مجموعه : اشعار زیبا
بروزرسانی : 16 اردیبهشت 1403

شعر کودکانه خرگوش

شعر کودکانه خرگوش

اشعار کودکانه خرگوش

با این شعر زیبای کودکانه در خدمت تان هستیم در ادامه می‌توانید ما را دنبال نمایید .

یک روز یه آقا خرگوشه

رسید به یه بچه موشه موشه

موشه دوید تو سوراخ

خرگوشه گفت : آخ

وایسا، وایسا، کارت دارم

من خرگوش بی آزارم

بیا از سوراخت بیرون

نمی خوای مهمون

یواش موشه اومد بیرون

یه نگاهی کرد به مهمون

شعر کودکانه

دید که گوشاش درازه

دهنش بازه، بازه

شاید می خواد بخوردم

یا با خودش ببردم

پس می رم پیش مامانم

آنجا می مونم

مادر موشه عاقل بود

زنی با هوش و کامل بود

یه نگاهی کرد به مهمون

گفت اي بچه جون!

این خرگوشه

خیلی مفید و مهربونه

پس برو پیشش درود کن

بیارش خونه

شعر کودکانه

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت