هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

یکی از قدیمی ترین روش‌هاي‌ پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده اسـت. از کارت هاي‌ فال تاروت نه تنها برای پیشبینی و آینده بینی استفاده می شده اسـت بلکه برای تربیت نفس آدمی هم مورد استفاده بوده اسـت. هر علامت زودیاک با کارت تاروت مرتبط اسـت. دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب آنچه کارت شـما می خواهد شـما بدانید را خواهیم گفت.

 

فال تاروت«fale taroot» چیست ؟

یکی از قدیمی ترین روش‌هاي‌ پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، تاروت بوده اسـت. تاروت در گذشته بیشتر مورد توجه اشراف و ثروتمندان بود زیرا دسترسی بـه پیشگوی مسلط در زمانی کـه حاکمان ان را ممنوع کرده بودند پرهزینه و سخت بود. امروزه نیز افرادی کـه بـه تاروت تسلط داشته باشند نادرند و یا هزینه‌هاي‌ زیادی را دریافت میکنند.

 

بیشتر بخوانید: آموزش فال تاروت و روش انجام دادن

 

1. فروردین

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

شـما ممکن اسـت از قبل این را بدانید، اما طالع بینی در واقع بسیار پیچیده اسـت. بیشتر مردم فقط در مورد 12 علامت زودیاک می دانند، اما سیارات، ستارگان و مراحل ماه همگی بر طالع بینی شـما نیز تأثیر می گذارند. جنبه دیگری از طالع بینی شـما شامل معانی کارت تاروت اسـت. هر علامت زودیاک کارت تاروت خاصی بـه ان متصل اسـت کـه می تواند راهنمایی و جهت را ارائه دهد.

 

کارت‌هاي‌ تاروت همچنین با کلمات احتیاط آمیز همراه هستند – هشدارهایی کـه هر علامت باید در مورد آن ها احتیاط کند. برای مثال، فروردین، مربوط بـه کارت امپراطور عرشه تاروت اسـت. کارت امپراطور یک کارت اقتدار اسـت. «شـما میتوانید انرژی این کارت «آتش» را بـه‌عنوان نشان ‌دهنده توانایی‌هاي‌ شخصی‌تان در مسئولیت‌پذیری در آغوش بگیرید. “بـه دنیا برو و سرنوشت خودت را بساز.”

 

با این حال، در حالی کـه کارت فروردین و امپراطور هردو نشان دهنده قدرت و رهبری هستند، باید بـه این علامت توصیه شود کـه سست نشوند، زیرا می‌توان از ان قدرت برای بیماران بـه اسانی و برای خیر استفاده کرد. «بـه خاطر داشته باشید کـه فروردین میتواند کارها را شروع کند و الهام‌بخش باشد، اما همیشه بـه یاد داشته باشید کـه ان را دنبال کرده و بـه اتمام برسانید.»

 

2. اردیبهشت

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

کارت مرتبط با اردیبهشت The Hierophant اسـت کـه بـه عنوان پاپ یا کشیش اعظم نیز شناخته می‌شود. این یک شخصیت مذهبی اسـت، اما این بدان معنا نیست کـه همیشه بـه اردیبهشت در مورد مذهب توصیه می کند. بلکه می تواند درباره فرهنگ، جناح یا وضعیت موجود باشد کـه شـما بخشی از ان هستید. این کارت یادآوری اسـت کـه باید سیستم‌هاي‌ اعتقادی خودرا محاسبه کنید و ببینید آیا انها همان‌ گونه از شـما حمایت میکنند یا خیر.

 

در حالی کـه ممکن اسـت در محیطی بزرگ شده باشید کـه بـه شـما کمک کرده تا در جامعه «یا یک فرهنگ خاص» قرار بگیرید، کـه این همان چیزی اسـت کـه این کارت نشان دهنده ان اسـت، باید ببینید آیا باورهای شـما باید تغییر کند تا بتوانید تکامل یافته و رشد کنید. اگر در تمام طول زندگی تان بـه این سمت سوق داده شده اید کـه یک طرفه فکر کنید، The Hierophant آن جاست تا بـه شـما یادآوری کند کـه خودرا در مورد دیدگاه هاي‌ دیگر آموزش دهید. زیاد درگیر خود نشوید؛ ذهن باز و خوش فکر باشید

 

3. خرداد

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

بـه عنوان علامت دوگانه، کارت تاروت خرداد The Lovers اسـت. در حالی کـه این را می‌توان بـه معنای واقعی کلمه در مورد روابط عاشقانه درنظر گرفت، می تواند بـه طور کلی فقط بـه شراکت اشاره کند. در حالی کـه اکثر مردم بر این باورند کـه Lovers در مورد یک رابطه جدید یا یک جفت روحی اسـت، این میتواند نشان ‌دهنده یک رابطه جدید، برقراری مجدد یک رابطه قدیمی یا فقط آماده بودن برای ایجاد یک شراکت جدید – تجاری، عاشقانه باشد. و/یا شخصی.»

 

اما همه ی می دانند کـه روابط ساده نیستند. خرداد بـه خصوص باید از آزمایشات پیوندهای جدید و تثبیت شده آگاه باشد. “بـه خاطر داشته باشید کـه نکته کلیدی برای خرداد ارتباط اسـت. در حالی کـه ممکن اسـت در حال ایجاد یا کار روی روابط باشید، ارتباط کلید موفقیت خواهد بود.» اگر یک خرداد یاد نگیرد کـه بـه خوبی ارتباط برقرار کند یا یاد نگیرد کـه چگونه دریک رابطه سازش کند، نتیجه می تواند فاجعه بار باشد.

 

4. تیر

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

بـه عنوان نشانه اي کـه بیشتر در اطراف خانه و خانواده متمرکز اسـت، ممکن اسـت تعجب آور باشد کـه بدانید کارت تاروت مرتبط با تیر ارابه اسـت. «ارابه در مورد جسارت و یافتن جایگاه خود در جهان اسـت. سفر و ماجراجویی بیشتر شبیه یک آذر بـه نظر می‌رسد، اما این کارت بـه خوبی با تیر کار می کند زیرا تیر باید تعادل بین مراقبت از خانه و آزاد و مستقل بودن را پیدا کند. 

 

«اگر میل خودرا برای حرکت رو بـه جلو درنظر میگیرید، قبل از قدم گذاشتن در ناشناخته، مراقب خانه، خانواده و همه ی چیزهایی باشید کـه جسم و روح شـما را درکنار هم نگه می دارد. “در حالی کـه تیر نشان دهنده پرورش و امنیت خانه اسـت، بدانید کـه ارابه خانه اي اسـت روی چرخ ها و بدون بی توجهی، اگر تکالیف خودرا انجام داده اید، باید بتوانید با خیال آسان بـه جلو حرکت کنید.”

 

5. مرداد

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

مرداد، علامت مشخص شده توسط شیر، البته بـه کارت قدرت متصل اسـت. «در حالی کـه تعداد زیادی از مردم قدرت رابا قدرت بدنی مرتبط می دانند، کارت تاروت «قدرت» بـه شـما یادآوری می کند کـه می توانید در مواجهه با موقعیت‌هاي‌ زندگی از قدرت شهودی، ذهنی یا فیزیکی خود استفاده کنید. مرداد یک نشانه برونگرا و فعال اسـت، اما این میل طبیعی بـه فعالیت و قدرت ذاتی مربوط بـه هوش هیجانی و همچنین هوش فیزیکی اسـت.

 

کلید موفقیت یک مرداد این اسـت کـه بدانید چه زمانی و چگونه بـه استحکام ذهنی تکیه کنید. اجازه ندهید موانع زندگی شـما را از هم جدا کنند و همیشه برای کمک بـه سراغ دیگران نروید. “بدانید کـه هرگز رها نمیشوید و همیشه می توانید قدرت را در درون خود پیدا کنید. و اگر ایمان و سیستم اعتقادی محکمی دارید، این نیز بـه شـما کمک خواهد کرد.

 

6. شهریور

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

شهریورها افرادی بسیار باهوش، تحلیل گر و مسئولیت پذیر هستند. با این حال، مانند هر کس دیگری، گاهی اوقات ممکن اسـت وسوسه شوند کـه تصمیمات سریع و حتی عجولانه بگیرند. کارت زاهد اینجاست تا بـه شهریور یادآوری کند کـه بهترین کار را انجام دهد – بازتاب. کارت هرمیت کارت درون نگری اسـت. گره زدن ان بـه باکره، ان را بـه ماهیت انفرادی «باکره» مرتبط می کند.

 

با شهریور، شـما یک علامت زمینی دارید کـه مبتنی بر خرد اسـت. بنابر این با تنهایی می توانید بدون درهم و برهمی پر سر و صدا بـه خرد درونی خود دسترسی پیدا کنید. شـما باید هر اطلاعاتی را بـه صورت منطقی و شهودی و قبل از اتخاذ هر تصمیم مهمی کـه زندگی را تغییر می‌دهد پردازش کنید. فقط شـما میدانید کـه روش مناسب برای شـما چیست. اجازه ندهید توسط دیگران متقاعد شوید.

 

بیشتر بخوانید: فال تاروت اول آذر 1402 برای متولدین هر ماه

 

7. مهر

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

مهرها بـه طور طبیعی در ایجاد صلح بین مردم، یافتن تعادل و هماهنگی و رسیدن بـه ریشه عدالت برتری دارند، بـه همین دلیل اسـت کـه عدالت کارت تاروت آنهاست. «در حالی کـه این یک کارت هوایی اسـت، باید توجه داشته باشید کـه با انجام کار درست، انتخاب‌هایي کـه یک نفر را نسبت بـه دیگری ترجیح نمیدهند، مرتبط اسـت.» اگر در موقعیتی هستید کـه از شـما می خواهد میانجیگری کنید، مطمئن شوید کـه هیچگونه تعصبی در خود ندارید.

 

مهرها اگر تعادل را در درون خود پیدا نکرده باشند، نمیتوانند کار خودرا انجام دهند. «دریافت کارت عدالت در مطالعه انگیزه اي برای یافتن تعادل در زندگی شماست. اگر با خودتان صادق باشید، می توانید یک تصمیم خوب و آگاهانه بگیرید.» اگر برای یافتن آرامش درون خود وقت نگذارید، هیچ راهی وجود ندارد کـه بتوانید آرامش را برای دیگران بـه ارمغان بیاورید.

 

8. آبان

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

آروم باش! کارت مرگ آنقدرها هم کـه بـه نظر میرسد بد نیست. در خواندن کارت تاروت، کارت مرگ طبق معمول چیزی مفهومی تر، مانند تغییر را نشان میدهد.

 

«در حالی کـه کارت مرگ الزاماًً نشان دهنده مرگ فیزیکی نیست، اما بـه نوعی نشان دهنده مرگ روش فعلی زندگی شماست. ممکن اسـت نیاز داشته باشید یا بخواهید شغل خودرا دوباره اختراع کنید. ممکن اسـت متوجه شوید کـه دیگر نمیخواهید در رابطه‌اي باشید کـه برایتان ناسالم اسـت، یا ممکن اسـت متوجه شوید کـه چیزی شـما را وادار بـه [موقعیتی] کرده اسـت کـه نمی بینید کـه در راه اسـت.»

 

آبان ها می‌توانند زندگی بسیار آشفته اي داشته باشند، زیرا شور و شوق بر آن ها حاکم اسـت. با این حال، همین اشتیاق – در رابطه، شغل یا بـه طور کلی زندگی – می تواند برای شـما مفید باشد اگر از ان بـه روشی سالم استفاده کنید. “کارت مرگ بـه آبان پیوند میخورد زیرا ممکن اسـت شـما را وادار کند با چیزهایی کـه ممکن اسـت سرکوب کرده‌اید کنار بیایید.

 

زیبایی انرژی آبان این اسـت کـه بـه شـما امکان دسترسی بـه چیزهای عمیق را می‌دهد و شـما را قادر می سازد تا بـه اصل موضوع برسید. آبان ها میتوانند در نتیجه درک عاطفی عمیق تر خود شکوفا شوند یا در تاریکی گم شوند. مواظب مسیری کـه میروید باشید.

 

9. آذر

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

آذر خودجوش ترین علامت اسـت. خودانگیختگی جنبه هاي‌ مثبت خودرا دارد، اما می تواند عواقب پیشبینی نشده و ناخواسته اي نیز بـه همراه داشته باشد. راپاپورت هشدار می‌دهد، «کارت اعتدال بـه قوس پیوند می‌خورد تا یادآوری دائمی باشد کـه اگر چه ممکن اسـت بخواهید جلو بروید، باید سرعت خودرا کم کنید و منتظر بمانید. این کارت تسلط بر هنر صبر اسـت. اگر چه ممکن اسـت نخواهید برای چیزی منتظر بمانید، ممکن اسـت بـه نفع شـما باشد کـه فقط نقطه تعادل مورد نیاز خودرا پیدا کنید.

 

تکانشگری، در عین حال کـه سرگرم کننده اسـت، می تواند شـما را دچار مشکل کند. برای یک آذر، کاهش سرعت و تجزیه و تحلیل موقعیت ممکن اسـت یک قاتل کلی سرگرم کننده بـه نظر برسد، اما فقط اندکی فکر قبل از بلند شدن دریک جهت خاص بـه این علامت کمک زیادی می کند.

 

یک جنبه دیگر از اعتدال، توجه بـه دهانتان اسـت. در حالی کـه ممکن اسـت بخواهید چیزی بگویید، [ابتدا] کلمات مناسب را پیدا کنید. سعی کنید دهان خودرا باز نکنید و پای خودرا وارد نکنید. آن گونه اسـت کـه تمرین صبر باعث التیام سلامت شـما می‌شود.

