طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

طالع بينی متولدین ماه فروردین

طالع بینی کامل فروردین ماه به همراه مشخصات کامل متولدین فروردین ماه و همچنین طالع بینی متولدین زن و مرد متولد فروردین ماه ؛ ازدواج با زن متولد فروردین ماه و ازدواج با مرد متولد فروردین ماه و همچنین طالع بینی خورشیدی متولد فروردین زن و متولد فروردین مرد.

 

مشخصات كلی متولدين فروردين ماه:

طالع بینی و شخصیت متولدین فروردین : فعّال و جنجالي ، با شهامت ، با مطالعه ، هوشيار و زرنگ ، صاحب عقيده ، مبتكر ، مقتدر ، اهل بخشش ،اهل تنوّع ، با حس مسئوليّت ، پر انرژي ، اهل كشمكش و ستيز ، پرجنب و جوش ، فعّال ، عجول ، رك و بي‌پروا ، زود عكس‌العمل نشان مي‌دهد، لايق و كاردان ، عاشق قدرت ، بي‌صبر و طاقت ، قادر است مدّتها تنها باشد ، اهل امر و نهي ، طرّاح ، اهل هيجان ، حادثه‌جو ، پرتوقّع ، رياست مآب ، با اعتماد به نفس ، سازنده ، به گذشته فكر نمي‌كند ، جوانتر از سنش ، شايسته ، ماجراجو ، روشنفكر ، دقيق ، اشتباه خودرا نمي‌پذيرد ، با مديريّت عالي ، متنفّر از مداخله ديگران ، سالم و پرقدرت ، خودخواه، گاهي ياغي ، بي ريا ، گاهي خشك و يك دنده ، مخالف دوز و كلك ، در باطن ضعيف‌تر از ظاهر است ، مددكار ، گاهي غير واقعي و غير منطقي ، هوشمند.

 

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

شخصیت مرد متولد فروردين

رك و راست، عاشق پيشه، حسود، پرتوقع و رياست طلب، هرگز به گذشته فكر نمي‌كند، رفتار و قيافه‌اش جوانتر از سنش به‌نظر مي‌رسد، از زن خجول، ملالت آور و منفي باف بيزار است.

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

زن متولد فروردين

او بيش از هر زن ديگري در دنيا مي‌تواند بدون مرد زندگي كند. داراي قابليتهاي زيادي است بطوريكه تقريبا از عهده انجام هر كاري از فروشندگي تا نخست وزيري بر مي‌آيد. خوش بين است و خواهان داشتن كاري در خارج از منزل مي‌باشد. عصبانيتهايش ظاهري و مهربانيش عميق و واقعي مي‌باشد.

 

متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

ازدواج با متولدین ماه فروردین :

 

ازدواج با مرد متولد فروردین

مردي است رك و راست ، تند و آتشين مزاج و پر حرارت، عاشق پيشه، حادثه جو، حسود، پرتوقع و رياست طلب كه دوست دارد رهبر و فرمانده باشد . آيا روح اين مرد و باطن مخفي وی را مي شناسيد.

 

منجمين، مرد متولد اين برج رابا جملات جالبي توصيف كرده اند. « رعد وبرق، مشعل پرنده، منبع نيروهاي صادق و رك و راست»او براي زن مي تواند يك آن بسيار هيجان انگيز و گرم و ايده آل باشدو يك آن ديگر سرد و يخ و بي تفاوت وگريزان .

 

اگر در جستجوي يك مرد سربراه ، هميشه يكنواخت، و صد درصد مطمئن و امن و امان هستيد، وی را به همسري انتخاب نكنيد. اما اگر طالب فقط عشق و هيجان هستيد، او بهترين مرد دنياست.

 

او مي تواند مدتي شمارا غرق در شوق و حرارت بكند و بعد در يك لحظه مثل يك تكه يخ سرد و خاموش بشود. در لحظه ای كه در اوج هيجان است ، حرفي زنيد و يا كاري بكنيد كه مطابق ميلش نباشد ، آنگاه درست مثل چراغي كه كليدش زده بشود ، فورا خاموش مي شود .

 

او با ملاحظه كاري و محافظه كاري ميانه خوبي ندارد . شجاع و با اعتماد به نفس است. هميشه جلوتر از ديگران مي تازد و حتي گاهي از امكانات خود نيز قدم فراتر مي گذارد .

 

مرد متولد برج حمل يك موجود مملو از انرژي و عقايد سازنده است . باري بعضي اوقات كاركردن را او مي تواند مشكل باشد اما بدون شك بسيار مفيد است.او هرگز به گذشته فكر نمي كند، رفتار و قيافه ظاهري اش جوانتر از سنش بنظر مي رسد گرچه از بسياري جهات خوش آيند است اما گاهي موجب مي شود كه نسبت به سنش قدري جوانتر جلوه كند و اين حالت تا وقتي كه پا به سن بگذارد، در وي باقي مي ماند.

 

او با اين دست و آن دست كردن و ذره ذره جلو رفتن جدا مخالف است و پيوسته مايل است كه يك قدم از ديگران جلوتر بدود. او مي تواند منبع سخاوت و بخشندگي باشد و پول ، وقت، احساسات و امكاناتش را در بست در اختيار ديگران ، حتي كساني كه ايشان را خوب نمي شناسد، بگذارد ، ولي اگر خواسته اش برآورده نشود ، و يا با كساني كه دوست ندارد مواجه بشود، يا وادار بشود با عده ای آدم منفي باف كار كند، به موجود ديوانه كننده ای بي پروا، بدون انعطاف ، خشن، يكدنده و متوقع تبديل خواهد شد.

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

وقتي عاشق مي شود ، گويي يك شيرين و فرهاد جديد به دنيا آمده است. او چنان غرق اوهام عاشقانه مي گردد كه گويي در تمام كره زمين فقط او معشو قه اش حق زندگي دارد. او در نهاد خود ايمان دارد كه عشقش تنها عشق حقيقي است كه از بدو پيدايش به وجود آمده است.

 

اگر اين عشق بشكند ، با تمام نيرو و با استفاده از كليه امكانات سعي مي كند قطعات آنرا برچيند و دوباره به هم پيوند دهد تا شايد آب رفته دوباره به جوي برگردد، و اگر بار اول موفق نشد، دوباره كوشش به خرج مي دهد.

 

مرد متولد برج قوچ در عشق خود واقعا پا بر جاست مگر اينكه طرفش متولد طرفش متولد برج عقرب آبان باشد. او نسبت به امور عاطفي و احساسي چنان ايده آل است كه در هر عشقي ميخواهد مولف يك كتاب عاشقانه باشد ودر يك كتاب پرشور عاشقانه رفتاري متعادل و ميانه وجود ندارد ، هر چه هست شوريدگي و ديوانگي است .

 

در برخورد با معشوقه گرچه به طور كلي آدم آرامي است، اما اين آرامش نبايد شما را خام كند، مخصوصا اگر در دهه اول اين ماه به دنيا آمده باشد او زياد حرف نمي زند ، خيلي تظاهر نمي كند و شايد حتي نتواند مرد عاشق پيشه ای جلوه كند اما اگر مي توانستيد به داخل قلب و مغزش رسوخ كنيد ، با كمال تعجب مي ديديد كه روي توده ای آتش ريخته شده است .

 

او در هر كاري مخصوصا كار عشق بدون شك يكي از جدي ترين ، صميمي ترين و خشن ترين افراد روزگار است.به احتمال قوي هيچ يك از متولدين برج دوازده گانه سال به اندازه متولد برج فروردين نمي توانند در عشق پابرجا باشند. صداقت او مانع از گمراهي شما مي گردد و طبيعت ايده آل او عشق را هميشه شكوفا وآتشين نگاه مي دارد .

 

اما امان از روزي كه كتاب عشق براي او يكنواخت نشود و طوفان آرام بگيرد ، او به آسانی با سرد شدن آتش عشق به جستجوي يك شيرين دوم، سوم، چهارم و حتي هزارم مي رود.

 

متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

 

از آنجا كه در كار عشق ، مثل بقيه امور زندگي ، پاكباز و صادق و هيجان پرست است ، اگر عكس العمل معشوقه چنانكه بايد و شايد گرم و طوفاني نباشد و اين توهم را در وي به وجود بياورد كه بر غم كوشش هايي كه به خرج مي دهد ، نمي تواند به مقصود خود كه بر خورداري كامل از يك عشق است برسد، در عرض مدت كوتاهي تغيير عقيده مي دهد و مرغ دلش به بام ديگر پر مي كشد.

 

در زندگي زنا شوئي پايبند اصولي است كه اگر ناديده گرفته بشوند، مانند خوره جانش را مي خورد ، او گاهي به راستي ميل ندارد زنش را دائما در حال آرا يش كردن ، رنگ كردن مو ببيند. وی را هرگز به حريم اتاقي كه مخصوص آرايش ونظافت است راه ندهيد.

 

اگر شوهر يك زني متولد فروردين ماه بود ، بايد جدا مواظب باشد كارهايي از قبيل گذاشتن پاها به روي ميز و جويدن آدامس به هنگام تماشاي تلويزيون ، و ساير حركات جلف وسبك انجام ندهد. وی را به جزئيات زندگي كاملا خصوصي خود مثل دعواي با مادرتان ، يا گذاشتن پماد به روي زخم روي كمرتان و از قبيل مسائل شخصي آشنا نكنيد.

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

طالع بینی فروردین ماه

 

وقتي او منزل مي آيد، دلش مي خواهد زنش را شاد و خندان با بوي عطري كه دوست دارد ، ببيند. مبادا جمله و كلمه ای دل اذيت حواله او بدهيد. زيرا برايش ديوانه كننده خواهد بود . اگر متوجه بشود كه اين ميل و خواسته اش هيچ احساسي را در همسرش برنمي انگيزد ، در چنين مواردي ابتدا سخت دل شكسته ميشود ، بعد دستخوش عصبانيت مي گردد و آن وقت به جستجوي زن ديگري مي پردازد كه همانند خودش در نشان دادن احساساتش صادق باشد .

 

از نظر او اين كار به هيچ وجه خيانت محسوب نمي شود. او خودرا گناهكار نمي داند ، از نظر او زن بي احساس اوست كه خيانت كرده است، او خيال مي كرد كه زنش موجودي است دوست داشتني و گرم و صميمي در حالي كه اكنون مي بيند تمام افكارش پوچ و بيهوده از آب در آمده است. او به طور طبيعي قادر به تحمل زن شلخته ، بي احساس ، كم هوش، بد لباس و نامرتب نيست ودر مقابل اين ناملايمات شديدا از خود عكس العمل نشان مي دهد .

 

در مقابل اگر زن يك چنين مردي به خواسته اش توجه كند، مي تواند مطمئن باشد كه او با بزرگواري تمام زن های ديگر را در دنيا ناديده مي گيرد . قلب متولد فروردين ماه فقط يك اتاق براي يك زن دارد « مگر اينكه والدينش هردو متولد ماه جوزا «خرداد» باشند.» او خيلي قبل از آنكه به همسرش خيانت كند، از او فاصله مي گيرد و از وي مایوس مي گردد و قبل از اتفاق اين واقعه به شكلهاي مختلف به مبارزه براي نجات عشق خود مي پردازد.

 

متولد برج حمل از زن خجول، ملالت آور، و منفي باف متنفر است. زنش بايد وی را متقاعد بكند كه از همه ی بهتر و برتر است و اگر توانست اين فكر را در او به وجود بياورد، مي تواند به وفاداري اش ايمان پيدا كند ، اين كاري است كه آزمايشش براي هر زني كه شوهرش متولد فروردين است ، بسيار جالب و دل انگيز خواهد بود.

 

او در عين حال كه ايده آل است، به حقايق نيز توجه شديد دارد، از اقرار به اشتباه شديدا متنفر است و يا اينكه هرگز نمي تواند ببيند كه عشقش رو به خاموشي مي رود ولي از آنجائي كه در تصميم های خود خيلي پابرجاست ، براي همسرش اين امكان وجود ندارد كه بتواند آب رفته رابه جوي برگرداند. براي اين كار اوانتخاب نمايد.

 

اگر قبلا كمتر به خواسته های او توجه شده است ، برگرداندن او از نيمه راه فرار از منزل محتاح كوشش فراوان است و زن بايد دراين حالت به اين نكته توجه كند كه شوهر متولد فروردين از پنجه افكندن لذت فراوان مي برد، او تشنه رقابت ، كشمكش و نبرد است، پي دراين بارزن بايد از تمام امكانات و ريزه كاري های زنانه خود استفاده كند تا از نبرد پيروز و موفق از آب در آيد .

 

در يك چنين كشاكشي اسلحه ای كه اصلا نمي تواند موثر واقع شود، سعي در جلب او از راه سكس است ، اما همين آدمي كه درمقابل اسلحه سكس مطلقا از خود مصونيت و قدرت نشان مي دهد، واجد من الوجوه نبايد از تحريك حس حسادتش استفاده بشود. يك كلمه و يا حتي يك نگاه گرم شما به مرد ديگري مي تواند وی را هميشه از شما سرد كند« ولو اينكه جسمش به علل مختلف در خانه باقي بماند» او مي خواهد كه در هر مورد جلوتر و بر تر از ديگران باشد و اين حالت شامل حال قلب شما نيز مي گردد .

 

متولد برج فروردين داراي حس مالكيت و حسادت فوق العاده شديدي است . دراين مورد فقط متولدين ماه اسد « مرداد » عمس العمل شديدتري از خود نشان مي دهند و شايد به همين دليل هم باشد كه از تا از كسي صد درصد اطمينان نداشته باشد، عاشقش نخواهد شد.

