نمونه هایی از سخنان زیبای اشو بزرگ

مجموعه : سخنان بزرگان
نمونه هایی از سخنان زیبای اشو بزرگ

دراین مطلب نمونه هایي از سخنان اشو بزرگ گرداوری شده اسـت.

 

 هرچند تمام کتاب هاي‌ دنیا را خوانده باشد اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی و غرور، نژاد پرستی حسادت و آشغال هاي‌ دیگر اسـت،بدان کـه هیچگاه چیزی را نیاموخته اي!بدان کـه هنوز رشد نکرده اي! انسان در مورد چیز هاي‌ زیبا حرف می زند اما زشت زندگی میکند.

 

این همان چیزی اسـت کـه تاکنون بشریت بر خود روا داشته اسـت.صداقت یعنی دو جور زندگی نداشتن..یعنی همان جور زندگی کنیم کـه می‌گوییم.«اشو»

 

پرستش درنگاه اشو

پرستش را باید در درون حس کرد. مردم معنای پرستش را کاملا فراموش کرده اند. پرستش، یعنی برخورد با واقعیت، با قلبی کودکانه؛ نه ارزیابی گر، زیرک یا تحلیل گر، بلکه با قلبی سرشار از حیرت و شگفتی. پرستش، یعنی احساس این‌که شگفتی و راز شـما را احاطه کرده اسـت؛ چیزی پنهان حضور دارد. یعنی چیزها چنان کـه هستند، بـه نظر نمی‌رسند.

 

پرستش، یعنی بدانیم کـه انچه پیداست فقط، محیط و حاشیه اسـت و فراسوی ان چیزی مهم و بامعنا نهفته اسـت.وقتی کودکی بـه دنبال پروانه ها می دود، سرشار از حس پرستش اسـت با وقتی ناگهان بـه جاده اي میرسد و گلی را می‌بیند – گلی بسیار معمولی – با شگفتی کامل می‌ایستد و گل را تماشا می کند؛ وقتی بـه ماری میرسد، حیرت زده و لبریز از انرژی می‌شود. هر لحظه شگفتی تازه اي در بر دارد.

 

کودک هیچ چیز را بدیهی و مسلم فرض نمیکند. این برخورد، پرستش اسـت. هرگز چیزی را بدیهی تصور نکنید، وقتی چیزها را بدیهی بدانید، ساکن می‌شوید و کودک درونتان ناپدید می‌شود، شگفتی تان می میرد و اگر در قلب حس شگفتی نباشد، دیگر عبادتی وجود نخواهد داشت.

 

پرستش، یعنی زندگی چنان رازآمیز اسـت کـه بـه هیچ عنوان نمی‌توان ان را شناخت. پرستش فراتر از درک آدمی اسـت. هوش با تمام تلاش شکست می‌خورد و هر چه بیشتر سعی کنیم زندگی را بشناسیم، ناشناختی تر بـه نظر می‌رسد.«اشو»

 

عشق!

خوشا بـه حال كسي كه همه ی چيز را وامي نهد و بـه خدا اعتماد مي كند.ودر هر گام بـه او تكيه مي كند. با عشق بـه خدا، دستاني توانا راهگشاي همه ی مشكلات ما هستند. در واقع، خوشبخت ترين انسانها كسي اسـت كه: زندگي اش را زير سايه حمايت خداوند قرار مي دهد. بـه هرسو رو مي كند، عشق وی را مي يابد و هرروز بيش از پيش با اين عشق یکی میشود. «اشو»

 

مدیتیشن!

مدیتیشن یعنی شکوفایی ادراک و آگاهی، آگاهی جریانی اسـت برون از حیطه زمان، آگاهی جریانی نیست کـه ذره ذره حاصل و انباشته شود، آگاهی یا همین حالا اسـت یا هرگز نیست.«اشو»

نمونه هایی از سخنان زیبای اشو بزرگ 

انسان شادمان،رحمت و خير و بركت هستي اسـت. بی دلیل شاد باشید و بخندید«اشو»

 

غم بـه شـما عمق میدهد و شادی ارتفاعغم ریشه‌هایتان را گسترده میکند و شادی شاخه‌هایتان را! شادی مثل درختی اسـت کـه بـه سمت آسمان میرود، و غم مانند ریشه‌هایي کـه تا بطن زمین پایین می روند. هردو مورد نیازند، و هرچه درختی بلندتر شود، هم‌زمان ریشه‌هایش عمیق‌تر می شوند!«اشو»

 

اگر تو نتوانی بخندی ؛ برقصی ؛ آواز بخوانی ؛ زندگیت مانند یک کویر اسـت .زندگی باید مثل باغی شود کـه در ان پرندگان آواز میخوانند گل ها شکوفه میدهند و درخت ها بـه رقص در می آیند ؛ جایی کـه خورشید با شادمانی برخیزد .

 

این یکی از بزرگ ترین حماقت هاي‌ بشر اسـت کـه در دنیا هیچ دانشگاهی هنر زندگی کردن ؛ هنر عشق ورزیدن و هنر شاد بودن و مراقبه کردن را بـه مردم آموزش نمی دهد تمام چیزهایی کـه در دانشکده ها تدریس میشوند ؛ نمی توانند بـه تو احساس شوخ‌طبعی بدهند  بـه‌ جز عشق نیایشی نیست .«اشو»

جدیدترین مطالب سایت