بروزرسانی : 1 بهمن 1402

طالع بینی مهر ماه | طالع بینی ماه

طالع بینی مهر ماه | طالع بینی ماه

طالع بینی مهر ماه 

فال و طالع بینی برای هر ماه را در سایت تالاب بخوانید. طالع بینی مهر 

طالع بینی مهر – متولدین ماه فروردین :

ضعف جسمی شما ریشه در بیماری روحی تان دارد. اوضاع از اینکه هست، بدتر نخواهد شد. بیشتر افراد خانواده و اطرافیان مدیون صبر و نبوغ و هنر و فداکاری شما هستند.

باور دارید نباید وقت فرزندتان بیهوده اتلاف شود. سعی می کنید در طول مدت زندگی چیزی بیاموزند تا به جهان بینی کامل برسند. برنامه ریزی دقیقی برای تمام ساعات خواهید داشت.

با شکست عاطفی که چندی قبل داشته اید، نسبت به همه ی بدبین هستید. گاهی به شدت دچار افسردگی میشوید و سعی می کنید ان را از خود دور کنید اما خاطرات گذشته مقابل ذهن تان رژه می‌روند. به آینده يي بهتر فکر کنید.

به اینکه هر چه پیش می‌آید، بهترین است. به شخصی یا چیزی دلبسته شده اید که هر ان نگران از دست دادنش هستید. این نگرنی بی مورد را از خود دور کنید، تغذیه ي سالم و اصولی را جدی بگیرید.

طالع بینی مهر – متولدین ماه اردیبهشت: 

چرا آن قدر با خودتان کلنجار می‌‌روید و مدام با دیگران برخورد نامناسب دارید. زندگی را سخت نگیرید که هرچه سخت‌گیر باشید، زندگی هم برای‌تان سخت خواهد گذشت. اهداف‌تان را گم کرده اید.

بازهم می‌‌توانید برای خود اهدافی تعیین کنید ودر جهت رسیدن به آن ها گام بردارید. کسالتی دارید که به امید خدا به زودی برطرف خواهد شد. فعلاً از اینکه چیزی رابه زندگی خود اضافه یا کم کنید خودداری کنید که زمان مناسبی برای این تغییرات نیست. عده‌اي از خوش‌قلبی شما می‌‌خواهند سوء استفاده کنند، به شدت مراقب باشید و با چشمانی باز به اطراف نگاه کنید و بی‌‌جهت به کسی خاطرجمعی نکنید.

برای تحقق آرزوی‌تان در تلاش هستید. دراین راهی که قدم گذاشته‌اید به سختی‌هایي برخورد می‌‌کنید که با تفکر و بدون عجله باید انها را از سر راه خود بردارید. برای برداشتن این موانع می‌‌توانید از خانواده و دوستان نزدیک‌تان کمک بگیرید ولی آن ها را زیاد از آرزویی که دارید مطلع نکنید. او همیشه به فکر شماست، شما‌ چه‌‌طور؟

طالع بینی مهر – متولدین ماه خرداد:

دراین ماه مهر احساس میکنید که باید از نظر احساسی تعدیل شوید و میخواهید انرژی اضافی خودرا تخلیه کنید. اگر با همکارتان درگیر یک بحث جدی شوید این بحث به نفع شخص شروع کننده تمام می شود ودر عین حال وظایفی که قبلا به خوبی تعریف شده‌اند ؛ ممکن است در نتیجه این بحث به سرعت روشنی خودرا از دست بدهند.

دراین ماه مهر بجای اینکه سعی کنید حق رابه جانب خودتان دهید و مدام در پی تصدیق خود باشید آرام بگیرید و از درگیر شدن دریک جنگ لفظی اجتناب کنید. دراین ماه مسئله این نیست که آیا اهداف جدیدتان تحقق مییابند یا نه! فقط اجازه دهید انها زندگی تان رابه روش خودشان بسازند.

طالع بینی مهر – متولدین ماه تیر : 

شما بیشتر اجازه میدهید که فلسفه بافی بر شعور عادی تان برتری پیدا کند ولی اینکار می تواند این ماه شما رابه دردسر بیندازد ؛ فکر و گمان میتواند مفید و سازنده باشد اما دراین ماه ممکن است شما را از مسیرتان منحرف کنند، تفاوت‌هایي که با دیگران دارید را تقویت کنید ودر پی این نباشید که خودرا همرنگ جماعت کنید.

خوشبختانه امیدها و آرزوهایی که برای آینده‌اي روشن تر دارید برای دیگران انگیزه‌اي می شود تا از خمودگی و افسردگی بیرون بیایند و از طرف دیگر باعث میشود که شما خودرا باور کنید و اعتماد به نفس تان افزایش یابد.

طالع بینی مهر – متولدین ماه مرداد:

شاید دوست داشتن برای عده‌اي از متولدین این ماه ایجاد دردسر کند، بنابر این اگر می‌‌بینید که توانایی تحمل دردسرهای ان را ندارید، فراموشش کنید. احتمالا در راهی که پیش می‌‌روید، دچار مشکلاتی خواهید شد ولی زود قضاوت نکنید و زود از کوره در نروید که در نهایت، تحمل این مشکلات نتیجه‌بخش خواهد بود.

نظرات شما در مورد اطرافیان و دوستان نزدیک‌تان تغییر خواهد کرد. شما از طرف آنان مورد لطف قرار می‌‌گیرید و برای آنان کارهایی انجام خواهید داد که شما را تشویق خواهند کرد.

پیشنهادی خواهید داشت که شروعی برای پیروزی‌هاي‌ شما خواهد بود، فقط باید با احتیاط عمل کنید و پله‌هاي‌ ترقی را باحوصله و بدون عجله طی کنید.

تا ان‌جا که برای شما مقدور است خودرا با اعضای خانواده درگیر نکنید و سعی کنید اگر بین شما و هر یک از اعضای خانواده مشکلی وجوددارد، ان رابا صحبت کردن برطرف کنید. دراین بین خبر خوشحال‌کننده و امیدوار‌کننده‌اي بشما می‌‌رسد. عاشق هم باشید و روزهای خوش‌تان رابا هم تقسیم کنید.

طالع بینی مهر – متولدین ماه شهریور:

مدتی است دچار آشفتگی روحی شده اید و آرام و قرار ندارید ؛ اگر کمی حوصله به خرج بدهید و به خداوند متعال پناه ببرید به زودی گم شده تان را خواهید یافت ؛ گره اي در کارتان به وجود آمده است که به موجب ان آرامش شما تا حدودی دچار اختلال شده است اما هیچ نگران نباشید چراکه انشاءالله… رفع میشود و از غصه رهایی میابید.

از سوی دوستان اشتباهی رخ خواهد داد که موجب اذيت و رنجش تان میشود اما بهتر است بر آنان خرده نگیرید چون همیشه گذشت و گشاده رویی تأثیری بیشتر و بهتری دارد.

طالع بینی مهر – متولدین ماه مهر:

بنظر میرسد کمی صراحت لهجه بیش از حد متعارف داشته باشید و اگر اینطور است، اگرچه دروغ نمی‌گویید و سخنانتان صحیح است اما لازم است گاهی بعضی از حقایق رابه زبان نیاورید. 

ضرب المثل زیبای ایرانی می گوید :

جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت.

ضمنا در بین اعضاء خانواده شما و یا نزدیکان و همکارانتان کسانی هستند که در گذشته شرایط مادی و شغلی و اجتماعی بهتری داشته اند ؛ شایسته است با آنان هم خوشرویی و خوشرفتاری تان را حفظ کنید ؛ رازداری صفتی نیک است، شما رابه ان توصیه می کنم.

طالع بینی مهر ماه 1402 | طالع بینی ماه

طالع بینی ماه ها

طالع بینی مهر – متولدین ماه آبان:

اگر به خدای بزرگ ایمان داشته باشی،دلیلی برای هراس از ناشناخته ها نخواهی داشت.می تواني با خاطرجمعی و مسرت به آینده بنگری، زیرا اراده خداوند در زندگی ات جاری است.

امور ناشناخته و غیر منتظره تو را از پای در نمی آورند، زیرا میدانی که ار هر موقعیتی می تواني بهره ببری.در زندگی مسوولیت پذیر باش. اگر وظایف رابه درستی انجام بدهی موفقیت می‌توانی بهره ببری.

اگر اراده و پشتکار را در خود بپرورانی،بدون تردید دست خداوند همیشه نگهدارت خواهد بودو هدایتت خواهد کرد و از بی قراری رهایی خواهی یافت.دراین ماه ،سعی کن با دوستان و افرادی که باعث پیشرفتت میشوند،بیشتر رابطه برقرار کنی.با دوستان خوب و خوش نیت نشست و برخاست کن.از هر فرصتی برای دور هم جمع شدن استفاده کن.صدقه دادن و خیرات کردن را فراموش نکن.

شادی وخوش بینی را هر کجا که هستی اشاعه بده.اگر منتظر حکم دادگاه یا خبری اداری هستی به نفعت رای خواهند داد.از نصیحتهای دیگران ناراحت نشو.به پدر و مادرت احترام بگذار.به کارهایت سرعت عمل ببخش.مطمئناً به ان چه می خواهي می رسي.

طالع بینی مهر – متولدین ماه آذر:

راهی در پیش گرفته اید که نباید از سختی هاي‌ ان بهراسید چرا که همین سختی ها و موانع است که پیروزی و موفقیت را برای شما شیرین و دوست داشتنی می کند.

از دوستی نزدیک آزرده خاطر شده اید و بهمین دلیل ان رابطه صمیمی گذشته را از دست داده اید اما باید سعی کنید که با گذشت و چشم پوشی به او نزدیک شده و با این عمل شیرینی گذشت را بچشید. تمامی امکانات و پتانسیل لازم برای پیشرفت و ترقی شما مهیا است که میتواند آینده درخشانی را برای خودتان رقم بزنید.

طالع بینی مهر – متولدین ماه دی:

این ماه مخلوطی از همه ی چیز با هم است. در فعالیتهای اجتماعی مشارکت میکنید اما با لحنی تند و خشن با موانعی در زندگی شخصی و شغلی روبه‌رو شوید. از بحث کردن با همسرتان خودداری کنید و صبر پیشه کنید هر چند زندگی زناشویی این ماه در حال طبیعی خود در جریان است.

با کم خوابی صلح و آرامش در خانه را برهم خواهید زد پس بهتر است برای استراحت خود زمان کافی درنظر بگیرید. زندگی شغلی تان گیج کننده بنظر میرسد و مسئولیت ها و وظایف تان افزایش پیدا می کند.

برای انجام یک جلسه یا معامله سفری در پیش دارید. در طول این ماه اغلب مشغول رسیدگی به جلسات هستید و عده اي از تصمیم گیری هایتان نتیجه معکوس می‌دهند. تمرکز بر انجام کارها داشته باشید ودر برخورد با برخی شرایط نفسانی ؛ رفتاری دوستانه پیش بگیرید.

کنترل بر زیر دستان برایتان پیشرفت بدست می آورد. اعتماد به نفس زیادی برایتان دردسر ساز شده و باید با فروتنی بیشتری رفتار کنید

طالع بینی مهر – متولدین ماه بهمن:

چرا فکر می کنید که ضرب المثل مشهور «هر چه سنگ است برای پای لنگ است» فقط برای شما به وجود آمده است؟

شما شخصیت ي کاملا متفاوت و مغایر با شخصیت متولدین دیگر ماه هاي‌ سال دارید. هم واجد تمام صفت هاي‌ مثبت ان ها و هم دارای همه ی صفت هاي‌ منفی ان ها هستید بنابر این گاه صددرصد «مثبت» و گاه صددرصد «منفی» هستید.

از موضوع و مسئله اي که برای شما پیش آمده است سخت ناراحت هستید ولی ناشکر و ناامید نباشید و مثل سعدی شیرازی که گفت «رو شکر کن مباد که از بدبتر شود» خدا را شکر کنید که از بد «بتر» به سراغتان نیامده است. سفر کرده عزیزی دارید که به زودی به دیدار او نایل خواهید شد. 

طالع بینی مهر – متولدین اسفند ماه:

این ماه چیزی مثل یک تقسیم است. از یک طرف شما خودرا در بالای انبوهی از ملاقاتها با افراد جدید و یادگیری روش ها و مهارت هاي‌ تازه و بهرهگیری از برخی برخوردهای تصادفی و از از طرف دیگر تمایل شما به فاصله با دنیای پیرامون. اگر رابطه اي ایجاد شده باعث نگرانی شما میشود و ممکن است به چیزی که میخواهید در مورد ان به دقت تفکر کنید.

با همه ی این ها در روز ۲۲ ماه خورشید وارد علامت شما و ماه تازه در ۲۳ م ماه ودر ۳۰ م ماه ونوس پیوند با نشان شما خواهند داشت که این باعث یک تغییر کامل خواهد بود.

در اصل شما به یاد نخواهید آورد که تا به این حد در انواع رشته هاي‌ جدید نیرومند شرکت کرده باشید. بنابر این انتظار می‌رود که این ماه پایان بسیار هیجان انگیزی برای شما داشته باشد یعنی در زمانی که مهارتهای رهبری خودرا شاهد هستید و و دوباره انرژی ان را در خود احساس کنید. با ورود پلوتو هم پیش خواهید رفت به سوی حل برخی مسائل عاطفی بسیار عمیق.

امیدواریم از طالع بینی مهر استفاده کرده باشید.

از دیگر طالع بینی های ما برای 12 ماه سال دیدن نمایید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت