50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

مجموعه : شعر و ترانه
50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

‏اشعار زیبا از عطار نیشابوری

ز عشقت سوختم ای جان کجایی
بماند بی سر و سامان کجایی
نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی
نه در جان نه برون از جان کجایی

 

“فرید الدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطار کدکنى نیشابورى” نام کامل عطار نیشابورى بود؛ درسال ۶۱۸ هجری قمری عطار توسط مغولان در نزدیکی دروازه ‌ي شهر کشته و همه ی ‌ي آثار او سوزانده شد و آثار باقی مانده قبل از حمله‌؛ بـه کشور های دیگر فرستاده شد !

 

بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

گر قهر كنی سزاي آنم ور لطف كني سزای آنی
صد دل بايد بـه هر زمانم تا تو ببری بـه دلستانی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

گر بر فكني نقاب از روي جبريل شود بـه جان فشانی
كس نتواند جمال تو ديد زيرا كه ز ديده بس نهانی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

دوبیتی های عطار نیشابوری

 

نه نه، كه بـه جز تو كس نبيند چون جمله تويي بدين عيانی
در عشق تو گر بمرد عطار شد زنده دايم از معانی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

مجمعی کردند مرغان جهان ان چه بودند آشکارا و نهان

جمله گفتند: «این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

شعرهای عطار نیشابوری

 

یک دیگر را شاید ار یاری کنیم پادشاهی را طلب کاری کنیم»
پس همه ی با جایگاهی می آمدند سر بـه سر جویای شاهی آمدند

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

هد هد آشفته دل پر انتظار در بین جمع آمد بیقرار
گفت: «ای مرغان منم بی هیچ ریب هم برید۱ حضرت۲ و هم پیک غیب

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری
بهترین شعرهای عطار

 

سلطان خویش را دانسته ام چون روم تنها چو نتوانسته ام
لیک با من گر شـما همره شوید محرم ان شاه و ان درگه شوید

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

ای هجر تو وصل جاودانی اندوه تو عيش و شادمانی
در عشق تو نيم ذره حسرت خوشتر ز وصال جاودانی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری
 

بي ياد حضور تو زماني كفرست حديث زندگانی
صد جان و هزار دل نثارت ان لحظه كه از درم برانی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

شعر کوتاه از عطار

 

كار دو جهان من برآيد گر يك نفسم بـه خويش خوانی
با خواندن و راندم چه كار اسـت؟ خواه اين كن خواه ان؛ تو دانی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻣﻨﯽ ﺟﺎﻥ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺧﺮﻡ ﮐﯽ ﺷﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺭ ﮐﺲ ﻧﻨﮕﺮﯼ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺪﻡ ﮐﯽ ﺷﻮﺩ

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

حریفی میکنم با هفت دریا
ولیکن زور یک شبنم ندارم

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

تا در تو نظر کردم، رسوای جهان گشتم
آری، همه ی رسوایی اوّل ز نظر خیزد!

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

زیباترین اشعار کوتاه عطار

 

جانا دلم ببردی در قعر جان نشستی
من بر کنار رفتم تو در بین نشستی

گر جان ز من ربودی الحمدلله ای جان
چون تو به جای جانم بر جای جان نشستی

 


حتما بخوانید:  بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار


 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

تا قیامت ذره‌ای اندوه تو
مونس جانم بـه تنهایی بس اسـت

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

ره میخانه و مسجد کدام اسـت
کـه هردو بر من مسکین حرام اسـت

نه در مسجد دهندم ره کـه مست اسـت
نه در میخانه،کین خَمّار خواب اسـت…

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

نه قدر وصال تو هر مختصری داند
نه قیمت عشق تو هر بی خبری داند

هر عاشق سرگردان کز عشق تو جان بدهد
او قیمت عشق تو آخر قدری داند

ان لحظه کـه پروانه در پرتو شمع افتد
کفر اسـت اگر خودرا بالی و پری داند

سگ بـه ز کسی باشد کو پیش سگ کویت
دل را محلی بیند جان را خطری داند

گمراه کسی باشد کاندر همه ی عمر خود
از خاک سر کویت خودرا گذری داند

مرتد بود ان غافل کاندر دو جهان یکدم
جز تو دگری بیند جز تو دگری داند

برخاست ز جان و دل عطار بـه صد منزل
در راه تو کس هرگز بـه زین سفری داند

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

قطعه ای از شعر سیمرغ عطار نیشابوری

 

