ترفند ترجمه کردن متن ها به روش حرفه ای

ترفند ترجمه کردن متن ها به روش حرفه ای

ترفند ترجمه کردن متن ها به روش حرفه ای 

اگر ترجمه کردن برایتان سخت میباشد باید از نرم افزاری استفاده کنید تا بهرهمند شود در ادامه با ترفند ترجمه کردن متن ها به روش حرفه ای سایت تالاب را دنبال کنید.

 

یکی از مواردی که در ترجمه متون تخصصی با هدف چاپ مقالات در ژورنال های معتبر مورد توجه است، مسئله «معنی کلمه ها» در متن است کهفرد ممکن است با مشکلات انتخاب معادل مناسب واژه ها در متن مواجه شود. در زیر به شماری از این قبیل مشکلات اشاره خواهیم داشت.

مشکلاتی که عموماً یک مترجم در ترجمه تخصصی در انتخاب معادل های مناسب روبرو می شود شامل چندمعنایی بودن و تشخیص معنای مناسب، تفاوت میان معنای لغوی و اصطلاحی کلمه ها، روش ترجمه اصطلاح ها و ترکیب های اصطلاحی، توجه به واژه ها و اصطلاح های کلیدی و نیز توجه به اصل پایداری در کاربرد معادل اصطلاح های کلیدی است.

 

در واقع رابطه معنی و صورت در یک زبان، رابطه ذهن و بدن، گوهر و صدف است. از اینرو، یکی از مهم ترین وظیفه تیم مترجمین مؤسسه «های ترنس» تشخیص و متمایز نمودن صورت و معنی، کنار نهادن صورت زبان مبدأ و دریافت معنی و به کارگیری آن در متن زبان مقصد است.

 

چراکه در صورت عدم توجه به جنبه های معنایی، مترجم در فرآیند ترجمه با مشکل معنایی مواجه خواهد شد. در نتیجه، تحلیل محتوا رکنی مهم در ترجمه است که بدون آن نمی توان از صحت ترجمه برای چاپ مقاله اطمینان حاصل نمود.

 

علاوه برآن مترجم بایستی درانتخاب معادل مناسب به قادر به تشخیص و کاربرد معنای لغوی و اصطلاحی آن نیز باشد، زیرا گاهی در ترجمه بایسی معنای اصطلاحی آن به کار رود که در غیر این صورت ممکن است ترجمه معنادار نباشد، چراکه مفهوم در زمان ترجمه مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین اصطلاح ها در زبان به گروه هایی از واژه ها اطلاق می شوند که مجموعاً و متفقاً دارای درک معنایی استثنایی و ویژه هستند.

 

مفهوم اصطلاح را نمی توان با معنا کردن تک تک لغات تشکیل دهنده آن بدست آورد، چراکه آنان مربوط به بخش استعاری زبان بوده که با فرهنگ آن زبان عجین شده است. به عبارتی دیگر؛

 

یکی از دیگر از مواردی که مترجم بایستی در ترجمه متون تخصصی در نظر داشته باشد، رعایت اصل پایداری معنایی است که مترجم بایستی واژه های کلیدی را که از لحاظ مفهومی به هم مرتبط و نزدیک هستند به کمک معادل های هم خانواه در زبان مقصد انتخاب و در سراسر متن برای هر اصطلاح از یک معادل استفاده کند.

 

با توجه مشکلات بی شماری که عدم رعایت اینگونه موارد در ترجمه موجب عدم انسجام و مفهوم پذیری متن خواهد شد، گروه مترجمین مؤسسه «های ترنس»توجه  بسیار ویژه ای به رعایت آنها دارد.

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت