کَف‌ بینی «عشق» با خطوط دست

کَف‌ بینی «عشق» با خطوط دست

رابطه عاطفی‌تان چه می گوید؟

 با خط هاي موود در کف دست ها می‌توان تا ادامه عشق را مشخص کرد با ما در سایت تالاب باشید کف بینی اخیر کَف‌بینی نوعی طالع بینی هست‎

 

کَف‌بینی نوعی طالع بینی هست که متخصصان آن ادعا می‌کنند با بهرهگیری از خط هاي کف دست کسی، از سرنوشت، آینده، قبل و اخلاق شخص آگاهی می یابند.

 

گرچه این ادعا به هیچ وجه ریشه علمی ندارد و تعداد زیادی از پژوهشگران آن را عقیده اي خرافی میدانند. اما برای تعداد زیادی از مردم آگاهی از آینده و سرنوشت بسیار جذاب هست. از این رو به دفعات به سراغ یافتن رمز و راز خطوط دست و نشانه هاي آن می‌روند.

 

اگر جزو این افراد هستید، پیشنهاد می‌کنیم دست هاي خود را در کنار هم قرار دهید و مشاهده نمایید که خط عشقدست شما شبیه کدام یک از تصویر هاي زیر هست. سپس با مطالعه توضیحات تصویر می‌توانید تا حدی به رازهای عاشقانه ي وجود خود پی ببرید.

 

خطوط هر دو دست در یک راستا قرار دارند 

کَف‌ بینی «عشق» با خطوط دست

 

اشخاصی که خط عشق هر دست‌شان در یک راستا قرار دارد، در اساس عواطف خود راسخ بوده و به روابط پایدار و طولانی مدت علاقه بیشتری نشان میدهند. آنها کاملا منطقی میباشند و از چرخش هاي ناگهانی در رابطه خوششان نمی‌آید.

 

همینطور باید گفت که آنها انسان هاي حساس با شخصیت هاي آرام و نرم میباشند و به خوبی میتوانند عقاید دیگران را درک نمایند.

 

خط دست چپ پائین تر است 

کَف‌ بینی «عشق» با خطوط دست

 

این افراد ترجیح میدانند شریک عاطفی شان از خود آنها بزرگ‌تر و فهمیده تر باشد. آنها در عشق پیروز و احساساتی میباشند و عمده پایبند ازقوانین اجتماعی نیستند. این اشخاص در اکثر مواقع به حس ششم خود اعتماد میکنند که تقریبا همۀ وقت هم درست هست.

 

خط دست راست پائین تر است 

کَف‌ بینی «عشق» با خطوط دست

 

این افراد عشق را عمده جدی نمیگیرند و به همین خاطر خیلی هم دنبال رابطه هاي جدی نیستند. اما وقتی فردی را برای زندگی یا عشق ورزی پیدا کنند، بدون شک یا از خودشان کوچکتر هست یا فرهنگ و ملیت جداگانه اي دارد.

 

این اشخاص بسیار معتمد به نفس میباشند و اکثر با چشمان خود عاشق می‌شوند. همینطور باید گفت کاملا مستقل و هدفمند میباشند و می‌توانند به آسانی بر مشکلات غلبه کنند.

 

جدیدترین مطالب سایت