مجموعه : اشعار زیبا
بروزرسانی : 28 اردیبهشت 1398

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

گلچینی از رباعیات کوتاه و زیبای عمر خیام نیشابوری را در اینجا بخوانید…حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم الخیامی معروف بـه “خیام” فیلسوف و ریاضیدان و منجم و شاعر ایرانی درسال ۴۳۹ هجری قمری در نیشابور زاده شد.وی اشعاری بـه زبان فارسی و تازی و کتابهایی نیز بـه هردو زبان دارد.
از آثار او در ریاضی و جبر و مقابله رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس، رساله فی الاحتیال لمعرفه مقداری الذهب و الفضه فی جسم مرکب منهما، و لوازم الامکنه را میتوان نام برد. وی بـه سال ۵۲۶ هجری قمری درگذشت. رباعیات او شهرت جهانی دارد.

28 اردیبهشت ماه روز بزرگداشت خیام گرامی باد .

چون لاله بـه نوروز قدح گیر بدست

با لاله‌رخی اگر تو را فرصت هست

می نوش بـه خرمی کـه این چرخ کهن

ناگاه تو را چو خاک گرداند پست

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

رباعیات خیام نیشابوری

گویند مرا کـه دوزخی باشد مست

قولیست خلاف دل در ان نتوان بست

گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند

فردا بینی بهشت هم چون کف دست

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

عمر خیام نیشابوری

تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد

چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد

گر چشمه زمزمی و گر آب حیات

آخر بـه دل خاک فرو خواهی شد

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

حکیم عمر خیام نیشابوری

خاکی کـه بـه زیر پای هر نادانی اسـت

کفّ صنمیّ و چهرهٔ جانانی اسـت

هر خشت کـه بر کنگرهٔ ایوانی اسـت

انگشت وزیر یا سر سلطانی اسـت

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

اشعار خیام نیشابوری

اگرچه غم و رنج من درازی دارد

عیش و طرب تو سرفرازی دارد

بر هردو مکن تکیه کـه دوران فلک

در پرده هزار گونه بازی دارد

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

حکیم عمر خیام نیشابوری

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

چون آب بـه جویبار و چون باد بـه دشت

هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت

روزی کـه نیامده‌ست و روزی کـه گذشت

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

حکیم عمر خیام نیشابوری

ان قصر کـه جمشید در او جام گرفت

آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

بهرام کـه گور می گرفتي همه ی عمر

دیدی کـه چگونه گور بهرام گرفت

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

دوبیتی های خیام نیشابوری

ماییم و می و مطرب و این کنج خراب

جان و دل و جام و جامه پر درد شراب

فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب

آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

رباعیات خیام نیشابوری

چون عهده نمی‌ شود کسی فردا را

حالی خوش کن تو این دل شیدا را

می نوش بماهتاب اي ماه کـه ماه

بسیار بتابد و نیابد ما را

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست

بی باده ارغوان نمی باید زیست

این سبزه کـه امروز تماشاگه ماست

تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

خیام نیشابوری

اي آمده از عالم روحانی تفت

حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت

می نوش ندانی ز کجا آمده‌اي

خوش باش ندانی بـه کجا خواهی رفت

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

اشعار خیام نیشابوری

گر کار فلک بـه عدل سنجیده بدی

احوال فلک جمله پسندیده بدی

ور عدل بدی بکارها در گردون

کی خاطر اهل فضل رنجیده بدی

رباعیات زیبای حکیم عمر خیام نیشابوری

عمر خیام نیشابوری

چون چرخ بکام یک خردمند نگشت

خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت

چون باید مرد و آرزوها همه ی هشت

چه مور خورد بگور و چه گرگ بدشت

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت