طالع بینی متولدین اردیبهشت ماه (زن و مرد)

طالع بینی متولدین اردیبهشت ماه (زن و مرد)

طالع بینی متولدین اردیبهشت ماه

بهترین طالع بینی متولدین هرماه را در مجله تالاب بخوانید : متولدين اردیبهشت ماه اغلب داراي قدي متوسط، چهره‎ای مايل بـه چهارگوش، موهاي پرپشت، چشمان سياه و ابروان پر هستند. اين افراد داراي احساساتي تند بوده ودر مقابل عوامل بيروني، واكنش تند و سريع نشان مي‎دهند و بـه همان سرعت نيز آرام مي‎گيرند. اين افراد اغلب عصبي مزاج بوده داراي خلق متغير هستند و بـه راحتي در كارها و تصميمات خود، تغيير موضع مي‎دهند .

 

متولدین این ماه افرادی خوشخو و خوشرو بوده عموماً مورد تجه دیگران هستند. اینان افرادی خانواده دوست بوده استعداد انجام کارهای عام المنفعه را دارند. اغلب این افراد اهل هنر بوده ودر رشته‎های‌ هنری می‎توانند استعداد خوبی از خود نشان دهند.

 

عموماً در زندگی ثروت خوبی بـه دست می‎آورند. درضمن اغلب سفر حج در طالع دارند. اینان عموماً افرادی گشادهرو و فهیم هستند.

 

متولدين اين ماه از لحاظ خانوادگي رفتاري گرم و محبت‎آميز دارند و بـه خوص نسبت بـه پدر و مادر احساس مسئوليت مي‎كنند. اين افراد در دوستي ثابت قدم بوده اما شراكت آنان در امور اقتصادي سودبخش نخواهد بود .

 

زنان متولد اين ماه اغلب دستخوش دلهره و اضطرابي ناشناخته هستند و گاه عكس‎العمل بيمارگونه از خود نشان مي‎دهند. با اين همه ی مادران خوبي براي فرزندانشان مي‎باشند.

 

همان‌ گونه از نظر عاطفي، همسرن خوبي خواهند بود. اينان اغلب افرادي منظم، كاردان، با سليقه و شيك پوش هستند. اين افراد اغلب داراي زمينه هنري در رشته‎های شعر و ادبيات و موسيقي هستند .

 


حتماً بخوانید:  طالع بینی متولدین اردیبهشت ماه | شخصیت کامل متولدین اردیبهشت ماه


 

طالع بینی متولدین اردیبهشت ماه (زن و مرد)

طبیعت را دوست دارد. مادری سخت گیر، همسری فداکار و کمک دهنده، عاشق موسیقی و ساز و آواز اسـت. از بسیاری جهات نمک رندگی محسوب میشود. دغلباز و ناپاک و اهل فلسفه بافی نیست. در عشق بی پرواست. در شیک پوشی طرفدار سادگی اسـت، مخالف شتابزدگی اسـت و یک رگ لجبازی دارد.

 

متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند. این زنان گرچه بـه ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه بـه دست بیاورند، از دست میغدهند. طبق معمولً دل وزبان این افراد یکی اسـت.

 

اینان اغلب خوابهای خوبی می‎بینند کـه اگر بتوانند انها را در بیداری بـه یاد بیاورند، تأثیر مثبتی از آن ها خواهند گرفت. اینان نباید دروغ بگویند، زیرا آسيب خواهند دید .

 

** اردیبهشت یعنی طفل شیرخوار طبیعت
** نماد: گاو
** عنصر وجود: خاک
** شعار: من دارم
** سنگ خوش یمن: یاقوت کبود     
** سیّاره: ونوس
** فلّز وجود: مس
** شخصیّت: ثابت
** رنگ محبوب: آبی آسمانی
**  تأثیر پذیر
** با سیاست
** فکردهنده استراتژیک

 


حتماً بخوانید: طالع بینی هندی زن و مرد «اردیبهشت»


 

متولدين دهه دوم اين ماه، عموماً زندگي متعادلي خواهند داشت و اغلب در هر كاري موفق مي‎باشند. اينان داراي قدي ميانه تا بلند بوده، صورتي سبز و نسبتاً گرد و چشم و ابرويي تيره دارند. اين افراد عموماً صميمي – خوش برخورد – ميد بـه موازين اجتماعي – داراي موقعيت خانوادگي خوب و از افراط و تفريط پرهيز مي‎كنند .

 

متولدين دهه سوم اين ماه، افرادي متعادل – ميانه‎رو – داراي زندگي نسبتاً موفق – علاقمند بـه سير و سفر و علاقمند بـه زيبايي‎های طبيعت – تمايل بـه هنر از جمله موسيقي، نقاشي، ادبيات و غيره دارند. اين افراد از نظر فيزيكي افرادي خوش چهره با قدي متوسط بوده و از زيبايي متعارفي برخوردار مي‎باشند.

 

اينان از لحاظ رواني اغلب متعادل، افرادي خوش برخورد – فروتن – اصلاح طلب – از نظر خانوادگي و اجتماعي عموماً موفق و همسراني خوب و بعضاً ايده‎آل خواهند بود.

جدیدترین مطالب سایت