مولودی در وصف ولادت امام هادی (ع)

مجموعه : شعر و ترانه
مولودی در وصف ولادت امام هادی (ع)

ولادت امام هادی «ع»

مولودی هاي خوشگل در وصف روز ولادت امام خمینی  را برای شما عزیزان فراهم نموده ایم با ما در سایت تالاب باشید 

 

با صفاتر شد بهشت دین و مکتب

جام دلها شد ز خوشحالی لبالب

نوه ي سلطان به جهان اومد امشب

تهنیت یا اُمّ ابیها

ذکر ما نام خوش ِ دلبر

چشم مَلَک ز شعف شد تر

دیده گشوده به این جهان

هادی ِ آل پیغمبر

خوش آمدی پسر زهرا…

یا امام ِ هادی اي نور خدایی

تو ولیُ الله و مصباحُ الهُدایی

گل گلزار جواد بنُ الرّضایی

به فدایت جان و تن ما

عالم امکان گلباران

گشته ز مقدم تو آقا

شامل حال ما گشته

لطف دمادم تو آقا

خوش آمدی پسر زهرا…

اي جمالت وَجه ِ حُسن ِ حَي ّ یکتا

اي نگار هل اتایی ِ دل آرا

آرزو داریم به زودی یبن زهرا

سامرا گردد نصیب ما

در دلمان داریم آقا

حاجت صحن و سرایت را

جاده ي کرببلایی ها

می گذرد از سامرا

خوش آمدی پسر زهرا…

 

 

مولودی در وصف ولادت امام هادی (ع)

سرود ولادت امام هادی «ع» 

 

آمده اي دل موسم ِ شادی

از قدوم غرق نور ِ حضرت هادی

خوشحالن عاشقاگلبارونه فضا

مولای ما اومده به جهان

عیدی میده به ماعلی ّ مرتضی

ابن الرّضا اومده به جهان

خوش اومدی اي حجت خدا

خوش اومدی اي نور هل اتی

اي گل زهرا حضرت هادی حضرت هادی

خوش آمدی یا امام ِ هادی…

سید ُ الأعظم کوثر و زمزم

با نگاهش می بره دل از همۀ عالم 

این که تو قنداقه به همۀ سائلا

یاور و یاره و باب المراده

گل پیمبر وعزیز حیدر و

نوه ي سلطان و ابن الجواده

خوش اومدی اي ملجأ همۀ

اي روشنی چشمای فاطمه

اي گل زهرا حضرت هادی حضرت هادی

خوش آمدی یا امام ِ هادی…

من که دل بر توبستم اي آقا

سائلی در سامرایت هستم اي آقا

از آسمون ِ دل به يُمن ِ مَقدَمت

بارون ِ خوشحالی داره می باره

هر شخصی شد متکدی

به حریم شما

سرمایه داره و غمی نداره

حاجت مارو از وفا بده

تذکره ي کرببلا بده

اي گل زهرا حضرت هادی حضرت هادی

خوش آمدی یا امام ِ هادی…

 

 

مولودی در وصف ولادت امام هادی (ع)

شعر ولادت امام هادی«ع»

 

به نام نامی هادی که هادی دلهاست

یگانه فاتح دلها امام بی همتاست

امام مهر، امام وفا، امام عشق

امام رأفت و رحمت امام خوبیهاست

هدایتش همۀ جا را به زیر سایه بَرَد

امامتش متعالی، زِعامتش یکتاست

معلّم همۀ ي انبیاست آقایم

که میوه ي دل و دلدار سیّد بَطحاست

علیّ چارم ما، مرتضای دوّم اوست

دهم امام تشیّع حقیقت عظماست

فرشتگان مقرّب مقیم حجره ي او

قسم به روح مقدّس سلاله ي زهراست

نواده ي حسن مجتباست این آقا

سلیل آل نبی، نور چشم آل عباست

علیّ دیگر آل حسین آمده هست

که وارث همۀ ي روضه هاي عاشوراست

قنوت حضرت سجّاد روی دستانش

امین باقر علم نبی همین آقاست

صراط صادق آل علی طریقه ي اوست

شبیه موسیِ کاظم به وقت درد و بلاست

ستاره ي سحر هست و شکوه باغ جواد

دوباره کوثر قرآن دوباره ابنِ رضاست

دوباره جدّ غریبش ابالحسن آمد

طلیعه ي حسن عسگری از او پیداست

پدر بزرگ امام زمان ما یعنی…

برای مهدی دین چاره ساز مشکل هاست

بِچِش حلاوت ذکرش، بخوان به لب هادی

که نام حضرت هادی عجیب روح افزاست

ز آستینِ هنر پرورش ادب ریزد

حیات طیّبه اش چون هزار دانشگاست

هرآنکه طالب دریای معرفت از اوست

کلاس جامعه اش رهگشای اهل ولاست

به علم خویش بداند زبان حیوانات

خدای قادر مطلق به علم او داناست

بهشت مائده اي از ولای عظمایش

شفیع هرچه ولایتمدار با تقواست

گناه شیعه ببخشد خدا به مقدم او

نوید باب غدیر هست و آیه العظماست

خدا به شیعه ي او عزّت و کرامت داد

بیا که آینه ي هیبت خدا اینجاست

به عصمتش قسم از او مقام می‌گیریم

به هیبتش قسم از قهر او عدو رسواست

بیا به محفل و کشکول سائلی بردار

که عیدی قدمش استغاثه ي دلهاست

نگو شمرده شمرده که حاجتت داند

نگفته با خبر از حاجت و غم دلهاست

عزیز فاطمه و ترک سائلان هرگز!

بریز غم که وجودش مفرّح جانهاست

مگر زیارت کرب و بلا نمیخواهی؟

کلید کار بدست دعای این آقاست

نظام عالم هستی از او درست شود

بیا که پرچم صبح فرج از او برپاست