 

10. دی

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

دی می تواند بـه اسانی در شیارها بیفتد یا احساس کند در زندگی خود گیر کرده اسـت. از آنجایی کـه دی بسیار عملی هستند، تمایل دارند احساسات و تمایلات خودرا برای ثبات یا “انچه منطقی اسـت” قربانی کنند. «نمونه‌اي از اینکار، کار کردن در شغلی اسـت کـه دوست ندارید، زیرا ممکن اسـت یک سبک زندگی عالی را برای شـما فراهم کند. “در حالی کـه ممکن اسـت بودجه و نوع زندگی مورد نظر خودرا داشته باشید، سلامتی شـما ممکن اسـت آسیب ببیند.

 

بنابر این، کارت شیطان در خواندن بـه شـما یادآوری می کند کـه شـما هنوز یک «کارت خروج از زندان» و توانایی بالا رفتن از همه ی چیزهایی کـه شـما را عقب می اندازند دارید. کارت شیطان، یادآوری نهایی برای انجام آنچه در زندگی میخواهید اسـت. در حالی کـه نباید در مورد ان بی پروا باشید «نه مثل شـما، زیرا شـما یک دی هستید»؛ همیشه باید مطمئن باشید کـه مقداری سرگرمی و هیجان را وارد زندگی خود کنید. اگر اینکار را نکنید، ممکن اسـت در دراز مدت پشیمان شوید و ناراضی باشید.

 

11. بهمن

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

«آکواریوس، یک علامت هوا، زمانی کـه با ستاره در تاروت مرتبط باشد، ایمان، امید، سلامتی، شفا و الهام را فراهم میکند. دلوها دوست دارند طبق قوانین خودشان زندگی کنند و وقتی فشارهای بیرونی سعی در خفه کردن نیازها و خلاقیت آن ها دارد، احساس خفگی می کنند. کارت ستاره وجوددارد تا بـه بهمن یادآوری کند کـه با اتصال بـه ایمان یا حتی برقراری ارتباط با درونی‌ترین خود، می توانید لحظات سختی را پشت سر بگذارید.

 

“در خواندن کارت تاروت، ستاره می تواند بـه شـما کمک کند تا ببینید در حالی کـه ممکن اسـت در حال حاضر در محیط فعلی خود گیر کرده یا ناراحت باشید، می توانید بـه ایمان خود متصل شوید و امیدوار باشید کـه همه ی چیز تغییر خواهد کرد. در واقع، ممکن اسـت تصمیم بگیرید کـه ممکن اسـت چیز متفاوتی بخواهید، و ستاره می تواند یک چراغ یا نشانه اي باشد کـه در واقع می توانید تغییراتی را کـه می‌خواهید ایجاد کنید.

 

نشانه هاي‌ بهمن بهتر اسـت چشمان خودرا بر نوری کـه کارت ستاره ارائه می‌دهد متمرکز نگه دارند. اگر ارتباط خودرا با خود واقعی و ایمان خود از دست بدهید، همیشه احساس گیر افتادن، بی قراری و نارضایتی خواهید کرد.

 

12. اسفند

هر علامت ماه تولد با کارت تاروت مرتبط است

کارت ماه نشان دهنده خواب، حساسیت و توانایی مقابله با موقعیت هاي‌ غیر قابل پیشبینی اسـت. “ماه بـه عواطف و احساسات شـما پیوند میخورد.” برای ماهی ها، این کارت بسیار مناسب اسـت زیرا شاید هیچ علامت دیگری بـه اندازه حساس یا احساسی نباشد. البته نکته منفی این اسـت کـه اگر اتفاقی بیفتد کـه یک ماهی را در خلق و خوی بد قرار دهد، ممکن اسـت بنشیند ودر احساسات منفی خود بپزد. 

 

“این کارت یادآوری اسـت کـه باید سعی کنید تخیل خودرا بازرسی نکنید تا ناامید، افسرده یا دیدگاه منفی نداشته باشید.” غلبه بر هر مانعی در توان شماست زیرا تخیل برای انجام ان را دارید. تجسم در مواقع غمگینی یا استرس می تواند بـه ماهی ها کمک کند تا نور انتهای تونل را ببینند. اجازه ندهید خودرا درگیر منفی گرایی کنید.

 

بیشتر بخوانید:  فال تاروت آخرین هفته مرداد ماه + عکس

 

در پایان

فال تاروت یکی از مشهور ترین نوع هاي‌ طالع بینی و فال گیری اسـت کـه در فضای مجازی نیز بـه وفور از ان نقل میشود و انجام می گردد.

جدیدترین مطالب سایت