بروزرسانی : 28 فروردین 1402

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

رایج ترین کابوس های شبانه : همه ی ي وقت کابوس حول زندگی شخصی و روانی بیننده خواب ساخته می‌شود. در واقع میتوان گفت خواب و کابوس هر فرد معرف حالات روانی و حالات روحی اوست. آیا بـه احتمال زیاد در مورد عریان شدن در ملاء عام یا تعقیب شدن کابوس می‌بینید؟ دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب بـه شماه همراهان عزیز میگوییم کـه متولدین هرماه چه نوع کابوسی می‌بینند.

بدترین خواب های شبانه متولدین هر ماه

اون کابوس کـه سر کلاس حاضر میشی بدون این کـه نمیدونی امتحان بزرگی داری؟ یا اونی کـه بـه پایین نگاه می کني و هیچ لباسی نپوشی؟ شاید شـما بیشتر مستعد رویای تعقیب شدن هستید اما پاهایتان حرکت نمی‌کند؟ ممکن اسـت تصادفی بـه نظر برسد کـه وقتی سرتان بـه بالش برخورد می کند نگران ان هستید، اما این احتمال وجوددارد کـه علامت زودیاک شـما چیزهای زیادی در مورد آنچه شـما را در شب بیدار نگه می دارد، بگوید.

برای کمک بـه شـما در کشف معنای عمیق‌تر این کابوس‌هاي‌ تکراری، با اخترشناسان مشورت کردیم. این مطلب را بخوانید تا بر اساس علامت زودیاک خود بدانید کـه رایجترین خواب اضطراب شـما چیست.

بیشتر بخوانید: 8 علت برای دیدن کابوس در خواب

فروردین: تو نامرئی هستی

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

فروردین رهبر باحال و مطمئن زودیاک اسـت. شـما همیشه بهترین پای خودرا بـه جلو میگذارید و امیدوار هستید کـه با جذابیت، زرنگی و دستاوردهای خود اطرافیان خودرا تحت تأثیر قرار دهید. این بـه این معنا نیست کـه شـما اینکار را صرفاً برای بـه رسمیت شناختن انجام میدهید، اما مطمئناً برای هر کاری کـه انجام داده اید مورد تجلیل قرار بگیرید ضرری ندارد.

بنابر این، جای تعجب نیست کـه یک کابوس کـه در ان شـما نامرئی هستید، شـما را دچار وحشت کند. بـه هرحال، بهترین بودن چه فایده اي دارد اگر هیچ کس دیگری نمی‌تواند ان را ببیند؟

اردیبهشت: خانه شما خالی است

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

اردیبهشت برنامه ریزان قابل اعتماد و عملگرای زودیاک هستند. شـما تقریبا از هر شخصی سخت‌تر کار میکنید ودر نتیجه زمان و تلاشتان از چیزهای خوب لذت میبرید. نه تنها این، بلکه بـه دستاوردهای خود افتخار می کنید و دوست دارید نزدیک ترین افراد بـه خودرا تامین کنید.

یک ترس رایج برای شـما این اسـت کـه یک روز از خواب بیدار شوید و همه ی چیز از بین برود. چه در هوا ناپدید شده باشد و چه از زیر بینی خود بیرون کشیده شود، هیچ چیز مانند فکر شروع دوباره شـما را نمی ترساند.

خرداد: در حال تسخیر شدن هستید

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

رایج ترین کابوس های شبانه

خردادها طرفداران خوش بین و بی خیال زودیاک هستند. شـما زیاد نگران آینده نباشید. شـما مشغول زندگی در لحظه هستید و اگر چه این بـه لطف انعطاف‌پذیری‌تان شـما را در زندگی دور می کند، بـه این معنی اسـت کـه وقتی مراقب نباشید، ممکن اسـت گذشته‌تان دوباره بـه دامتان بیفتد.

خواب دیدن تسخیر شده ممکن اسـت نشانه ان باشد کـه شـما حتی ناخودآگاه نگران تصمیم یا تعامل قبلی هستید. همچنین می‌تواند نشان دهد کـه شـما نگران این هستید کـه بـه حداکثر پتانسیل خود عمل نکنید.

تیر: شما تحت تعقیب هستید.

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

تیر ها بدنه زودیاک هستند، بنابر این شـما دوست دارید در هر کجای زندگی کـه هستید ریشه هاي‌ خودرا بگذارید. وقتی جایی پیدا کردید کـه بتوانید آرام شوید و آسیب پذیر باشید، بـه احتمال زیاد ان را ترک نمی‌کنید. این کیفیتی اسـت کـه بـه شـما کمک می کند روابط عمیق و دوستی با افراد اطراف خود ایجاد کنید.

فکر این کـه تحت تعقیب قرار بگیرید و وادار شوید امنیت خودرا پشت سر بگذارید کافی اسـت تا عرق کرده از خواب بیدار شوید. اگر مضطرب هستید، ممکن اسـت انتظار داشته باشید کـه مشکل کابوس معمولی یعنی عدم امکان فرار را داشته باشید.

مرداد: در حال رها شدن هستی

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

مردادها دوست دارند خودنمایی کنند و چه کسی می‌تواند شـما را سرزنش کند؟ تو کمدین ستمگر زودیاک هستی. شـما عاشق اجرای نمایش و روشن کردن چشمان دیگران هستید. در واقع، روابط شـما و نظرات دیگران در مورد شـما بسیار مهم اسـت.

بـه همین دلیل اسـت کـه فکر رها شدن یکی از بدترین چیزهایی اسـت کـه می‌توانید تصور کنید. بدتر از نامرئی بودن، این ایده کـه هیچ کس نمیخواهد درکنار شـما باشد، کابوس اسـت!

شهریور: شما یک چیز مهم را فراموش می کنید

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

رایج ترین کابوس های شبانه

شهریور ها برنامه ریزان دقیق زودیاک هستند. هر چیزی جایی دارد و هرروز یک روتین دارد. شـما در حفظ بازرسی وسواس دارید، بـه طوری کـه همیشه بـه راه هاي‌ مختلفی کـه یک موقعیت می‌تواند انجام دهد فکر می کنید.

بدترین ترس و رایج ‌ترین اضطراب شـما این اسـت کـه فکر می کنید چیزی مهم را فراموش کرده اید و نمی توانید ان را کاملاً مشخص کنید. این ممکن اسـت برای برخی ترسی ساده بـه نظر برسد، اما ایده ان احساس آزاردهنده کافی اسـت تا کمال گرایی مانند شـما را در دم فرو ببرد.

بیشتر بخوانید: علل اصلي دیدن كابوس در کودک

مهر: شما در آخرالزمان هستید

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

مهرها افراد اجتماعی خوشگذران زودیاک هستند و همیشه چیزهای معمولی و شادی را حفظ می‌کنند. شـما دوست دارید در تمام لذت هاي‌ کوچک زندگی افراط کنید، و اگر برای رسیدن بـه ان وادار نیستید خیلی سخت کار کنید، بیش از حد نیاز خودرا تحت فشار قرار نمی‌دهید.

کابوس در مورد فروپاشی جامعه، یا این کـه باید از صفر دریک جهان جای گزین شروع کنید، برای شـما خیلی سخت اسـت. شـما ممکن اسـت نشانه عدالت باشید، اما بـه معنای واقعی کلمه باید جهان را بازسازی کنید.

آبان: تو در جمع برهنه هستی

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

آبانی ها بسیار پیچیده و مرموز هستند. شـما دیگران را متقاعد می کنید کـه کاملاً رواقی هستید، اما در واقع بسیار حساس و مراقب هستید – آن قدر کـه تصور آسیب پذیر بودن یا افشای خود کافی اسـت تا شـما را دچار وحشت کند.

بـه همین دلیل اسـت کـه رایجترین رویای اضطرابی شـما، عریان شدن در جمع اسـت. آیا نمی‌خواهید مردم بـه شـما نگاه کنند؟ خوب، اکنون همه ی نگاهها بـه شـما در در دسترس ترین حالت شماست.

آذر: شما در جایی گیر کرده اید

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

رایج ترین کابوس های شبانه

اذری ها ماجراجویان بلند پرواز زودیاک هستند. شـما از علایق خود پیروی می کنید و هر فرصتی پیدا کنید بـه دنبال تجارب جدید هیجان انگیز هستید، بـه همین دلیل اسـت کـه تزئین شده ترین پاسپورت را در میان همه ی علائم دارید.

ماندن دریک مکان برای مدت طولانی یا وادار شدن بـه انجام کاری کـه از ان متنفر هستید کافی اسـت تا بخواهید روکش ها را بالا بکشید و هرگز از رخت خواب خارج نشوید. هر خوابی کـه در ان بـه دام افتاده یا زندانی شده اید نیز ممکن اسـت نشانه ان باشد کـه در موقعیت فعلی خود احساس خفقان می کنید.

دی: به مدرسه برگشتی

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

دی جاه طلبان بیش از حد زودیاک هستند. شـما سخت کار می کنید و خودرا وقف می کنید تا در هر کاری کـه بـه ان متعهد هستید بهترین باشید. این فقط در مورد هوشمندی یا مهارت هاي‌ شـما نیست. این زمان و تلاشی اسـت کـه برای رسیدن بـه اهداف خود صرف می کنید.

هیچ چیز شـما را بـه اندازه این فکر نمی‌کند کـه یک روز از خواب بیدار شوید و وادار شوید اینکار را دوباره انجام دهید، وحشت زده شوید. رویاهای تکراری کـه بـه مدرسه برگشته اید و فراموش کرده اید برای امتحان درس بخوانید، برای شـما کابوس اسـت.

بهمن: داری غرق میشی

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

بهمن دوست دارد وانمود کند کـه احساسات مهم نیستند، اما مردم ممکن اسـت از حساسیت شـما متعجب شوند. در نهایت شـما حامل آب هستید، بـه این معنی کـه همیشه میتوانید با دیگران همدلی کنید و چیزها را از دیدگاه آن ها درک کنید.

برایت سخت اسـت کـه سنگینی دنیا را روی دوش کسی ببینی و تحت تاثیر قرار نگیری. اگر مراقب نباشید، ممکن اسـت احساس کنید کـه در مشکلات آن ها غرق شده اید. بـه همین دلیل اسـت کـه رایج ‌ترین رویای اضطرابی شـما این اسـت کـه از زیر امواج لغزیده شوید و نتوانید دوباره ظاهر شوید.

اسفند: شما تنها مانده اید

رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

رایج ترین کابوس های شبانه

اسفند ها عاشقان شیرین و رویایی زودیاک هستند. شـما میتوانید بـه تنهایی از زندگی لذت ببرید، اما وقتی دیگران در اطراف هستند، چه دوست، یکی از اعضای خانواده، شریک زندگی یا حتی یک حیوان خانگی، احساس بسیار بهتری دارید و لذت بیشتری خواهید برد.

بزرگ ترین ترس شـما رها شدن در جزیره اي بـه تنهایی اسـت. خیال پردازی فقط می‌تواند شـما را تا این حد دور ببرد، و دیر یا زود، تمدن و زندگی قدیمی خودرا از دست خواهید داد.

بیشتر بخوانید: علل کابوس دیدن کودک

در پایان

کابوس ها اکثر با احساس نگرانی، ناامنی و اضطراب دوست میباشند. کـه این حالات واکنش طبیعی نسبت بـه رویاهای ترسناک هست. کابوس ها اکثر حوالی صبح اتفاق می افتند و آغاز آن ها از سنین 4 تا 6 سالگی هست و بیشترین شیوع در سنین 10 تا 12 سالگی هست. مشاهده کابوس الزاما غیر طبیعی نیست.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت