بروزرسانی : 30 آبان 1401

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

وقتی صحبت از طالع بینی بـه میان می‌آید، احتمالاً این شایعات را شنیده اید کـه خرداد ماهی ها دو چهره هستند یا آبان ماهی ها دوست دارند با حذف دروغ بگویند. اما این رفتارها فقط سطح اسرار نهفته در بین هر یک از علائم زودیاک را خراش میدهد.

حقیقت این اسـت کـه هر نشانه اي چیزی را در کمد خود پنهان میکند و ممکن اسـت بر اساس انچه فکر می‌کنید در مورد انها میدانید، شـما را شوکه کند. شهریور ماهی ها منظم نیستند؟ اسفند ماهی ها قلب شـما را خواهند شکست؟ بـه خواندن ادامه دهید تا بینش تخصصی یک اخترشناس را در مورد رسواترین راز مربوط بـه هر علامت زودیاک دریافت کنید.

معرفی شخصیت متولدین هر ماه از سال با طالع بینی

فروردینی ها دوم آنها را حدس می زنند، بسیار.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

فروردین ماهی با صدای بلند، مغرور و کاملاً در چهره شـما، دقیقاً بـه فروتن بودن مشهور نیست. بنابر این، ممکن اسـت تعجب کنید کـه چگونه اسـت کـه آن ها می‌توانند ناامن باشند یا بـه خودشان شک کنند. حقیقت این اسـت کـه وقتی نخستین کسی هستید کـه کاری را انجام میدهید، همیشه خطر یک شکست دیدنی وجوددارد. ودر حالی کـه فروردینی مطمئناً از ریسک کردن نمیترسد، از قضاوت شدن بـه خاطر اشتباهی پرهزینه می‌ترسد. انها هرگز شک و تردیدهای خودرا ابراز نمیکنند، اما بـه احتمال زیاد آذرماهی  ها در زندگی شـما بیشتر از ان چیزی کـه مردم فکر می کنند در ذهن شان اسـت.

اردیبهشت ماهی نگران است که به اندازه کافی سرگرم کننده نیستند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

بـه عنوان یک علامت زمین، برج ثور بـه دلیل رویکرد مستقیم و عملی خود بـه زندگی شناخته شده اسـت. هیچکس نمی‌تواند بـه یک برج ثور بگوید کـه چه کاری باید انجام دهد یا در مورد خودش چه فکری کند، و تقریباً غیرممکن اسـت کـه آن ها را مجبور بـه تغییر عقیده خود کنید. اکثر مردم بر این باورند کـه این لجبازی اسـت، اما برج ثور دوست دارد بـه ان بـه عنوان تمرکز فکر کند. با این حال، انها اغلب دراین فکر می‌افتند کـه آیا گزینه‌هاي‌ خودرا محدود کرده‌اند و ممکن اسـت عده اي از سرگرمی‌هاي‌ بداهه کـه سایر نشانه‌ها دارند را از دست بدهند. این در طبیعت آن ها نیست کـه سبک زندگی خودرا صرفاً برای انطباق با یک هوی و هوس تغییر دهند، اما نمیتوانند از خود فکر کنند کـه آیا رها کردن بیشتر ممکن اسـت ارزش امتحان را داشته باشد.

خرداد ماهی ها خشنود کننده مردم هستند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

همه ی خرداد ماهی ها را افراد اجتماعی زودیاک مینامند ودر عین حال کـه محبوب بودن مزایای خاص خودرا دارد، می تواند هر از گاهی باعث شود کـه این علامت در شخصیت دیگران گم شود. چه برای ارتباط خود با افراد “درست” باشد و چه فقط برای جا افتادن، جمینی می تواند در زندگی اجتماعی خود کمی سطحی باشد. و از آنجایی کـه عطارد پرحرف و تیز هوش بر آن ها حکومت میکند، بـه اسانی می‌توانند دقیقاً انچه را کـه می‌خواهند بشنوند بـه مردم بگویند – حتی اگر منظورشان این نباشد.