تنت قافست و جانت هست سیمرغ
ز سیمرغی تو محتاجی بـه سی مرغ

حجاب کوه قافت آرد و بس
چو منعت میکند یک نیمه شو پس

بـه جز نامی ز جان نشنیده تو
وجود جان خود تن دیدهٔ تو

همه ی عالم پر از آثار جان اسـت
ولی جان از همه ی عالم نهانست

تو سیمرغی ولیکن در حجابی
تو خورشیدی ولیکن در نقابی

ز کوه قاف جسمانی گذر کن
بدار الملک روحانی سفر کن

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

جانا ز فراق تو این محنت جان تا کی
دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی

نامد گه ان آخر کز پرده برون آیی
ان روی بدان خوبی در پرده نهان تا کی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

در پرده پندار چو بازی و خیال اسـت
جز عشق تو هر چیز کـه در هردو جهان اسـت

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

بوی زلف یار آمد، یارم اینک می‌ رسد
جان همی آساید و دلدارم اینک می‌ رسد

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

تا عشق تو در بین جان اسـت
جان بر همه ی چیز کامران اسـت…

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

دلمٖ دردی کـه دارد با کـه گوید
گنه خود کرد تاوان از کـه جوید

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

بهترین اشعار عطار

 

چه سازم کـه سوی تو راهی ندارم
کجایی کـه جز تو پناهی ندارم

مگردان ز من روی و با راهم آور
کـه جز عشق رویی و راهی ندارم!

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

خلوتی می‌ بایدم با تو زهی کار کمال
ذره‌ای هم‌ خلوت خورشید عالم کی شود

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

جانا ز می عشق تو یک قطره بـه دل ده
تا در دو جهان یک دل بیدار نماند

در خواب کن این سوختگان را ز می عشق
تا جز تو کسی محرم اسرار نماند…

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

آواز بـه عشق در جهان خواهم داد
پس شرح رخ تو بیزبان خواهم داد

چون زَهره ندارم کـه بـه روی تو رسم
بر پای تو سر نهاده جان خواهم داد

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

اشعار عاشقانه عطار

 

اگر دوزخ را بـه من بخشند
هرگز هیچ عاشق را نسوزم
از بهر آنکه عشق،
خود وی را صد بار
سوخته اسـت.

“تذکره الاولیا”

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

شعر عطار در مورد مرگ

 

دلا چون کس نخواهد ماند دایم هم نمانی تو
قدم در نه اگر هستی طلب‌کار معانی تو

گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی
چو مرگت سایه اندازد سر مویی چه دانی تو

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

مر وی را در جهان بس عاشقانند
کـه بر وی هر زمان جانها فشانند

نمی خواهند چیزی جز لقایش
ز خود فانی و باقی در بقایش

سراسر از شراب عشق سرمست
همه ی در عشق او جان داده از دست

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

شعر کوتاهی از عطار

 

ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش
بر در دل روز و شب، منتظر یار باش

دلبر تو دائما بر در دل حاضر اسـت
رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش

دیدهٔ جان روی او تا بنبیند عیان
در طلب روی او، روی بـه دیوار باش

ناحیت دل گرفت، لشگر غوغای نفس
پس تو اگر عاشقی، عاشق هشیار باش

نیست کس آگه کـه یار، کی بنماید جمال
لیک تو باری بـه نقد ساخته کار باش

در ره او هرچه هست، تا دل و جان نفقه کن
تو بـه یکی زنده‌ای، از همه ی بیزار باش

گر دل و جان تو را دُرِ بقا آرزوست
دم مزن ودر فنا همدم عطار باش

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

اشعار عارفانه عطار

 

منم و گوشه ای و سودایی

تن من جایی و دلم جایی

ای عجب اگرچه مانده‌ام تنها

مانده‌ام در بین غوغایی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

بـه سر زلف دلربای منی

بـه لب لعل جان‌فزای منی

گر ببندد فلک بـه صد گرهم

تو بـه مویی گره‌گشای منی

بـه بلای جهانت دارم دوست

اگرچه تو از جهان بلای منی

هر کست از گزاف میگوید

کـه تویی کز جهان سزای منی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

رخ تو چگونه بینم کـه تو درنظر نیایی

نرسی بـه کس چو دانم کـه تو خود بـه سر نیایی

میهن تو از کـه جویم کـه تو در میهن نگنجی

خبر تو از کـه پرسم کـه تو در خبر نیایی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

 

جان بـه لب آورده‌ام تا از لبم جانی دهی

دل ز من بربوده‌ای باشد کـه تاوانی دهی

از لبت جانی همی خواهم برای خویش نه

زانکه هم بر تو فشانم گر مرا جانی دهی

 

50 نمونه از بهترین اشعار زیبا از عطار نیشابوری

دیوان عطار نیشابوری

 

هرروز ز دلتنگی جایی دگرم بینی

هر لحظه ز بی صبری شوریده ترم بینی

در عشق چنان دلبر جان بر لب و لب برهم

گه نعره‌زنم یابی گه جامه‌درم بینی

 

جدیدترین مطالب سایت