مجموعه : اشعار زیبا
بروزرسانی : 5 اسفند 1397

زندگی بغض دل توست به هنگام سحر (سهراب سپهری)

زندگی بغض دل توست به هنگام سحر (سهراب سپهری)

زندگی رفتن و راهی شدن است

سهراب سپهری «۱۵ مهر ۱۳۰۷ کاشان – ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹ تهران» شاعر، نویسنده و نقاش اهل ایران بود. او از مهم ترین شاعران معاصر ایران هست و شعرهایش به زبان‌هاي تعداد زیادی از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده‌اند.

من و تو دیر زمانی هست که مفید میدانیم
چشمه آرزو هاي من و تو جاری هست
ابرهای دلمان پربارند
کوه هاي ذهن و اندیشه ما پا برجا
دشت هاي دلمان سبز و پر از چلچله ها
روز ما گرم و شب از قصه دیرین لبریز
من و تو میدانیم
زندگی در گذر هست
همچو آواز قناری در باغ
من و تو می‌دانیم

زندگی آوازی هست که به جان ها جاری هست
زندگی نغمه سازی هست که در دست نوازشگر ما هست
زندگی لبخندی هست که نشسته به لبان من و تو
زندگی یک رویا هست که تو امروز به آن می نگری
زندگی یک بازی هست که تو هر لحظه به آن میخندی
زندگی خواب خوش کودک احساس من هست
زندگی بغض دل توست به هنگام سحر
زندگی قطره اشکی هست فروریخته بر گونه تو
زندگی آن رازی هست که نهفته هست به چشم گل سرخ
زندگی حرف نگفته هست که تو می‌شنوی

زندگی یک رویاست که به خوابش بینی
زندگی دست نوازشگر توست
زندگی دلهره و ترس درون دل توست
زندگی امیدی هست که تو در نگاه من می جویی
زندگی عشق نهفته هست به اندیشه تو
زندگی این همۀ هست
من و تو میدانیم
زندگی یک سفر هست
زندگی جاده و راهی هست به آن سوی خیال

زندگی تصویری هست که به آئینه دل می بیني
زندگی رویایی هست که تو نادیده به آن می نگری
زندگی یک نفس هست که تو با میل به جانت بکشی
زندگی منظره هست، باران هست
زندگی برف سپیدی هست که بر روح تو بنشسته به شب
زندگی چرخش یک قاصدک هست

زندگی یک رد پایی هست که بر جاده خاکی فرو افتادست
زندگی بوی خوش نسترن هست
بوی یاسی هست که گل کرده به دیوار نگاه من و تو
زندگی خاطره هست
زندگی دیروز هست
زندگی امروز هست
زندگی آن شعری هست که عزیزی نوشته هست برای من و تو

زندگی تابلو عکسی هست به دیوار اتاق
زندگی خنده یک شاه پرک هست بر گل ناز
زندگی رقص دل انگیز خطوط لب توست
زندگی یک حرف هست، یک کلمه
زندگی شیرین هست
زندگی تلخی نیست

تلخی زندگی ما همچو شهد شیرین هست
من و تو می‌دانیم
زندگی آغازی هست که به اتمام راهی هست
زندگی آمدن و بودن و جاری شدن هست
زندگی رفتن خاموش به یک تنهایی هست
من و تو می‌دانیم
زندگی آمدن هست

زندگی بودن و جاری شدن هست
زندگی رفتن و از بودن خود دور شدن هست
زندگی شیرین هست
زندگی نورانی هست
زندگی هلهله و مستی و شور
زندگی این همۀ هست
من و تو می‌دانیم
زندگی البته گهی خوشگل نیست

یا که تلخ هست و دگر گیرا نیست
عرف این قصه همین هست و همۀ می‌دانیم
که نه پایدار غم هست و نه که خوشحال میمانیم
زندگی خوشحال اگر هست و یا غمناک هست
نغمه و ترانه و آواز هست
بانگ نای باشد اگر یا که آواز قناری به دشت
زندگی خوشگل هست

من و تو می‌دانیم
اشک و لبخند همۀ زندگی هست
ناله و آه و فغان زندگی هست
آمدن زندگی هست
بودن و ماندن و مشاهده همۀ یک زندگی هست
رفتن و نیست شدن زندگی هست
این همۀ زندگی هست
من و تو می‌دانیم
زندگی، زندگی هست…

سهراب سپهری

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت