عکس و نوشته های ناب و زیبا (12)

مجموعه : سخنان بزرگان
عکس و نوشته های ناب و زیبا (12)

نوشته به همراه عکس 

ما نوشته هایی و زیبایی را آماده کرده ایم در ادامه با عکس و نوشته های ناب و زیبا ما را دنبال کنید.

 

تو رفته ای
و بحران نوشیدن چای بی تو در این خانه
مهم‌ترین بحران خاورمیانه است
و این احمق‌ها
هنوز سر نفت میجنگند…

 

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

بعدِ من ، تنها نخواهی ماند
اما بعدِ تو
بر منِ تنها نمی داني
چه‌ها خواهد گذشت.

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

بینِ تنهایی و من
راز بزرگی ست، بزرگ
هم از اینگونه که در بین تو زیبایی…

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

نوشته های عاشقانه

 

نفرین به زمانه‌ای که در آن انگار…
هر سال پس از دو هفته دیگر، نو نیست!

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

 

من دست نخواهم برد الا به سر زلفت
گر دسترسی باشد یک روز به یغمایی

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

عکس و نوشته های زیبا

 

اگه بارون بباره…
یه چندتا دونه
چه حالی میشم،
خدا میدونه

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

با این‌که دلم گفته مدارا کنم اما
ای داد از این دوری و از عشق تو بیداد

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

شنیدم بوی او ، مستانه رفتم سوی او
تا چون غبار کوی او
در کوی جان خانه کند…

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

عکس و نوشته 

 

بعدِ یک سال بهار آمده، می بیني که
باز تکرا به بار آمده، می بیني که
غنچه ای پژمرده‌ی پژمردنِ خود را آورد
بعد از یک سال بهار آمده ، می بیني که

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

چنان رویای شیرینم به یغما رفت
که در کامم عسل زهر هلائل شد…

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

دنیا پر از معاشقه های‌ نکرده است
این از قدر جدا و آن از قضا جدا

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

عکس به همراه نوشته ناب 

 

دلم به دست تو افتاده
زود دانستم
دل تو پیش کسی بود
دیر فهمیدم

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

پنهان اگرچه داری چون من هزار مونس
من جز تو کس ندارم پنهان و آشکارا

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

جملات ناب به همراه عکس 

 

مروه‌ی بی صفای من
هروَله می کنم کجا؟
سعی کجا؟
هفت کجا؟
آخر و انتها کجا…؟

عکس و نوشته های ناب و زیبا «12»

 

جدیدترین مطالب سایت