 

 

متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

 

زن يك مرد متولد فروردين بايد به اين حقيقت گردن بگذارد كه گرم گرفتن شوهرش با زنان ديگر مجاز و بدون تزوير وريا است و او اين كار را حق مسلم خود ميداند در حالي كه زنش رابه شدت ازآن منع مي كند.

 

اگر اين شخص متولد ده روز اول فروردين باشد، زنش رابه يك پا سنگ مي بندد و متوقع است كه او بايد بدون اعتراض همانجابماند و اين زن اگرمي خواهد كه شوهرش واقعا ازآن او باشد و هرگز به وي خيانت نكند و لحظه ای از فكر او غافل نباشد ، نه تنها نيايد حتي يك انگشتش را از دايره ای كه به اطرافش كشيده شده است ، بيرون بگذارد بلكه حتي بايد مواظب حركات چشم هايش نيز باشد كه مبادا به روي يك مرد نگاه يا خنده معصومانه كند.

 

يك مرد متولد فروردين ماه طبيعتا داراي حس ياغي گري است .. او عشق وافري به طرد واضعين و مجريان قوانين دارد و ايمان دارد كه خودش از هر موجود ديگري بهتر و بيشتر مي توانيد جوانب موضوعات مختلف را درنظر گرفته و به كنه آن ها پي ببرد. البته هيچ استبعادي وجود ندارد كه واقعا هم همينطور باشد ، اما طبيعي است كه قبولش براي ديگران آسان نيست.

 

آز آنجا كه او عادت دارد مستقيما به قلب مشكلات حمله كند ودر اين كار بدون هيچ نوع عادت دارد مستقيما به قلب مشكلات حمله كند ودر اين كار بدون هيچ نوع مقدمه ای با شتابزدگي قدم پيش بگذارد ، احتمال بسيار است كه در زندگي به دفعات زمين بخورد و با ناكامي مواجه بشود و از آنجا كه هميشه مي خواهد رهبر باشد و از دنباله روي وحشت دارد، بالطبع نیرومند ترها بارها به وي مي آموزند كه نمي تواند يكه تاز ميدان باشد، ودر اين حالات است

 

كه آغوش همسرش تنها پناهگاهش مي شود و سعي مي كند در جوار او غرور جريحه دار شده اش را التيام ببخشد، و اين جاست كه همسرش پي مي برد در وراي اين اعتماد به نفس عجيب، و اين حالت تجاوزكارانه، نقطه ضعفي در نهاد او وجوددارد

 

كه عبارتست از اينكه او ترجيح مي دهد بميرد ولي به ضعف و شكست اعتراف نكند، زني كه بتواند در يك چنين مواقعي با ملاطفت و ملا يمت و نثار عشق خود وی را ياري دهد، تا شكست مزبور را جبران يا فراموش كند، مي تواند يقين داشته باشد كه قلب شوهرش را براي هميشه در اختيار خواهد داشت. دراين گونه مواقع به هيچ صورتي حق رابه جانب دشمن او ندهيد. او هميشه خواهان آن است كه همسرش صادقانه و از صميم قلب وی را محق بداند.

 

در طبيعت متولد فروردين ريا و تزوير به وديعه گذاشته نشده است و به اين ترتيب وقتي از كسي رنجيده ، آثار ملال و رنجش در او خيلي زود معلوم ميشود. در چنين وضعي رفتار گرم و صميمانه و نحوه گفتار و برخوردش آشكارا عوض مي شودو اين حالت طبق معمول با تذكر صريح رنجشي كه پيدا كرده است، به نقطه اختمام خود مي رسد .

 

در مقابل بايد جوش وخروش ها و حتي پرخاشجويي های ناگهاني وی را كمتر جدي گرفت زيرا مفهومشان قطع رابطه دوستي نيست و يك آتشفشان زود گذر است . به اين ترتيب از قهر و بي اعتنايي او بايد خيلي بيش از داد و فريادش ترسيد.

 

متولد اولين ماه سال حيله گري و نقشه كشي ودوز و كلك را نمي پسندد. او آدمي است رك و راست و اين حالت را چه در امور تجاري و كار ودر عشق و احساسات آشكارا ميتوان در وجودش ديد وشناخت. او وقتي هدفي را درنظر گرقت چه در مسائل مادي و اجتماعي و اداري و چه در عرصه عشق و عاطفه يك دقيقه را هم نمي خواهد اتلاف كند.

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

 

مثلاً اگر پي برد كه عاشق است، فورا قدم پيش ميگذارد ، اما دراين مورد بايد به وي امكان داده شود كه خودش به اين امر واقف بشود، نه اينكه در تنگنا گذاشته شده ، كه خيال كند عاشق شده است.

 

در زندگي خانواده متولد ماه فروردين به همان سماجتي كه سعي دارد هميشه در راس و قبل از همه ی باشد ، در پوزش خواهي پس از بگو مگو ها نيز قبل از طرف مقابلش قدم پيش مي گذارد و به همين ترتيب اولين نفري است كه درصورت لزوم از همسر آزرده خاطر خود پوزش ميطلبد.

 

او به هنگامم بيماري و يا ناراحتي شانه به شانه همسرش مي ايستد. ار بذل جان ومال به هيچ صورت دريغ نميورزد و از انواع مكاتباتي كه برايش وجود داشته باشد، استفاده مي كند تا زنش غمهاي خودرا فراموش كند.

 

براي متولد ماه فروردين هيچ چيز به اندازه همسرش دراين دنيا ارزشمند نيست« البته همسري كه از نظر او دلخواه باشد» باوجود اين وقتي موضوعي فكرش را مشغول مي دارد و به مسئله ای بغرنج مي انديشد ، هر گز ميل ندارد كه كسي مزاحمش بشود و يا به كمكش برود .

 

شما اگر شوهرتان متولد اولين ماه سال است، فقط و فقط وقتي به كمكش برويد كه از شما مدد بخواهد . يادتان باشد شما همسرش هستيد اما بايد هميشه يكي دو قدم خودتان را از او عقب تر نگاه داريد.

 

يك چنين مردي مي خواهد كه زنش در عين حال هم يك زن به تمام معني باشد و هم يك همسر، او مي خواهد كه شما بتوانيد در مواقع مختلف به طور مستقل دست به اقدامات لازم بزنيد، اما در عين حال فراموش نكنيد كه مايل است به او وابسته باشيد، از و حمايت بخواهيد و حس برتري طلبي و رهبري وی را ارضاكنيد.

 

اگر شما به نحوي اين حس وی را جريحه دار كنيد، ممكن است با سخت ترين عكس العمل ها مواجه شويد و او بدترين كلمات رابه شما مي گويد ، در حالي كه واقعا منظورش به هيچ وجه حرف هايي كه مي زند نيست و لحظه ای پس از فروكش كردن جوش وخروشش انتظاري دارد كه شما درست مثل خودش فورا جريان را خاتمه يافته تلقي كنيد. مرد متولد برج حمل مي خواهد كه عملا بزرگ و رهبر خانواده باشد . از شنيدن ايراد چنان بيزار است كه ممكن ناگهان روي همه ی چيز خط بطلان بكشيد .

 

او بعلت علاقه واقعي كه به زن و همسرش دارد، به زحمت مي تواند بودجه خانواده را تا آخر برج متعادل نگاه دارد ، اما شما يادتان باشد كه اگر شوهرتان متولد فروردين است، هرگز از او نخواهيد خرج خانه رابه دست شما بسپرد.

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

 

اگر او در جائي كارمند بشود، به احتمال قوي شغلش را خيلي زودتغيير مي دهد و اين تغيير ادامه پيدا مي كند تا سر انجام در جايي خودش رئيس خودش بشود ، اما در تمام اين مدت تا پاي جان مي كوشد كه خانواده اش دچار مضيقه مالي نشود .

 

متولد برج قوچ براي كودكان تازه به دنيا آمده اش يك مو جود خيال انگيز است . اما بعد ها ، وقتي بچه هايش هفت هشت ساله شدند ، كوشش مي كند تا انها رابه پيروي از خود وادارد و نيازمند به استقلال مي باشند و او نبايد همه ی الگوهاي زندگي خود رابه آن ها تحميل كند . پدر بودن يكي از نقش های زندگي است كه او سخت به آن علاقمند است.

 

اما در عين حال ممكن است نسبت به بچه هايش نوعي حسادت خاص نيز نشان بدهد اگر فقط احساس كند كه بچه ها براي مادرشان بيش از او ارزش قائلند ، گرفتار حسادت مي شود، و خيلي زود و سريع يك حالت بي تفاوتي نسبت به آن پيدا مي كند.

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

طالع بینی متولد فروردین

 

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

ازدواج با زن متولد فروردین

« عشق از زندگي جدا بوده است» بدون شك منظور افرادي غير از زن های متولد فروردين ماه است . نمي دانم به كسي كه عاشق يك چنين زني باشد ، بايد تبريك گفت و يا به حالش متاسف بود . ممكن است تصور كند كه عشق همه ی چيز زندگي است .در حالي كه او چنان مجذوب دنياي خاص خويشتن است كه در عمل فقط آنرا همه ی چيز زندگي مي داند .

 

او بيش از هر زن ديگري دراين دنيا مي تواند بدون مرد زندگي كند.طبيعي است كه زندگي بدون مرد ، مفهومش زندگي بدون احساسات عاشقانه نيست .

 

او هميشه دلش مي خواهد وشايد بتوان گفت نيازمند به آن است كه قلب مهربان و خواب های طلايي اش به خاطر او بتپد و به همين دليل هم هميشه يك چنين موجودي در ذهنش وجوددارد و موجودي كه ممكن است مربوط به سالهايي بس طولاني گذشته و يا سال‌هاي بسيار دور آينده باشد

 

اما به هرحال او درشبهاي مهتابي بهار به اين عشق رو يايي خود مي انديشد و يكبه جالب آنكه بر غم وجود يك چنين آرزوي عميقي اگر يك چنين شخصي وجود خارجي نداشته باشد ، كمبود آنرا احساس نمي كند زيرا هميشه در ضمير ناخود آگاهش معتقد است كه هر كاري را ه يك مرد مي تواند بكند ، خودش قادر است بهتر ازآن را انجام بدهد.

 

زن متولد فروردين خودش راهش را در زندگي باز مي كند و مايحتاج زندگيش را خودش فراهم ميآورد و از حقش دفاع مي كند بدون اينكه نيازي به وجود خودش خودش فراهم ميآورد و از حقش دفاع مي كند بدون آنكه نيازي به وجود يك مرد داشته باشد .

 

بنظر او انجام كارهايش به دست خودش خيلي سريع تر ازآن صورت مي گيرد كه به انتظارديگري بنشيند و طبيعي است كه يك چنين خصوصياتي به مزاج مغرور مردها خوش آيند نيست .

 

زن متولد فروردين مثل مرد متولد اين ماه خواهان رهبري وپيشتازي است و اين خواسته شامل تمايل او به برداشتن اولين قدم در امور عشقي نيز ميگردد.دختران متولد اين ماه هميشه تعدادي عاشق سينه چاك در اطراف خود دارند و باوجود اين هميشه در تخيلات خود دنبال كسي مي گردند كه جزو اين عده نباشد .

 

او درصورت لزوم مي تواند سريعا همرنگ جماعت بشود ولي در عين حال داراي آن سرسختي نيز هست كه بتواند از راحتي ها چشم بپوشد و با سيل مخالفت ها سينه به سينه بجنگد و به سينه هر مردي كه عشقش را مورد تهديد قرار داده است ، دست رد بزند.

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

 

اين درست نمونه كاملي از خصوصيات اخلاقي يك متولد ماه فروردين است و او حتي پس از اينكه در زير ضربات خرد كننده حوادث به كلي عاجز شد و تنها طفلش از دنيا رفت و مردي كه دوستش مي داشت وجايش را براي خاطر او به خطر انداخته بود ، تركش كرد، باز قادر است بگويد كه : « باشد و فردا هم براي خودش روز ديگري است » و اين براي آمدنش انتخاب كرده است.

 

زني با قدرت فراوان كه مي تواند بر همه ی غمنامه ای يك نقطه پايان بگذارد و قادر به ايفاي كامل نقش يك زن است و يعني فرو ريختن اشك در موقع لزوم و به عهده گرفتن نقش مرد به هنگامي كه مردي در زندگي او وجود نداشته باشد .

 

طبيعي است داشتن يك چنين خصوصيات تهاجمي چندان جالب نيست و اما خوش بيني و اميد او به آينده روشن ، ضامن معتبري براي سعادتمند شدنش مي باشد. زن متولد فروردين ، درصورت مساعد بودن زمينه در ابراز عشق پيشقدم مي شود و بگذاريد او بفهمد كه دوستش داريد و اما خيلي هم دنبالش نرويد .

 

وفاداري او به عشق تا زماي كه شما به آن پاي بند باشيد ، شگفت انگيز است زيرا وي اصولا موجودي رمانتيك مي باشد. او به هيچ صورت مايل نيست كه شكار بشود و اما اگر ديد كه شما تعقيبش نمي كنيد ، مایوس مي گردد كما اينكه او از مردي كه بخواهد به طور كامل بر وي مسلط باشد ، گريزان و از مردي هم كه خودش را روي پاهاي او بيندازد، روگردان و بيزار است.

 

متولد فروردين قبل از آنكه بگذارد گرمي عشق سراسر وجودش را در بر گيرد، مي خواهد با دل مرد دلخواهش دست و پنجه نرم كند تا دراين كشاكش طعم قدرت مردانه وی را بچشد. او به طرز باور نكردني رويايي است و هميشه آرزو دارد پرنس مورد علاق اش سوار بر اسبي سفيد بيايد و وی را بربايد و به خاطر عشق او بادنيا بجنگد و انچه را مي خواهد در اختيارش بگذارد ، بدون اينكه قدرت مردانگي خودرا فراموش كند و چون يك چنين موجودي فقط در رويا وجوددارد ، اغلب تنها مي ماند .

