طالع بینی متولدین فروردین ماه | شخصیت شناسی متولد فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین ماه | شخصیت شناسی متولد فروردین ماه

طالع بینی متولدین فروردین ماه

طالع بینی کامل متولدین فروردین ماه و خصوصیات اخلاقی کامل زن و مرد متولد فروردین ماه را دراین مجموعه بخوانید . متولدین فروردین ماه چه شخصیتی و خصوصیات اخلاقی دارند و علاقه های این افراد به چیست و از چه چیزهایی لذت نمی برند.

 

خصوصیات افراد متولد فروردین را بخوانید:

 

خصوصیات اخلاقی متولدین فروردین ماه

 متنفّر از مداخله دیگران، فعّال و جنجالی، با شهامت، با مطالعه، هوشیار و زرنگ، صاحب عقیده، مبتکر، مقتدر، اهل بخشش، اهل تنوّع، با حس مسئولیّت، پر انرژی، اهل کشمکش و ستیز، سالم و پرقدرت، پرجنب و جوش، فعّال، عجول، رک و بی پروا، زود عکس العمل نشان میدهد، لایق و کاردان، عاشق قدرت، بی صبر و طاقت، قادر است مدّتها تنها باشد، اهل امر و نهی، طرّاح، اهل هیجان، حادثه جو، پرتوقّع، ریاست مآب، با اعتماد به نفس، سازنده، به گذشته فکر نمی کند، جوانتر از سنش، شایسته، ماجراجو، روشنفکر، دقیق، اشتباه خودرا نمی‌پذیرد، با مدیریّت عالی، خودخواه، گاهی سرکش، بی ریا، گاهی خشک و یک دنده، مخالف دوز و کلک، در باطن ضعیف‌تر از ظاهر است، مددکار، گاهی غیر واقعی و غیر منطقی، هوشمند.

طالع بینی متولدین فروردین ماه | شخصیت شناسی متولد فروردین ماه

مشخصات کلی متولدین فروردین ماه :

فروردین یعنی نوزاد طبیعت
نماد: برّه
عنصر وجود: آتش
شعار: من هستم
سنگ خوش یمن: الماس
سیّاره: مریّخ
فلّز وجود: آهن
شخصیّت: کاردینال
رنگ محبوب: زرد
– الهام پذیر
فعّال و پیشگام
راهنمای ایده آلیست

 

ماه‌ فروردين‌ كه‌ اولين‌ ماه‌ از شروع‌ سال‌ محسوب‌ مي‌شود :

در حقيقت‌ زمان‌ پيدايش‌هر شروع‌ تازه‌ است‌. قوچ‌ جوان‌؛ ماجراجو، بلند پرواز، تابع‌ اميال‌ آني‌؛ پرحرارت‌ وسرشار از انرژيست‌.

 

او هم‌ از نظر فكري‌ و هم‌ از نظر عملي‌ پيشگام‌ است‌ و نقطه‌نظراتي‌ عاقلانه‌ دارد و شخصي‌ خردمند محسوب‌ مي‌شود. متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ ازهر گونه‌ مجادله‌ای‌ استقبال‌ مي‌كند و تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ تغيير عقيده‌ نمي‌دهند و تا به‌اهدافشان‌ نرسند، دست‌ از تلاش‌ و كوشش‌ بر نمي‌دارند.

 

متأسفانه‌ اگر به‌ نتيجه‌مطلوب‌ و دلخواهشان‌ نرسند، خيلي‌ سريع‌ كاسه‌ صبرشان‌ لبريز مي‌شود.

 

متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ ذاتا افرادي‌ بي‌باك‌ و پر دل‌ و جرأت‌ زاده‌ شده‌اند

و به‌ افرادي‌ كه‌مطيع‌ انها هستند علاقه‌ زيادي‌ دارند و به‌ منظور رسيدن‌ به‌ اهداف‌ و مقاصدشان‌ از آنهانهايت‌ استفاده‌ را مي‌برند.

 

از آنجايي‌ كه‌ آن ها به‌سرعت‌ در عمل‌ ودر احساسات‌ از حداعتدال‌ خارج‌ مي‌شوند، ممكن‌ است‌ براي‌ افراد تابع‌ و خود توليد دردسر و مشكل‌نمايند. انها از انجام‌ كارهايي‌ كه‌ دليل‌ موجهي‌ براي‌ ان‌ نمي‌يابند و يا با ان‌ مخالفند،شديدا سرباز مي‌زنند و هرگز تسليم‌ نمي‌شوند.

 

به‌ گونه‌ای‌ مثبت‌ و گاهي‌ منفي‌ نگران‌خود هستند ودر ارتباط با پيشبرد كارها و موفقيت‌ هايشان‌ تا سر حد جنون‌ وآزمندي‌ متكي‌ به‌ خود و تا حدي‌ خود محور محسوب‌ مي‌شوند.

 

انرژي‌ سرشار آنهاباعث‌ مي‌شود كه‌ پرخاشگر، بي‌پروا، دلير، ستيزه‌ خو، خستگي‌ناپذير، جنجالي‌،اهل‌ جر و بحث‌؛ سرسخت‌؛ عصبي‌؛ جوشي‌؛ زودرنج‌ و كينه‌ توز باشند، به‌ خصوص‌اگر احساس‌ كنند كه‌ به‌ شخصيت‌ انها توهين‌ و بي‌احترامي‌ شده‌ است‌.

 

شعارشان‌ در زندگي‌ «دست‌ به‌ كار شو و پيش‌ برو» است‌. آن ها براي‌ نشان‌ دادن‌خودشان‌ آزادي‌ عمل‌ مي‌خواهند و بي‌اختيار مي‌شوند. آن ها مي‌خواهند در هر جمعي‌افكار و توجهات‌ ديگران‌ رابه‌ خود جلب‌ كنند. به‌ همين‌ دليل‌ گاهي‌ اوقات‌ ناخواسته‌ارتباط گيري‌ ديگران‌ رابا خودشان‌ كاري‌ دشوار مي‌سازند.

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه | شخصیت شناسی متولد فروردین ماه

متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ در روابطشان‌ با ديگران‌ بي‌رو درواسي‌

رك‌؛ بي‌پرده‌؛ مستقيم‌ وواقع‌ بين‌ هستند و دوستاني‌ مطمئن‌؛ سخاوتمند، بلندنظر، بزرگوار، باگذشت‌ و دست‌و دلباز به‌ شمار مي‌روند. آن ها در عشق‌؛ عاطفي‌ ودر عين‌ حال‌ مشكل‌ پسند و وسواسي‌محسوب‌ مي‌شوند.

 

اگر چه‌ در نحوه‌ ارتباطگيريشان‌ با ديگران‌ يك‌ جنبه‌ منفي‌ دارند.آن ها به‌ راحتي‌ و به‌سرعت‌ از كم‌ تحركي‌ و ميانه‌ روي‌ دوستان‌ خود به‌ خشم‌ مي‌آيند،ولي‌ خودشان‌ اصلا حساسيت‌ ديگران‌ را درنظر نمي‌گيرند. حتي‌ امكان‌ دارد كه‌ به‌بيراهه‌ بروند و دست‌ به‌ ازدواجي‌ نسنجيده‌ و زود هنگام‌ بزنند كه‌ احتمالا عواقب‌ وپيامدهايي‌ بد به‌ بار مي‌آورد.

 

بهتر است‌ انها به‌ روحيه‌ و شخصيت‌ خلاق‌ آگاهي‌ كامل‌ داشته‌ باشند و ان‌ را دست‌ كم‌نگيرند. چون‌ با توجه‌ به‌ ان‌ نه‌ تنها بيشتر مي‌توانند از زندگي‌ شان‌ لذت‌ ببرند، بلكه‌ديگر هرگز توسط ديگران‌ تحت‌ فشار قرار نمي‌گيرند و هميشه‌ در دل‌ افراد جايي‌دارند. متأسفانه‌ آن ها در هيچ‌ زمينه‌ای‌ سعي‌ نمي‌كنند كه‌ اعتدال‌ را رعايت‌ كنند يعني‌ ياخودشان‌ از ديگران‌ كناره‌گيري‌ مي‌كنند و يا توسط ديگران‌ كنار زده‌ مي‌شوند.

 

آنهاخواهان‌ اختيار كامل‌ هستند كه‌ اين‌ حالت‌ گاهي‌ اوقات‌ براي‌ ديگران‌ ناخوشايند وقابل‌ اعتراض‌ است‌. پس‌ بهتر است‌ كه‌ احساسات‌ و عواطف‌ فرو خورده‌شان‌ رابه‌جريان‌ بيندازند و ان‌ را فراموش‌ كنند.

 

لازم‌ است‌ كه‌ در امر پول‌ خرج‌ كردن‌ نيز اعتدال‌را رعايت‌ نمايند، از عواطف‌ و احساسات‌ منفي‌ مثل‌ رنجش‌ خاطر، عصبانيت‌،بيزاري‌؛ حسرت‌ خوردن‌ و ترحم‌ جويي‌ اجتناب‌ ورزند. فقط آنچه‌ كه‌ براي‌ سرشت‌ وطبيعت‌شان‌ لازم‌ و ضروري‌ است‌ يعني‌ صداقت‌ و صراحت‌ را درنظر داشته‌ باشند.

طالع بینی متولدین فروردین ماه | شخصیت شناسی متولد فروردین ماه

متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ از نظر ذهني‌ واقع‌ نگر هستند

آن ها به‌ شدت‌ طرفدار تلاش‌های‌بي‌حاصل‌ و عبث‌ هستند. با اين‌ كه‌ حاضر جواب‌ و تيز هستند ولي‌ در عين‌ حال‌ گاهي‌اوقات‌ بيش‌ از حد نترس‌؛ خوش‌ بين‌؛ فاقد دقت‌ لازم‌ و توانايي‌ براي‌ ارزشيابي‌ وسنجش‌ مشكلاتي‌ در زمينه‌ كار و وظيفه‌ مي‌شوند. آن ها بايد خويشتن‌ داري‌ وخودداري‌ را تمرين‌ كنند تا بتوانند ويژگي‌ها و گرايشات‌ شخصيت‌شان‌ را نسبت‌ به‌تفوق‌ و برتري‌ در جامعه‌ای‌ كه‌ در ان‌ زندگي‌ مي‌كنند، نظم‌ و ترتيب‌ دهند و از ضرر وزيان‌ جلوگيري‌ به‌ عمل‌ آورند.

 

لازم‌ است‌ كه‌ انها ابتدا درنظر بگيرند كه‌ به‌ خاطر چه‌ چيز و چه‌ كسي‌ در حال‌ مجادله‌هستند و اگر مسيرشان‌ در زندگي‌ مشخص‌ نباشد، از خودشان‌ سؤال‌ كنند و به‌ نداي‌دروني‌ خويش‌ گوش‌ فرا دهند. مطمئنا پاسخ‌ صحيح‌ را دريافت‌ خواهند كرد. اگرمتولدين‌ فروردين‌ ماه‌ هدف‌ مشخصي‌ نداشته‌ باشند و يا فاقد انگيزه‌ و دليل‌ خاصي‌ به‌پيشروي‌ و مجادله‌ ادامه‌ دهند، بيشتر شبيه‌ گوسفند مي‌شوند تا قوچ‌ و اين‌ اصلا باطبيعت‌ و سرشتشان‌ سازگاري‌ ندارد.

 

آن ها بايد به‌ نحو مؤثري‌ استوار باشند و اصلا ترس‌ به‌ دل‌ راه‌ ندهند، چون‌ قدرت‌ هسته‌اصلي‌ طبيعت‌ شان‌ است‌. اگر انها از درون‌ ترس‌ و وحشتي‌ احساس‌ مي‌كنند، بايد درتاريخچه‌ شخصيت‌ خويش‌ بدنبال‌ يك‌ سابقه‌ از حوادث‌ منفي‌ بگردند، مثل‌خشونت‌ و يا مورد بد رفتاري‌ قرار گرفتن‌ توسط ديگران‌ و يا شايد هم‌ در بچگي‌توسط خانواده‌شان‌ از چيزي‌ ترسانده‌ شده‌اند كه‌ درنتيجه‌ اكنون‌ قدرت‌ استقلال‌ و قوه‌ابتكارشان‌ خنثي‌ شده‌ است‌. اين‌ حالت‌ باز دارنده‌ اشتياق‌ و ميل‌ طبيعي‌ انها نسبت‌ به‌پيشبرد زندگي‌شان‌ به‌ عنوان‌ يك‌ قهرمان‌ است‌ كه‌ ذاتا به‌ ان‌ شكل‌ متولد شده‌اند.

 

اين‌ حالت‌ بر عكس‌ هم‌ مي‌تواند باشد، به‌ اين‌ شكل‌ كه‌ چنين‌ تأثيرات‌ منفي‌ ونامطلوبي‌ ممكن‌ است‌ قدرت‌ بيش‌ از حدي‌ به‌ آن ها دهند كه‌ اين‌ با نيازها وحساسيت‌های‌ ذاتي‌ شان‌ در تضاد است‌.

 

آن ها در مشاغلي‌ مثل‌ ورزشكار، كوهنورد، پزشك‌؛ كاشف‌ «نظريات‌ جديد و كشف‌سرزمين‌های‌ ناشناخته‌ و نامكشوف‌»؛ و كارهاي‌ پر مخاطره‌ مثل‌ فضانورد، سرباز،دريانورد، خلبان‌ موفق‌ خواهند بود. اگر چه‌ در سياست‌ و صنعت‌ نيز مي‌توانند حالت‌مرئوس‌ و مطیع را ايفاء كنند.

 

اگر چه‌ قوچ‌ علامت‌ برج‌ حمل‌ است‌؛ ولي‌ همان‌ گونه‌ يك‌ بره‌ كوچك‌ و معصوم‌ دروجودشان‌ هست‌ كه‌ گاهي‌ اوقات‌ بدون‌ هيچ‌ گونه‌ مقاومتي‌ در برابر خواسته‌ها ونيازهاي‌ يك‌ موقعيت‌ اجتماعي‌ و با كمي‌ نشان‌ دادن‌ ملايمت‌ و بدون‌ درگيري‌مي‌توانند به‌ اهداف‌ خود رسيده‌ و موفق‌ شوند.

 

انها بايد تفاوت‌ بين‌ انچه‌ كه‌ مي‌تواندباعث‌ تغييرشان‌ شود و آنچه‌ كه‌ نمي‌تواند را درنظر بگيرند واز استعداد سرشار خوددر اين‌ زمينه‌ بي‌بهره‌ نمانند. البته‌ اين‌ مستلزم‌ صبر و شكيبايي‌ است‌ كه‌ دراين‌ صورت‌قطعا به‌ كمك‌ نرمي‌ و ملايمت‌ ذاتي‌ و احساسات‌ سرشارشان‌ مي‌توانند به‌ بزرگترين‌موفقيت‌ها نايل‌ شوند.

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه | شخصیت شناسی متولد فروردین ماه

بيماري‌ها و مشكلات‌ احتمالي‌ متولدين‌ فروردين‌ ماه‌:

نخستين‌ برج‌ منطقه‌ البروج‌ يعني‌ صورت‌ فلكي‌ حمل‌ بر روي‌ سر و مغز حكومت‌مي‌كند. گفته‌ مي‌شود كه‌ انها مستعد ابتلا به‌ انواع‌ سردرد به‌ خصوص‌ ميگرن‌؛ آفتاب‌زدگي‌؛ دردهاي‌ عصبي‌ و افسردگي‌ هستند.

 

سوء تغذیه‌ و اختلالات‌ گوارشي‌ و عصبي‌نيز انها را تهديد مي‌كنند و شتاب‌ زدگي‌ و بي‌احتياطي‌ و كم‌ صبر و طاقتي‌ انها درمشغله‌های‌ كاري‌ كه‌ در مقياس‌ وسيع‌ جسم‌ آن ها را درگير مي‌كنند باعث‌ مي‌شود كه‌ درخطر مواجهه‌ با انواع‌ تصادفات‌؛ حوادث‌ و آسيب‌های‌ جسماني‌ باشند.

 

آن ها شديدا اهل‌ تفريط و افراط هستند، چه‌ از نظر جسماني‌؛ و چه‌ از نظر ذهني‌ واحساس‌ مي‌كنند كه‌ تجربه‌ كردن‌ آن ها فوق‌ العاده‌ به‌ حالشان‌ مفيد است‌. ولي‌ اگر افراطگرايي‌ انها آن قدر شديد شود كه‌ از حد و مرز پذيرش‌ اجتماعي‌ فراتر رود، بايد منتظرتجربه‌ تنهايي‌ و بي‌كسي‌ شوند.

 

 

علاقمنديهای متولدین فروردین :

فعاليت‌ و حمله‌؛ اولين‌ نفر و پيشگام‌ بودن‌ در همه ی‌ امور، تلاش‌ جدي‌ ورسيدن‌ به‌ قهرماني‌ و اهداف‌ دفاعي‌

 

 

بيزاريهای متولدین فروردین :

انتظار كشيدن‌ و سرگرداني‌؛ پذيرفتن‌ شكست‌؛ تحمل‌ مخالفت‌ و تضاد وگوش‌ فرا دادن‌ به‌ پند و اندرز ديگران‌

 

مشكلات‌ احتمالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ سر راهشان‌ به‌ وجود بيايند و شيوه‌صحيح‌ برخورد با انها:

هركسی‌ ويژگي‌ها و خصوصيات‌ منحصر به‌ فردي‌ دارد و زماني‌ كه‌ اين‌ خصلت‌هاسركوب‌ و يا فرو خورده‌ شوند، يا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتي‌ مي‌شوند.

 

توصيه‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اين‌ پيشنهادات‌ رابه‌ كار ببنديد و از مواجهه‌ با نتايج‌ عالي‌ ان‌شگفت‌ زده‌ شويد:
مشكل‌: پروژه‌هايي‌ كه‌ بي‌نتيجه‌ و بي‌ حاصل‌ مي‌مانند و شراكت‌هايي‌ مملو ازدرگيري‌؛ اصطكاك‌؛ مشاجره‌ و بگومگو

 

راه‌ حل‌: خودتان‌ رابه‌ عنوان‌ شخصي‌ صاحب‌ رأي‌ و عقيده‌ درنظر بگيريد، سپس‌روي‌ ترغيب‌ و تشويق‌ ديگران‌ كار كنيد، تا موفق‌ شويد. حتي‌ الامكان‌ سعي‌ نماييد تاتوانايي‌ و قدرت‌ «گوش‌ دادن‌» و «حرف‌ نزدن‌» را در خود گسترش‌ دهيد.

 

مشكل‌: فقدان‌ انسجام‌ حقيقي‌ و شناسايي‌ مسير صحيح‌ و مناسب‌. تظاهر به‌مصمم‌ بودن‌ و عدم‌ موفقيت‌ در انتظار.

 

راه‌ حل‌: انچه‌ ماحصل‌ عملكرد شماست‌؛ تنها انعكاس‌ و بازتابي‌ از قلب‌شماست‌؛ بهتر است‌ بيشتر مورد بررسي‌ نماييد و برخي‌ از مشكلات‌ شخصي‌ تان‌ راكه‌ پنهان‌ ساخته‌ايد، تجزيه‌ كرده‌ و انها را رفع‌ نماييد.

 

مشكل‌: ديگران‌ تنهايتان‌ مي‌گذارند ودر جمع‌ انها جايي‌ نداريد چون‌ آنهانمي‌توانند توجه‌ شما رابه‌ خودشان‌ جلب‌ كنند و به‌ هيچ‌ طريق‌ قادر نيستند ابرازاحساسات‌ كنند.

 

راه‌ حل‌: حقيقتا لازم‌ است‌ كه‌ مفيد فايده‌ باشيد، در غير اين‌ صورت‌ هيچ‌ كس‌پذيراي‌ شما نخواهد بود. بهتر است‌ شيوه‌ رفتاري‌ تان‌ را مرور نماييد و خودتان‌ راجاي‌ ديگران‌ بگذاريد.

 

مشكل‌: بيشتر اوقات‌ اشتباه‌ مي‌كنيد و مچتان‌ باز مي‌شود، ديگران‌ رابه‌ مجادله‌دعوت‌ مي‌كنيد و رفتار و برخوردي‌ خشن‌ در پيش‌ مي‌گيريد، نتيجتا سرخورده‌ و كنف‌مي‌شويد و به‌ غرورتان‌ لطمه‌ وارد مي‌شود.

 

راه‌ حل‌: لازم‌ است‌ كه‌ هنر تفكر و تعمق‌ را قبل‌ از انجام‌ هر كاري‌ فرا بگيريد. يعني‌ابتدا خوب‌ بينديشيد كه‌ دل‌تان‌ مي‌خواهد چه‌ اتفاقي‌ بيفتد، سپس‌ دست‌ به‌ كار شده‌ واقدام‌ كنيد.

طالع بینی متولدین فروردین ماه | شخصیت شناسی متولد فروردین ماه

فروردین ماهی ها!

این جمله باید در گوش متولدین فروردین ماه زمزمه شود “حتی اگر زمستان هم بیاید باز هم با معجزه بهارفاصله زیادی نیست”!

برای متولد فروردین دریافت عشق و محبت مترادف با حیات است که البته با خوشحالی از دیگران طلب می کند و می‌پذیرد.

روح متولد فروردین اگر محبت نبیند مانند هر نوزاد دیگری می‌میرد.

او بدنیا آمده تا همه ی به او عشق بورزند و خواسته هایش را برآورده کنند.

برای او حتی اشاره به بی محبتی میتواند دردناک و کشنده باشد و زندگی دراین صورت برای او وحشتناک و وحشت آور خواهد شد.

 

اگر روزی به شخصی برخورد کردید که با قیافه‌ای بسیار دوستانه، ولی محکم و مطمئن و لبخندی سریع دستش را به طرف شما آورد و دست شما را محکم فشرد و بخصوص اگر در مصاحبت او مشاهده فرمودید که ایشان با خوش قلبی و معصومیت تمام، اصلا توجهی به گفته شما ندارد و فقط فکر و نظریه خودش برایش مطرح است، انگار که از قبل برای هرچه میـــخواهد بگوید طرح و برنامه ریزی کرده و نتیجه کاملا برایش روشن و غیر قابل تغییر است، خاطرجمعی داشته باشید که یک متولد فروردین شما را” انتخاب! “کرده است.

 

سياره‌ حاكم‌ بر شما «مريخ‌» است‌
فاصله‌ متوسط مريخ‌ از خورشيد 1/524
دور و گردش‌ نجومي‌ از كانون‌ «برحسب‌ سال‌» 1/88
شعاع‌ استوايي‌ «برحسب‌ كيلومتر»3/397
شعاع‌ قطبي‌ «برحسب‌ كيلومتر» 3/380
دور گردش‌ و دوران‌ جرم‌ «برحسب‌ ساعت‌» 24/62
انحناء خط استوا نسبت‌ به‌ كانون‌ «برحسب‌ درجه‌»23/98
تعداد ماهواره‌ها : 2

 

حقايق‌ جالب‌ و شگفت‌انگيز ديگري‌ راجع‌ به‌ ماه‌ تولد شما: «فروردين‌»

حيواني‌ كه‌ با برج‌ حمل‌ در ارتباط ست‌؛ قوچ‌ مي‌باشد كه‌ حيواني‌ با عظمت‌ وتحسين‌آميز است‌. قوچ‌ اولين‌ مرتبه‌ در مصر ظاهر شد كه‌ كله‌ يك‌ گوسفند به‌ جاي‌ سرآن‌ قرار گرفته‌ و سمبول‌ برج‌ حمل‌ است‌. منشاء پيدايش‌ ان‌ هنوز در پرده‌ ابهام‌ است‌.

 

رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ يمن‌ متولدين‌ فروردين‌ ماه‌ «قرمز» است.

طالع بینی متولدین فروردین ماه | شخصیت شناسی متولد فروردین ماه

خصوصیات اخلاقی مرد فروردین

رک و راست، عاشق پیشه، حسود، پرتوقع و ریاست طلب، هرگز به گذشته فکر نمیکند، رفتار و قیافه اش جوانتر از سنش بنظر می رسد، از زن خجول، ملالت آور و منفی باف بیزار است.

 

متولدین این ماه افرادی خوش طبع و خوشرو و قد بلند و خوش اقبال می‎باشند.

 

اینان اغلب در سینه، صورت یا بازونشانی دارند که برایشان نیک است.

 

متولدین این ماه افرادی با ذوق و سلیقه بوده و عموماً رفتار مسالمت‎آمیز دارند.

 

این افراد طالع و بخت خوبی دارند، به شرط ان که همت خود رابه مار گیرند اینان عموماً افرادی مهربان و بخشنده بوده و اگر چیزی را از دست بدهند، باز به دست می‎آورند.

 

گاه گرفتار بیماری می‎شوند که بیشتر از ناحیه پهلو و کمر می‎باشد.

 

این افراد بهتر است از نزدیک شدن به آب رونده و تند، پرهیز کنند.

 

از لحاظ شغلی، صنعت کشاورزی و خرید و فروش برایشان سودبخش وسازگار است.

 

طالع بینی متولدین فروردین ماه | شخصیت شناسی متولد فروردین ماه

خصوصیات اخلاقی زن فروردین :

او بیش از هر زن دیگری در دنیا میتواند بدون مرد زندگی کند.

دارای قابلیت‌های‌ زیادی است بطوریکه تقریباً از عهده انجام هر کاری از فروشندگی تا نخست وزیری بر می آید.

خوش بین است و خواهان داشتن کاری در خارج از منزل است.

عصبانیت هایش ظاهری و مهربانیش عمیق و واقعی است.

متولدین زن این ماه عموماً افرادی خوشرو، خوش زبان، تندخو، اما مهربان، با قدی متوسط می‎باشند. اینان کمی حسود و دوستدار جشن و سرور هستند.

اغلب در ابتدای زندگی با مشکلاتی مواجه خواهند بود، اما به ترتیب موقعیت و عزت نصیبشان می‎شود.

اینان اغلب شاکر و خوش قلب هستند. اما برای کسب آرامش و آسایش بیشتر، باید از کفران نعمت پرهیز کنند.

این افراد طبعی گرم و خشک دارند و عموماً در زندگی با سه خطر مواجه می‎شوند.

هرگاه از این سه خطر بگذرند، عمر طبیعی خواهند داشت.

اینان باید صادق و راستگو باشند، زیرا دروغ به آنان آسيب می‎زند.

این زنان اغلب طالب لباس‌های‌ روشن و سنگ عقیق هستند.

اینان نزد پدر و مادر عزیز هستند.

خود نیز صاحب فرزندان زیادی می‎شوند.

اغلب اینان دارای همسری با کمال و صاحب قدرت می‎شوند.

متولدین زن این ماه اغلب در خانه‎داری و همسرداری مسلط هستند.

از نامحرم دوری می‎کنند و طالب رضایت شوهر هستند.

جدیدترین مطالب سایت