طالع بینی متولد بهمن + شخصیت کامل بهمنی ها

طالع بینی متولد بهمن + شخصیت کامل بهمنی ها

طالع بینی متولد بهمن

طالع بینی متولد بهمن + خصوصیات کامل بهمنی ها

 

مشخصات کلی متولدین بهمن

فرشته خو ، از تعریف لذّت می‌برد ، راه و روش خود رابه طور دائم تغییر می دهد ، منافع خود رابه خاطر دیگران به خطر می اندازد ، سخاوتمند مخصوصاْ در دوستی ، دوستی او عمیق و شکوهمند است ، بسیار حسّاس ، استوار و ثابت قدم ، واقعاْ عاقل و تودار ، بدون ریا و تزویر ، انسان واقعاْ خوب ، دانا ، خونسرد ، رک گو ، روی خودش بیش از دیگران حساب می‌کند ، مستقل ، منطقی ، عاشق بشریّت و انسانیّت ، فکر دیگران را می‌خواند ، ثابت قدم ، آرامش دوست ، کمک رسان ، آسان زندگی می‌کند ، پرسه زدن را دوست دارد ، دارای حسّ ششم قوی ، علاقه مند به دوستان ، آزادیخواه ، بلند پرواز ، رام نشدنی ، هر جا برود بر میگردد ، جاه طلب ، از اقرار به گناه منزجر است ، دوستان بسیار زیادی دارد ، رازدار و تو دار ، اجتماعی ، تا حدودی خودخواه و مغرور ، انتقاد را قبول ندارد ، ولخرجیش از روی عقل است ، خوش قلب و مهربان ، کم حافظ ه ، بهترین مشاور ، پرحرکت و بیقرار ، کم علاقه به اصول سنتّي و قدرشناس .

طالع بینی متولد بهمن + شخصیت کامل بهمنی ها

طالع بینی مرد متولد بهمن

دارا دوستان زیادی است، از اقرار به نقطه ضعف هاي خود منزجر است. حسود و سوظنی نیست، هارت و پورت و هیاهو دارد. دیر ازدواج میکند ودر بیماری وسواس است. ذاتآ اجتماعی است و افکاری را در سر می پروراند که اصلآ عملی نیستند. عشق اول خودرا برای تمام عمر در خاطر نگه می دارد.

 

متولدین این ماه عموما خوشرو، خوش قلب و خیرخواه هستند. اینان اغلب هنرمند بوده یا علاقمند به هنر هستند. ین افراد از والدین و همانگونه از فرزندان خود نفع می‎برند. اغلب سفر های دور از میهن در طالع دارند. گاه فرصت‎هی روحی و معنوی خوبی نصیبشان می‎شود. بعضا در مقابل بدخواهان ستمدیده واقع می‎شوند. اغلب به رنگ سبز تمایل دارند. همچنین سفر حج در طالع انها دیده می‎شود. اغلب این افراد تمایل به داشتن دو همسر دارند. اما به یکی دلبستگی بیشتری خواهند داشت .

 

متولدین این ماه هر گاه از چهارده سالگی به سلامت بگذرند، و بطور کلی چهار خطر را در زندگی پشت سر بگذارند، عمر طبیعی خواهند داشت. روز پنجشنبه برای این افراد خوش یمن است. انگشتر یاقوت و فیروزه و همینطور لباس هاي رنگی برای این افراد مناسب است .

طالع بینی متولد بهمن + شخصیت کامل بهمنی ها

طالع بینی زن متولد بهمن

بسیار غافلگیر کننده، سزیع الانتقال، دارادی حس پیشبینی، کنجکاو، رفیق باز و کم علاقه به آداب و رسوم، در عشق خود بسیار جدی و وفادار است اما قادر به ابراز آن نیست. او متعلق به همه ی جا همه ی کس است اما د رعین حال ازآن هیچ کس نمی باشد.

متولدین این ماه، زنانی خوش طبع، نیک سیرت، شوهر دوست، عاشق صداقت و دوستی است. اینان اغلب طالب رنج خود و آسان دیگران هستند. والدینشان آنان را بسیار دوست دارند. اغلب این زنان به پر سفید حساس هستند. بعضا رفتاری دارند که آنان را لوس جلوه می‎دهد. این زنانا گرچه دانا و زیرک هستند، اما گاه راز نگهدار نیستند. این زنان بعضا نشانی درصورت دارند که علامت تمایل آنان به خوشگذرانی است. اینان گاه چرب زبان بوده و از حسادت لذت می‎برد .

 

زنان متولد این ماه هرگاه از چهارده سالگی بگذرند، عمر طبیعی خواهند داشت. در عین حال سه خطر زندگی اغلب آنان را تهدید می‎کند که با صدقه و توسل رفع خواهد شد. اینان یک‌بار سررشته زندگی خودرا از دست داده ولی دوباره بر امور مسلط می‎شوند. این زنان اغلب خواسته و مرادی دارند که در نهایت به آن می‎رسند. انگشتر عقیق برای این زنان مناسب خواهد بود .

 

جدیدترین مطالب سایت