بیشتر بخوانید: متولد هر ماهی میوه ی چه درختی است؟ | فال متولدین هر ماه

تیر ماهی ها از نظر احساسی کمی دستکاری می کنند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

تیر ماهی توسط ماه دلسوز اداره می‌شود و انها طبق معمولً از این امر بـه نفع خود استفاده می کنند و عزیزان خودرا پرورش می دهند و شانه اي برای گریه می کنند. اما یک جنبه پنهان از سرطان وجوددارد کـه می تواند افراد را بدون این کـه بداند دستکاری کند. هنگامی کـه احساسات در حال افزایش اسـت، این علامت بـه استفاده از احساس گناه برای ناپدید شدن یک درگیری مخوف استفاده میکند.

مرداد ماهی ها دوست دارند مرکز توجه را بدزدند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

بر کسی پوشیده نیست کـه حیوانات اهل زودیاک عاشق نورافکن هستند. اما در بیشتر موارد، مرداد ماهی ها طوری رفتار می کنند کـه گویی تصادفی اسـت کـه در مرکز توجه قراردارند، در حالی کـه در واقع از ان مطمئن شده اند. این نشانه‌ها برای تقویت اعتماد بـه نفسشان سخت کار کردند و اجازه نمیدهند افراد دیگر و ناامنی‌هایشان مانع از دستپاچگی آن ها شود. آن ها ممکن اسـت از راه خود برای پا گذاشتن روی انگشتان دیگران دست نکشند، اما اگر بگویید در حال و هوای یک شب آرام هستید، زمانی کـه مرداد ماهی شانس شرکت دریک مهمانی جالب جدید را داشته باشد، شـما را روی مبل رها می کنند. 

شهریور ماهی ها به نوعی بی نظم هستند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

شهریور ماهی ها کمال گرایان زودیاک درنظر گرفته میشوند و بـه نوعی این درست اسـت. انها بـه جزئیات توجه دارند و چیزهای کوچکی را کـه دیگران از دست می دهند را تشخیص می دهند. بنابر این، آن ها اغلب مسئولیت کمک بـه افراد دیگر را برای جمع‌آوری چیزها و بازگرداندن زندگی خود بـه مسیر اصلی خود بر عهده می گیرند. اما این الزاماًً بـه این معنی نیست کـه آن ها افراد سازمان یافته اي هستند. شهریور ماهی ها بیش از هر علامت دیگری اجازه می دهند برنامه‌هاي‌ روزمره‌شان کنار گذاشته شود تا بـه شخص دیگری کمک کنند. بنابر این در حالی کـه ممکن اسـت تصور کنید کـه انها همه ی چیز رابا هم دارند، حقیقت می تواند کاملاً برعکس باشد.

بیشتر بخوانید: بهترین ورزش برای متولدین هر ماه چیست ؟

مهر ماهی ها از عدم تصمیم گیری لذت می برند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

بزرگ ترین کلیشه در موردمهر ماهی ها این اسـت کـه انها بـه طرز دردناکی بلاتکلیف هستند. ان‌ها تمام تلاش خودرا می کنند و وانمود می کنند کـه درست نیست، اما چیزی اسـت کـه در تصمیم‌گیری افراد دیگر دوست دارند. بـه عنوان علامت ترازو، مهر ماهی بـه این فکر اسـت کـه خودرا از غرق شدن بیش از حد در زندگی دور نگه دارند. هر فرصتی کـه آن ها برای تصویب تصمیمات سخت پیدا کنند، ان را خواهند پذیرفت. بـه علاوه، مهر ماهی ها بـه عنوان یک نشانه هوای اجتماعی، نمی خواهند هیچ تصمیمی بگیرند کـه باعث عصبانیت یا اذيت دیگران شود. انها ترجیح می دهند بنشینند و میانجی بازی کنند تا این کـه مسئول باشند.

آبان ماهی ها گريه كنندگان واقعي هستند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

انچه در مورد تیر ماهی و اسفند ماهی میگویند را فراموش کنید، آبان ماهی واقعاً حساس و گریه کننده زودیاک اسـت. انها فقط در مخفی کردن ان بهتر هستند. اما این بدان معنا نیست کـه ان شب هاي‌ تنهایی گریه کردن در رخت خواب یا ساعت هاي‌ بی پایان تماشای رام-کام بـه حساب نمی‌آیند! آبان ماهی ها عاشقانه هاي‌ مخفی هستند کـه بـه دنبال ان عشقی هستند کـه یکبار در طول زندگی با کسی کـه بتوانند همه ی چیز رابا او بـه اشتراک بگذارند. آن ها سخت عشق می ورزند و وقتی همه ی چیز درست نمی‌شود، سخت تر از دیگران ان را می گیرند.

آذر ماهی ها آدم‌های بزرگی هستند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

جوک. ماجراجو. پلی بوی. کلیشه هاي‌ زیادی وجوددارد کـه مردم بـه سمت آذر ماهی پرتاب می کنند. اما جنبه دیگری از شخصیت انها وجوددارد کـه آن ها تمایل دارند ان را پنهان کنند. بـه عنوان نشانه اي کـه توسط مشتری، سیاره دانش و گسترش، اداره میشود، کمان یک گیک کم کلام اسـت «بـه نحوی خوب!». خواه این وسواس خواندن، عشق بـه فیلم هاي‌ مستند یا تمایل بـه انتخاب یک سرگرمی جدید هر هفته در بین باشد، عادات آذر بیش از ان چیزی اسـت کـه بیشتر مردم می‌دانند.

دی ماهی ها شوخ طبعی تیره ای دارند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

بـه خوبی می دانیم کـه دی ماهی ها دوست دارند دراین فرآیند تلاش کنند و پول زیادی بـه دست آورند. این اغلب باعث می‌شود افراد تصور کنند این علامت کسل کننده اسـت. ودر حالی کـه برای شناخت در سطح شخصی کمی زمان میبرد، اما یقیناً کسل کننده نیستند.

آن ها یک حس شوخ طبعی پنهان دارند و تمایل دارند جوک ها را در بین دوستان نزدیک خود بـه حد خود بکشانند. وقتی حرفشان رابا کسی باز کردند، نخستین کسی هستند کـه با کباب بدی دراز میکشند یا میگویند چیزی کـه بقیه بـه ان فکر می کنند اما جرات نمی‌کنند با صدای بلند بگویند.

بهمن ماهی ها عقده فردی دارند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

بله، بهمن ماهی منحصر بـه فرد ترین و عجیب ترین علامت زودیاک اسـت. و روحیه یاغی آن ها یکی از بزرگ ترین نقاط قوت آنهاست. با این حال، گاهی اوقات نیاز بـه انجام کارها متفاوت از دیگران می تواند باعث شود بهمن ماهی ها سرگرمی‌هایي را کـه بیشترین لذت را دارند نادیده بگیرند یا عده اي از شادی‌هاي‌ مشترک را در زندگی از دست بدهند. انها از یادآوری این نکته سود خواهند برد کـه یک فرد واقعی هر کاری را کـه میـــخواهد انجام می‌دهد، مهم نیست چه کسی تماشا می‌کند. 

اسفند ماهی ها دل شکسته اند.

راز های عجیب در مورد متولدین هر ماه از سال

ماهی هاي‌ شیرین و حساس ممکن اسـت تکان دهنده ترین راز را داشته باشند. در حالی کـه بیشتر مردم ممکن اسـت تصور کنند کـه یک نشانه آتش بزرگ ترین دلشکسته زودیاک اسـت، اما کسی نیست جز اسفند ماهی هاي‌ رویایی و رمانتیک. مطمئناً آن ها یک‌بار دریک رابطه وفادار و فداکار هستند، اما احساس تعقیب شدن را نیز دوست دارند، بـه این معنی کـه بیشتر از سایر نشانه ها تمایل بـه بازی دارند. ناگفته نماند کـه آن ها میدانند چگونه با دیگران عمیق شوند، بنابر این وقتی قلبشان را می شکنند، بیشتر از حد معمول دردشان می‌آید.

در پایان

با خواندن این مقاله از مجله تفریحی تالاب امیدواریم شناختی از متولدین ماه هاي‌ سال پیدا کرده باشید و برخورد با انها برایتان راحت تر شده باشد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت