طرز پخت شیرینی افغانی

طرز پخت شیرینی افغانی

طرز پخت شیرینی افغانی

تقریبا یک کیلو سیمیان باید در نظر داشت اضافه نمودن آب و بریان نمودن با در بین روغن بدست میاید. سیمیان را همیشه در افغانستان به رنگ نارنجی روشن میپزند. سیمیان را هندی ها به رنگ سبز و زرد نیز میپزند .

 

مزه سیمیان بیشتر مربوط به مرچ میشود که از آن استفاده میکنید. از مرچ مساله دار سیمیان لذیذ بدست میاید.  اصلا خمیرسیمیان را نرم نموده و توسط ماشین مخصوص  که دارد  میپزند .

 

به هر خانه ماشین سیمیان شاید نباشد .بدین لحاظ ماشین آش  را میتوان مورد استفاده قرار داد . سیمیان از ماشین آش میکشیم باید خمیر سیمیان مانند خمیر آش باشد به راحتی  از ماشین عبور نماید .

طرز پخت شیرینی افغانی

مواد لازم شیرینی افغانی :

 

۱-  آرد سفید و آرد نخود

۲-  روغن

۳-  نمک

۴-  رنگ شیرین

۵-  مرچ سرخ

 

طرز تهیه سیمیان :

 

ابتدا یک مقدار آرد را گرفته نیم قاشق خورد  رنگ شیرین و یا  رنگ نارنجی را به آن علاوه نموده خوب مخلوط نماید.

 

بعدا مطابق عکس دو قطره آب بالای آرد ریخته و رنگ آن را بهخوبی دیده میتوانیم.اگر رنگ مورد نظر شما حاصل گردیده بود خوبو یا گر بر خلاف میل شما رنگ تیز تر بود.  با اضافه نمودن یک مقدار آرد دگر میتوانید رنگ دلخواه تان را بدست آوردید. نمک و مرچ و کمی  روغن مایع را نیز علاوه نموده با آب شیر گرم خمیرنماید. نه سخت و نه نرم هم چنان  روی خمیر را با پلاستیک بپوشانید.

 

و ساعتی بگذارید . دم راست نماید . بعد از چند دقیقه ذغاله های کوچک از خمیر برداشته اگر سیمیان  بسیار باریک خوش دارید پس باید خمیر را از آخرین درجه ماشین  آش بکشید .

 

و سیمیان متوسط  لازم است خمیررا از درجه چهارم عبور دهید . مانند آش بریده آرد آن را تکانده روغن را داغ نموده سیمیان را  دربین روغن  با درجه ملایم سرخ نماید. بقدریکه نسوزد. همین که سیمیان را بالای روغن داغ انداختید.

 

زود زود توسط   پنجه شور دهید. با هم نچسپد. سیمیان های بریان شده گی را به ظرف کلان بالای کاغذ بکشید. و بگذارید سرد  گردد. در بین پلاستیک های جابجا نموده در موقع لازم به مصرف برسانید.

طرز پخت شیرینی افغانی

طرز تهیه سیمیان :

مرحله ی اول سه حصه آرد نخورد ویک آرد سفید با نیم قاشقرنگ مخلوط نماید. با اضافه نمودن دوقطره آب رنگ سیمیان را انتخاب نماید. اگر کمرنگ است . رنگ اضافه نماید. اگر تیز رنگ است . آرد اضافه نماید.

 

آرد نخود و آرد ترمیده را با افزودن قدری رنگ مخلوط میکنم.

 

مرحله ی دوم :

چند قاشق روغن مایع ـ نمک و مر چ خوشمزه سرخ یا سبز راعلاوه نموده با آب معتدل قشنگ خمیر نماید.

 

خمیر سیمیان تهیه فرشته سید

 

مرحله سوم  :

ذغاله های کوچک برداشته با استفاده از آرد توسط ماشین آش  نازک نماید. خمیر ناز ک شده را از ماشین کشیده فورا به روغن داغ سرخ نماید.

 

سرخ نمودن سیمیان با فرشته سید

 

مرحله ی چهارم :

فورا سیمیان را توسط پنچه از همدیگر دور کنید . و مواظب باشید خمیر با هم نچسپد. سپس سیمیان بریان شده   را بروی کاغذ بگذارید .روغن آن به کاغذ جذب گردد.

 

مرحله ی پنجم :

سیمیان را بعد از سرد شدن برای مدت طولانی میتوانید در خریطه های پلاستیکی نگهداری و موقع ضرورت به مصرف برسانید. فرشته سید