 

روزهايش روشن و مملو از هيجان است و شب هاييش تاريك و خاموش اما شعله های اميد هرگز در قلبش خاموش نمي شوند و او پس از هر شكست قدم تازه ای پيش مي گذارد.

 

او بايد از عشق خود احساس غرور كند اما اين امر نبايد موجب بشود كهشما ذوق و استعداد وی را ناديده بگيريدو هر قدر نياز مندي او شما زياد تر باشد، باز كوشش مي كند كه دو برابر آن نيازمندي های شما را بر آورده سازد.

 

او مي تواند از خطاي دوستانش چشم بپوشد ، مال و وقتش را صرف ديگران كند ، اما وقتي پاي دل به ميان آمد، ناگهان موجود ديگري مي شود . آنچه كه ازآن اوست . اين امر قاطعيت مطلق دارد.

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

 

كوچكترين خطايي مي تواند حسادت وی را مثل يك بمب منفجر كند. مراقب باشيد كه در حضورش از هندمند مورد علاقه خود تعريف نكنيد و يا از زن ديگري ولو اينكه از دوستان او باشد ، صحبتي به ميان نياوريد .

 

مردي كه زنش متولد فروردين است ، بهتر است در اداره منشي مرد داشته باشد . اين زن حد متوسط ندارد و اگر دلش بشكند ، در مدتي بسيار كوتاه از توده ای آتش تبديل به قطعه ای يخ مي گردد اما نكته مهم اين است كه آتش تنش زود خاموش مي شود در حالي كه سرديش ابدي است.

 

زن متولد ماه سال چه قبل از ازدواج و چه بعد ازآن خواهان آزادي فراوان است و متوقع است كه شما به وي و وفاداريش اطمينان كامل داشته باشيد در حالي كه عكس اين امر را الزامي نمي داند.

 

او علی رغم تمايل شديدي كه به آزادي خود دارد ، فوق العاده به شوهرش وفادار است و متولد اين ماه به طور طبيعي قادر به دوست داشتن دو مرد نيست زيرا بيش ازآن صاف و صادق است كه بتواند يك چنين نقش ريا كارانه ای رابه عهده بگيرد و ايفاي نقش كند.

 

اگر اين زن، شوهر داشته باشد و عاشق مرد ديگري گردد، قبل ازآن كه به وي خيانت كند ، رك و راست حقيقت رابه شوهرش مي گويد كه ديگر نمي تواند زندگي مشتركي داشته باشد. اين زن مي تواند شور و هيجاني بسيار عميق و تخيلاتي صوفيانه و عارفانه داشته باشد .

 

اين دو خصلت به شيوه ای غريب در وجود او باهم آميزش دارند. او هر نوع رابطه ای را صميمي و حقيقي و ابدي مي داند و خيانت و بكار بردن رابه كلي احمقانه و غير ضروري مي داند. عشق او مثل حركات و گفتارش بي غل وغش و رك و پوست كنده است.

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

زن متولد برج اصولا واجد قابليت های زياد است، به طوري كه تقريبا از عهده انجام هر كاري از فروشندگي تا نخست وزيري بر مي آيد. اگر در ارتش باشد ، خشونت يك گروهبان رابه خود مي گيرد و اگر مانكن باشد، ظرافت های يك دختر تمام عيار هيجده ساله را در خود بوجود ميآورد . به هر صورت به شغل و كارش علاقه مندي نشان مي دهد و به اين دليل كمتر ممكن است كه از كار به خاطر عشقش دست بردارد.

 

البته از آنجا كه او دختر رمانتيكي است ، اين امكان وجوددارد كه اگر عاشق شد ، به خيال تحقق بخشيدن به روياهاي طلائي خودش وداشتن يك خانه كوچك زيباي چوبي در حاشيه جنگل های شمالي و نشستن جلوي بخاري كه گندم های هيزم در آن شعله ور است و لذت بردن از زندگي در جوار معشوق سبب شود كه موقتا كارش را رها كند و اما وقتي كه رنگ های اين خانه جلاي اوليه اش را از دست داد و اين جا و آنجاي طاقش شروع به چكه كرد وآنوقت با سرعت به جستجوي كسب و كار و موقعيت اجتماعي خود بر مي خيزد .

 

جلويش را نبايد گرفت ، زيرا اگر خواسته های روحي متولد فروردين ماه بر آورده بشود، خيلي ساده از هر مشكل كوچكي كه بو جود بيايد كوه بزرگي مي سازد ودرد سر درست ميكند.

 

در عمل تقريبا كاري وجود ندارد كه زن متولد فروررين ازعهده اش برنيامد.اگر از او چيزي را بخواهد و يا احساس كند كه داشتنش براي او ضروري است ، مصممانه قدم پيش مي گذارد اعم از اين كه آن كار انجام شدني باشد يا نباشد و به همين ترتيب در مقابل مشكلات چنان پايداري از خود نشان مي دهد و چنان خودرا با محيط تطبيق مي دهد كه باورش به راستي مشكل است.

 

زني را مي شناختم كه بعلت خراب شدن وضع مالي شوهرش وادار بود با سه بچه خود در يك آپارتمان دو اتاقه زندگي كند . او روزي در خانه با خانمي كه فال قهوه ميگرفت و اصلا با يكديگر آشنايي نداشتند ، بر خورد كرد و اين خانم پس از نگاه كردن به فنجان قهوه كه ازآن نوشيده بود ، با ناراحتي گفت كه زندگي سختي در انتظارش مي باشد و اين زن صادقانه پرسيد : مي توانيد بگوئيد كه اين زندگي تلخ از كي شروع مي شود؟

 

همين خانم يك روز به سرش زد كه يك سگ هم بياورد و نگاه دارد و چون صاحب خانه گفت كه « خانم : شما خودتان هم براي دو اتاق زيادي هستيد تا چه رسد به اينكه سگ هم بياوريد » براي جامه عمل پوشاندن به خواسته اش ناگهان به فعاليت افتاد و به اين در و آن در زد و يك دوره كلاس كار با كامپيوتر را ديد و خلاصه در كمتر از يك سال وضع زندگي خودرا از اين جهت به آن رو كرد. با در آ مد خوبي كه نصيبش شده بود ، آپارتمان بزرگتري گرفت و سگ مورد دلخواهش رابه خانه آورد .

 

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

 

 

او تمام اين و تلاش را فقط براي آوردن يك سگ به خانه و باز كردن جا براي آن سگ تحمل كرد . زن متولد برج قوچ بعلت خوش بيني زياد ، هميشه معتقد است كه تيره روزي و ناكامي سرانجام روزي بر طرف مي شود و آفتاب هميشه زير ابر نمي ماند و بعلت داشتن يك چنين طرز تفكري است كه به معجزه هم اعتقاد دارد و معجزه هم براي كساني كه به آن اعتقاد دارند، هميشه رخ مي دهد .

 

اين خانم در كارهاي خود خيلي عجول است ودر نتيجه چه بسيارند دفعاتي كه اين عجله برايش اشكالاتي به وجود ميآورد اما او تا اولين تارهاي خاكستري رنگ در لا بلاي مو هايش پيدا نشده است كه هر چيزي را بايد از راه تجربه ياد بگيرد.

 

به غرور خود سخت پايبندي نشان مي دهد و اعتقادش بر اين است كه شكسته شدن غرور پايان زندگي است.از لحاظ عشق اين امكان وجود ندارد كه زن متولد شده در ماه فروردين فريب گرگ های در لباس ميش را بخورد و وی را در مقابل زن فريب ها مصونيت دارد و خطر بزرگ تر وی را از جانب مرده های ايده ال و رومانتيك تهديد مي كند كه تازه دراين مورد نيز او بارها مرده ايده آلي را كه سر راهش قرار بگيرد ، در بوته آزمايش قرار مي دهد.كمتر زني ممكن است مثل زن متولد فروردين ماه مددكار و دادرس باشد .

 

او خيلي آسان براي اطرافيانش هديه ای گرانقيمت مي خرد ودر موقع بيماري ازايشان پرستاري مي كند و به انها پول قرض مي دهد و سعي مي كند بر ايشان كار پيدا كند ودر مقابل انتظار مقابله به مثل راهم دارد.او هر كاري رابا شور و حرارت خاص انجام مي دهد و اما شخصا منكر داشتن يك چنين خصوصياتي است كه اگر غمگين بود ، شوهرش هم غمگين واگر شاد بود شوهرش هم شاد باشد.

 

او نه تنها مايل است كه دوستان شوهرش را بشناسد، از ميزان پس اندازه او خبر داشته باشد و جزئيات كارش را بداند ، بلكه حتي مي خواهد كه در خواب هاو روياهاي او نيز شريك باشد و همين حق را براي او قائل است. اگر بفهمد كه شوهرش چيزي را از او پنهان كرده است ، ديوانه مي شود و عصبانيت او واقعا نا خوش آيند است .

 

هرگز نبايد در جلوي ديگران كوچكتر ين ايرادي از طرز لباس پوشيدن و يا آرايش كردن و يا رفتارش گرفته شود. اگر اين نكته رعايت شود ، او هم نسبت به رعايت حال و شخصيت شما در ميان جمع پايبندي وسواس آميز نشان مي دهد.

 

جريحه دار كردن غرور و يا به مسخره گرفتن احساساتش قلب وی را مي شكند. اگر او با يك چنين رويدادي مواجه بشود، به آغوش شوهرش پناه مي برد ودر آن لحظه دنيا برايش تيره وتاريك است و او خودرا عميقا بي دفاع و صدمه ديده احساس ميكند و اينجاست كه شوهرش اين امكان استثنايي را پيدا مي كند تا موقعيت خودرا در روح و قلب او استحكام بيشتري ببخشد .

 

او عاشق قدرت است و مي خواهد كه هميشه واجد آن باشد و وقتي احساس كرد آنرا از دست داده است ، بايد از جايي دوباره تحصيل قدرت كند.حالت ايده ال و خوش بيني بيش از حد زن متولد فروردين اغلب باعث مي شود كه به هنگام مواجه شدن با حقايق زندگي آزرده خاطر بشود . در يك چنين مواقعي دستيابي به قلب او كار فوق العاده ساده ای مي گردد.

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

 

اندكي نوازش و بازگرداندن اعتقاد اعتماد به نفس به او دردهاي دلش را چهار طاق باز مي كند. او صميمانه انتظار دارد كه شوهرش درصورت لزوم با تمام قوا به جانبداري از وي برخيزد و با دشمن به مقابله برخيزد« اما شما اين كار را چنان انجام بدهيد كه راه برگشت از بين نرود زيرا همسرتان ممكن است خيلي زود يك چنين تصميمي بگيرد» اگر مرد دلخواه خودرا پيدا كند، به راحتي از همه ی چيز دست بر مي دارد و او بدون وفاداري و صفاي عاشقانه زندگي را هيچ مي داند. بعنوان زن خانه شريكي دلسوز و يار و ياور است.

 

احتمالا خواهان داشتن كاري در خارج از منزل است زيرا محيط خانه براي شور و هيجاني كه در وي وجوددارد ، بسيار كوچك و محدود كننده است. عصبانيتش شبيه به جرقه ای است كه ناگهان از آتش بيرون مي ريزد و ناگهان ظاهرمي شود و زود از بين مي رود اما تعداد اين جرقه ها طبق معمول بيشتر از مواردي است كه مي تواند آرامش خيالي براي شوهرش ايجاد كند. نكته ای كه بايد به آن توجه كرد اين است كه عصبانيتهايش ظاهري است ولي لطف و مهرباني اش عميق و واقعي است .

 

اندكي پر حرف اما حرف هايش سطحي و بي پايه نيست ودر آن آثار هوشمندي كاملا مشاهده است و به اين دليل منطقا انتظار همدردي دارد .

 

شوهر يك چنين زني وادار است وی را به هنگام بروز بيماري به زور به رخت خواب بفرستد اما بعد لازم است كه كنارش بنشيند و دستش را در دست بگيرد.زن متولد برج حمل درخانواده فوق العاده فداكار و كمك رسان است .

 

اگر شوهرش از كار بيكار شود ، بدون تاخير كاري پيدا مي كند و نمي گدارد چرخ زندگي از حركت بايستد اما به طور حتم براي شوهري كه در آمدش از او كمتر باشد، احترامي قائل نيست « دراين حالت گرچه وی را ترك نمي كند اما شايد بعلت جريحه دار شدن غرورش ديگر آن دلشادي سابق را نشان نمي دهد.»

 

يك تعريف از طرز آرايش يك زن ديگر نيز همين حالت را در او به وجود ميآورد اما خطرات احتمالي اين كار خيلي بيشتر است. اگر بتوانيد محيط زندگي خودرا پا بر جا نگاهداريد ، وی را به طرزي واقعا باور نكردني شاد و دوست داشتني خواهيد يافت.

 

او بعنوان مادر پيوسته مواظب است كه بچه هايش تميز ، شاد و سلا مت باشند . عقل معاش حيرت انگيز از خود نشان نمي دهد اما شما مي توايند وی را يكي دو بار امتحان كنيد. هيچ بعيد نيست قابليتش دراين كار به اندازه ای كه مورد نظر شماست ، باشد.

 

او ممكن است هر بار كه بچه اش گريه مي كند ، بغلش نكند و يا مثل برخي از مادرهاي ديگر در حمايت از كودكش روش اغراق آميز نداشته باشد اما اين بچه بلا شك مهرباني های مادرش را فراوان مي بيند و عشق مادر به قدر كفايت نصيبش مي گردد.

 

بعلت داشتن تخيلات شاعرانه دنيايي مملو از زيبايي ها و رنگ ها در ذهن بچه هايش به وجود ميآورد اما انضباط را هم لحظه ای فراموش نمي كند . تنبيه بدني نمي كند ولي از حرفش هم بر نمي گردد .

 

او خيلي دير به مواد مخدر معتاد مي گردد اما از انتقام كشيدن لذت مي برد و خيلي زود عصباني مي شود و خيلي هم آرام مي گردد. صميمانه به شوهرش كمك مي كند كه به آرزوهايش جامه عمل بپوشاند. اگر شوهر زن متولد فروردين فقط به اندازه نصف مقداري كه او به وي ايمان دارد ، به او ايمان داشته باشد، زندگي زناشوئي آن ها واقعا سعادتمندانه خواهدبود.

 

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

طالع بینی خورشیدی زنان متولد فروردین ماه

عشق از زندگی جدا بوده است. بی شک منظور افرادی غیر از زن های‌ متولد فروردین ماه است . نمی‌دانم به کسیکه عاشق یک چنین زنی باشد ، باید تبریک گفت و یا به حالش متاسف بود .

 

 

ممکن است تصور کند که عشق همه ی چیز زندگی است .در حالیکه او چنان مجذوب دنیای خاص خویشتن است که در عمل فقط آنرا همه ی چیز زندگی میداند . او بیش از هر زن دیگری دراین دنیا می‌تواند بدون مرد زندگی کند.

طبیعی است که زندگی بدون مرد

 
مفهومش زندگی بدون اسات عاشقانه نیست . او همیشه دلش می‌خواهد وشاید بتوان گفت نیازمند به آن است که قلب مهربان و خواب های‌ طلایی اش به خاطر او بتپد و بهمین دلیل هم همیشه یک چنین موجودی در ذهنش وجوددارد و موجودی که ممکن است

 

 

مربوط به سالهایی بس طولانی گذشته و یا سال‌های بسیار دور آینده باشد اما به هرحال او درشبهای مهتابی بهار به این عشق رو یایی خود می اندیشد و یکبه جالب آنکه بر غم وجود یک چنین آرزوی عمیقی اگر یک چنین شخصی وجود خارجی نداشته باشد ، کمبود آنرا احساس نمی‌کند زیرا همیشه در ضمیر ناخود آگاهش معتقد است که هر کاری را ه یک مرد می‌تواند بکند ، خودش قادر است بهتر ازآن را انجام بدهد.

زن متولد فروردین

خودش راهش را در زندگی باز میکند و مایحتاج زندگیش را خودش فراهم می آورد و از حقش دفاع می‌کند بدون این که نیازی به وجود خودش خودش فراهم می آورد و از حقش دفاع می‌کند بدون آنکه نیازی به وجود یک مرد داشته باشد .

 

 

بنظر او انجام کارهایش به دست خودش خیلی سریع تر ازآن صورت میگیرد که به انتظاردیگری بنشیند و طبیعی است که یک چنین خصوصیاتی به مزاج مغرور مردها خوش آیند نیست .

 

زن متولد فروردین
مثل مرد متولد این ماه خواهان رهبری وپیشتازی است و این خواسته شامل تمایل او به برداشتن نخستین قدم در امور عشقی نیز میگردد.

دختران متولد این ماه همیشه تعدادی عاشق سینه چاک در اطراف خود دارند و باوجود این همیشه در تخیلات خود دنبال کسی میگردند که جزو این عده نباشد .

 

او درصورت لزوم میتواند سریعا همرنگ جماعت بشود ولی در عین حال دارای آن سرسختی نیز هست که بتواند از اسانی ها چشم بپوشد و با سیل مخالفت ها سینه به سینه بجنگد و به سینه هر مردی که عشقش را مورد تهدید قرار داده است ، دست رد بزند.

 

 

این درست نمونه کاملی از خصوصیات اخلاقی یک متولد ماه فروردین است و او حتی پس از این که در زیر ضربات خرد کننده حوادث به کلی عاجز شد و تنها طفلش از دنیا رفت و مردی که دوستش می داشت وجایش را برای خاطر او به خطر انداخته بود ، ترکش کرد، باز قادر است بگوید که : « باشد و فردا هم برای خودش روز دیگری است » و این برای آمدنش انتخاب کرده است.

 

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

طالع بینی خورشیدی مردان متولد فروردین ماه

مردی است رک و راست ، تند و آتشین مزاج و پر حرارت، عاشق پیشه، حادثه جو، حسود، پرتوقع و ریاست طلب که دوست دارد رهبر و فرمانده باشد . آیا روح این مرد و باطن مخفی وی را می شناسید.

 

منجمین، مرد متولد این برج رابا جملات جالبی توصیف کرده اند. « رعد وبرق، مشعل پرنده، منبع نیروهای صادق و رک و راست» او برای زن می‌تواند یک آن بسیار هیجان انگیز و گرم و ایده آل باشدو یک آن دیگر سرد و یخ و بی تفاوت وگریزان.

 

اگر در جستجوی یک مرد سربراه
همیشه یکنواخت، و صد درصد مطمئن و امن و امان هستید، وی را به همسری انتخاب نکنید. اما اگر طالب فقط عشق و هیجان هستید، او بهترین مرد دنیاست.

او میتواند مدتی شمارا غرق در شوق و حرارت بکند و بعد دریک لحظه مثل یک تکه یخ سرد و خاموش بشود. در لحظه ای که در اوج هیجان است ، اگر حرفی بزنید و یا کاری بکنید که مطابق میلش نباشد ، آنگاه درست مثل چراغی که کلیدش زده بشود ، فورا خاموش می‌شود. او با ملاحظه کاری و محافظه کاری میانه خوبی ندارد .

 

شجاع و با اعتماد به نفس است.
همیشه جلوتر از دیگران می تازد و حتی گاهی از امکانات خود نیز قدم فراتر می‌گذارد . مرد متولد برج حمل یک موجود مملو از انرژی و عقاید سازنده است . باری بعضی اوقات کارکردن را او میتواند مشکل باشد اما بی شک بسیار مفید است.

او هرگز به گذشته فکر نمیکند، رفتار و قیافه ظاهری اش جوانتر از سنش بنظر می‌رسد گرچه از بسیاری جهات خوش آیند است اما گاهی موجب می‌شود که نسبت به سنش قدری جوانتر جلوه کند و این حالت تا وقتی که پا به سن بگذارد، در وی باقی میماند. او با این دست و آن دست کردن و ذره ذره جلو رفتن جدا مخالف است و پیوسته مایل است که یک قدم از دیگران جلوتر بدود.

 

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

 

 

او میتواند منبع سخاوت و بخشندگی باشد و پول ، وقت، احساسات و امکاناتش را در بست در اختیار دیگران ، حتی کسانی که ایشان را خوب نمی شناسد، بگذارد ، ولی اگر خواسته اش برآورده نشود ، و یا با کسانی که دوست ندارد مواجه بشود، یا وادار بشود با عده ای آدم منفی باف کار کند، به موجود دیوانه کننده ای بی پروا، بدون انعطاف ، خشن، یکدنده و متوقع تبدیل خواهد شد.

اگر عاشق بشود!

وقتی عاشق می‌شود ، گویی یک شیرین و فرهاد جدید بدنیا آمده است. او چنان غرق اوهام عاشقانه میگردد که گویی در تمام کره زمین فقط او معشو قه اش حق زندگی دارد.

 

 

او در نهاد خود ایمان دارد که عشقش تنها عشق حقیقی است که از بدو پیدایش به وجود آمده است. اگر این عشق بشکند ، با تمام نیرو و با استفاده از کلیه امکانات سعی می‌کند قطعات آنرا برچیند و دوباره به هم پیوند دهد تا شاید آب رفته دوباره به جوی برگردد، و اگر بار اول موفق نشد، دوباره کوشش به خرج می‌دهد.

 

مرد متولد برج قوچ در عشق خود واقعا پا بر جاست مگر این که طرفش متولد طرفش متولد برج عقرب آبان باشد. او نسبت به امور عاطفی و احساسی چنان ایده آل است که در هر عشقی میـــخواهد مولف یک کتاب عاشقانه باشد ودر یک کتاب پرشور عاشقانه رفتاری متعادل و میانه وجود ندارد ، هر چه هست شوریدگی و دیوانگی است.

در برخورد با معشوقه گرچه به طور کلی آدم آرامی است، اما این آرامش نباید شما را خام کند، مخصوصا اگر در دهه اول این ماه بدنیا آمده باشد او زیاد حرف نمی‌زند ، خیلی تظاهر نمی‌کند و شاید حتی نتواند مرد عاشق پیشه ای جلوه کند اما اگر می توانستید به داخل قلب و مغزش رسوخ کنید ، با کمال تعجب میدیدید که روی توده ای آتش ریخته شده است. او در هر کاری مخصوصا کار عشق بی شک یکی از جدی ترین ، صمیمی ترین و خشن ترین افراد روزگار است.

به احتمال قوی هیچ یک از متولدین برج دوازده گانه سال به اندازه متولد برج فروردین نمیتوانند در عشق پابرجا باشند. صداقت او مانع از گمراهی شما می‌گردد و طبیعت ایده آل او عشق را همیشه شکوفا وآتشین نگاه می دارد . اما امان از روزی که کتاب عشق برای او یکنواخت نشود و طوفان آرام بگیرد ، او به آسانی با سرد شدن آتش عشق به جستجوی یک شیرین دوم، سوم، چهارم و حتی هزارم می‌رود.

 

 

از آنجا که در کار عشق ، مثل بقیه امور زندگی ، پاکباز و صادق و هیجان پرست است ، اگر عکس العمل معشوقه چنانکه باید و شاید گرم و طوفانی نباشد و این توهم را در وی به وجود بیاورد که بر غم کوشش هایي که به خرج میدهد ، نمیتواند به مقصود خود که بر خورداری کامل از یک عشق است برسد، در عرض مدت کوتاهی تغییر عقیده میدهد و مرغ دلش به بام دیگر پر میکشد.

در زناشوئی چگونه شوهری است؟

در زندگی زنا شوئی پایبند اصولی است که اگر نادیده گرفته بشوند، مانند خوره جانش را میخورد ، او گاهی به راستی میل ندارد زنش را دائما در حال آرا یش کردن ، رنگ کردن مو ببیند.

 

وی را هرگز به حریم اتاقی که مخصوص آرایش ونظافت است راه ندهید. اگر شوهر یک زنی متولد فروردین ماه بود ، باید جدا مواظب باشد کارهایی از قبیل گذاشتن پاها به روی میز و جویدن آدامس به هنگام تماشای تلویزیون ، و سایر حرکات جلف وسبک انجام ندهد.

 

وی را به جزئیات زندگی کاملا خصوصی خود مثل دعوای با مادرتان ، یا گذاشتن پماد به روی زخم روی کمرتان و از قبیل مسائل شخصی آشنا نکنید. وقتی او منزل می‌آید، دلش میـــخواهد زنش را شاد و خندان با بوی عطری که دوست دارد ، ببیند. مبادا جمله و کلمه ای دل اذيت حواله او بدهید. زیرا برایش دیوانه کننده خواهد بود .

 

اگر متوجه بشود که این میل و خواسته اش هیچ احساسی را در همسرش برنمی انگیزد ، در چنین مواردی ابتدا سخت دل شکسته میشود ، بعد دستخوش عصبانیت میگردد و آن وقت به جستجوی زن دیگری میپردازد که همانند خودش در نشان دادن احساساتش صادق باشد .

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین | طالع بینی خورشیدی متولدین زن و مرد فروردین ماه

 

 

از نظر او اینکار به هیچ عنوان خیانت محسوب نمیشود. او خودرا گناهکار نمی‌داند ، از نظر او زن بی احساس اوست که خیانت کرده است، او خیال می‌کرد که زنش موجودی است دوست داشتنی و گرم و صمیمی در حالی‌که اکنون میبیند تمام افکارش پوچ و بیهوده از آب در آمده است.

 

او به طور طبیعی قادر به تحمل زن شلخته ، بی احساس ، کم هوش، بد لباس و نامرتب نیست ودر مقابل این ناملایمات شدیدا از خود عکس العمل نشان میدهد . در مقابل اگر زن یک چنین مردی به خواسته اش توجه کند، می‌تواند مطمئن باشد که او با بزرگواری تمام زن های‌ دیگر را در دنیا نادیده میگیرد .
 
قلب متولد فروردین ماه فقط یک اتاق برای یک زن دارد « مگر این که والدینش هردو متولد ماه جوزا «خرداد» باشند.» او خیلی پیش از آنکه به همسرش خیانت کند، از او فاصله می‌گیرد و از وی مایوس میگردد و قبل از اتفاق این واقعه به شکل های مختلف به مبارزه برای نجات عشق خود میپردازد. متولد برج حمل از زن خجول، ملالت آور، و منفی باف متنفر است.

 

زنش باید وی را متقاعد بکند که از همه ی بهتر و برتر است و اگر توانست این فکر را در او به وجود بیاورد، میتواند به وفاداری اش ایمان پیدا کند ، این کاری است که آزمایشش برای هر زنی که شوهرش متولد فروردین است ، بسیار جالب و دل انگیز خواهد بود. او در عین حال که ایده آل است، به حقایق نیز توجه شدید دارد، از اقرار به اشتباه شدیداً اجتناب مي نماید. «طالع بینی متولدین فروردین»
طالع بینی متولدین فروردین ماه و طالع بینی خورشیدی متولدین فروردین ماه

 

گروه سرگرمی تالاب
 
جدیدترین مطالب سایت