بهترین طالع بینی سال 1403 برای متولدین تمامی ماه ها

بهترین طالع بینی سال 1403 برای متولدین تمامی ماه ها

بهترین طالع بینی سال 1403

بهترین طالع بینی سال را در مجله سرگرمی تالاب بخوانید. طالع‌بینی پیشگویی آینده، از طریق مشاهده حرکات خورشید، ماه، سیارات و ستارگان اسـت. علم اخترگویی یا طالع‌بینی یعنی تعبیر و تفسیر آینده با توجه بـه وضعیت ستارگان، و علم اخترشناسی یعنی پژوهش علمی ستارگان و علم کائنات، نخست از سده هفدهم میلادی از یک دیگر جدا شدند.

 

امروز طالع بینی یا ستاره خوانی مورد تأیید مجامع علمی نیست، و تعداد زیادی از مردم ان را خرافات و موهوم پرستی میدانند.

 

طالع بینی را میتوان زیرمجموعه ستاره‌بینی دانست کـه طبق معمولً با توجه بـه تطبیق وضعیت سماوی با تولد فرد مربوط میشود؛ ولی طالع‌بینی اعداد، اسامی، رنگ «علاقه بـه رنگ خاص» و امور دیگر نیز گفته می شود.

 

تاریخچه طالع‌بینی

هزاران سال پیش آسمان شب برای مردم نسبت بـه امروز اهمیت بسیار بیشتری داشت. ان‌ها نقوش درهم و برهم ستارگان را بـه عنوان تصویری از جهان زمینی می‌پنداشتند و نام اشیا، قهرمانان افسانه‌اي و بیش از هر چیز جانوران مورد علاقه و احترام خودرا بـه این نقوش آسمانی می‌دادند.

 

ان‌ها در گروه معینی از ستارگان درخشان نقش ثور «گاو»؛ حمل «بره»؛ حوت «ماهی» و جدی «بز» و تعداد زیادی از صورت‌هاي‌ دیگر را می دیدند.

 

علاوه بر ان‌ها بـه فرایند‌هایي کـه در آسمان نقش می گرفتند، قبل از هر چیز توجه میکردند: ان‌ها مشاهده می کردند کـه چگونه ماه بـه‌طور منظم و بـه تناوب تغییر شکل می دهد.

 

ان‌ها این نکته را دریافتند کـه تعدادی از ستاره‌هاي‌ درخشان متفاوت از اغلب ستارگان دیگر حرکت میکنند و ان‌ها را ستاره‌هاي‌ مهاجر یا سیاره‌ها نامیدند؛ و ان‌ها با اشتیاق می خواستند بدانند کـه این بازی‌هاي‌ آسمانی منحصربه‌فرد چه معنا و مفهومی برای ان‌ها میتواند داشته باشد.

 

آیا خورشید، ماه و سیاره‌ها شاید خدایانی بودند، کـه در ارتفاعی غیر قابل معرض و بالاتر از همه ی چیز این سو و ان سو می‌رفتند؟ یا این‌که خدایان بـه این طریق خواسته‌ها و اخطار‌هاي‌ خودرا بـه آدمیان منتقل میکردند؟

 

بنابر این کم و بیش بـه این ترتیب بود کـه طالع بینی «اخترگویی یا تنجیم» بـه وجود آمد، علمی کـه در ان انسان بر اساس وضعیت ستارگان بـه ظاهر میتواند آینده را پیشگویی کند.

 

فال سال : 

بدانید کدام دوره برای شـما خوب اسـت و چه زمانی باید سرعت خودرا کاهش دهید. فال سالانه بر اساس حرکات نشانه زودیاک شـما متفاوت از موارد قبلی اسـت. با خواندن پیشبینی سالانه ؛ خودرا برای مقابله با مرحله بالا و پایین امسال آماده کنید.

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین فروردین

 

فال سال برای متولدین فروردین :

طبق گفته هاي‌ گانشه ؛ شـما امسال بـه سمت چیز بزرگی خواهید رفت. این بـه دلیل مشتری بـه همراه زحل و عطارد اسـت کـه در آخرین علامت زمین ؛ در خانه ي دهم قراردارند. این تراز و موقعیت ؛ نشانگر این اسـت کـه شـما بـه چیزهای عظیمی ؛ بـه ویژه در سطح شغلی دست پیدا خواهید کرد. اما این همچنین حاکی از ان اسـت کـه تلاش و پشتکار مداوم یک کار ضروری اسـت ؛ برای رسیدن بـه چنین مکانی کـه بتوانید از همه ی این سیارات و مکانهای آن ها بهره مند شوید.

 

عامل دیگری کـه ممکن اسـت نقش عمده اي داشته باشد صبر و همچنین بازرسی خلق و خوی شـما اسـت کـه می تواند باعث شگفتی در پرونده شـما شود. یک میل شدید بـه همراه یک ترکیب خوب مطمئناً می تواند در رسیدن بـه چیزی بـه شـما کمک کند. علاوه بر این ؛ این را هم بخاطر بسپار کـه نباید از حیله گری استفاده کرد یا کسی را فریب داد تا پول و سود بیشتری کسب کنید.

 

سلامت باید دراین سال محور اصلی شـما باشد. سیاره زحل در یازدهم ماه اردیبهشت بـه حالت عطف میرود و این بدان معنی اسـت کـه شـما باید در مواقع بعدی از خطرات ناخواسته خودداری کنید. شـما باید در مورد دیدگاه ها ؛ پیشنهادات افراد متبحر پذیراتر باشید. برای متولدین فروردین ؛ امسال نیز در نوسان ثروت اسـت. شـما باید مطمئن باشید کـه سرگرمی خلاقانه و یا تفریحی را در هر ورزش بـه دلخواه خود نگه دارید تا خودرا فعال ؛ تازه و سالم نگه دارید. همچنین خاطرجمعی حاصل کنید کـه امسال معاینات منظم انجام میدهید تا از هر نوع عدم خاطرجمعی در مورد سلامتی خود کاسته شود.

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین اردیبهشت

 

فال سال برای متولدین اردیبهشت :

امسال بـه نظر میرسد کـه برای متولدین اردیبهشت ؛ زحل بـه نشانه خاص خود از برج عقرب قرار گرفته اسـت. با این حال ؛ بـه نظر میرسد کـه مشتری و عطارد در موقعیت نهم کمی ضعیف هستند ؛ جای نگرانی نیست. در عوض ؛ بـه نظر میرسد کـه قرار گرفتن سیاره ها بـه نفع شماست ؛ زیرا بـه نظر میرسد با جهش و مرزها پیشرفت می کنند. بـه نظر میرسد سفر بـه روی کارتها باشد زیرا ممکن اسـت شـما را بـه سمت بازدید از یک مکان مذهبی سوق دهد. این می تواند بـه شـما کمک کند تا بـه خدا نزدیکتر باشید ودر مورد تعداد زیادی از موارد تجدید نظر کنید تا چشم اندازی جدید بـه شـما نشان دهد. از آنجا کـه بـه نظر می‌رسد مشغول افکار خود هستید ؛ یک سفر ساده می تواند بـه شـما کمک کند تا آرام شوید.

 

کار شـما ممکن اسـت اولویت داشته باشد ؛ اما بـه یاد داشته باشید کـه استراحت بـه همان اندازه کار مهم اسـت. یک سفر مسافرتی می تواند بـه شـما کمک کند تا ایده هاي‌ جدید تری داشته باشید و با استرس مبارزه کنید. از آنجا کـه بـه نظر می‌رسد سفر روی کارت هاي‌ شـما نوشته شده اسـت ،بـه مکان هایي بروید کـه سبز و تمیز هستند زیرا هوای تازه برای شـما خوب خواهد بود.

 

حوالی 29 خرداد ؛ مریخ وارد برج فروردین می شود و بـه نظر می‌رسد کـه شـما هیچ کنترلی بر امور ندارید. توصیه می شود تصمیم گیری هاي‌ مهم در مورد امور مالی یا حتی شغلی را بـه تعویق بیندازید. مهارت تصمیم گیری شـما مورد آزمایش قرار می‌گیرد و بنابر این سعی کنید تعهد مهمی نداشته باشید. فعلا بـه تصمیمات آسان بچسبید زیرا انها بـه حالت منفی برنمی گردند.

 

بـه عنوان کسی کـه همیشه درکنار آمدن با شرایط تنش زا اماده اسـت ؛ شـما قادر خواهید بود همه ی را در خانه خوشحال کنید و همچنین یک محیط صلح آمیز را حفظ کنید. مهارت ارتباطی شـما بزرگ ترین سرمایه شماست. بـه طور صحیح از ان استفاده کنید و خانواده شـما منتظر گذراندن زمان بیشتر با شـما هستند. خانواده شـما قدرت شـما هستند ؛ بنابر این بـه این نکته توجه کنید کـه بـه اندازه کافی وقت خودرا بـه آن ها اختصاص میدهید و کار را در اولویت قرار نمی‌دهید. این دوره اخبار خوبی برای شـما و خانواده شـما اسـت!

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین خرداد

 

فال سال برای متولدین خرداد :

از 23 تیر بـه بعد برای متولدین خرداد، کیوان در حال حرکت در موقعیت نهم خواهد بود. دراین دوره ؛ آرامش و رضایت خاطر پیدا خواهید کرد. تمام تلاشهایی کـه از ابتدای سال انجام داده اید شروع بـه برداشت منافع بـه دلخواه شـما خواهد کرد. در عین حال ؛ تمایلات معنوی شـما در حال عمیق تر و جدی‌تر شدن اسـت. کمی مراقبه و تمرین بـه شـما کمک می‌کند تا مسیری طولانی طی کنید! علاوه بر این ؛ یوگا می تواند تعداد زیادی از مسائل سلامتی را نیز درمان کند. بنابر این ؛ همیشه خوب اسـت کـه بـه طور منظم مقداری یوگا تمرین کنید. هرچه مشتری شروع بـه حرکت در خانه هشتم می‌کند ؛ بر خانه دوم نیز تأثیر میگذارد. امسال هجوم ثروت خواهید داشت. از گرفتن هر نوع وام خودداری کنید. 

 

بـه نظر می‌رسد مسائل خانوادگی در حال از بین رفتن اسـت. سعی کنید با کمی دقت و مهربانی بـه چنین شرایطی پاسخ دهید. خانواده شـما باید ستون قدرت شـما باشند ؛ بنابر این ؛ بـه او توجه کنید کـه گرما و هارمونی در هر زمان غالب اسـت. حدود 4 اردیبهشت ؛ زهره وارد نشانه شـما می شود و باعث خوشبختی و رضایت می شود. همچنین بـه نظر میرسد یک گزاره خوشحال و امیدوارکننده باشد زیرا شـما قادر خواهید بود هوشمندانه ارزش تجاری چیزها را قضاوت کنید. درک مفاهیم شـما نیز دراین مدت تقویت می شود.

 

از پیوند بسیار خوبی با محبوب خود لذت خواهید برد. با این حال ؛ بـه شـما توصیه می شود کـه بـه شریک زندگی خود نیز فضا بدهید و احساسات خودرا بر ان تحمیل نکنید. اعتماد نقش مهمی در روابط شـما بازی میکند. دانش آموزان ممکن اسـت شاهد فراز و نشیب هایي باشند. با این حال ؛ آن ها در نهایت در تحصیلات خود برتر خواهند بود. در طول نیمه دوم سال ؛ شـما بـه احتمال زیاد از بیماری هاي‌ فصلی و مشکلات جزئی معده رنج می‌برید. با این حال ؛ شـما بـه زودی بهبودی موفقیت آمیز خواهید داشت.

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

 

فال سال برای متولدین تیر :

از آنجایی کـه زحل و یک مشتری ضعیف بـه همراه عطارد در خانه هفتم قراردارند ؛ برخی تغییرات اساسی را در زندگی شـما نشان می دهد. با حرکت سه سیاره بزرگ ؛ بـه نظر میرسد چالش هاي‌ زیادی رابا خود بـه همراه آورده اسـت. همانگونه کـه چالش هاي‌ جدیدتر بـه وجود می‌آیند ؛ قدم بردارید و یاد بگیرید کـه بر آن ها غلبه کنید. هر چقدر هم کـه بـه نظر برسد سخت اسـت ؛ خودرا متقاعد کنید کـه می‌توانید بـه ان برسید. اگر می‌خواهید از این مرحله خارج شوید ؛ قدرت و اراده ضروری اسـت.

 

شـما نیز باید در ساخت عزت نفس خود پیشرفت کنید. ارزشهای شـما بیشتر از همه ی برای شـما مهم اسـت. این همان چیزی اسـت کـه شـما را در همه ی زمان ها پایه و اساس نگه می دارد. در هر زمان از آنچه بـه ان اعتقاد دارید پیروی کنید و خودرا بالا نگه دارید. در محل کار ؛ ممکن اسـت خودرا با کار تحت فشار قرار دهید ؛ اما هیچ چیزی کـه کمی صبر و سخت کوشی نتواند ان را حل کند ؛ وجود ندارد. و اگر خودرا بـه درستی پیدا نکردید ؛ همیشه می‌توانید از یک فرد ارشد یا یک همکار کمک بگیرید. شـما باید برای آینده پس انداز کنید. 

 

تعداد زیادی از موارد وجوددارد کـه شـما و شریک زندگی تان ممکن اسـت اختلافاتی داشته باشید. با این حال ؛ هر بار ؛ هردو نفر شـما قادر خواهید بود مشکلات خودرا بر طرف کنید و اجازه ندهید کـه زیاده روی کنید. ارتباط در هر رابطه ضروری اسـت. اگر اراده اي برای حل مشکلات و کنار هم بودن وجود داشته باشد ؛ هیچ مسئله اي بـه اندازه کافی بزرگ نخواهد بود. مریخ وارد برج فروردین خواهد شد و این بدان معناست کـه زمان در حال تغییر اسـت و ممکن اسـت وادار شوید با استرس زیادی از کار کنار بیایید. ممکن اسـت رئیستان تقاضای تکمیل زود هنگام پروژه ها را نیز داشته باشید. حتی ممکن اسـت وادار شوید شب ها بنشینید و کارهای معلق خودرا تمام کنید. این مرحله مهارت هاي‌ عملکردی شـما را بـه چالش میکشد.

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین مرداد

 

فال سال برای متولدین مرداد :

در آغاز سال ؛ خورشید ؛ کـه پادشاهی زودیاک اسـت ؛ بـه نظر میرسد حاکم بر نشان شـما باشد. اتحادیه سیارات بزرگ در خانه ششم قرار گرفته اسـت. این بدان معنی اسـت کـه می توان تغییرات عمده اي را انتظار داشت. اما درکنار تغییرات ؛ چالش هاي‌ جدیدتری نیز بـه وجود آورید. چالش ها می تواند از نظر مالی یا در جبهه کار باشد. آرام باشید و سعی کنید بر موارد غیرضروری تأکید نکنید. ذهن صلح آمیز بـه شـما کمک میکند تا طی این مرحله بجنگید. اما برای اینکار ؛ شـما باید محدودیت هاي‌ خودرا بپذیرید و سپس تلاش کنید تا خودرا بهتر کنید. بـه نظر می‌رسد سال برای شـما خوب اسـت و هیچ چیز مهمی وجود ندارد کـه نگران ان باشید.

 

از 5 شهریور بـه بعد ؛ ممکن اسـت در مورد املاکی کـه در اختیار دارید ؛ با مشکلاتی روبه‌رو شوید. هر گونه معاملات املاک و مستغلات را کـه دراین مرحله بـه سر میبرند نادیده بگیرید. از اواسط آبان بـه بعد ؛ همه ی چیز شروع بـه حل و فصل می‌کند. همچنین ؛ دراین مرحله ؛ شـما میتوانید کلیه معاملات باقی مانده املاک را ببندید و مسائل مربوط بـه ان را حل کنید. قبل از تصمیم گیری هاي‌ عجولانه بـه ان زمان مناسب و یک فکر مناسب را اختصاص دهید. فروش التیام مییابد ؛ پروژه ها مورد استقبال قرار میگیرند و همه ی چیز مطابق برنامه ریزی پیش میرود.

 

برای کسانی کـه مایل بـه شروع برنامه ریزی برای عروسی هستند و یا مایل بـه پیشنهاد برای شخصی هستند ؛ زمان نزدیک تر نمی‌تواند وجود داشته باشد. سعی کنید کاری بزرگ ودر عین حال ساده انجام دهید. گل سرخ یک راه عالی برای رفتن اسـت. اگر همه ی چیز در مکانی کامل باشد، در هنگام پیشنهاد خاطرجمعی بیشتری خواهید داشت. همانگونه کـه مشتری نسبت بـه خانه دوم چشم دوخته اسـت ؛ تأثیر مثبت ان را نشان می دهد. حضور مشتری باید از منافع شـما محافظت کند و همچنین بـه چشم اندازهای شـما از نظر مالی کمک کند. تمام هزینه هاي‌ شخصی ؛ روال و حادثه اي شـما باید بدون هیچ زحمتی اداره شود. پس انداز و سرمایه گذاری خودرا افزایش دهید.

 

هنگامی کـه کیوان در خانه هفتم حرکت می‌کند ؛ کـه در جهت مخالف ان قرار دارد ؛ ایده هاي‌ نوآورانه در ذهن شـما شکل میگیرد. در عین حال ؛ درصورت عدم توجه مناسب ؛ حتی ممکن اسـت موانع ظاهر شود. اگر اتفاق میوفتد کـه با شریک تجارت خودرا اداره میکنید ؛ بهتر اسـت در مورد همه ی برنامه ها بحث کنید و سپس ادامه دهید. ارتباط را کاملاً واضح و روشن کنید.

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین شهریور

 

فال سال برای متولدین شهریور :

با مطالعه مواضع سیاره اي شـما ؛ می توان گفت کـه سال 99 اخبار بسیار خوبی برای شـما بـه همراه دارد. از نظر شخصیت شـما تحول بزرگی پیشبینی شده اسـت. نیروهای مترقی در حال جذابیت خود هستند و میتوانند شـما را بر روی انگشتان خود نگه دارند. از اواسط سال ؛ بـه نظر می‌رسد افراد در شغلی کـه دارند زمان سودمندی را بـه دست می آورند.

 

برای تقویت چشم انداز خود از این زمان حمایتی خوب استفاده کنید. بـه نظر میرسد تاجران و زنان بیشترین سود را از این زمان بـه دست می آورند. بـه نظر میرسد معاملات و سرمایه گذاری هاي‌ جدید در حال افزایش اسـت. برای کارمندان ؛ این بـه نظر می‌رسد زمان طلایی برای درخشیدن اسـت. اگر شروع بـه ابراز عقاید و بـه اشتراک گذاری ایده ها کردید ؛ پس خواهید فهمید کـه همه ی افراد در کار تحت تأثیر شـما هستند. همچنین ممکن اسـت شـما بتوانید یک افزایش صعودی غیر منتظره را بدست آورید. اما هر کاری کـه میخواهید انجام دهید ؛ تمام ان را در نیمه اول سال بگذارید.

 

خوب اسـت کـه برای خود پول خرج کنید ؛ اما با فکر پیش بروید زیرا ممکن اسـت کل درآمد خودرا صرف چیزهایی کنید کـه شاید آنقدرها کـه فکر می‌کنید مهم نیستند. پس از اجرای تبعیض ؛ متوجه خواهید شد کـه چقدر میتوانید برای آینده پس انداز کنید. هرماه هزینه هاي‌ کمتری را برای هزینه هایي کـه پیشبینی نشده اند ؛ نگه دارید. هرماه کمی صرفه جویی کنید و ان را برای آینده نگه دارید. بـه نظر میرسد کسانی کـه مشاغل خودرا اداره می کنند در مکانی شاد هستند!

 

معاملات سودآور تمایل دارند راه خودرا بـه سمت آستان شـما بیابند و هیچ چیز برای نگرانی دراین مورد وجود ندارد. معاملات عمده سود عمده اي را بـه همراه دارد. بـه نظر می‌رسد امسال برای شـما بسیار سخاوتمندانه باشد.

 

اکنون تمام انچه لازم اسـت این اسـت کـه شـما بتوانید شهرت خودرا بـه عنوان یک فرد تجاری صادق و قابل اعتماد تقویت کنید. هدف از تهیه محصولات باکیفیت و عرضه عمده ان اسـت. این ممکن اسـت بـه بازار کمک کند تا متوجه شود کـه رقابت جدید و غیر قابل پیروزی در لیگ وجوددارد. این مراحل بـه شـما در التیام چشم انداز خود کمک می‌کند تا مورد توجه واقع شوید. همیشه با یک هدف پیش بروید کـه مشتریان سلطان شـما هستند و تجارت شـما این اسـت کـه آن ها را راضی کنید. وقتی بتوانید ان پیام را بچسبانید ؛ هیچ چیز نمیتواند در راه شـما باشد.

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین مهر

 

فال سال برای متولدین مهر :

حضور سیارات بزرگ مانند مشتری ؛ عطارد و کیوان در خانه چهارم نشانگر این اسـت کـه یک تغییر عمده دراین امر اتفاق میوفتد. بنابر این ؛ برای سوار شدن بـه قطار موفقیت آماده شوید. هر چیزی کـه تا بـه حال در رویای خودرا دیده اید ممکن اسـت بـه واقعیت بیفتد. سخت کوشی و استعداد شـما مکانهایی را بـه خود اختصاص می دهد. از نظر مالی همه ی چیز خوب بـه نظر می‌رسد. با این حال ؛ بـه شـما یادآوری می شود کـه هیچ چیز با سخت کوشی مقایسه نمی‌کند. شـما برای رسیدن بـه نتایج مطلوب باید سخت تلاش کنید زیرا تنها با تلاش و پشتکار می توان بـه چیزهای عالی در زندگی دست یافت.

 

از آنجا کـه زحل در خانه دهم قرار دارد و تأثیر عمده اي بر روی خورشید دارد ؛ ممکن اسـت امسال با چند چالش روبه‌رو شوید. این چالش ها فقط شخصیت شـما را سنگین می‌کند و شـما را برای زندگی بهتر در پیش رو آماده می‌کند. شـما باید چالش ها را بپذیرید و خودرا بـه کار سخت تر سوق دهید. هرچه سخت تر باشید ؛ سفر آسان تر خواهد بود. تنها کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه مثبت بمانید. این اتفاق بسیار خوبی برای حرفه شـما و سایر موارد در زندگی خواهد بود.

 

افرادی کـه در هر نوع مشاغل درگیر هستند ؛ رشد عمده اي بـه دست می آورند. در کل ؛ افراد وابسته بـه مشاغل سال خوبی را پشت سر خواهند گذاشت. نه تنها از نظر سودآوری بلکه با توجه بـه رشد کلی مشاغل.

همه ی افراد هدف گرا افزایش پایدار در درآمد خودرا پیدا می کنند. امسال چندین منبع درآمد ایجاد می شود. فرصت سرمایه گذاری نیز وجود خواهد داشت. پیش بروید و از ان بسیار خوب استفاده کنید. با این حال ؛ فقط بـه دلیل این‌که امور عالی بـه نظر میرسند ؛ نباید برنامه ریزی را فراموش کنید. مشخص کردن بودجه سالانه خود و تلاش برای صرفه جویی بیشتر و بیشتر در هرماه ؛ باید هدف اصلی شـما باقی بماند. 

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین آبان

 

فال سال برای متولدین آبان :

سیاره حاکم نشانه شـما؛ مریخ ؛ در چنین وضعیتی قرار دارد کـه رشد و پیشرفت شغلی و مالی را برای کسانی کـه متعلق بـه نشان هستند ؛ بـه دست می آورد. در این جا ؛ دو سیاره مهم؛ زحل و مشتری بـه همراه عطارد با علائم زمین مطابقت دارند. زحل بـه عنوان یک سیاره جداگانه و نهمین خانه اسـت کـه نشان دهنده ثروت اسـت. موقعیت زحل نشان می دهد کـه در امور روزمره مانند عبور از یک جاده باید بسیار محتاط باشید. در حالی کـه از طرف دیگر ؛ مشتری در حفظ منافع خود از قسمت هاي‌ بعدی درسال در پیمانکار گذر میکند. سفر کاری برای یک مدیر اجرایی یا فروشنده در آینده نزدیک اتفاق میوفتد.

 

حرکت زحل و مشتری ثابت میکند کـه حامی شماست و همچنین برای شـما سودمند اسـت. بـه نظر میرسد یک بازه زمانی از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه تولیدی و مترقی اسـت. جبهه شغلی ممکن اسـت در اواسط سال شکوفا شود اما امید خودرا از دست نمیدهد. کار مداوم ممکن اسـت نتایج مطلوب را بدست آورد.

 

زحل با حرکت در خانه چهارم وارد آکواریوم می شود. انتقال زحل یک جنبه مستقیم نسبت بـه خانه دهم دارد. این انتقال جبهه چالش برانگیز را بـه همراه می آورد ؛  چنین حرکتی سیارات می تواند منجر بـه فعالیت هاي‌ مثمر ثمر شود. دراین مدت هیچ ضرر و زیان مالی مشاهده نشده اسـت.

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین آذر

 

فال سال برای متولدین آذر :

قرار گرفتن سیارات در ابتدای سال نقش اساسی در رشد کلی یک فرد در طول سال دارد. مشتری ؛ زحل و عطارد وارد برج آذر خواهند شد. با این حال ؛ مشتری با ورود بـه برج اصلی در آغاز سال تضعیف می شود. تمام سیارات در خانه دوم با امور مالی و روابط در ارتباط اسـت. حضور زحل در این جا برای ایجاد خرد و آرامش در زندگی یک فرد اسـت. از آنجا کـه سیارات در خانه دوم هستند کـه بـه امور مالی مربوط می شود ؛ کیوان بـه فرد اجازه می دهد تا درسال جاری از خرد خود در امور مالی استفاده کند. بـه احتمال زیاد شـما شاهد افزایش جریان پول نقدینگی هستید. بنابر این ؛ شـما می‌توانید بیشتر از حد معمول پس انداز کنید.

 

امسال شـما باید بـه خانواده خود و موارد مربوط بـه ان توجه کنید. افزایش زمان ؛ منابع و توجه بـه روابط شـما سودمند خواهد بود. مشتری تضعیف شده دراین مرحله چشم بـه خانه ششم و دهم نشان دارد. تأثیر مشتری در خانه دهم مستقیماً با چشم اندازهای رونق در جبهه شغلی ارتباط دارد. افرادی باید امسال شاهد رشد و فرصت باشند. این بـه دلیل قرار گرفتن سیارات اتفاق میوفتد. از طرف دیگر ؛ اشخاص تجار احتمالاً با یک شرکت معتبر و یا مشتری معروف معامله سودآوری خواهند کرد.

 

سلامتی شـما امسال بهتر اسـت و از ابتدای سال ؛ شـما شاهد نیروهای مولد و مترقی در اطراف خود خواهید بود. انگیزه خودرا حفظ کنید و با صداقت کار کنید. جنبش دیگری از سیارات در این جا مشاهده می شود کـه ناهید از طریق خانه هفتم وارد خرداد می شود. این جنبش ممکن اسـت ایده آل نباشد زیرا می تواند باعث ایجاد اصطکاک در رابطه با شریک زندگی یا تجارت شـما شود.

صبور بودن کلید موفقیت اسـت و باید دراین مرحله کاملاً صبور باشید.

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین دی

 

فال سال برای متولدین دی :

مطابق با طالع بینی، موقعیت هاي‌ سیاره اي در ابتدای سال بـه نفع شـما بازی می کنند. حاکم نشانه شـما؛ بـه نظر می‌رسد کیوان با عطارد و یک مشتری ضعیف مطابقت دارد. همه ی آن ها در خانه اول نشان شـما جمع میشوند. در این جا می توان گفت کـه موقعیت دو سیاره بـه نفع شماست زیرا انها نشان دهنده رشد بالاتر هستند. صبر و شکیبایی شـما تقویت شده اسـت و احتمالاً با یک دایره اجتماعی کـه قبلاً احساس اسانی نکرده اید ؛ درگیر خواهید شد.

 

این زمان ایده آل اسـت کـه محدودیت هاي‌ خودرا فشار داده و بـه دنبال اهداف تعیین شده در زمینه هاي‌ شغلی و همچنین مالی باشید. اگر شـما قصد سرمایه گذاری داشتید ؛ اکنون زمان ان رسیده اسـت. برای همه ی این ها ؛ شـما باید برای دستیابی بـه سطح مشخصی از پیشرفت در زندگی امسال ؛ شبانه روز کار کنید.

 

اگر در شغل کارگری هستید ؛ احتمالاً اگر سخت کار کنید نامه ارتقاء یا پاداش سنگین خودرا دریافت خواهید کرد. تغییر مشخصات کار یا پروژه فعلی شـما در حال حاضر توصیه نمی‌شود. برای دستیابی بـه موفقیت مطلوب در زندگی ؛ ده برابر کارایی خودرا التیام بخشید. درکنار شغل خود ؛ با نهایت مراقبت از سلامتی خود مراقبت کنید.

 

سلامتی ؛ خانواده ؛ فرزندان و دوستان شـما بـه توجه شـما احتیاج دارند ؛ بنابر این ؛ مطابق با یافته هاي‌ اخترشناسی در طالع بینی 1399؛ بـه نگرانی ها و شکایات آن ها توجه کنید .بـه افراد متاهل توصیه می شود کـه امسال با احتیاط عمل کنند. ممکن اسـت شـما بـه طور مداوم تحت فشار برای این یا ان قرار بگیرید. اگر مسائل افزایش یابد ،با نزدیک شدن سال بـه اتمام ؛ ثبات و التیام شیوه زندگی ؛ ادامه کار با همسرتان را آسانتر می‌کند!

 

آغاز سال ؛ گرما و هارمونی عظیمی را در روابط بـه ویژه در مورد خانواده شـما بـه ارمغان می آورد. شـما ممکن اسـت بخواهید مطمئن شوید کـه در مورد هیچ مشاجره اي با یکی از اعضای خانواده تجاوز نمی‌کنید. درصورت وجود از عزیزان بـه خصوص خواهر و برادرهای کوچک تر خود مراقبت کنید. زحل در خانه ي دهم حرکت می‌کند کـه مستقیماً با چرخه کارما یا حرفه اي در ارتباط اسـت. 

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین بهمن

 

فال سال برای متولدین بهمن :

بـه نظر می‌رسد امسال پر از ماجراها و چالش ها باشد. حاکم علامت شـما ؛ کیوان ؛ در برج دوازدهم نشانه شـما ؛ بـه همراه مشتری و عطارد حکمرانی می‌کند. پیشبینی می شود کـه این موقعیت یابی امسال برای علائم شـما مشکل باشد. می تواند خوشبختی شدید یا چالش هاي‌ شدید را در راه شـما بـه ارمغان آورد. ممکن اسـت امسال احساس فشار در جبهه شغلی یا مالی داشته باشید و پیشرفت شـما کندتر از حد انتظار باشد.

 

در مورد هزینه هاي‌ شخصی و پس اندازهایی کـه طبق محاسبات شـما انجام نمیشود ؛ یک بررسی مؤثر داشته باشید. همچنین ؛ سرمایه گذاری هاي‌ مخاطره آمیز دراین دوره ایده آل نیست.

 

ممکن اسـت امسال سرمایه گذاری هاي‌ مخاطره آمیز انجام دهید. افزایش ورودی پول شـما ممکن اسـت غرایز شـما را بـه سمت یک حرکت خوب ارزیابی شده در تجارت سوق دهد. خانه پنجم مستقیماً با سودهای مالی و پیشرفت در جبهه شغلی در ارتباط اسـت. با توجه بـه این حرکت موقعیتی و سیاره اي ؛ سودهای مالی بر قدرت موقعیت شغلی و اقتصادی فعلی خود افزوده اسـت.

