جملات زیبا و دلنشین از بزرگان جهان

مجموعه : سخنان بزرگان
جملات زیبا و دلنشین از بزرگان جهان

سخنان زیبا و آموزنده بزرگان

 

بخت و اقبال اصطلاحي است كه ضعفا به كار مي برند و پوزش و بهانه ای براي ارتكاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و خردمند به وجود سرنوشت باور ندارند.

 

 جملات زیبا و آموزنده

 

به حرف آن هایي که تو را دشمن خود می‌دانند، غافل نشو. انها اشتباه هاي تو رابه خوبی می‌دانند و به رخ تو میکشند. از این فرصت استفاده کن و اشکالات خودرا اصلاح کن.

 

جملات عارفانه

 

هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و رشد است .

 

خواندنیهای دیدنی

 

با هر ناراحتي كوچك خشمگين شدن و به ديگران پريدن، نشانه غرور بي اندازه يا كم عقلي است.

 

سخـنان حکیـمانه

 

چیزی که ســرنـوشـت انسان را مـی سازد ، “استعدادهایش” نیسـت ،”انتخابهایش” اسـت…

 

استتوس هاي پندآموز

 

“وقتی برای محبوبیت و پیروی دیگران چیزهای زیادی را قربانی کنید، شخصیتتان گم خواهد شد.”

 

جملات عارفانه

 

افرادی که برای دعای باران به بالای تپه می‌روند، بکار خود ایمان ندارند. فقط آن هایي ایمان دارند که چتر خودرا نیز به همراه می‌برند.

 

مطالب آموزنده

 

گرز بزرگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمیکند. مثل چینی

 

جملات قصار

 

خويشتن داري به انسان غرور مي بخشد، زيرا احساس مي كنيد كه عواطف خودرا آگاهانه، روشن كرده و خويشتن رابه سوي ارزشهايي برتر هدايت مي كنيد.

 

جملات فلسفی

 

اگر کسی از تو شکایتی کرد و خواست تو رابه نزد قاضی ببرد با او صلح کن چرا که اگر اینکار را قبل از رسیدن به قاضی نکنی باید در زندان بمانی و تا آخر خسارت رابه شاکی بدهی.

 

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان دنیا

 

هرگاه كه دردمندي را هنگام درد كشيدن ديده ام، از شرم اش شرمسار شده ام، زيرا به ياري برخاستن من غرور اش را پايمال كرده است.

 

سخنان آموزنده بزرگان

 

کسیکه حرف میزند می کارد و آنکه گوش میدهد درو می‌کند. مثل آرژانتینی

 

 استتوس هاي پندآموز

 

وقتی که کار بدی انجام دادی ازآن توبه کن و این توبه تو باید پنهانی باشد. برای گناه آشکار نیز توبه ي آشکار نیاز است.
 

 مطالب آموزنده

 

خودخواهي، قانون نمايش «پرسپكتيو» ادراك ما است. مطابق اين قانون چيزهاي نزديك، بزرگ تر و سنگين تر بنظر مي رسند، در حالي كه وزن و اندازه همه ی چيزهايي كه دور هستند كاهش مي يابد.

 

°•°•° جملات قصار °•°•°•°

 

آن چیزی که سرچشمه ي همه ی ي بدی هاست خود پول نیست، بلکه علاقه و عشق افراطی و جنون آمیز به آن ریشه بدی ها می باشد.

 

°•°•° جملات فلسفی °•°•°•°•

 

یک آموزگار خام میتواند  شاگردان خویش را برای همه ی زندگی سرگردان کند.

 

•°•°•°  جملات زیبا و آموزنده از بزرگان دنیا °•°•°•

 

“کمتر بترسید؛ بیشتر امیدوار باشید. کمتر بخورید، بیشتر بجوید. کمتر آه بکشید، بیشتر نفس بکشید. کمتر متنفر باشید، بیشتر عشق بورزید. و بعد خواهید دید که همه ی چیزهای خوب ازآنِ شما خواهد شد.”

 

بخت و اقبال اصطلاحي است كه ضعفا به كار مي برند و پوزش و بهانه ای براي ارتكاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و خردمند به وجود سرنوشت باور ندارند.

 

•°•°•°•° جملات زیبا و آموزنده °•°•°•°

 

به حرف آن هایي که تو را دشمن خود می‌دانند، غافل نشو. آنها اشتباه هاي تو رابه خوبی می‌دانند و به رخ تو می‌کشند. از این فرصت استفاده کن و اشکالات خودرا اصلاح کن.

 

•°•°•° جملات عارفانه °•°•°

 

هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و رشد است .

 

°•°•°•° خواندنیهای دیدنی °•°•°•°•

 

با هر ناراحتي كوچك خشمگين شدن و به ديگران پريدن، نشانه غرور بي اندازه يا كم عقلي است.

 

°•°•° سخـنان حکیـمانه °•°•°

 

چیزی که ســرنـوشـت انسان را مـی سازد ، “استعدادهایش” نیسـت ،”انتخابهایش” اسـت…

 

•°•°•° استتوس هاي پندآموز °•°•°•

 

“وقتی برای محبوبیت و پیروی دیگران چیزهای زیادی را قربانی کنید، شخصیتتان گم خواهد شد.”

 

°•°•° جملات عارفانه °•°•°

 

افرادی که برای دعای باران به بالای تپه میروند، بکار خود ایمان ندارند. فقط آن هایي ایمان دارند که چتر خودرا نیز به همراه میبرند.

 

•°•° مطالب آموزنده °•°•

 

گرز بزرگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمیکند. مثل چینی