شعر زیبا برای روز اول مهر و بازگشایی مدارس

شعر زیبا برای روز اول مهر و بازگشایی مدارس

شعر زیبا برای روز اول مهر و بازگشایی مدارس

اول مهر شروع سال تحصیلی جدید را بـه همه ی دانش آموزان و معلمان عزیز تبریک عرض می کنیم. در این جا شعری زیبا از محمدعلی حریری درباره اول مهر و بازگشایی مدارس برای شـما تهیه و قرار دادیم.

 

نخستین روز دبستان بازگرد 

کودکی ها ؛ شاد و خندان بازگرد
باز گردای خاطرات کودکی

بر سواراسب هاي‌ چوبکی

 

خاطرات کودکی زیباترند

یادگاران کهن مانا ترند
درس هاي‌ سال اول ساده بود

آب را بابا بـه سارا داده بود

 

درس پند آموزروباه وخروس

روبه مکارودزدوچاپلوس
روزمهمانی کوکب خانم اسـت

سفره پرازبوی نان گندم اسـت

 

کاکلی گنجشککی باهوش بود

فیل نادانی برایش موش بود
باوجود سوزوسرمای شدید

ریزعلی پیراهن ازتن می درید

 

تا درون نیمکت جا می شدیم

ما پرازتصمیم کبری می شدیم
پاک کن هایي ز پاکی داشتیم

یک تراش سرخ لاکی داشتیم

 

کیفمان چفتی بـه رنگ زرد داشت

دوشمان ازحلقه هایش درد داشت
گرمی دستانمان از آه بود

برگ دفترها بـه رنگ کاه بود

 

مانده در گوشم صدایی چون تگرگ

خش خش جاروی با با روی برگ
همکلاسی هاي‌ من یادم کنید 

باز هم در کوچه فریادم کنید

 

همکلاسی هاي‌ درد ورنج و کار

بچه هاي‌ جامه هاي‌ وصله دار
بچه هاي‌ دکه ي سیگار سرد

کودکان کوچک اما مرد مرد

 

کاش هرگز زنگ تفریحی نبود

جمع بودن بودو تفریقی نبود
کاش می شد باز کوچک می شدیم

لا اقل یک روز کودک می شدیم

یاد ان آموزگار ساده پوش

یاد ان گچ ها کـه بودش روی دوش
اي معلم نام و هم یا دت بـه خیر

یاد درس آب و بابایت بـه خیر

 

اي دبستانی ترین احساس من
بازگرد این مشق ها راخط بزن

 


مطالب مشابه : شعر ماه مهر و شروع مدرسه | شعر آغاز روز اول مدرسه


 

جدیدترین مطالب سایت