 

آغاز سال شاید بهترین حالت زندگی زناشویی شـما نباشد. سازش ممکن اسـت بـه نفع شـما کار کند. همچنین ممکن اسـت در رفع برخی مشکلات موجود بـه شـما کمک کند. کسانی کـه ازدواج کرده اند مقابله با مسائل رو بـه رشد را دشوار می کنند. از این رو توصیه می شود کـه صبور باشید ؛ آرام باشید و مسائل را برطرف کنید بدون ایجاد هیچگونه اختلال در روابط. بـه یاد داشته باشید عصبانیت فقط وضعیت را بدتر میکند. صبر کلید اصلی ازدواج موفق اسـت.

 

تأثیر مریخ بـه دلیل حرکت در خانه یازدهم می تواند اثبات کننده باشد و این بدان معنی اسـت کـه شـما ممکن اسـت شاهد لحظه هاي‌ پرشور و ناگهانی در روابط خود باشید. با این حال ؛ درست وقتی زندگی متاهل شـما مرتب شده بـه نظر می‌رسد ؛ زندگی خانوادگی شـما مختل می شود. بچه هاي‌ کوچک شـما ممکن اسـت شـما را اذیت کنند.  

 

بهترین طالع بینی سال برای متولدین تمامی ماه ها

طالع بینی سال برای متولدین اسفند

 

فال سال برای متولدین اسفند :

موفقیت شـما درسال جاری بـه حرکت سیارات بستگی دارد. پیشبینی شده اسـت کـه حرکت عطارد بـه دهمین نشانه در ابتدای سال نشان می دهد کـه امسال باید سودهای پولی بیشتری دریافت کنید. البته ؛ شـما باید فوراً بـه فرصتهایی کـه در رابطه با امور مالی یا شغلی پیش می‌آید پاسخ دهید. از دست دادن این فرصت ها ممکن اسـت بـه نفع شـما نباشد و می تواند شـما را بـه ضرر غیرمنتظره سوق دهد.

 

پیشبینی می شود کـه امسال ممکن اسـت رابطه جدیدی برقرار کنید. بـه احتمال زیاد بـه دلیل ورود این روابط جدید ؛ منافع خودرا در رابطه با امور مالی یا شغل تقویت خواهید کرد. هیچ هزینه بزرگی کـه درسال جاری توسط شـما انجام نمیشود. بـه احتمال زیاد برای آینده پس انداز خواهید کرد.

 

حرکت کیوان بـه خانه دوازدهم نشانگر هزینه هاي‌ آینده اسـت. بنابر این ؛ توصیه می شود برای پیش گیری از هر نوع هزینه اضافی ؛ پیش هزینه هاي‌ خودرا بـه خوبی برنامه ریزی کنید. از استفاده از پس انداز خود جلوگیري کنید و هدف خودرا برای پس انداز بیشتر کنید. امور مالی خودرا بـه گونه اي برنامه ریزی کنید کـه در طولانی مدت آن ها سودمند باشند.

 

از 15 خرداد ؛ زهره از طریق خانه چهارم وارد برج جوزا می شود. این جنبش نشان می دهد کـه شـما باید موارد سختگیرانه اي را در امور شخصی خود نگه دارید. با این وجود ؛ سیارات کـه در نمودار تولد شـما نقش داشته اند ؛ در مورد زندگی شـما دراین سال حرف هاي‌ زیادی برای گفتن دارند. ممکن اسـت با خانواده خود با مشکلاتی روبه‌رو شوید. توصیه می شود با نهایت صبر و حوصله هر موقعیتی را برطرف کنید. با هدف حفظ صلح و هماهنگی درخانواده. امسال حاکی از نوسانات در امور مالی اسـت.

 

موقعیت یابی سیاره اي در آغاز سال در مورد سودهای مالی بـه نفع شـما کار می‌کند. دو سیاره اصلی از خانه یازدهم امسال برای شـما بسیار مفید اسـت. شرایط و موقعیت هایي ممکن اسـت ایجاد شود کـه مبلغ بدی را خرج کنید. اما از هزینه هاي‌ ناخواسته خودداری کنید و لیستی از هزینه هاي‌ مورد انتظار تهیه کنید. این بـه شـما کمک می‌کند تا از بودجه خود پیروی کنید و اوضاع را معکوس کنید.

 

بهترین طالع بینی را هر سال در مجله تالاب بخوانید

جدیدترین مطالب سایت