم من بـه دنیا

رفیق وهمدمی جزاشک شب ها

نه دست مادری تسکین غمها

نه آغوش پدر دارم خدایا

یتیم وبی کس ونالانم این جا

برایم درد وغم کردی مهیا

کـه چون پروانه ای صدرنگ زیبا

بسوزم این چنین بر شمع غمها

کـه هرشب هست برمن مثل یلدا

وجودم را فرو بردی بـه غمها

ودیدم ناگهان ان طفل تنها

بـه خوابی رفت در این سوزوسرما

همی رفتم کنار او در انجا

ودیدم رفته بود از دارِ دنیا

ندانم حکمت کارت خدایا

چرا رحمی نمانده توی دلها

کـه من سردر گمم در کاردنیا

چه ظلمی کرده بود این طفل تنها

چراجان داددر این سوز وسرما

جوابم را بده یابار الاها

اشعار زیبا برای روز یتیم

اشعار زیبا برای روز یتیم

******

او چون گهر یتیم بود شه یتیم دوست

شاید گر از قبول ملک مفتخر شود

******

بیامد آتش و بر راه عاشقان بنشست

کـه ای مسافر این ره یتیم باش یتیم

******

چو بایدت کـه تو را بحر دایه وار بود

مثال دانه در رو یتیم باش یتیم

******

جور بر بیوه و یتیم خود مکن

ای ستمگر بر زن بیوه و یتیم

شعر زیبا برای روز یتیم

شعر زیبا برای روز یتیم

******

صدف بـه دست تهی صد یتیم را پرورد

تو هم ز آبله کف یتیم پرور باش

******

ای صدف لعل تو حقه در یتیم

عارض تو بی قلم خط زده بر لوح سیم

******

در یتیم توام تا کـه درآمد بـه چشم

چشمه چشمم بماند غرقه در یتیم

******

کف کریمش از بس فشانده در یتیم

یتیم ساخته پروردگار عمان را

شعر جالب برای روز یتیم

شعر جالب برای روز یتیم

******

در بحر درآ و عین ما از ما جو

ان در یتیم را در این دریا جو

******

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم

کاین تابناک چیست کـه بر تاج پادشاست

******

الا تا نگرید کـه عرش عظیم

بلرزد همی چون بگرید یتیم

برحمت بکش آبش از دیده پاک

بشفقت بیفشانش از چهره خاک

******

دنیا زیباتر میشود ؛ اگر :

در حضور بیمار ؛ سلامتی مان را بـه رخش نکشیم !

در حضور فقیر ؛ دم از مال منالمان نزنیم !

در حضور ناتوان ؛ قدرت نمایی نکنیم !

در حضور غصه دار ؛ خوشحالی نکنیم !

در حضور زندانی ؛ آزادی مان را جلوه نمایی نکنیم

در حضور افرادی کـه فرزند ندارند ؛ از بچه هایمان تعریف نکنیم !

در حضور یتیم ؛ از پدر و مادرمان تعریف نکنیم !


مطالب مشابه: حمید لولایی از یتیم شدنش به دست رضا عطاران گفت !!


در پایان

پیامبر اکرم«ص» می فرمایند: آيا دوست داري دلت نرم شود و حاجت خود دريابي؟ بر يتيم ترحم کن،وي را نوازش کن و از غذاي خويش بـه او بخوران تا دلت نرم شود و حاجت خود بيابي. یتیم نوازی در اسلام از مسائلی اسـت کـه مورد توجه همه ی اولیاء و بزرگان اسلام بوده و هست. 

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت